Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > The Bodies - pohled do lidského těla

The Bodies - pohled do lidského těla

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Vysloužilová
Šetření:16. 04. 2012 - 22. 04. 2012
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Krátký výzkum věnovaný pohledu respondentů na etickou stánku výstavy, která vyvolala mnoho různých emocí. 

Odpovědi respondentů

1. Výstavu The Bodies znám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19789,55 %89,55 %  
ne2310,45 %10,45 %  

Graf

2. Výstavu jsem viděl(a).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16675,45 %75,45 %  
ano5424,55 %24,55 %  

Graf

3. Výstavu bych rád(a) viděl(a).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15972,27 %72,27 %  
ne6127,73 %27,73 %  

Graf

4. Výstava je ideální příležitost k poznání lidského těla.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10447,27 %47,27 %  
spíše souhlasím8337,73 %37,73 %  
nevím135,91 %5,91 %  
nesouhlasím115 %5 %  
spíše nesouhlasím94,09 %4,09 %  

Graf

5. Výstava je neetická.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7433,64 %33,64 %  
spíše nesouhlasím7333,18 %33,18 %  
nevím3415,45 %15,45 %  
spíše souhlasím2410,91 %10,91 %  
souhlasím156,82 %6,82 %  

Graf

6. Výstava je komerční záležitost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6630 %30 %  
nevím5525 %25 %  
souhlasím5022,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím3917,73 %17,73 %  
nesouhlasím104,55 %4,55 %  

Graf

7. Výstavu vnímám jako formu umění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8136,82 %36,82 %  
spíše nesouhlasím5424,55 %24,55 %  
nesouhlasím3515,91 %15,91 %  
nevím2712,27 %12,27 %  
souhlasím2310,45 %10,45 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-359141,36 %41,36 %  
15-258538,64 %38,64 %  
36-503515,91 %15,91 %  
50 a více94,09 %4,09 %  

Graf

9. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10045,45 %45,45 %  
vysokoškolské8840 %40 %  
vyšší odborné167,27 %7,27 %  
základní94,09 %4,09 %  
středoškolské bez maturity73,18 %3,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Výstavu bych rád(a) viděl(a).

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 4. Výstava je ideální příležitost k poznání lidského těla.

6. Výstava je komerční záležitost.

  • odpověď souhlasím:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 5. Výstava je neetická.
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 4. Výstava je ideální příležitost k poznání lidského těla.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Výstavu The Bodies znám.

2. Výstavu jsem viděl(a).

3. Výstavu bych rád(a) viděl(a).

4. Výstava je ideální příležitost k poznání lidského těla.

5. Výstava je neetická.

6. Výstava je komerční záležitost.

7. Výstavu vnímám jako formu umění.

8. Věk

9. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Výstavu The Bodies znám.

2. Výstavu jsem viděl(a).

3. Výstavu bych rád(a) viděl(a).

4. Výstava je ideální příležitost k poznání lidského těla.

5. Výstava je neetická.

6. Výstava je komerční záležitost.

7. Výstavu vnímám jako formu umění.

8. Věk

9. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vysloužilová, A.The Bodies - pohled do lidského těla (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://the-bodies-pohled-do-lidskeh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.