Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trestný čin nebezpečného pronásledování

Trestný čin nebezpečného pronásledování

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Seidelová
Šetření:30. 01. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):18 / 11.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v současné době zpracovávám diplomovou práci, která je zaměřena na trestný čin nebezpečného pronásledování (stalking):

Trestní zákoník - § 354 Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku, jehož výsledky poslouží jako základ pro praktickou část mé diplomvé práce. Veškeré údaje budou zpracovány anonymně.

Dotazník je určen pro ženy ve věku 20-50 let!


Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas a ochotu.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let9069,23 %69,23 %  
26-35 let2620 %20 %  
36-45 let129,23 %9,23 %  
45 let a více21,54 %1,54 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jestliže nyní ukončujete své studium, uveďte budoucí ukončené):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7557,69 %57,69 %  
střední s maturitou3829,23 %29,23 %  
vyšší odborné96,92 %6,92 %  
střední bez maturity53,85 %3,85 %  
základní32,31 %2,31 %  

Graf

3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 17, nejsem si jistáotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6348,46 %48,46 %  
ano6046,15 %46,15 %  
nejsem si jistá75,38 %5,38 %  

Graf

4. Kde jste se s touto problematikou setkala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize, rádio3958,21 %30 %  
internet3044,78 %23,08 %  
noviny, časopisy2334,33 %17,69 %  
přátelé, známí2232,84 %16,92 %  
osobně1319,4 %10 %  
škola1217,91 %9,23 %  
zaměstnání68,96 %4,62 %  
jiné34,48 %2,31 %  

Graf

5. Vysvětlete vlastními slovy, co nebezpečné pronásledování znamená- co toto jednání obnáší, projevy, jaké znáte formy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

agresivní pronásledování, narušování soukromí, vyhrožování... formy buď v reálném životě či po sociálních sítích, telefonu, apod.

dle mého názoru se jedná o soustavné pronásledování, případně kontaktování jiné osoby, i přes její nesouhlas a to buď osobně, nebo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu

dlouhodobé a opakované obtěžování, narušování soukromí pronásledované osoby a, vyhrožování, vzbuzování pocitu strachu, může probíhat "fyzicky" nebo prostředky elektronické komunikace (telefon, internet)

Dlouhodobé sledování, pronásledování osoby prakticky asi všude, kam se daná osoba pohne. V podstatě posedlost tou osobou, neustálé obtěžování telefonáty apod.

Fixace na osobu, která nemá zájem a způsobuje jí to obtíže Časté psaní či volání, obtěžování na facebooku, sledování dané osoby (kudy a kam chodí, co tam dělá)

jakékoliv obtěžování druhé osoby, které přesahuje rámec běžného styku, je proti vůli obtěžovaného

jsou různé stupně pronásledování a různé projevy, je to vše popsané v úvodu dotazníku

kontakt - osobní i na dálku s pronásledovanou osobou a jejím blízkým okolím, který hraničí s psychickým týráním, výrazně zasahuje do života pronásledované osoby, může přejít až do fáze fyzického napadání

Moje kamarádka byla pronásledována "psychoušem", který se jí snažil namluvit, že je jeho máma. Psal jí třeba sms, kde ji viděl nebo co měla který den na sobě. Spala v té době s pilníkem u postele. Takže třeba právě psaní zpráv, volání na mobil, maily s nepříjemnými nebo i výhružnými texty, případně se i ten zjev může objevit poblíž vás, ikdyž vás přímo nekontaktuje, jen tam prostě JE.

narušení psychiky

narušení soukromí, strach z přítomnosti cizích lidí

nejsem si jeistá,alw zažila jsme totální fanatické sledování na každém kroku, dokonce i pronásledování v jiném státě, zasílání výhružných vzkazu, posílání fotek z místa kde dotyčnou osobu sledovali..člověk který je nemocný a absolutně si neuvědmuje co dělá, je totálně pŕesvětšený o tom, že to dělá dobře a že napříklat donutí pronásledovanou osobu aby se k němu vrátila...

někdo někoho pronásleduje a nějakým způsobem se snaží dostat do jeho blízkosti nebo do kontaktu s ním bez vědomí nebo proti vůli pronásledovaného, obtěžuje ho tím, může jít o fyzické pronásledování a sledování oběti, po telefonu, poštou apod., v současnosti narůstá stalking na internetu

Někdo někoho sleduje a vyhrožuje mu, obtěžuje ho.

