Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tělesně postižení adolescenti (15-22) a jejich sebevědomí

Tělesně postižení adolescenti (15-22) a jejich sebevědomí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Simčová
Šetření:12. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma sebevědomí tělesně postižených adolescentů (15-22).

Děkuji

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Níže je uveden seznam tvrzení, která se zabývají vašimi obecnými pocity, které máte ve vztahu k sobě samému.
Prosím označte symbol, který nejlépe vystihuje vaše mínění na příslušné tvrzení podle následujících pokynů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3264 %64 %  
muž1836 %36 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221326 %26 %  
16816 %16 %  
18714 %14 %  
17612 %12 %  
19612 %12 %  
2148 %8 %  
2036 %6 %  
1536 %6 %  

Graf

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2040 %40 %  
souhlasím1428 %28 %  
silně nesouhlasím816 %16 %  
silně souhlasím816 %16 %  

Graf

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3162 %62 %  
nesouhlasím1020 %20 %  
silně souhlasím816 %16 %  
silně nesouhlasím12 %2 %  

Graf

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3570 %70 %  
nesouhlasím816 %16 %  
silně souhlasím510 %10 %  
silně nesouhlasím24 %4 %  

Graf

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1938 %38 %  
souhlasím1734 %34 %  
silně souhlasím816 %16 %  
silně nesouhlasím612 %12 %  

Graf

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2142 %42 %  
nesouhlasím2142 %42 %  
silně souhlasím612 %12 %  
silně nesouhlasím24 %4 %  

Graf

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3060 %60 %  
silně souhlasím1326 %26 %  
nesouhlasím612 %12 %  
silně nesouhlasím12 %2 %  

Graf

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3366 %66 %  
silně souhlasím918 %18 %  
silně nesouhlasím48 %8 %  
nesouhlasím48 %8 %  

Graf

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1734 %34 %  
silně souhlasím1632 %32 %  
nesouhlasím1530 %30 %  
silně nesouhlasím24 %4 %  

Graf

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2448 %48 %  
nesouhlasím2040 %40 %  
silně souhlasím510 %10 %  
silně nesouhlasím12 %2 %  

Graf

12. Přistupuji k sobě pozitivně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2958 %58 %  
nesouhlasím1428 %28 %  
silně souhlasím48 %8 %  
silně nesouhlasím36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný

12. Přistupuji k sobě pozitivně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jsem sám se sebou vcelku spokojen

4. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý

5. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností

6. Jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí

7. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý

8. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost

9. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní

10. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit

11. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný

12. Přistupuji k sobě pozitivně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Simčová, M.Tělesně postižení adolescenti (15-22) a jejich sebevědomí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://telesne-postizeni-adolescent.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.