Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradice a zvyky v české republice

Tradice a zvyky v české republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Tomášková
Šetření:09. 02. 2012 - 11. 02. 2012
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Prosím pomozte mi vyplnit pár dotazů, je to pro mou práci ve škole. Za vyplnění předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6678,57 %78,57 %  
muž1821,43 %21,43 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24910,71 %10,71 %  
2589,52 %9,52 %  
2189,52 %9,52 %  
2289,52 %9,52 %  
2367,14 %7,14 %  
1955,95 %5,95 %  
1744,76 %4,76 %  
2644,76 %4,76 %  
2033,57 %3,57 %  
2833,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 30
27
18
50
32
35
33
58
47
13
17.let
šestnáct
dvacettčyři
15
38
63
dvacetdva
31
37
40
2630,95 %30,95 % 

Graf

3. Které tradice se nedodržují o Vánocích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třesení bezem5565,48 %65,48 %  
Lití železa2023,81 %23,81 %  
Krájení jablka78,33 %8,33 %  
Házení střevícem22,38 %2,38 %  

Graf

4. Víš, proč dívky o Vánocích házely střevícem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když se střevíc otočí špičkou směrem ke dveřím, dívka se do roku vdá5666,67 %66,67 %  
Když se střevíc otočí špičkou směrem ke dveřím, dívka se do roku vdá1821,43 %21,43 %  
Když se střevíc otočí patou směrem ke dveřím, dívka se do roku vdá910,71 %10,71 %  
Když se střevíc otočí špičkou směrem ke dveřím, dívka do roku porodí dítě11,19 %1,19 %  

Graf

5. K jakému dnu o velikonocích patří tato pranostika "Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok."

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílá sobota3136,9 %36,9 %  
Zelený čtvrtek2934,52 %34,52 %  
Velikonoční pondělí2428,57 %28,57 %  

Graf

6. Víš, co symbolizují "Velikonoční ohně" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je znakem vítězství nad temnotou a smrtí2428,57 %28,57 %  
Oslavuje se zmrtvýchvstání Ježíše Krista2428,57 %28,57 %  
Oslavuje příchod jara1821,43 %21,43 %  
Oslavuje se zmrtvýchvstání Ježíše Krista1315,48 %15,48 %  
Oslavuje příchod jara55,95 %5,95 %  

Graf

7. Co se vše dodržuje o "zeleném čtvrtku" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedla se pouze zelená strava5980,82 %70,24 %  
Jedla se pouze zelená strava a vajíčka1115,07 %13,1 %  
Jedla se pouze zelená strava a vepřové maso34,11 %3,57 %  

Graf

8. Co nepatří k Velikonočním symbolům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Květiny a zapálené svíčky5473,97 %64,29 %  
Kříž912,33 %10,71 %  
Velikonoční vajíčko56,85 %5,95 %  
Zajíček56,85 %5,95 %  

Graf

9. Kdy začíná masopust ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od Tří Králů až po Popelečnou středu5372,6 %63,1 %  
Od konce Vánoc až po Velikonoce1216,44 %14,29 %  
Po Vánocích až do Tří Králů810,96 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

3. Které tradice se nedodržují o Vánocích?

4. Víš, proč dívky o Vánocích házely střevícem?

5. K jakému dnu o velikonocích patří tato pranostika "Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok."

6. Víš, co symbolizují "Velikonoční ohně" ?

7. Co se vše dodržuje o "zeleném čtvrtku" ?

8. Co nepatří k Velikonočním symbolům?

9. Kdy začíná masopust ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

3. Které tradice se nedodržují o Vánocích?

4. Víš, proč dívky o Vánocích házely střevícem?

5. K jakému dnu o velikonocích patří tato pranostika "Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok."

6. Víš, co symbolizují "Velikonoční ohně" ?

7. Co se vše dodržuje o "zeleném čtvrtku" ?

8. Co nepatří k Velikonočním symbolům?

9. Kdy začíná masopust ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomášková, Z.Tradice a zvyky v české republice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://tradice-a-zvyky-v-ceske-repu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.