Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trendy cestovního ruchu v Africe

Trendy cestovního ruchu v Africe

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Naušová
Šetření:28. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):22 / 14.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníkového průzkumu pro naši studentskou semestrální práci na téma "Trendy cestovního ruchu v Africe". Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie bez ohledu na to, zda respondent Afriku navštívil či nikoliv. Děkujeme za Váš čas.

 

za skupinu studentek VŠO

Bc. Barbora Naušová

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy v Africe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5965,56 %65,56 %  
ano3134,44 %34,44 %  

Graf

2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou1548,39 %16,67 %  
v řádu jednotek1445,16 %15,56 %  
v řádu desítek26,45 %2,22 %  

Graf

3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovolená2993,55 %32,22 %  
pracovní cesta26,45 %2,22 %  

Graf

4. Ve které části Afriky jste byl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
severní Afrika (arabský svět)2787,1 %30 %  
subsaharská Afrika (černá Afrika)619,35 %6,67 %  
severní Afrika13,23 %1,11 %  

Graf

5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letadlo3096,77 %33,33 %  
loď13,23 %1,11 %  

Graf

6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizováno cestovní kanceláří či agenturou2580,65 %27,78 %  
na vlastní pěst516,13 %5,56 %  
organizováno zaměstnavatelem13,23 %1,11 %  

Graf

7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2993,55 %32,22 %  
ano26,45 %2,22 %  

Graf

8. Popište prosím krátce, s jakou komplikací jste se při návštěvě setkal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

komplikace s ubytováním

při první návštěvě přepaden, okraden, zatčen a odsouzen, při druhé zastřelen na útěku, při třetí zvolen náčelníkem domorodé vesnice

9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2477,42 %26,67 %  
nevím619,35 %6,67 %  
ne13,23 %1,11 %  

Graf

10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2580,65 %27,78 %  
nevím412,9 %4,44 %  
ne26,45 %2,22 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste Afriku nenavštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek finančních prostředků2745,76 %30 %  
neměl/a jsem možnost1728,81 %18,89 %  
tato destinace mě neláká813,56 %8,89 %  
mám z této lokality strach711,86 %7,78 %  

Graf

12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2440,68 %26,67 %  
ano2033,9 %22,22 %  
ne1525,42 %16,67 %  

Graf

13. Jakému typu dovolené dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace více možností3842,22 %42,22 %  
poznávání3134,44 %34,44 %  
odpočinek1112,22 %12,22 %  
dobrodružství88,89 %8,89 %  
sport22,22 %2,22 %  

Graf

14. Jaký typ ubytování na dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel4651,11 %51,11 %  
apartmán1820 %20 %  
nevím/nemohu určit910 %10 %  
camp66,67 %6,67 %  
vlastní44,44 %4,44 %  
hostel44,44 %4,44 %  
v soukromí33,33 %3,33 %  

Graf

15. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lázeňské a wellness pobyty8291,11 %91,11 %  
sportovní turistika7785,56 %85,56 %  
eurovíkendy7381,11 %81,11 %  
kulinářský a gastronomický turismus6471,11 %71,11 %  
eko a agroturistika6370 %70 %  
geocaching5257,78 %57,78 %  
darktourism2123,33 %23,33 %  
couchsurfing2022,22 %22,22 %  
voluntourism1718,89 %18,89 %  
responsible travel (zodpovědné cestování)1516,67 %16,67 %  
concierge44,44 %4,44 %  

Graf

16. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
eurovíkendy5257,78 %57,78 %  
lázeňské a wellness pobyty4954,44 %54,44 %  
kulinářský a gastronomický turismus4651,11 %51,11 %  
sportovní turistika3033,33 %33,33 %  
geocaching1820 %20 %  
eko a agroturistika1516,67 %16,67 %  
darktourism1112,22 %12,22 %  
couchsurfing88,89 %8,89 %  
voluntourism66,67 %6,67 %  
responsible travel (zodpovědné cestování)55,56 %5,56 %  
nevim11,11 %1,11 %  
chtělo to napsat k těm cizím názvům aspoň tady, co znamenají..takhle nevím, jestli by mě lákaly a hledat se mi to nechce11,11 %1,11 %  
pobytové zájezdy11,11 %1,11 %  
concierge11,11 %1,11 %  
žádný z uvedených11,11 %1,11 %  
netuším co některé znamenají, tak nemůžuu určovat.11,11 %1,11 %  
pouze cestování na vlastní pěst11,11 %1,11 %  

Graf

17. Využíváte aktivně některého z následujících trendů cestovního ruchu? V případě že ano, uveďte prosím kterého:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lázeňské a wellness pobyty2240,74 %24,44 %  
sportovní turistika2138,89 %23,33 %  
eurovíkendy1833,33 %20 %  
kulinářský a gastronomický turismus814,81 %8,89 %  
geocaching611,11 %6,67 %  
couchsurfing47,41 %4,44 %  
eko a agroturistika35,56 %3,33 %  
voluntourism23,7 %2,22 %  
responsible travel (zodpovědné cestování)11,85 %1,11 %  
nevyužívám11,85 %1,11 %  
pouze na vlastní pěst11,85 %1,11 %  
darktourism11,85 %1,11 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6774,44 %74,44 %  
muž2325,56 %25,56 %  