neustálá snaha o kontakt, nerespektování soukromí, vyhrožování, citové vydírání, poškozování dobrého jména, snaha o kontakt s osobami v okolí pronásledované/ho

Neustálé obtěžování a pronásledování osoby, které narušuje její soukromý život a může vést i psychickým oběti. V nejhorších případech mohou končit tyto případy tragicky. Formy: několikrát denně kontaktovat oběť sms, telefonáty, emaily, sledování, apod.

neustále obtěžování osoby, psaní výhružných sms, emailu, neustale pronasledování, čekání u domu

Neustálé sledování, obtěžování SMS, email, dopis, osobním kontaktem, sledování domácího rozvrhu atd.

neustale sms, posilani mms s vasi fotkou, volani z cizich cisel - po zvednuti ticho

nevím

nevyžádané opakované nepříjemné až ohrožují naléhání na pozornost nebo blízkost

obtěžévání nevyžádeanými telefony, nevyžádanými návštěvami na pracovišti, nevyžádaným zvoněním za dveřmi bytu

obtěžování

Obtěžování po telefonu, internetu, osobně, sledování, omezování, ohrožování

obtěžování přes telefon nebo přes blízké osoby, sledování, vyhrožování

obtěžující vyhledávání přítomnosti jiné osoby, či různé formy jejího kontaktování

omezení svobody, znepříjemňování až ohrožování života

omezování

Omezování osobní svobody člověka, pronásledování ho do zaměstnání či školy, "překvapování" nečekanými návštěvami v místě bydliště či pracoviště, zahlcování zprávami na sociálních sítích či přes mobilní telefon, častým voláním, výhružkami

Omezování osobní svobody, oběť pronásledování cítí strach, obavu ze samostatného pohybu, pachatel vyvolává strach, důležitou částí je podle mého názoru i vyhrožování, nejen oběti, ale i jejím blízkým.

Omezování svobody člověka, narušování jeho soukromí prostřednictvím různých činností - pronásledování, sledování - osobně, korespondence, vyhrožování tělesným napadením či smrtí, snaha vynutit si přízeň člověka přinucením či násilným chováním. Tato dlouhodobá a intenzivní činnost vede k výraznému narušení soukromí "pronásledovaného".

Opakované kontaktování postižené osoby, nejčastějipmocí informačních technologiíí, ojediněle též osobně. Kontaktování vyvolá v postižené osobě strach o své bezpečí, život či zdraví.

permanentní pronásledování jiné osoby, nadměrné posílání zpráv, hovorů, ...spamování, přesné informace, kde sledovaná byla, co měla na sobě, co dělala....sledování ačkoliv o to druhá osoba nestojí

pokud člověk pronásleduje druhého člověka tak, že je mu to nepříjemné, omezuje ho to, bojí se.

pokud vás člověk sleduje na každém kroku, pořád vám píše.

posílání výhružných sms, sledování při chůzy

Promě to znamenalo skoro rok pronásledování přes sms a pokud jsme se náhodou potkali někde v clubu,tak obtěžování a vytváření konfliktních situací tam.A pak následné daslší omluvné a výhružné sms.

pronásledování

pronásledování bývalého přítele, neustálé telefování, vyhlížení u domů atd.

pronásledování dané osoby, opakované vyhrozování, obtěžování.

pronásledování, nežádoucí obtěžování - smsky, telefonování apod.

pronásledování, sledování, neustálé dostávání sms, kontrola, vyhrožování

Pronásledování, vyhrožování,

Pronasledovani,kontrola,dohled,strach,neprijemny pocit

Sledování

Sledování člověka, obtěžování formou nevyžádaného kontaktu a komunikace, opakované vyhrožování a urážky atd.

sledování oběti, snaha o kontakt, emaily, smsky, dopisy, dárky, vyhrožování, citové vydírání, hysterické scény na veřejnosti

sledování určité osoby, sbírání informací o její osobě, pronásledování, kontaktování - sms, dopisy, nezvané návštěvy...

sledování, nátlak, omezování - na psychické úrovni i fyzické.

slídění, sms, telefony, čekání před domem atd.

Soustavné a nežádané vyhledávání druhou osobou na nevhodných místech, soukromých místech - osobně. Obtěžování, vyhrožování, zastrašování formou SMS, mailu, telefonováním, psychické vydírání....

spehovani, vyhruzky, vzkazy na dverich,

stalking - pronásledování formy násilné, nenásilné, zjevné.. např. telefonáty, maily, může byý také virtuální ohrožení oběti

Stalking je pronásledování osoby, sledování každodenního režimu. Toto jednání obnáší velkou míru času, projevuje se sledováním vytipované osoby. Forma - sledování a obtěžování subjektu, odcizení věcí, které patří subjektu.

