Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrání dětí

Týrání dětí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Darina Chládková
Šetření:31. 01. 2010 - 06. 02. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
 dotazník, který se Vám pomocí této internetové stránky dostal do rukou poslouží, tedy za předpokladu, že bude pravdivě vyplněn, jako podkladový materiál, pro mou závěrečnou práci na Gymnáziu a SOŠ v Moravských Budějovicích, nazvanou „ Týrání dětí “. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný.  Vážím si vaší upřímnosti a za věrohodné vyplnění dotazníku Vám velice děkuji.

 

Darina Chládková

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7877,23 %77,23 %  
muž2322,77 %22,77 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 - 20 let3837,62 %37,62 %  
20 - 25 let3231,68 %31,68 %  
25 - 30 let1514,85 %14,85 %  
30 - 40 let109,9 %9,9 %  
40 let a více65,94 %5,94 %  

Graf

3. Víte co se skrývá pod pojmem týrání a sexuální zneužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám o tom přehled8281,19 %81,19 %  
ano, jen tak povrchně1918,81 %18,81 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četl(a) jsem o tom v tisku/ na internetu8483,17 %83,17 %  
z televize/ z rádia7170,3 %70,3 %  
ve škole3736,63 %36,63 %  
od rodičů1211,88 %11,88 %  
od kamarádů1211,88 %11,88 %  

Graf

5. Jakou formu týrání považujete v ČR za nejrozšířenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické týrání (ponižování, nadávky, zesměšňování, vyhrožování ...)8079,21 %79,21 %  
fyzické týrání (kopání, bití …)4746,53 %46,53 %  
zanedbávání (zdravotnická péče, povinná školní docházka, citové zanedbávání…)3130,69 %30,69 %  
sexuální zneužití (pohalvní styk ...) 2726,73 %26,73 %  
dětská prostituce, obchodování s dětmi76,93 %6,93 %  

Graf

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7675,25 %75,25 %  
ano2524,75 %24,75 %  

Graf

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde2278,57 %21,78 %  
ve škole414,29 %3,96 %  
v partě kamarádů27,14 %1,98 %  

Graf

8. Které z následujících možností byste zařadili do projevů fyzického týrání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kopání9695,05 %95,05 %  
škrcení9695,05 %95,05 %  
bití9594,06 %94,06 %  
trestání za nějaký banální nebo i smyšlený prohřešek5857,43 %57,43 %  
odpírání potravy5554,46 %54,46 %  
donucení k sexu nebo k jiným sex. praktikám5251,49 %51,49 %  
úmyslné izolování od okolí1312,87 %12,87 %  
ponižování, zesměšňování98,91 %8,91 %  
zákaz sledování televize, vykonávání koníčků nebo oblíbených činností21,98 %1,98 %  
hádky10,99 %0,99 %  
nikdo se s ním nebaví10,99 %0,99 %  

Graf

9. Které z následujících možností byste zařadili do projevů sex. zneužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znásilnění/ pokus o znásilnění9695,05 %95,05 %  
nucení k prostituci9291,09 %91,09 %  
fyzický kontakt se sexuálním podtextem8685,15 %85,15 %  
nucení ke sledování sex. aktivit (fotografie, videa...)8483,17 %83,17 %  
sexuální návrhy7271,29 %71,29 %  
vulgární řeči3029,7 %29,7 %  
vyhrožování, vydírání1312,87 %12,87 %  

Graf

10. Byl(a) jste obětí týrání či sex. zneužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9796,04 %96,04 %  
ano43,96 %3,96 %  

Graf

11. Pokud byste se dozvěděli o týrání či sex. zneužití komu byste to oznámili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policii ČR5554,46 %54,46 %  
rodiči1716,83 %16,83 %  
sociálnímu pracovníkovi1615,84 %15,84 %  
kamrádům54,95 %4,95 %  
někomu jinému43,96 %3,96 %  
učiteli / výchovnému poradci43,96 %3,96 %  

Graf

12. Byl(a) jste někdy přímým svědkem týrání či sex. zneužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9695,05 %95,05 %  
ano54,95 %4,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Víte co se skrývá pod pojmem týrání a sexuální zneužití?

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí ?

5. Jakou formu týrání považujete v ČR za nejrozšířenější?

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

8. Které z následujících možností byste zařadili do projevů fyzického týrání?

9. Které z následujících možností byste zařadili do projevů sex. zneužití?

10. Byl(a) jste obětí týrání či sex. zneužití?

11. Pokud byste se dozvěděli o týrání či sex. zneužití komu byste to oznámili?

12. Byl(a) jste někdy přímým svědkem týrání či sex. zneužití?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Víte co se skrývá pod pojmem týrání a sexuální zneužití?

4. Z jakých zdrojů máte informace o sex. obtěžování, zneužívání a týrání dětí ?

5. Jakou formu týrání považujete v ČR za nejrozšířenější?

6. Setkal(a) jste se někdy ve svém blízkém okolí se sexuálním zneužíváním či týráním dětí?

7. Pokud jste se setkal(a) se sexuálním zneužíváním nebo týráním dětí, uveďte kde?

8. Které z následujících možností byste zařadili do projevů fyzického týrání?

9. Které z následujících možností byste zařadili do projevů sex. zneužití?

10. Byl(a) jste obětí týrání či sex. zneužití?

11. Pokud byste se dozvěděli o týrání či sex. zneužití komu byste to oznámili?

12. Byl(a) jste někdy přímým svědkem týrání či sex. zneužití?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chládková, D.Týrání dětí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tyrani-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.