Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účinnost reklamy Galerie výtvarného umění v Ostravě

Účinnost reklamy Galerie výtvarného umění v Ostravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sylvie Kavíková
Šetření:06. 04. 2014 - 11. 04. 2014
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.81
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží pro účely diplomové práce na téma Strategická analýza pro vybranou organizaci a jehož cílem je analyzovat účinnost marketingové komunikace Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a nalézt možná inovativní řešení.

S Vaší pomocí mohou být učiněny kroky pro zvýšení návštěvnosti galerie, pro její zvidetelnění široké veřejnosti a rozvinutí cestovního ruchu v Ostravě.

Dotazník je anonymní. Výsledná DP bude k nahlédnutí v knihovně VŠB-TUO.

Předem děkuji za Vaši ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy Galerii výtvarného umění v Ostravě nebo některou z jejích pořádaných akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7156,8 %56,8 %  
Ne5443,2 %43,2 %  

Graf

2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem zde jednou2636,62 %20,8 %  
1x ročně či méně2230,99 %17,6 %  
Alespoň 1x za půl roku1216,9 %9,6 %  
Alespoň 1x za měsíc68,45 %4,8 %  
Více než 1x za měsíc57,04 %4 %  

Graf

3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5678,87 %44,8 %  
ano1521,13 %12 %  

Graf

4. Zaregistroval/a jste některý z těchto propagačních nástrojů GVUO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4838,4 %38,4 %  
Letáčky, plakáty, katalogy a pozvánky ve vitrínách, informačních centrech a na dalších místech3931,2 %31,2 %  
Billboard3427,2 %27,2 %  
Tisk (noviny, časopisy)3326,4 %26,4 %  
Facebook2822,4 %22,4 %  
MHD (polepy, letáčky apod.)2721,6 %21,6 %  
Webová stránka www. gvuo.cz2016 %16 %  
Internet (zprávy, weby, blogy)2016 %16 %  
Televize86,4 %6,4 %  
Rozhlas54 %4 %  
Novinky na e-mail32,4 %2,4 %  
kolegyně v práci vyprávěla10,8 %0,8 %  

Graf

5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstavy (Jan Zrzavý - Božská hra apod.)5947,2 %47,2 %  
Zábavné akce (Ostravská muzejní noc, Den dětí apod.)5544 %44 %  
Žádné4132,8 %32,8 %  
Komentované prohlídky1814,4 %14,4 %  
Přednášky (přednášky Gabriely Pelikánové, Marka Zágory apod.)129,6 %9,6 %  
Festivaly (ProtimluvFest, Malamut apod.)129,6 %9,6 %  
Koncerty (Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby apod.)118,8 %8,8 %  
Literární večery86,4 %6,4 %  
Prezentace (Šest apod.)21,6 %1,6 %  
Gustav Klimt10,8 %0,8 %  

Graf

6. Jaký typ reklamy Vás nejvíce oslovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet (zprávy, web, blogy)7459,2 %59,2 %  
Sociální sítě5241,6 %41,6 %  
MHD (polepy, letáčky apod.)3528 %28 %  
Letáčky, plakáty, katalogy a pozvánky ve vitrínách, informačních centrech a na dalších místech3225,6 %25,6 %  
Billboard3124,8 %24,8 %  
Tisk (noviny, časopisy)2520 %20 %  
Televize1814,4 %14,4 %  
Novinky na e-mail97,2 %7,2 %  
Rozhlas64,8 %4,8 %  
nevím že mě nějaká reklama oslovuje10,8 %0,8 %  
reklama me neoslovuje10,8 %0,8 %  
nevím10,8 %0,8 %  
žádný10,8 %0,8 %  

Graf

7. Který druh reklamy se Vám zdá nejdůvěryhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tisk (noviny, časopisy)5644,8 %44,8 %  
Internet (zprávy, weby, blogy)4435,2 %35,2 %  
Letáčky, plakáty, katalogy a pozvánky ve vitrínách, informačních centrech a na dalších místech3729,6 %29,6 %  
MHD (polepy, letáčky apod.)2116,8 %16,8 %  
Rozhlas2116,8 %16,8 %  
Televize1713,6 %13,6 %  
Sociální sítě1512 %12 %  
Billboard1512 %12 %  
Novinky na e-mail1411,2 %11,2 %  
všechny stejně10,8 %0,8 %  
zadnou reklamu nepovazuju za duveryhodnou10,8 %0,8 %  
všechny stejně, pokud obsahují stejné informace10,8 %0,8 %  
Dobře odedená služba, kvalitní výrobek10,8 %0,8 %  
nedokážu říct10,8 %0,8 %  
Aktualizované webové stránky, bohužel je to s nimi u vás bída10,8 %0,8 %  
nemám důvěru v reklamy10,8 %0,8 %  
žádný10,8 %0,8 %  

