Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tourettův syndrom

Tourettův syndrom

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:L. Capková
Šetření:26. 04. 2016 - 20. 05. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Víte co je to Tourettův syndrom - setkali jste se s tím někdy? 

Zajímá vás tato problematika ať už jako odborníka nebo kvůli vlastní zkušenosti nebo třeba jenom ze zájmu?

Potom je tento dotazník přímo pro Vás. 

Sestavila jsme ho z vlastního zájmu a předem děkuji všem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem Tourettův syndrom (případně jiným podobným označením - např. Syndrom Guide de la Tourette)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8874,58 %74,58 %  
ne3025,42 %25,42 %  

Graf

2. Víte o jakou poruchu se jedná? Pokud ano - pokračujte prosím dále ve vyplňování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8975,42 %75,42 %  
NE2924,58 %24,58 %  

Graf

3. Máte vy sám/sama tuto poruchu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8596,59 %72,03 %  
ano33,41 %2,54 %  

Graf

4. Nyní jen pro ověření: O jakou poruchu se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [porucha zažívacího traktu → konec dotazníku, porucha naprosto totožná s koprolálií → konec dotazníku, porucha zraku → konec dotazníku, syndrom vysychání tkání → konec dotazníku, chybové vysílání signálů z mozku - projevem jsou záškuby částí těla nebo jiné zvukové projevy, či modifikace zmíněnch projevůotázka č. 5, tiková porucha vytvořená na základě zlozvyku → konec dotazníku, záškuby částí těla způsobené mechanickým poškozením CNS → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chybové vysílání signálů z mozku - projevem jsou záškuby částí těla nebo jiné zvukové projevy, či modifikace zmíněnch projevů8190 %68,64 %  
porucha naprosto totožná s koprolálií55,56 %4,24 %  
tiková porucha vytvořená na základě zlozvyku22,22 %1,69 %  
záškuby částí těla způsobené mechanickým poškozením CNS22,22 %1,69 %  

Graf

5. Znáte někoho s touto poruchou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5163,75 %43,22 %  
ano2227,5 %18,64 %  
nevím78,75 %5,93 %  

Graf

6. Jak vnímáte osoby s touto poruchou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako trochu odlišné lidi3948,75 %33,05 %  
Jako všechny ostatní3037,5 %25,42 %  
Jako chudáky1215 %10,17 %  
Jako nenormální nebo nemocné lidi1012,5 %8,47 %  
Jako podivíny78,75 %5,93 %  

Graf

7. Myslíte si, že se dá toto onemocnění léčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4050 %33,9 %  
ne2733,75 %22,88 %  
ano1316,25 %11,02 %  

Graf

8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikoho takového neznám - nebo o tom nevím.5163,75 %43,22 %  
Proč bych je měl/a vnímat jinak?1822,5 %15,25 %  
Nemám problém se s nimi přátelit.1215 %10,17 %  
Pokud nemají těžkou formu poruchy, nevidím žádný problém.1113,75 %9,32 %  
Nevšímám si takových lidí - ani se jich nestraním, ale nevyhledávám je.78,75 %5,93 %  
Musím s někým takovým přicházet do styku - práce, škola, rodinný příslušník, hobby atp. a nemám s tím problém.67,5 %5,08 %  
Jsou mi lhostejní.45 %3,39 %  
Musím s někým takovým přicházet do styku - práce, škola, rodinný příslušník, hobby atp. a není mi to příjemné.22,5 %1,69 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že tento syndrom NEMÁ vliv na inteligenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4758,75 %39,83 %  
spíše souhlasím2328,75 %19,49 %  
nevím1012,5 %8,47 %  

Graf

10. Vadilo by vám, kdyby jste zjistili, že váš rodiiný příslušník trpí touto poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadilo by mi to, snažil/a bych se pomoc člověku s tímto zjištěním vypořádat.5062,5 %42,37 %  
Vadilo by mi to, ale nic se s tím nedá dělat - jen to přijmout.1721,25 %14,41 %  
Opravdu nevím - nedokážu si to představit.1012,5 %8,47 %  
Nevadilo by mi to, ale nechal/a a nijak bych to dále neřešil/a.67,5 %5,08 %  
Bylo by mi to jedno.67,5 %5,08 %  
Sám/sama mám tuto poruchu.22,5 %1,69 %  
Vadilo by mi to snažil/a bych se to skrývat.11,25 %0,85 %  
Vadilo by mi to - těžko bych se s tím vypořádával/a.11,25 %0,85 %  