Stalking, stalker = pronásledovatel - pronásleduje oběť nevyžádanými zprávami, návštěvamí, výhružkami, které se často stupňují...omezuje tím život oběti

Strach

telefonování - několikrát denně, sms zprávy, "náhodné potkávání"

to se mi nechce vypisovat,

touha po někom, která přerůstá přes hlavu pronásledovatele. Nemůže něčeho dosáhnout. Vede až k psychické poruše.

V podstatě omezování osobní svobody a vyhrožování ublížením na zdraví samotnému člověku nebo jeho blízkým,zneužití jeho osobních údajů,sledování,omezováním v normálním životě

vyhruzky omezovani atd

výhružky, sledování, otravování příbuzných a přátel kvůli kontaktu se mnou, ničení majetku, sex.útoky, výhružné sms, dopisy, maily apod.

výhružné sms, časté sms, sledování na ulici, profilů na internetu

zábavu strašit lidi

Ztráta pocitu bezpečí, soukromí. Strach z přepadení.

že vás někdo neustále obtěžuje, například telefonuje, sleduje i fyzicky třeba domů, je prostě všude, i na sítích...

6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trestný čin6191,04 %46,92 %  
přestupk68,96 %4,62 %  

Graf

7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4364,18 %33,08 %  
nastejno2334,33 %17,69 %  
muž11,49 %0,77 %  

Graf

8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4465,67 %33,85 %  
nastejno2334,33 %17,69 %  

Graf

9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Stalking se může projevovat:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Pokud byste se stala obětí nebezpečného pronásledování, věděla byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc (pokud ano, uveďte jakou)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano - na Policii ČR

ano na policii

asi Bílý kruh bezpečí

azylový dům, linka bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí zřejmě

jsem muž tak PČR

Mě obtěžoval policista takže nebylo kam se obrátit.Jsem z malého města

metuším

na Policejní stanici...

Na policii České republiky

na policii České republiky

na Policii ČR

Na policii.

Na policii.

ne

ne

ne

ne

ne

ne, ale policie člověku nepomůže !

Nejspíš bych si zajistila důkazy o obtěžování a svědky, kteří by mi dosvědčili obtěžování. Po sléze bych se obrátila na PČR.

Nejspíš policie, popřípadě třeba linka bezpečí, bílý kruh bezpečí nebo podobně

nejspíše bych se obrátila na policii

nevěděla, ale google by mi to řekl, no asi bych zašla na policii

nevěděla, obrátila bych se na PČR

nevěděla, pravděpodobně bych ale hledala na internetu a kontaktovala známé

nevím

nevím

nevím

nevím - asi policie čr

Nevím, ale myslím si, že bych se obrátila na policii.

obrátila bych se na Policii ČR

PČR

PČR, státní zastupitelství, teleskopický obušek...:)

Police ČR?

policie

Policie

Policie

policie

policie

policie

policie

Policie

policie

Policie

Policie cr

policie ČR

policie čr

policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

policie čr

policie čr, bílý kruh bezpečí

Policie ČR.

Policie ČR.

policii

Policii !!!! případně psychologa

Policii ?

Policii ČR

policii, bílý kruh bezpečí

policii, bílý kruh důvěry

policii, koho jiného?

státní zastupitelství

Stop stalking o.s., policie

V první řadě policie, případně poradny pro týrané a pronásledované ženy (Persefona apod.)

13. Věděla byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)? (pokud ano,uveďte jak)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano mě pomohli dva kamarádi,kteří mu dostatečně jasně a důrazně vysvětlili, že tudy cesta nepovede a má mě již nechat být.

Asi by záleželo na druhu pronásledování, určitě bych změnila telefonní číslo či e-mailovou adresu, možná dočasně změnila místo pobytu

asi bych blokovala nebo změnila číslo mobilu, změnila nebo blokovala mail, pořídila bych si pepřák

Asi obměnit obvyklé chování (chodit jinými trasami, v jinou dobu, chodit s někým, ne sama...).

Doložit zprávy, přivézt svědky

důkazy, vše si nahrávat, pořídit svědky

ja osobne si zmenila tel. cislo a bydliste

Jednoznačně dát najevo, že je mi dané chování nepříjemné - písemně - důkaz pro policii, vyhnutí se osobnímu kontaktu.

