Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Telekomunikace

Telekomunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Zimčíková
Šetření:11. 03. 2009 - 06. 05. 2009
Počet respondentů:167
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplnění ankety potřebuji k vytvoření seminární práce do marketingu ke zjiištění, k čemu používáme nejčastěji mobilní telefony 

Odpovědi respondentů

1. Kolik mobilů je ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 a více14285,03 %85,03 %  
21911,38 %11,38 %  
163,59 %3,59 %  

Graf

2. Jak často si kupujete nový mobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné8047,9 %47,9 %  
1krát za 2 roky7243,11 %43,11 %  
1krát za rok127,19 %7,19 %  
častěji než 1krát za rok31,8 %1,8 %  

Graf

3. Kolik investujete do nového mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5000,-9053,89 %53,89 %  
do 10 000,-4124,55 %24,55 %  
do 1000,-2213,17 %13,17 %  
jiné148,38 %8,38 %  

Graf

4. Používáte předplacenou kartu nebo paušál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paušál9858,68 %58,68 %  
karta4526,95 %26,95 %  
obojí2414,37 %14,37 %  

Graf

5. Jak jsou přibližně vysoké Vaše měsíční telefonní poplatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500,-11770,06 %70,06 %  
do 1000,- 3621,56 %21,56 %  
do 3000,-137,78 %7,78 %  
více10,6 %0,6 %  

Graf

6. Píšete víc SMS nebo voláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS8852,69 %52,69 %  
volání4526,95 %26,95 %  
stejně3420,36 %20,36 %  

Graf

7. Využíváte WAP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12776,05 %76,05 %  
ano4023,95 %23,95 %  

Graf

8. Jakého mobilního operátora využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vodafone6337,72 %37,72 %  
T-Mobile5231,14 %31,14 %  
O25130,54 %30,54 %  
jiný10,6 %0,6 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let8148,5 %48,5 %  
do 18 let3520,96 %20,96 %  
do 30 let2816,77 %16,77 %  
do 50 let2112,57 %12,57 %  
do do 30 let10,6 %0,6 %  
více10,6 %0,6 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9456,29 %56,29 %  
muž7343,71 %43,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik mobilů je ve Vaší domácnosti?

2. Jak často si kupujete nový mobil?

3. Kolik investujete do nového mobilu?

4. Používáte předplacenou kartu nebo paušál?

5. Jak jsou přibližně vysoké Vaše měsíční telefonní poplatky?

6. Píšete víc SMS nebo voláte?

7. Využíváte WAP?

8. Jakého mobilního operátora využíváte?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik mobilů je ve Vaší domácnosti?

2. Jak často si kupujete nový mobil?

3. Kolik investujete do nového mobilu?

4. Používáte předplacenou kartu nebo paušál?

5. Jak jsou přibližně vysoké Vaše měsíční telefonní poplatky?

6. Píšete víc SMS nebo voláte?

7. Využíváte WAP?

8. Jakého mobilního operátora využíváte?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zimčíková, M.Telekomunikace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://telekomunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.