Graf

8. Návštívil/a jste někdy web GVUO (www.gvuo.cz)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8971,2 %71,2 %  
Ano3628,8 %28,8 %  

Graf

9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplnit kalendář aktuálních a budoucích akcí1644,44 %12,8 %  
Více aktuálních informací1541,67 %12 %  
Fotogalerii925 %7,2 %  
Velikost písma822,22 %6,4 %  
Menu822,22 %6,4 %  
Možnost vkládání komentářů (pochval, stížností apod.)822,22 %6,4 %  
Barvy616,67 %4,8 %  
Nic513,89 %4 %  
přehlcenost, špatná struktura12,78 %0,8 %  
Všechno... jako vzor byste si měli vzít Moravskou galerii v Brně - je to mladistvé, vtipné, vizuálně propracované. Stávající stránky GVUO jsou opravdu děsné, včetně e-shopu!!!! Ostuda!12,78 %0,8 %  
změnit fotografa12,78 %0,8 %  
písmo, modernějsí grafiku, zlepšit přehlednost, trochu zmodernizovat12,78 %0,8 %  
Web je nepřehledný.12,78 %0,8 %  

Graf

10. Navštívil/a jste někdy Facebook GVUO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9878,4 %78,4 %  
Ano2721,6 %21,6 %  

Graf

11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1244,44 %9,6 %  
Ano829,63 %6,4 %  
Spíše ne622,22 %4,8 %  
Ne13,7 %0,8 %  

Graf

12. Myslíte si, že je GVUO dostatečně propagována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9979,2 %79,2 %  
Ano2620,8 %20,8 %  

Graf

13. Jakou propagaci a typ zviditelnění navrhujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

banery v centru Ostravy, kvalitnější web

Bilbordy

billboardy, internet, mhd

chybela mi moznost "nevim" v otazce 12

Internetové aktivity

Kromě pořádání kvalitních akcí, výstav především ze sbírek GVUO, které by nalákaly řadu důchodců i studentů dějin umění, jsou to billboardy, letáky, plakáty hlavně na MHD, propagační předměty, placky s příjemným designem, tašky atp.

Nějakou formu propagace, která zaujme mladé lidi.

oživit galerii i dětmi, nabízet více "animačních" programů tak, aby se ve školách naučili brát galerii a umění jako přirozenou část života, aby měli učitelé kdykoli možnost děti sebrat a jít s nimi místo na hřiště za uměním. dále také nedržet takový ten typický galerijní model- pssst! proboha, však tam nemáte tiziana a ani ten neuteče, když se lidé smějí.

regionální tisk, informace i v městech blízkých Ostravě, kde je dobrá dojezdnost (Ostrava je určitým kulturním centrem, ráda na zajímavé akce přijedu, ale musím o nich vědět), upozorňování na web GVUO formou reklamy na hojně navštěvovaných stránkách např. se zpravodajstvím

Reklama v novinách a časopisech, články o akcích a výstavách. Zpřehlednit web, aby tam byl přehled budoucích výstav a odstranit reklamy - jakési plakáty, které jsou na první straně.

Sociální sit

sociání sítě, TV

Stačily by aktuální informace na webu. Pravidelná aktualizace je asi velký problém. Mrzí mě to

Školy, reklamy v MHD

takovou propagaci, aby to více oslovilo studenty vysokých škol

Televize

těžko říct, jsem z Prostějova, což je dost daleko, takže možná proto propagaci GVUO nezaznamenávám

U plakátů, které lákají na výstavu, je potřeba více zvýraznit, že se výstava koná v GVUO.

Veřejné akce

Víc akcí zaměřených na mladé, billboardy do Nové Karolíny a jiná místa hojně navštěvovaná lidmi.

výstavy, ukázky mimo galerii, ve městě, v obchodních centrech

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8769,6 %69,6 %  
Muž3830,4 %30,4 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské bakalářské5846,4 %46,4 %  
Středoškolské s maturitou3830,4 %30,4 %  
Vysokoškolské magisterské2016 %16 %  
Základní32,4 %2,4 %  
Vysokoškolské doktorské32,4 %2,4 %  
Vyšší odborné21,6 %1,6 %  
Středoškolské bez maturity10,8 %0,8 %  

