Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh práce a vzdělávání

Trh práce a vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Strachotová
Šetření:18. 02. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:204
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.82
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého průzkumu je zjistit všeobecné mínění o kvalitě a důležitosti českého vzdělávacího systému a zjistit, zda jsou vysoké školy kvalitní či zda vzdělanost a vysokoškolský titul hraje důležitou roli pro získání zaměstnání. Výzkum bude součástí mé bakalářské práce na téma: Trh práce a vzdělávání (Employment market and education)

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V dotazníku je několikrát napsáno slovní spojení: "Lepší zaměstnání". Pro tento dotazník je lepším zaměstnáním míněna pracovní pozice, které by si respondent přál alespoň dosáhnout a která by měla zahrnovat lepší pracovní a platové podmínky (Lepším zaměstnáním tudíž není míněno povolání např. prodavač/ka, nebo kopáč).

Pro respondenta, který není nebo nebyl studentem vysoké školy, bude přístupná pouze část dotazníku.

Tento dotazník je rozšířením původního dotazníku. Vzhledem k použití v bakalářské práci není možné použít jiný název, než původní.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je vzdělávání důležité pro nalezení pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale není rozhodující10551,47 %51,47 %  
Ano9747,55 %47,55 %  
Ne20,98 %0,98 %  

Graf

2. Myslíte si, že školství v ČR (kvalita, náplň, vzdělání, pedagogové):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má střední úroveň12762,25 %62,25 %  
má vysokou úroveň5828,43 %28,43 %  
má nízkou úroveň188,82 %8,82 %  
patří k nejhorším10,49 %0,49 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou vysoké škoy v ČR kvalitní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14772,06 %72,06 %  
Ano2914,22 %14,22 %  
Spíše ne2612,75 %12,75 %  
Ne20,98 %0,98 %  

Graf

4. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace výše uvedeného9345,59 %45,59 %  
Praxi3617,65 %17,65 %  
Kontaktech, známých3517,16 %17,16 %  
Předpokladech a zkušenostech uchazeče3416,67 %16,67 %  
Vědomostech41,96 %1,96 %  
Jiné10,49 %0,49 %  
Titulu10,49 %0,49 %  

Graf

5. V době vyplnění dotazníku jste: (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student VŠotázka č. 6, Student SŠotázka č. 18, Student Gymnáziaotázka č. 18, Student VOŠotázka č. 18, Učeňotázka č. 18, Žák ZŠotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ13365,2 %65,2 %  
Student SŠ3215,69 %15,69 %  
Student Gymnázia188,82 %8,82 %  
Učeň94,41 %4,41 %  
Žák ZŠ83,92 %3,92 %  
Student VOŠ41,96 %1,96 %  

Graf

6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné získání praxe (nebo vůbec žádné)9470,68 %46,08 %  
Zbytečné nebo nedůležté předměty7657,14 %37,25 %  
Zkostnatělost systému4130,83 %20,1 %  
Zastaralé a neaktuální učivo2518,8 %12,25 %  
Nedostatečná specializace oborů2518,8 %12,25 %  
Neobjektivita profesorů (zasednutí, ...)2418,05 %11,76 %  
Nízká úroveň pedagogů (vzdělání, praxe, ...)1511,28 %7,35 %  
Jiná negativní zkušenost107,52 %4,9 %  
VŠ jsou v pořádku75,26 %3,43 %  

Graf

7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šance získat lepší zaměstnání10578,95 %51,47 %  
Získání vědomostí7757,89 %37,75 %  
Odložení pracovního poměru2216,54 %10,78 %  
Pouze pro získání titulu1813,53 %8,82 %  
Jiný důvod118,27 %5,39 %  
Nevěděla jsem co dál96,77 %4,41 %  
Kvůli rodičům96,77 %4,41 %  

Graf

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš ano6548,87 %31,86 %  
Spíše ne6045,11 %29,41 %  
Ne53,76 %2,45 %  
Ano32,26 %1,47 %  

Graf

9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4231,58 %20,59 %  
Spíše ano3324,81 %16,18 %  
Ano2518,8 %12,25 %  
Ne2518,8 %12,25 %  
Nedokážu posoudit86,02 %3,92 %  

Graf

10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 - 24 000 kč6045,11 %29,41 %  
24 000 - 30 000 kč4533,83 %22,06 %  
30 000 - 50 000 kč1712,78 %8,33 %  
Více než 50 000 kč86,02 %3,92 %  
Méně než 15 000 kč32,26 %1,47 %  

Graf

11. Vaše měsíční náklady na studium činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 000 - 5 000 kč6347,37 %30,88 %  
Méně než 2 000 kč4332,33 %21,08 %  
5 000 - 10 000 kč2518,8 %12,25 %  
Více než 10 000 kč21,5 %0,98 %  

Graf

12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4836,09 %23,53 %  
Ano3727,82 %18,14 %  
Spíše ne3627,07 %17,65 %  
Ne129,02 %5,88 %  

Graf

13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5 000 kč5037,59 %24,51 %  
Nejsem ochoten/ná platit školné3425,56 %16,67 %  
5 000 - 10 000 kč3224,06 %15,69 %  
10000-20000 kč1410,53 %6,86 %  
Více jak 20000 kč32,26 %1,47 %  

Graf

14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5138,35 %25 %  
Ne4836,09 %23,53 %  
Spíše ano2015,04 %9,8 %  
Ano1410,53 %6,86 %  