Graf

11. Pro koho myslíte, že je situace nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro samotného tourettika7188,75 %60,17 %  
Pro jeho rodinu3037,5 %25,42 %  
Pro okolí (veřejnost)67,5 %5,08 %  
Nevím45 %3,39 %  
Pro přátele11,25 %0,85 %  

Graf

12. Slyšeli jste někdy o těchto variantách kombinace s těmito poruchami: 1) koprolálie 2) porucha soustředění 3) sebepoškozování (myslím tím nejen jako důsledek,ale také sklony k tomu - mimo jiné i odmítání potravy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale ne o všech4455 %37,29 %  
Ne1923,75 %16,1 %  
Ano o všech1721,25 %14,41 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 30 let5568,75 %46,61 %  
31 až 50 let2227,5 %18,64 %  
51 až 65 let33,75 %2,54 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené(myslím tím samozřejmě dokončené) vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola nebo gymnázium3645 %30,51 %  
vysokoškolské jakékoliv formy3341,25 %27,97 %  
základní67,5 %5,08 %  
Jsem z oboru, který se alespoň nějak týká problematiky Tourettova syndromu.45 %3,39 %  
vyuční obor11,25 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte někoho s touto poruchou?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikoho takového neznám - nebo o tom nevím. na otázku 8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

 • odpověď Nikoho takového neznám - nebo o tom nevím.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Znáte někoho s touto poruchou?

11. Pro koho myslíte, že je situace nejtěžší?

 • odpověď Pro samotného tourettika:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako chudáky na otázku 6. Jak vnímáte osoby s touto poruchou
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Myslíte si, že se dá toto onemocnění léčit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Souhlasíte s tím, že tento syndrom NEMÁ vliv na inteligenci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako trochu odlišné lidi na otázku 6. Jak vnímáte osoby s touto poruchou
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč bych je měl/a vnímat jinak? na otázku 8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by mi to, ale nic se s tím nedá dělat - jen to přijmout. na otázku 10. Vadilo by vám, kdyby jste zjistili, že váš rodiiný příslušník trpí touto poruchou?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevadilo by mi to, snažil/a bych se pomoc člověku s tímto zjištěním vypořádat. na otázku 10. Vadilo by vám, kdyby jste zjistili, že váš rodiiný příslušník trpí touto poruchou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 až 30 let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie spadáte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že se dá toto onemocnění léčit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám problém se s nimi přátelit. na otázku 8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem Tourettův syndrom (případně jiným podobným označením - např. Syndrom Guide de la Tourette)?

2. Víte o jakou poruchu se jedná? Pokud ano - pokračujte prosím dále ve vyplňování.

3. Máte vy sám/sama tuto poruchu?

4. Nyní jen pro ověření: O jakou poruchu se jedná?

5. Znáte někoho s touto poruchou?

6. Jak vnímáte osoby s touto poruchou

7. Myslíte si, že se dá toto onemocnění léčit?

8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

9. Souhlasíte s tím, že tento syndrom NEMÁ vliv na inteligenci?

10. Vadilo by vám, kdyby jste zjistili, že váš rodiiný příslušník trpí touto poruchou?

11. Pro koho myslíte, že je situace nejtěžší?

12. Slyšeli jste někdy o těchto variantách kombinace s těmito poruchami: 1) koprolálie 2) porucha soustředění 3) sebepoškozování (myslím tím nejen jako důsledek,ale také sklony k tomu - mimo jiné i odmítání potravy)

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené(myslím tím samozřejmě dokončené) vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem Tourettův syndrom (případně jiným podobným označením - např. Syndrom Guide de la Tourette)?

2. Víte o jakou poruchu se jedná? Pokud ano - pokračujte prosím dále ve vyplňování.

3. Máte vy sám/sama tuto poruchu?

4. Nyní jen pro ověření: O jakou poruchu se jedná?

5. Znáte někoho s touto poruchou?

6. Jak vnímáte osoby s touto poruchou

7. Myslíte si, že se dá toto onemocnění léčit?

8. Jaký zaujímáte přístup k lidem trpícím touto poruchou ve vašem okolí?

9. Souhlasíte s tím, že tento syndrom NEMÁ vliv na inteligenci?

10. Vadilo by vám, kdyby jste zjistili, že váš rodiiný příslušník trpí touto poruchou?

11. Pro koho myslíte, že je situace nejtěžší?

12. Slyšeli jste někdy o těchto variantách kombinace s těmito poruchami: 1) koprolálie 2) porucha soustředění 3) sebepoškozování (myslím tím nejen jako důsledek,ale také sklony k tomu - mimo jiné i odmítání potravy)

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené(myslím tím samozřejmě dokončené) vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Capková, L.Tourettův syndrom (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://tourettuv-syndrom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.