Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o trestné činnosti v souvislosti s lesy

Povědomí o trestné činnosti v souvislosti s lesy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denis Láznička
Šetření:16. 05. 2020 - 10. 06. 2020
Počet respondentů:295
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane, 
 
pro účely klasifikační práce zjišťuji povědomí veřejnosti o trestné činnosti a trestně-právní ochraně lesa. Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky primárně poslouží do klasifikační práce.

Odpovědi respondentů

1. Kde se nachází Vaše bydliště? (kam spadá vaše bydliště)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě (více než 3000 obyvatel)18462,37 %62,37 %  
na venkově (méně než 3000 obyvatel)11137,63 %37,63 %  

Graf

2. Víte, co jsou to lesní hospodářské plány/osnovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19967,46 %67,46 %  
ano9632,54 %32,54 %  

Graf

3. Víte, v jakém právním pramenu lze najít trestné činy? (jaký zákon)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16756,61 %56,61 %  
ano12843,39 %43,39 %  

Graf

4. O jaký pramen trestního práva se jedná? (jaký zákon)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trestní zákoník7558,59 %25,42 %  
lesní zákon1814,06 %6,1 %  
trestní řád86,25 %2,71 %  
Nevim21,56 %0,68 %  
lesnictví 21,56 %0,68 %  
zákon o přestupcích21,56 %0,68 %  
Paragraf10,78 %0,34 %  
289/199510,78 %0,34 %  
Asi trestní rejstřík? 10,78 %0,34 %  
Zakon o ochrane lesov10,78 %0,34 %  
verejné právo10,78 %0,34 %  
Lidé si posekají strom jaký chtějí aniž by jim patřil10,78 %0,34 %  
Trestny zakon10,78 %0,34 %  
Hmotné 10,78 %0,34 %  
sbírka zákonů10,78 %0,34 %  
Trestní zákon a trestní řád 10,78 %0,34 %  
Obecné ustanovení trestného práva10,78 %0,34 %  
Ústavní zakoník10,78 %0,34 %  
hmotné a procesní10,78 %0,34 %  
Trestní zákoník případně přestupky zákon o lesích 10,78 %0,34 %  
trestní zákon10,78 %0,34 %  
materiální prameny10,78 %0,34 %  
zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 10,78 %0,34 %  
Trestní zákoník, lesní zákon (uvedené přestupky), přestupkový zákon, zákon na ochranu životního prostředí10,78 %0,34 %  
Trestní právo hmotné10,78 %0,34 %  
Normatívni právni akty10,78 %0,34 %  
Trestní zákoník 40/2009 Sb.10,78 %0,34 %  

Graf

5. Víte, že poškození lesa/stromů může být přestupkem nebo až trestným činem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25887,46 %87,46 %  
ne3712,54 %12,54 %  

Graf

6. Poškození lesa je trestný čin (při naplnění skutkové podstaty – na ploše více než 1,5/3 ha), za který hrozí odnětí svobody až na 2, případně až na 4 roky. Jak tuto hranici hodnotíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to postačující18863,73 %63,73 %  
je to málo7525,42 %25,42 %  
je to hodně3210,85 %10,85 %  

Graf

7. Setkal/a jste se někdy s trestným činem souvisejícím s lesem (nezákonná těžba, krádeže dřeva,...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16756,61 %56,61 %  
ano12843,39 %43,39 %  

Graf

8. S jakou trestnou činností související s lesem jste se setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krádeže dřeva11287,5 %37,97 %  
nezákonná těžba stromů5542,97 %18,64 %  
s žádnou jsem se nesetkal/a53,91 %1,69 %  
Rozkrádání majetku/vyvážečka/ LČR10,78 %0,34 %  
Znečišťování10,78 %0,34 %  
Černá skládka10,78 %0,34 %  
kácení stromů, které chátráním bráni ve výhledu.10,78 %0,34 %  
krádež stromů10,78 %0,34 %  
Vozeni si dřeva na zátop, vánoční stromečky10,78 %0,34 %  
Datel mlátil do stromu...10,78 %0,34 %  
Nečinnost státní spravy10,78 %0,34 %  

Graf

9. Víte, že těžba stromů je regulována právními předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22877,29 %77,29 %  
ne6722,71 %22,71 %  

