Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účinnost komunikace ze strany nadřízených pracovníků

Účinnost komunikace ze strany nadřízených pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kolegarová
Šetření:16. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu bych chtěla ověřit, zda komunikace ze strany přímých nadřízených pracovníků je směrem k Vám jako zaměstnancům efektivní a dále zjistit v jaké míře jste pozitivně motivovaní, zda vztahy na pracovišti jsou na dobré úrovni aj. 

Výsledky dotazníkového šetření budou veřejně přístupné všem a použiji je ve své seminární práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste zaměstnaný/ná ve stávající firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 5 let2933,33 %33,33 %  
1 - 3 roky2427,59 %27,59 %  
Méně než 1 rok2124,14 %24,14 %  
Více než 3 roky a méně než 5 let1314,94 %14,94 %  

Graf

2. Víte, jaké jsou cíle Vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4248,28 %48,28 %  
Rozhodně ano3843,68 %43,68 %  
Spíše ne66,9 %6,9 %  
Rozhodně ne11,15 %1,15 %  

Graf

3. Jak často jsou Vám sdělovány informace nutné pro Vaši práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravidelně3944,83 %44,83 %  
Vždy pravidelně2124,14 %24,14 %  
Ani pravidelně, ani nepravidelně1112,64 %12,64 %  
Spíše nepravidelně1112,64 %12,64 %  
Vždy nepravidelně55,75 %5,75 %  

Graf

4. Komunikace vedení se zaměstnanci je nápomocná a zajímavá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3135,63 %35,63 %  
Spíše ne2933,33 %33,33 %  
Rozhodně ano1921,84 %21,84 %  
Rozhodně ne89,2 %9,2 %  

Graf

5. Můj nadřízený mi naslouchá a věnuje mi pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3843,68 %43,68 %  
Rozhodně ano2731,03 %31,03 %  
Spíše ne1719,54 %19,54 %  
Rozhodně ne55,75 %5,75 %  

Graf

6. Mám důvěru ve svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3540,23 %40,23 %  
Rozhodně ano2933,33 %33,33 %  
Spíše ne1416,09 %16,09 %  
Rozhodně ne910,34 %10,34 %  

Graf

7. Můj nadřízený mi pomáhá s řešením pracovních problémů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano3337,93 %37,93 %  
Spíše ano3135,63 %35,63 %  
Spíše ne1517,24 %17,24 %  
Rozhodně ne89,2 %9,2 %  

Graf

8. Vedení společnosti mě pozitivně motivuje ke splnění firemních cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2832,18 %32,18 %  
Spíše ano2629,89 %29,89 %  
Rozhodně ne1719,54 %19,54 %  
Rozhodně ano1618,39 %18,39 %  

Graf

9. Nadřízený pracovník dostatečně uznává mé pracovní úsilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3641,38 %41,38 %  
Rozhodně ano2427,59 %27,59 %  
Spíše ne1921,84 %21,84 %  
Rozhodně ne89,2 %9,2 %  

Graf

10. Souhlasíte s tím, že se Vám ve firmě dobře spolupracuje v týmu, s kolegy i s vedením, formální i neformální vztahy fungují na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, jak s kým4147,13 %47,13 %  
Ano, spíše ano3742,53 %42,53 %  
Ne, spíše ne, vztahy mezi lidmi nejsou dobré910,34 %10,34 %  

Graf

11. Domníváte se, že způsob, jak s Vámi Váš nadřízený komunikuje, jak jedná a chová se, přímo ovlivňuje Vaše pracovní výkony a chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7990,8 %90,8 %  
Ne89,2 %9,2 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6979,31 %79,31 %  
Muž1820,69 %20,69 %  

Graf

13. Jste muž/žena ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 34 let3641,38 %41,38 %  
18 - 24 let2326,44 %26,44 %  
35 - 45 let2124,14 %24,14 %  
46 let a více78,05 %8,05 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5158,62 %58,62 %  
Vysokoškolské2731,03 %31,03 %  
Vyšší odborné78,05 %8,05 %  
Základní11,15 %1,15 %  
Středoškolské bez maturity11,15 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Můj nadřízený mi pomáhá s řešením pracovních problémů?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 8. Vedení společnosti mě pozitivně motivuje ke splnění firemních cílů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho jste zaměstnaný/ná ve stávající firmě?

2. Víte, jaké jsou cíle Vaší firmy?

3. Jak často jsou Vám sdělovány informace nutné pro Vaši práci?

4. Komunikace vedení se zaměstnanci je nápomocná a zajímavá?

5. Můj nadřízený mi naslouchá a věnuje mi pozornost?

6. Mám důvěru ve svého nadřízeného?

7. Můj nadřízený mi pomáhá s řešením pracovních problémů?

8. Vedení společnosti mě pozitivně motivuje ke splnění firemních cílů?

9. Nadřízený pracovník dostatečně uznává mé pracovní úsilí?

10. Souhlasíte s tím, že se Vám ve firmě dobře spolupracuje v týmu, s kolegy i s vedením, formální i neformální vztahy fungují na dobré úrovni?

11. Domníváte se, že způsob, jak s Vámi Váš nadřízený komunikuje, jak jedná a chová se, přímo ovlivňuje Vaše pracovní výkony a chování?

12. Jste:

13. Jste muž/žena ve věku:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho jste zaměstnaný/ná ve stávající firmě?

2. Víte, jaké jsou cíle Vaší firmy?

3. Jak často jsou Vám sdělovány informace nutné pro Vaši práci?

4. Komunikace vedení se zaměstnanci je nápomocná a zajímavá?

5. Můj nadřízený mi naslouchá a věnuje mi pozornost?

6. Mám důvěru ve svého nadřízeného?

7. Můj nadřízený mi pomáhá s řešením pracovních problémů?

8. Vedení společnosti mě pozitivně motivuje ke splnění firemních cílů?

9. Nadřízený pracovník dostatečně uznává mé pracovní úsilí?

10. Souhlasíte s tím, že se Vám ve firmě dobře spolupracuje v týmu, s kolegy i s vedením, formální i neformální vztahy fungují na dobré úrovni?

11. Domníváte se, že způsob, jak s Vámi Váš nadřízený komunikuje, jak jedná a chová se, přímo ovlivňuje Vaše pracovní výkony a chování?

12. Jste:

13. Jste muž/žena ve věku:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolegarová, L.Účinnost komunikace ze strany nadřízených pracovníků (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ucinnost-komunikace-ze-stran.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.