Graf

19. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 39 let7886,67 %86,67 %  
40 – 59 let66,67 %6,67 %  
do 20 let44,44 %4,44 %  
60 a více let22,22 %2,22 %  

Graf

20. Společenský statut

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracující (student, důchodce, rodičovská dovolená)5257,78 %57,78 %  
pracující3741,11 %41,11 %  
nezaměstnaný (na úřadu práce)11,11 %1,11 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské (vč. vyššího odborného)4651,11 %51,11 %  
středoškolské (vč. vyučen s maturitou)4246,67 %46,67 %  
základní22,22 %2,22 %  

Graf

22. Kraj trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2932,22 %32,22 %  
Jihomoravský1820 %20 %  
Zlínský1415,56 %15,56 %  
Středočeský55,56 %5,56 %  
Moravskoslezský44,44 %4,44 %  
Pardubický44,44 %4,44 %  
Jihočeský44,44 %4,44 %  
Ústecký33,33 %3,33 %  
Královéhradecký33,33 %3,33 %  
Vysočina22,22 %2,22 %  
Olomoucký22,22 %2,22 %  
Plzeňský11,11 %1,11 %  
Karlovarský11,11 %1,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste někdy v Africe?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v řádu jednotek na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolená na otázku 3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi severní Afrika (arabský svět) na otázku 4. Ve které části Afriky jste byl/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi letadlo na otázku 5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizováno cestovní kanceláří či agenturou na otázku 6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neměl/a jsem možnost na otázku 11. Z jakého důvodu jste Afriku nenavštívil/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi apartmán na otázku 14. Jaký typ ubytování na dovolené preferujete?

3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)

 • odpověď dovolená:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi severní Afrika (arabský svět) na otázku 4. Ve které části Afriky jste byl/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizováno cestovní kanceláří či agenturou na otázku 6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi letadlo na otázku 5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Byl/a jste někdy v Africe?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v řádu jednotek na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

4. Ve které části Afriky jste byl/a?

 • odpověď severní Afrika (arabský svět):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizováno cestovní kanceláří či agenturou na otázku 6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolená na otázku 3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi letadlo na otázku 5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)

5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)

 • odpověď letadlo:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolená na otázku 3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi severní Afrika (arabský svět) na otázku 4. Ve které části Afriky jste byl/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizováno cestovní kanceláří či agenturou na otázku 6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Byl/a jste někdy v Africe?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v řádu jednotek na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)

 • odpověď organizováno cestovní kanceláří či agenturou:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi letadlo na otázku 5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovolená na otázku 3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi severní Afrika (arabský svět) na otázku 4. Ve které části Afriky jste byl/a?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizováno cestovní kanceláří či agenturou na otázku 6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Byl/a jste někdy v Africe?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v řádu jednotek na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?

10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v řádu jednotek na otázku 2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy v Africe?

2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)

4. Ve které části Afriky jste byl/a?

5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)

6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)

7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?

9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?

11. Z jakého důvodu jste Afriku nenavštívil/a?

12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?

13. Jakému typu dovolené dáváte přednost?

14. Jaký typ ubytování na dovolené preferujete?

15. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy:

16. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly:

17. Využíváte aktivně některého z následujících trendů cestovního ruchu? V případě že ano, uveďte prosím kterého:

18. Pohlaví

19. Věková kategorie

20. Společenský statut

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

22. Kraj trvalého bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy v Africe?

2. Kolikrát jste Afriku navštívil/a?

3. Za jakým účelem jste Afriku navštívil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastější důvod návštěvy)

4. Ve které části Afriky jste byl/a?

5. Jakého dopravního prostředku jste využil/a? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob dopravy)

6. Jakým způsobem byla Vaše návštěva organizována? (v případě více návštěv uveďte prosím nejčastěji používaný způsob)

7. Proběhly během Vaší návštěvy nějaké komplikace?

9. Doporučil/a byste návštěvu Afriky svým známým?

10. Máte v plánu se do Afriky v budoucnu znovu vrátit?

11. Z jakého důvodu jste Afriku nenavštívil/a?

12. Plánujete v budoucnu návštěvu některé Africké země?

13. Jakému typu dovolené dáváte přednost?

14. Jaký typ ubytování na dovolené preferujete?

15. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy:

16. Zaškrtněte prosím, které z následujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly:

17. Využíváte aktivně některého z následujících trendů cestovního ruchu? V případě že ano, uveďte prosím kterého:

18. Pohlaví

19. Věková kategorie

20. Společenský statut

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

22. Kraj trvalého bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Naušová, B.Trendy cestovního ruchu v Africe (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://trendy-cr-v-africe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.