Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tolerance mentálního postižení ve společnosti

Tolerance mentálního postižení ve společnosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kábrtová
Šetření:03. 02. 2010 - 03. 03. 2010
Počet respondentů:436
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjištění míry tolerance společnosti vůči mentálnímu postižení. Mimo jiné zkoumá spojitost mezi faktory, které tuto (ne)toleranci ovlivňují.
 

Mentální postižení je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností. Dělí se na kategorie hluboké, těžké, střední a lehké (lehkým MP se tento výzkum zabývat nebude). Člověk s hlubokým mentálním postižením například není schopen mluvit, ani komunikovat pomocí těla či zvuků, potřebuje celoživotní péči. Člověk s těžkým a středním mentálním postižením může porozumět jednoduché a přímé informaci, ale je pro něj obtížné porozumět něčemu, co sám nezažil.

 

Velmi Vám děkuji za pomoc a upřímnost!
 

Odpovědi respondentů

1. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy? (připomínám, že se výzkum nezabývá problematikou lehkého mentálního postižení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano16136,84 %36,93 %  
spíše ne13831,58 %31,65 %  
ano11325,86 %25,92 %  
ne255,72 %5,73 %  

Graf

2. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano19143,71 %43,81 %  
ano10924,94 %25 %  
spíše ne10824,71 %24,77 %  
ne296,64 %6,65 %  

Graf

3. Myslíte si, že se jedinec s mentálním postižením může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15836,16 %36,24 %  
spíše ano14332,72 %32,8 %  
spíše ne12027,46 %27,52 %  
ne163,66 %3,67 %  

Graf

4. Považujete život duševně zdravého člověka za cennější než život jedince s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23654 %54,13 %  
spíše ne9020,59 %20,64 %  
spíše ano6314,42 %14,45 %  
ano4810,98 %11,01 %  

Graf

5. Měli by mít jedinci s mentálním postižením právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne17640,27 %40,37 %  
spíše ano12428,38 %28,44 %  
ne6915,79 %15,83 %  
ano6815,56 %15,6 %  

Graf

6. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením podstoupit iterupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano16637,99 %38,07 %  
spíše ne11827 %27,06 %  
ne9722,2 %22,25 %  
ano5612,81 %12,84 %  

Graf

7. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena33877,35 %77,52 %  
muž9922,65 %22,71 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let27663,16 %63,3 %  
30 - 39 let8920,37 %20,41 %  
do 20 let347,78 %7,8 %  
40 - 49 let235,26 %5,28 %  
50 - 59 let112,52 %2,52 %  
60 let a víc 40,92 %0,92 %  

Graf

9. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (včetně OU)23553,78 %53,9 %  
vysokoškolské17740,5 %40,6 %  
základní255,72 %5,73 %  

Graf

10. Vaše příjmy za měsíc v Kč:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 00013230,21 %30,28 %  
do 10 000 11426,09 %26,15 %  
žádné9521,74 %21,79 %  
20 001 - 30 0006013,73 %13,76 %  
nad 30 000368,24 %8,26 %  

Graf

11. Máte dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30269,11 %69,27 %  
ano13530,89 %30,96 %  

Graf

12. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22351,03 %51,15 %  
ano9822,43 %22,48 %  
spíše ano6113,96 %13,99 %  
spíše ne5512,59 %12,61 %  

Graf

13. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město32474,14 %74,31 %  
vesnice11325,86 %25,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Máte dítě/děti?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 - 59 let na otázku 8. Váš věk:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 8. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy? (připomínám, že se výzkum nezabývá problematikou lehkého mentálního postižení)

2. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

3. Myslíte si, že se jedinec s mentálním postižením může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

4. Považujete život duševně zdravého člověka za cennější než život jedince s mentálním postižením?

5. Měli by mít jedinci s mentálním postižením právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

6. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením podstoupit iterupci?

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše příjmy za měsíc v Kč:

11. Máte dítě/děti?

12. Jste věřící?

13. Vaše bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Posadili byste se dobrovolně vedle jedince s očividnými znaky mentálního postižení v prostředku hromadné dopravy? (připomínám, že se výzkum nezabývá problematikou lehkého mentálního postižení)

2. Pokud máte možnost přispět libovolně vysokou finanční částkou na jedince s mentálním postižením, přispějete?

3. Myslíte si, že se jedinec s mentálním postižením může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

4. Považujete život duševně zdravého člověka za cennější než život jedince s mentálním postižením?

5. Měli by mít jedinci s mentálním postižením právo počít potomka a založit tak úplnou rodinu?

6. Myslíte si, že by měla těhotná žena, u které bylo zjištěno vysoké riziko narození dítěte s mentálním postižením podstoupit iterupci?

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Vaše dosažené vzdělání:

10. Vaše příjmy za měsíc v Kč:

11. Máte dítě/děti?

12. Jste věřící?

13. Vaše bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kábrtová, M.Tolerance mentálního postižení ve společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tolerance-mentalniho-postizeni-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.