Graf

10. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod zakotvení trestně-právní ochrany lesů (a dalších přírodních zdrojů) v legislativě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana životního prostředí21974,24 %74,24 %  
ochrana vlastnictví3511,86 %11,86 %  
ekonomické důvody165,42 %5,42 %  
nevím134,41 %4,41 %  
Důležitá je regulována obnova lesa, ochrana prostředí10,34 %0,34 %  
,10,34 %0,34 %  
Ochrana vlastnictví také např krádež podvod zpronevera apod10,34 %0,34 %  
Na každý prd musí být speciální regulace, nějaký ten trestný čin a celý katalog přestupků. Jinak by to vypadalo, že ti nahoře nic nedělají. 10,34 %0,34 %  
více důvodů současně10,34 %0,34 %  
Rád bych doufal v ochranu životního prostedí, ale bojím se, že je to i z větší části z ekonomických důvodů10,34 %0,34 %  
všechny tři10,34 %0,34 %  
ochrana prostredia a ochrana pred katastrofami (povodne, víchrice, zosuvy pody) spôsobené ťažbou stromov10,34 %0,34 %  
ochrana vlastnictví a ekonomické důvody10,34 %0,34 %  
vše10,34 %0,34 %  
kombinace prvních tří bodů10,34 %0,34 %  
První tři body shory10,34 %0,34 %  

Graf

11. Kromě Poškození lesa, znáte ještě nějaké trestné činy proti životnímu prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poškození vodního zdroje22280,14 %75,25 %  
Pytláctví22179,78 %74,92 %  
Neoprávněné nakládání s odpady22179,78 %74,92 %  
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek21376,9 %72,2 %  
Týrání zvířat20473,65 %69,15 %  
Poškození a ohrožení životního prostředí16158,12 %54,58 %  
Poškození chráněných částí přírody15857,04 %53,56 %  
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a rostlinami14552,35 %49,15 %  
Zanedbání péče o zvíře13649,1 %46,1 %  
Šíření nakažlivé nemoci zvířat9935,74 %33,56 %  
Šíření nemocí a škůdců rostlin9233,21 %31,19 %  
Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozující ozonovou vrstvu8028,88 %27,12 %  
Neoprávněné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňující hospodářská zvířata6523,47 %22,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Víte, v jakém právním pramenu lze najít trestné činy? (jaký zákon)

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi lesní zákon na otázku 4. O jaký pramen trestního práva se jedná? (jaký zákon)
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestní zákoník na otázku 4. O jaký pramen trestního práva se jedná? (jaký zákon)

7. Setkal/a jste se někdy s trestným činem souvisejícím s lesem (nezákonná těžba, krádeže dřeva,...)?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi krádeže dřeva na otázku 8. S jakou trestnou činností související s lesem jste se setkal/a?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezákonná těžba stromů na otázku 8. S jakou trestnou činností související s lesem jste se setkal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde se nachází Vaše bydliště? (kam spadá vaše bydliště)

2. Víte, co jsou to lesní hospodářské plány/osnovy?

3. Víte, v jakém právním pramenu lze najít trestné činy? (jaký zákon)

4. O jaký pramen trestního práva se jedná? (jaký zákon)

5. Víte, že poškození lesa/stromů může být přestupkem nebo až trestným činem?

6. Poškození lesa je trestný čin (při naplnění skutkové podstaty – na ploše více než 1,5/3 ha), za který hrozí odnětí svobody až na 2, případně až na 4 roky. Jak tuto hranici hodnotíte?

7. Setkal/a jste se někdy s trestným činem souvisejícím s lesem (nezákonná těžba, krádeže dřeva,...)?

8. S jakou trestnou činností související s lesem jste se setkal/a?

9. Víte, že těžba stromů je regulována právními předpisy?

10. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod zakotvení trestně-právní ochrany lesů (a dalších přírodních zdrojů) v legislativě?

11. Kromě Poškození lesa, znáte ještě nějaké trestné činy proti životnímu prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde se nachází Vaše bydliště? (kam spadá vaše bydliště)

2. Víte, co jsou to lesní hospodářské plány/osnovy?

3. Víte, v jakém právním pramenu lze najít trestné činy? (jaký zákon)

4. O jaký pramen trestního práva se jedná? (jaký zákon)

5. Víte, že poškození lesa/stromů může být přestupkem nebo až trestným činem?

6. Poškození lesa je trestný čin (při naplnění skutkové podstaty – na ploše více než 1,5/3 ha), za který hrozí odnětí svobody až na 2, případně až na 4 roky. Jak tuto hranici hodnotíte?

7. Setkal/a jste se někdy s trestným činem souvisejícím s lesem (nezákonná těžba, krádeže dřeva,...)?

8. S jakou trestnou činností související s lesem jste se setkal/a?

9. Víte, že těžba stromů je regulována právními předpisy?

10. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod zakotvení trestně-právní ochrany lesů (a dalších přírodních zdrojů) v legislativě?

11. Kromě Poškození lesa, znáte ještě nějaké trestné činy proti životnímu prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Láznička, D.Povědomí o trestné činnosti v souvislosti s lesy (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://trestna-cinnost-v-lese.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.