Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uchazeči při hledání práce

Uchazeči při hledání práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:XBROM
Šetření:18. 02. 2015 - 04. 03. 2015
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Výsledky využiji ve své diplomové práci na ČZU v Praze.

Děkuji Vám za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Hledal/a jste již někdy práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11798,32 %98,32 %  
NE21,68 %1,68 %  

Graf

2. Které z následujících prostředků jste použil/la, když jste naposledy hledal/la práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlížel jsem inzeráty na internetových personálních serverech.10589,74 %88,24 %  
Prohlížel jsem webové stránky firem a hledal nabízená volná místa.7160,68 %59,66 %  
Někdo mě zaměstnavateli doporučil.4336,75 %36,13 %  
Vytipoval jsem si a napřímo oslovoval vybrané firmy.2924,79 %24,37 %  
Využil jsem služeb personální agentury.2319,66 %19,33 %  
Prohlížel jsem inzeráty v tisku (noviny, časopisy).2017,09 %16,81 %  
Požádal jsem o zprostředkování úřad práce.2017,09 %16,81 %  
Hledal jsem na sociálních sítích.1613,68 %13,45 %  
Dostal jsem nabídku od stávajícího zaměstnavatele.86,84 %6,72 %  

Graf

3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Vytváříte si své profesní profily (registrace s vyplněním informací o své dosavadní pracovní praxi, zkušenostech apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5547,41 %46,22 %  
Ano, na sociální síti LinkedIn3328,45 %27,73 %  
Ano, na personálních serverech.2925 %24,37 %  
Ano, u personálních agentur.119,48 %9,24 %  
Ano, jinde.108,62 %8,4 %  

Graf

5. Co obvykle uděláte, pokud inzeruje personální agentura a z konkrétního inzerátu není přímo patrné, kdo je budoucím zaměstnavatelem?

Vyberte možnost, která se nejvíce blíží realitě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídám pouze, pokud jde o velmi atraktivní nabídku.4941,88 %41,18 %  
Na takové inzeráty neodpovídám.3126,5 %26,05 %  
Běžně na takové inzeráty agentur odpovídám.2017,09 %16,81 %  
Odpovídám, pokud danou nabídku nenajdu přímo od firmy.1411,97 %11,76 %  
Nevím.32,56 %2,52 %  

Graf

6. Pokud dostanete na personálním serveru na výběr z následujících dvou možností, kterou pravděpodobně zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reaguji přímo zaměstnavateli na uvedený e-mail nebo telefon a zašlu mu požádované podklady.9883,76 %82,35 %  
Reaguji prostřednictvím personálního serveru - vyplním dotazník uchazeče a doložím podklady. Mám garantováno, že prostřednictvím serveru dostanu do 48 hodin odpověď, zda jsem postoupil do dalšího výběru.1916,24 %15,97 %  

Graf

7. Když jste se ucházel/la naposledy o práci, vyžadoval od Vás zaměstavatel reference včetě kontaktů na poskytující osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8673,5 %72,27 %  
Ano2117,95 %17,65 %  
Nevím108,55 %8,4 %  

Graf

8. Které z následujících tvrzení se nejvíce blíží vaší obvyklé praxi při odpovídání na inzeráty zaměstnavatelů?

Požadavkem se rozumí požadované vzdělání, praxe a dále, pokud zaměstnavatel uvede – požadujeme, nikoli výhodou je …

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídám pouze na pozice, u kterých splňuji veškeré důležité (dle mého uvážení) požadavky zaměstnavatele.5749,14 %47,9 %  
Pokud si myslím, že jsem schopen/na danou práci vykonávat, odpovím, i když nesplňuji požadavky zaměstnavatele.3933,62 %32,77 %  
Odpovídám pouze na pozice, u kterých splňuji veškeré požadavky zaměstnavatele.1916,38 %15,97 %  
Zkouším odpovídat, i když požadavky nesplňuji, třeba to vyjde.10,86 %0,84 %  

Graf

9. Momentálně jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující5345,3 %44,54 %  
Pracující student4034,19 %33,61 %  
Nezaměstnaný - práceschopný86,84 %6,72 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené75,98 %5,88 %  
Student bez pracovních zkušeností54,27 %4,2 %  
Podnikatel32,56 %2,52 %  
Důchodce10,85 %0,84 %  

Graf

10. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 307463,25 %62,18 %  
31 - 403227,35 %26,89 %  
41 - 50108,55 %8,4 %  
51 - 6010,85 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Které z následujících prostředků jste použil/la, když jste naposledy hledal/la práci?

  • odpověď Prohlížel jsem webové stránky firem a hledal nabízená volná místa.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.profesia.cz=často na otázku 3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

  • odpověď www.prace.cz=často:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.sprace.cz=často na otázku 3. Používáte při hledání práce následující personální servery?
  • odpověď www.sprace.cz=nepoužívám:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.prace.cz=nepoužívám na otázku 3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hledal/a jste již někdy práci?

2. Které z následujících prostředků jste použil/la, když jste naposledy hledal/la práci?

3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

4. Vytváříte si své profesní profily (registrace s vyplněním informací o své dosavadní pracovní praxi, zkušenostech apod.)?

5. Co obvykle uděláte, pokud inzeruje personální agentura a z konkrétního inzerátu není přímo patrné, kdo je budoucím zaměstnavatelem?

6. Pokud dostanete na personálním serveru na výběr z následujících dvou možností, kterou pravděpodobně zvolíte?

7. Když jste se ucházel/la naposledy o práci, vyžadoval od Vás zaměstavatel reference včetě kontaktů na poskytující osoby?

8. Které z následujících tvrzení se nejvíce blíží vaší obvyklé praxi při odpovídání na inzeráty zaměstnavatelů?

9. Momentálně jsem:

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hledal/a jste již někdy práci?

2. Které z následujících prostředků jste použil/la, když jste naposledy hledal/la práci?

3. Používáte při hledání práce následující personální servery?

4. Vytváříte si své profesní profily (registrace s vyplněním informací o své dosavadní pracovní praxi, zkušenostech apod.)?

5. Co obvykle uděláte, pokud inzeruje personální agentura a z konkrétního inzerátu není přímo patrné, kdo je budoucím zaměstnavatelem?

6. Pokud dostanete na personálním serveru na výběr z následujících dvou možností, kterou pravděpodobně zvolíte?

7. Když jste se ucházel/la naposledy o práci, vyžadoval od Vás zaměstavatel reference včetě kontaktů na poskytující osoby?

8. Které z následujících tvrzení se nejvíce blíží vaší obvyklé praxi při odpovídání na inzeráty zaměstnavatelů?

9. Momentálně jsem:

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, X.Uchazeči při hledání práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://uchazeci-pri-hledani-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.