Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trest smrti ANO či NE

Trest smrti ANO či NE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hofmanová
Šetření:03. 12. 2017 - 14. 12. 2017
Počet respondentů:243
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníkového šetření týkajícíci se Vašeho názoru na trest smrti. Za vyplnění předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15865,02 %65,02 %  
Muž8534,98 %34,98 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30let12953,09 %53,09 %  
15-20let4016,46 %16,46 %  
31-40let3313,58 %13,58 %  
41-50let249,88 %9,88 %  
51-60let156,17 %6,17 %  
61-70let20,82 %0,82 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10543,21 %43,21 %  
středoškolské s maturitní zkouškou8534,98 %34,98 %  
základní2811,52 %11,52 %  
vyšší odborné114,53 %4,53 %  
výuční s maturitní zkouškou83,29 %3,29 %  
výuční bez maturitní zkoušky62,47 %2,47 %  

Graf

4. Souhlasíte se zavedením trestu smrti jakožto legislativně upraveným prostředkem vymáhání českého trestního práva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11748,15 %48,15 %  
ano10744,03 %44,03 %  
nevím197,82 %7,82 %  

Graf

5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13655,97 %55,97 %  
ne8735,8 %35,8 %  
nevím208,23 %8,23 %  

Graf

6. Myslíte si, že se v Evropě nachází stát, jehož právní řád připouští trest smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8434,57 %34,57 %  
ano8233,74 %33,74 %  
nevím7731,69 %31,69 %  

Graf

7. Vnímáte debaty o znovuzavedení testu smrti v České republice spíše jako projev politického populismu nežli reálnou snahu o přijetí tohoto druhu trestu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15262,55 %62,55 %  
nevím5623,05 %23,05 %  
ne3514,4 %14,4 %  

Graf

8. Lze považovat současné podmínky výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích České republiky za mírné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15162,14 %62,14 %  
nevím5321,81 %21,81 %  
ne3916,05 %16,05 %  

Graf

9. Byl by pro Vás argument justičního omylu, případně justiční vraždy dostatečným rizikem pro nepřijetí tretu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13455,14 %55,14 %  
nevím5623,05 %23,05 %  
ne5321,81 %21,81 %  

Graf

10. Domníváte se, že by trest smrti přinesl značné snížení kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12551,44 %51,44 %  
ano8032,92 %32,92 %  
nevím3815,64 %15,64 %  

Graf

11. Souhlasil/la byste s uplatněním trestu smrti Vašeho blízkého člena rodiny, či partnera pokud by byl pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán vinným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11848,56 %48,56 %  
nevím7430,45 %30,45 %  
ano5120,99 %20,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasíte se zavedením trestu smrti jakožto legislativně upraveným prostředkem vymáhání českého trestního práva?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Souhlasíte se zavedením trestu smrti jakožto legislativně upraveným prostředkem vymáhání českého trestního práva?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Domníváte se, že by trest smrti přinesl značné snížení kriminality?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Byl by pro Vás argument justičního omylu, případně justiční vraždy dostatečným rizikem pro nepřijetí tretu smrti?

11. Souhlasil/la byste s uplatněním trestu smrti Vašeho blízkého člena rodiny, či partnera pokud by byl pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán vinným?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Souhlasíte se zavedením trestu smrti jakožto legislativně upraveným prostředkem vymáhání českého trestního práva?

5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

6. Myslíte si, že se v Evropě nachází stát, jehož právní řád připouští trest smrti?

7. Vnímáte debaty o znovuzavedení testu smrti v České republice spíše jako projev politického populismu nežli reálnou snahu o přijetí tohoto druhu trestu?

8. Lze považovat současné podmínky výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích České republiky za mírné?

9. Byl by pro Vás argument justičního omylu, případně justiční vraždy dostatečným rizikem pro nepřijetí tretu smrti?

10. Domníváte se, že by trest smrti přinesl značné snížení kriminality?

11. Souhlasil/la byste s uplatněním trestu smrti Vašeho blízkého člena rodiny, či partnera pokud by byl pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán vinným?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Souhlasíte se zavedením trestu smrti jakožto legislativně upraveným prostředkem vymáhání českého trestního práva?

5. Souhlasil/la byste s uplatňováním trestu smrti pouze na zvlášť závažné úmyslné trestné činy?

6. Myslíte si, že se v Evropě nachází stát, jehož právní řád připouští trest smrti?

7. Vnímáte debaty o znovuzavedení testu smrti v České republice spíše jako projev politického populismu nežli reálnou snahu o přijetí tohoto druhu trestu?

8. Lze považovat současné podmínky výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích České republiky za mírné?

9. Byl by pro Vás argument justičního omylu, případně justiční vraždy dostatečným rizikem pro nepřijetí tretu smrti?

10. Domníváte se, že by trest smrti přinesl značné snížení kriminality?

11. Souhlasil/la byste s uplatněním trestu smrti Vašeho blízkého člena rodiny, či partnera pokud by byl pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán vinným?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hofmanová, P.Trest smrti ANO či NE (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://trest-smrti-ano-ci-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.