Mít okolo sebe lidi, doprovod, někoho doma. V případě virtuálního pronásledování se zabezpečit proti útokům.. Třeba i nosit pepřák

možná

najala bych si někoho, kdo by mu rozbil držku

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne. Ale ze strachu bych možná začala vyhrožovat také. Záleží, zda bych měla partnera, či nikoliv. Pokud ano, nejspíš bychom se snažili vše vyřešit racionálně, pokud ne, asi bych si nevěděla rady a přistoupila na jeho hru. Což je samozřejmě špatně.

nejprve bych oznámila okolí (včetně zaměstnavtele a sousedů), že se mi něco takového děje a varovala je, zablokovala příjem hovorů, emailové a dalsí komunikace, snažila bych se vyhnout rizikovým situacím a zajistila bych si doprovod na místa, kde bych pohla být potencionálně ohrožena nebo bych se jim pokud možno vyhýbala, pokud by se pronásledovateli povedlo i tak se ke mně dostat, všechnu komunikaci bych se snažila nahrát, uložit a uschovat pro policii. Pokud by stál před domem, prací nebo za mnou jezdit, tak bych pořizovala záznamy a fotky. Pravděpodobně bych si pořídila něco na aktivní obranu a nosila to v kapse, stejně jako telefon s rychlým vytočením na tísňovou linku.

neodpovídat na telefony, sms, e-maily

nereagovat

Nevěděla

nevěděla

nevěděla

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Obrátila bych se na policii, po nezbytně dlouhou dobu bych nevycházela z domu sama, nosila bych u sebe pepřový sprej.

oznámení rodině,, přátelům, přítelovi, promluvení s pachatelem

Pepřový sprej,studium sebeobrany...

PIgnorovat pachatele,neodepisovat n'a zprávy,změnit číslo,adresu

použila bych pepřový sprej a zavolala bych policii

požádala bych o zasáhnutí svou rodinu - aby kontaktovali stalkera a jasně mu řekli, že takhle to nejde, nebo ho udám

požádala bych své blízké o pomoc, ochranu, obrátila bych se na organizaci, která poskytuje poradenství

přátelská výpomoc rusky hovořících přátel

Psychiatr

řekla bych to i rodině či přátelům

Seznámit své okolí s daným problémem.

snažila bych dotyčného usměrnit do patřičných mezí a vysvětlit mu, že se chová nepatřičně a nedávala bych žádný podnět k tomu, aby se tak ke mně choval a dala mu najevo, že se ho nebojím a jeho chování si nenechám líbit

Snažila bych se "vymanit"

snažila bych se nebýt sama, mít vedle se stále partnera nebo někoho z rodiny či přátel,změna telefoního čísla, mailu ...

Snažila bych se nechodit nikde sama, změnila bych si telefonní číslo, e-mail....Pokud by to již bylo hodně vážné, odstěhovala bych se.

Snažila bych se znemožnit této osobě přístup, například prostřednictvím blokace jejich hovorů ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb, případně bych si změnila své číslo.

snažit se sehnat a uchovat důkazy o této činnosti a řešit to s Policií ČR

soudní zákaz

uchování si důkazů o stalkování, zabezpečení osobní ochrany

Vyfotografování pachatele, kurz sebeobrany?

vyhledala si, jak se proti tomu legálně bránít

vyskytovat se v doprovodu další osoby, nosit u sebe mobilní telefon, říkat někomu, kam jdu a kdy přijdu, nosit pepřový sprej, vyhýbat se nebezpečným místům

Zajištění důkazů, svědci a oznámení na PČR. Stáhla bych se do ústraní na nějakou dobu.

záleží na tom, kdo by to byl a co konkrétně by dělal, pokud by nešlo o nic závažného, že bych to musela hlásit, zkusila bych mu domluvit sama verbálně, případně ručně, kdyby to bylo vážnější, byla bych ještě opatrnější, snažila bych se nechodit sama, případně mít u sebe nějakou jednoduchou zbraň, nejspíš bych si zaplatila kurz sebeobrany, v nejhorším případě bych se přestěhovala

záleží na způsobu obtěžování, blokace čísla apod.

změna bydliště, tel.čísla, zaměstnání apod.

změna tel. čísla

změna tel. čísla, změna zvyků

změna telefoního čísla

změna telefonního čísla, emailu, nová identita na sociálních sítích apod.

změnila bych svůj denní program - trasy, sjednala bych si doprovod, dala bych najevo svou nevůli,

změnit si své kontaktní údaje. zabránit styku s pronásledovatelem, snažit se nikdy nebýt sama