Graf

15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dostatek informací8362,41 %40,69 %  
Spíše ne2317,29 %11,27 %  
Ne1914,29 %9,31 %  
Spíše ano53,76 %2,45 %  
Ano32,26 %1,47 %  

Graf

16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné5339,85 %25,98 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)1813,53 %8,82 %  
Univerzita Karlova (UK)1813,53 %8,82 %  
Vysoká škola ekonomická (VŠE)139,77 %6,37 %  
České vysoké učení technické (ČVUT)118,27 %5,39 %  
Masarykova univerzita v Brně96,77 %4,41 %  
Ostravská univerzita v Ostravě 86,02 %3,92 %  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovickích53,76 %2,45 %  
Univerzita Palackého v Olomouci32,26 %1,47 %  
Západočeská univerzita v Plzni10,75 %0,49 %  

Graf

17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie4836,09 %23,53 %  
Techniky139,77 %6,37 %  
Jiné139,77 %6,37 %  
Sociálních věd, psychologie118,27 %5,39 %  
Humanitních věd86,02 %3,92 %  
Pedagogie75,26 %3,43 %  
Hotelnictví, cestovní ruch64,51 %2,94 %  
Marketingu64,51 %2,94 %  
Chemie, biologie53,76 %2,45 %  
IT43,01 %1,96 %  
Veřejná správa, regionální rozvoj32,26 %1,47 %  
Lékařství, farmacie32,26 %1,47 %  
Matematiky, fyziky32,26 %1,47 %  
Práva21,5 %0,98 %  
Politologie, diplomacie10,75 %0,49 %  

Graf

18. Kolik obyvatel má vaše bydiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední obec (2 000-49 999 obyvatel)6531,86 %31,86 %  
Praha6129,9 %29,9 %  
Velká obec (více než 50 000 obyvatel)4220,59 %20,59 %  
Malá obec (do 1 999 obyvatel)3617,65 %17,65 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10250 %50 %  
muž10250 %50 %  

Graf

20. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2612561,27 %61,27 %  
27-405125 %25 %  
méně než 182210,78 %10,78 %  
víc než 4062,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V době vyplnění dotazníku jste: (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

 • odpověď Student VŠ:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná negativní zkušenost na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná specializace oborů na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné získání praxe (nebo vůbec žádné) na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neobjektivita profesorů (zasednutí, ...) na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nízká úroveň pedagogů (vzdělání, praxe, ...) na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zastaralé a neaktuální učivo na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbytečné nebo nedůležté předměty na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkostnatělost systému na otázku 6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odložení pracovního poměru na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze pro získání titulu na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šance získat lepší zaměstnání na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získání vědomostí na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíš ano na otázku 8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 000 - 24 000 kč na otázku 10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 000 - 30 000 kč na otázku 10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 000 - 50 000 kč na otázku 10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 000 - 5 000 kč na otázku 11. Vaše měsíční náklady na studium činí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 000 - 10 000 kč na otázku 11. Vaše měsíční náklady na studium činí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 2 000 kč na otázku 11. Vaše měsíční náklady na studium činí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10000-20000 kč na otázku 13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 000 - 10 000 kč na otázku 13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 5 000 kč na otázku 13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem ochoten/ná platit školné na otázku 13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám dostatek informací na otázku 15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomie na otázku 17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálních věd, psychologie na otázku 17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Techniky na otázku 17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi České vysoké učení technické (ČVUT) na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita Karlova (UK) na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola ekonomická (VŠE) na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?

7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?

 • odpověď Šance získat lepší zaměstnání:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odložení pracovního poměru na otázku 7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Techniky na otázku 17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:

13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)

 • odpověď Nejsem ochoten/ná platit školné:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?

20. Váš věk

 • odpověď 18-26:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10000-20000 kč na otázku 13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola ekonomická (VŠE) na otázku 16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je vzdělávání důležité pro nalezení pracovního místa?

2. Myslíte si, že školství v ČR (kvalita, náplň, vzdělání, pedagogové):

3. Myslíte si, že jsou vysoké škoy v ČR kvalitní?

4. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

5. V době vyplnění dotazníku jste: (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?

10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)

11. Vaše měsíční náklady na studium činí:

12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?

13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)

14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?

15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?

16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?

17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:

18. Kolik obyvatel má vaše bydiště?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je vzdělávání důležité pro nalezení pracovního místa?

2. Myslíte si, že školství v ČR (kvalita, náplň, vzdělání, pedagogové):

3. Myslíte si, že jsou vysoké škoy v ČR kvalitní?

4. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

5. V době vyplnění dotazníku jste: (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

6. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

7. Proč jste se rozhodl/a studovat vysokou školu?

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

9. Očekáváte po dokončení studia nadprůměrnou mzdu?

10. Jakou částku očekáváte po dokončení studia? (Hrubá mzda)

11. Vaše měsíční náklady na studium činí:

12. Jste ochoten za vzdělání zaplatit?

13. Jste ochoten/ná platit na státních VŠ školné? Pokud ano, v jaké výši? (Za semestr)

14. Jste ochoten/ná vzít si od banky pro studium úvěr?

15. Domníváte se, že nabídka úvěrů bank pro studenty je dostatečná?

16. Kterou z uvedených VŠ studujete nebo jste vystudoval/a?

17. Své vysokoškolské vzdělání jste získal/a (získáváte) v oboru:

18. Kolik obyvatel má vaše bydiště?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strachotová, Z.Trh práce a vzdělávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://trh-prace-a-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.