Graf

16. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj - Okres Ostrava-město6048 %48 %  
Moravskoslezský kraj - Okres Karviná1713,6 %13,6 %  
Moravskoslezský kraj - Okres Opava1411,2 %11,2 %  
Moravskoslezský kraj - Frýdek-Místek97,2 %7,2 %  
Praha64,8 %4,8 %  
Jihomoravský kraj54 %4 %  
Olomoucký kraj43,2 %3,2 %  
Moravskoslezský kraj - Okres Nový Jičín43,2 %3,2 %  
Zlínský kraj32,4 %2,4 %  
Moravskoslezský kraj - Okres Brutnál32,4 %2,4 %  

Graf

17. Do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-267963,2 %63,2 %  
27-392721,6 %21,6 %  
40-641915,2 %15,2 %  

Graf

18. Do které kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, žák6652,8 %52,8 %  
Zaměstnaný4636,8 %36,8 %  
Podnikatel54 %4 %  
V důchodu43,2 %3,2 %  
Nezaměstnaný21,6 %1,6 %  
V domácnosti21,6 %1,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívil/a jste někdy Galerii výtvarného umění v Ostravě nebo některou z jejích pořádaných akcí?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně či méně na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň 1x za půl roku na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl/a jsem zde jednou na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty (Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Návštívil/a jste někdy web GVUO (www.gvuo.cz)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doplnit kalendář aktuálních a budoucích akcí na otázku 9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více aktuálních informací na otázku 9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komentované prohlídky na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky (přednášky Gabriely Pelikánové, Marka Zágory apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webová stránka www. gvuo.cz na otázku 4. Zaregistroval/a jste některý z těchto propagačních nástrojů GVUO?

3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl/a jsem zde jednou na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně či méně na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?

5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

 • odpověď Výstavy (Jan Zrzavý - Božská hra apod.):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň 1x za půl roku na otázku 2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Festivaly (ProtimluvFest, Malamut apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky (přednášky Gabriely Pelikánové, Marka Zágory apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komentované prohlídky na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doplnit kalendář aktuálních a budoucích akcí na otázku 9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty (Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webová stránka www. gvuo.cz na otázku 4. Zaregistroval/a jste některý z těchto propagačních nástrojů GVUO?

8. Návštívil/a jste někdy web GVUO (www.gvuo.cz)

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doplnit kalendář aktuálních a budoucích akcí na otázku 9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více aktuálních informací na otázku 9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty (Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

10. Navštívil/a jste někdy Facebook GVUO?

 • odpověď Ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?

16. Místo bydliště

 • odpověď Moravskoslezský kraj - Okres Ostrava-město:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?

17. Do jaké věkové skupiny patříte:

 • odpověď 15-26:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student, žák na otázku 18. Do které kategorie patříte:

18. Do které kategorie patříte:

 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty (Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby apod.) na otázku 5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy Galerii výtvarného umění v Ostravě nebo některou z jejích pořádaných akcí?

2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?

3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?

4. Zaregistroval/a jste některý z těchto propagačních nástrojů GVUO?

5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

6. Jaký typ reklamy Vás nejvíce oslovuje?

7. Který druh reklamy se Vám zdá nejdůvěryhodnější?

8. Návštívil/a jste někdy web GVUO (www.gvuo.cz)

9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?

10. Navštívil/a jste někdy Facebook GVUO?

11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?

12. Myslíte si, že je GVUO dostatečně propagována?

14. Jste:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Místo bydliště

17. Do jaké věkové skupiny patříte:

18. Do které kategorie patříte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy Galerii výtvarného umění v Ostravě nebo některou z jejích pořádaných akcí?

2. Jak často GVUO a její akce navštěvujete?

3. Navštěvujete GVUO a její akce pravidelně?

4. Zaregistroval/a jste některý z těchto propagačních nástrojů GVUO?

5. Které akce pořádané GVUO znáte (viděl/a jste na ně reklamu, navštívil/a jste je nebo z doslechu)?

6. Jaký typ reklamy Vás nejvíce oslovuje?

7. Který druh reklamy se Vám zdá nejdůvěryhodnější?

8. Návštívil/a jste někdy web GVUO (www.gvuo.cz)

9. Co byste na tomto dosavadním webu změnili/přidali/odstranili?

10. Navštívil/a jste někdy Facebook GVUO?

11. Jste na Facebooku dostatečně informováni o dění a novinkách týkajících se GVUO?

12. Myslíte si, že je GVUO dostatečně propagována?

14. Jste:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Místo bydliště

17. Do jaké věkové skupiny patříte:

18. Do které kategorie patříte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kavíková, S.Účinnost reklamy Galerie výtvarného umění v Ostravě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ucinnost-reklamy-gvuo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.