Změnit si telefonní číslo, přestěhovat se

Změnit telefonní číslo, email, zablokovat sociální sítě, nepohybovat se sama

14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano neustálé sledování, citové vydírání, posílání dopisů, e-mailů

Ano

ano

ano

ano

ano

ano - osobní vztahové

ano - pronásledování po rozchodu

ano - pronásledování, psaní výhružných SMS apod. (bez ublížení)

ano - sms, telefony, pronásledování (čekání před domem v autě, apod.)

ano - viz výše č. 5

ano a to formy mobilni a osobním pronasledovanim

Ano, ale byla to mírnější forma, kdy se muž pokoušel ženu neustále kontaktovat a obtěžoval telefonáty a smskami. Stačilo je nějakou dobu ignorovat a muž toho zanechal.

ano, kamarádka, neznámí muž jí neustále volal a psal sms

ano, telefonáty

bývalý přítel psal kamarádce stále SMS a sledoval ji

ja

já - od expřítele - vyhrožování, obtěžování rodiny a přátel, nechtěné sms, e-maily, hovory, fyzycké napadení, postávání před domem,zaměstnáním, sledování mě domů apod.

já osobně

Já, nevyžádané SMS zprávy, telefonáty, ...

jednu kamarádku sledoval vlastní manžel

Kamarádka

Moje švagrová, její bývalý přítel jí byl natolik posedlí, že jí neustáôe posílal dopisi, emaili vhrožoval jí sledoval jí a sledoval jí i když se přestěhovala do jiného státu, pozoroval jí pří nákupech, přischuzkách s mym bratrem a vyhrožoval jí pomocí emailu že jim ublíži...

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

Ne.

Ne.

nevím

nevím

nevím o nikom

NEZNÁM

neznám

neznám

nikdo ze známých, z pohledu pracovního jich bylo vícero-spíše jen sms, emaily, sledování

osobně neznám, ale psala jsem seminární práci na toto téma

osobně žádnou oběť stalkingu neznám

osobně- sledování, telefonování, vyhrožování

Přítel byl sledován svou bývalou spolužačkou. Velmi ho milovala, ale zašla příliš daleko.

Vyhledávání, telefonování

Znám, obětí stalkingu byl někdo z mé rodiny. Jednalo se dlouhodobé vyhrožování ve formě dopisů. Posléze pachatel oběť přímo sledoval, zpravidla z odstupu 50 či více metrů. Omezoval osobní život oběti, kvůli jeho pronásledování byla donucena odejít ze dvou zaměstnání.

15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátila se na odbroníka/organizaci2029,85 %15,38 %  
svěřila se blízkým1826,87 %13,85 %  
ne22,99 %1,54 %  
neznám nikoho22,99 %1,54 %  
nevím22,99 %1,54 %  
neznám22,99 %1,54 %  
nezažila jsem...11,49 %0,77 %  
neznám žádnou osobu11,49 %0,77 %  
nijak11,49 %0,77 %  
Neznám.11,49 %0,77 %  
jaká osoba?11,49 %0,77 %  
V předchozí otázce jsem napsala, že nikoho takového neznám, tak jak můžu říct, jak se někdo bránil?11,49 %0,77 %  
prestehovala jsem se a zmenila si cislo11,49 %0,77 %  
sama, změna bydliště, tel.čísla apod. policie nepomůže jen se člověku vysmějou11,49 %0,77 %  
neznám takovou osobu11,49 %0,77 %  
Oběť využila obou možností, přesto byl dlouhodobý stalking (skutečně omezující život) statním zastupitelstvím vyhodnocen pouze jako přestupek.11,49 %0,77 %  
nesetkala jsem se s žádnou obětí11,49 %0,77 %  
učinila opatření k zamezení stalkingu11,49 %0,77 %  
nijak obzvlášť, nejednalo se o vyšší stupeň stalkingu11,49 %0,77 %  
brala situaci s humorem a ústně poslala manžela do háje. Ten si uvědomil, že se chová trapně a přestal11,49 %0,77 %  
neřešila11,49 %0,77 %  
neznám žádnou oběť11,49 %0,77 %  
zmena bydliste a tel. cisla11,49 %0,77 %  
osobně neznám žádnou oběť11,49 %0,77 %  
tuto situaci jsem neřešila11,49 %0,77 %  
nikoho neznám11,49 %0,77 %  
myslím, že u toho kluka pak diagnostikovali poruchu osobnosti a skončil v léčebně11,49 %0,77 %  

Graf

16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3856,72 %29,23 %  
ano2943,28 %22,31 %  

Graf

17. Chtěl/a byste se o problematice nebezpečného pronásledování dozvědět více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9774,62 %74,62 %  
ne3325,38 %25,38 %  

Graf

18. Jaký informační zdroj byste preferovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořady v televizi7172,45 %54,62 %  
internet7071,43 %53,85 %  
články v novinách, časopisech4444,9 %33,85 %  
odborná přednášky3232,65 %24,62 %  
vydání brožurky1717,35 %13,08 %  
rádio88,16 %6,15 %  
jiné22,04 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřila se blízkým na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

4. Kde jste se s touto problematikou setkala?

 • odpověď televize, rádio:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?

6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?

 • odpověď trestný čin:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřila se blízkým na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?

 • odpověď žena:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)

8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)

 • odpověď muž:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?

9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

 • odpověď Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
 • odpověď Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi policie na otázku 12. Pokud byste se stala obětí nebezpečného pronásledování, věděla byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc (pokud ano, uveďte jakou)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
 • odpověď Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
 • odpověď Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
 • odpověď Stalking může končit smrtí oběti:=ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

10. Stalking se může projevovat:

 • odpověď dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastejno na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
 • odpověď dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastejno na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastejno na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ne na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřila se blízkým na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
 • odpověď opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastejno na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nastejno na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ne na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřila se blízkým na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
 • odpověď vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají (oboustranný vztah)=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi trestný čin na otázku 6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking může končit smrtí oběti:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=nevím na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rádio na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner:=ne na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým, opakovaným a nevyžádaným posíláním dopisů, SMS zpráv, e-mailů…=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovanými nevyžádanými telefonáty=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)

11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

 • odpověď k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 4. Kde jste se s touto problematikou setkala?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
 • odpověď musí být jednoznačné, že pachatel jedná proti vůli oběti=ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 8 týdnů=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrátila se na odbroníka/organizaci na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřila se blízkým na otázku 15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzickým ubližováním=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pachatelem stalkingu může být pouze pro oběť neznámá osoba:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalking musí vzbuzovat u oběti strach=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování musí trvat déle než půl roku=ne na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stalking je opakované stupňované obtěžování:=ano na otázku 9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi k obvinění pachatele musím mít důkazy=ano na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobým omezováním oběti v obvyklém způsobu jejího života=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhrožování ublížení na zdraví, nebo jinou újmou=ano na otázku 10. Stalking se může projevovat:
 • odpověď obtěžování musí trvat déle než 4 týdny=nevím:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obtěžování mi musí někdo dosvědčit=nevím na otázku 11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jestliže nyní ukončujete své studium, uveďte budoucí ukončené):

3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)

4. Kde jste se s touto problematikou setkala?

6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?

7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?

8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)

9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

10. Stalking se může projevovat:

11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

12. Pokud byste se stala obětí nebezpečného pronásledování, věděla byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc (pokud ano, uveďte jakou)?

14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy

15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?

16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?

17. Chtěl/a byste se o problematice nebezpečného pronásledování dozvědět více?

18. Jaký informační zdroj byste preferovala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (jestliže nyní ukončujete své studium, uveďte budoucí ukončené):

3. Již jste se někdy setkala s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem? (tj. slyšela jste o něm někde, zažila...)

4. Kde jste se s touto problematikou setkala?

6. Považujete Vy sama nebezpečné pronásledování za přestupek nebo za trestný čin?

7. Kdo je podle Vás častější obětí nebezpečného pronásledování?

8. Kdo podle Vaše názoru naopak bývá častěji pachatelem takového jednání? (tedy kdo pronásleduje oběť)

9. Rozhodněte o pravdivost tvrzení

10. Stalking se může projevovat:

11. Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednání pachatele mohlo považovat za trestný čin nebezpečného pronásledování?

12. Pokud byste se stala obětí nebezpečného pronásledování, věděla byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc (pokud ano, uveďte jakou)?

14. Znáte Vy osobně někoho, kdo se stal obětí stalkingu- popř. jaké formy

15. Jak danou situaci dotyčná osoba (případně Vy osobně) řešila?

16. Myslíte si, že máte dostatek informací o trestném činu nebezpečného pronásledování?

17. Chtěl/a byste se o problematice nebezpečného pronásledování dozvědět více?

18. Jaký informační zdroj byste preferovala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Seidelová, P.Trestný čin nebezpečného pronásledování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://trestny-cin-nebezpecneho-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.