Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup učitelů k žákům s ADHD na prvním stupni základních škol

Přístup učitelů k žákům s ADHD na prvním stupni základních škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Jastrábková
Šetření:08. 05. 2021 - 11. 05. 2021
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku k mé závěrečné práci na téma Přístup učitelů k žákům s ADHD na prvním stupni základních škol. Cílem práce je zjistit jak učitelé na 1. stupni přistupují k žákům s ADHD a jestli mají o syndromu ADHD dostatek informací. Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut a mně to moc pomůže. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 let a více5453,47 %53,47 %  
40 let a méně4746,53 %46,53 %  

Graf

2. Jaká je délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 let a více4443,56 %43,56 %  
0–5 let2524,75 %24,75 %  
6–10 let1918,81 %18,81 %  
11–15 let1312,87 %12,87 %  

Graf

3. Co přesně znamená zkratka ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha pozornosti s hyperaktivitou9998,02 %98,02 %  
lehká mozková dysfunkce21,98 %1,98 %  

Graf

4. Považujete Vaše znalosti o ADHD pro svou pedagogickou praxi za dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5857,43 %57,43 %  
nevím2423,76 %23,76 %  
ne1918,81 %18,81 %  

Graf

5. Znalosti o ADHD jste získal/a především při:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostudiem (odborná literatura, časopisy, internetové zdroje)5352,48 %52,48 %  
studiu ve škole5049,5 %49,5 %  
dalším organizovaným vzděláváním (rozšiřující, doplňkové studium, kurzy, semináře, přednášky a podobně)4847,52 %47,52 %  
Z osobního života, sama jsem matkou syna s ADHD10,99 %0,99 %  
osobní zkušenost10,99 %0,99 %  
Vlastní dítě10,99 %0,99 %  
Praxí10,99 %0,99 %  
Zkusenosti v pedagogicke praxi10,99 %0,99 %  
A vlastní letitá praxe10,99 %0,99 %  
doma10,99 %0,99 %  
zkušenosti z praxe, rodiče dětí s ADHD10,99 %0,99 %  
Zkušenosti10,99 %0,99 %  

Graf

6. Uvítal/a byste další vzdělávání o ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6463,37 %63,37 %  
nevím1918,81 %18,81 %  
ne1817,82 %17,82 %  

Graf

7. S kolika žáky s ADHD jste doposud pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 a více4544,55 %44,55 %  
3-53130,69 %30,69 %  
1-22120,79 %20,79 %  
043,96 %3,96 %  

Graf

8. Kdy se podle Vás nejčastěji u žáků s ADHD projeví potíže s chováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
když se setkají s problémem, který neumí řešit5049,5 %49,5 %  
při zahájení školní docházky4645,54 %45,54 %  
s nástupem puberty32,97 %2,97 %  
nevím21,98 %1,98 %  

Graf

9. Myslíte si, že ADHD ovlivňuje inteligenci jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9392,08 %92,08 %  
nevím43,96 %3,96 %  
ano43,96 %3,96 %  

Graf

10. Předpokládáte, že se ADHD projeví na prospěchu žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6564,36 %64,36 %  
ne1716,83 %16,83 %  
nevím32,97 %2,97 %  
nemělo by21,98 %1,98 %  
Neměla by se projevit na prospěchu. 10,99 %0,99 %  
V případě správné diagnostiky, dobře nastavenými podpůrnými opatřeními - ne10,99 %0,99 %  
záleží na přístupu pedagoga10,99 %0,99 %  
Někdy, záleží na mnoha maličkostech....10,99 %0,99 %  
Záleží na pedagogovi10,99 %0,99 %  
Záleží na přístupu pedagoga a rodiny10,99 %0,99 %  
záleží na učiteli, jak dokáže s žákem pracovat10,99 %0,99 %  
Může a nemusí. Záleží na mnoha okolnostech a mnohdy se na svých dětem velmi podepisují rodiče - vlastní zkušenost. 10,99 %0,99 %  
Záleží také na nastavených pravidlech v rodine10,99 %0,99 %  
Ne, jestliže jsou podpůrná opatření nastavená správně. 10,99 %0,99 %  
může a nemusí10,99 %0,99 %  
může a nemusí, záleží na jedinci a na tom, jak závažná porucha je10,99 %0,99 %  
Ano, pokud není dostatečně podporováno. 10,99 %0,99 %  
Neměla by,ale u některých nevzdělaných či nezkušený učitelů se to může stát10,99 %0,99 %  

Graf

11. Můžou při správné výchově projevy ADHD zcela vymizet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7069,31 %69,31 %  
nevím1615,84 %15,84 %  
ano1514,85 %14,85 %  

Graf

12. Co je při vzdělávání žáků s ADHD nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důslednost7675,25 %75,25 %  
individuální přístup7473,27 %73,27 %  
trpělivost6867,33 %67,33 %  
Všechny tři aspekty10,99 %0,99 %  
Spolupráce s rodinou a odporná podpora10,99 %0,99 %  
Empatie10,99 %0,99 %  
všechny předchozí možnosti10,99 %0,99 %  
přesně stanovená pravidla, která se nemění. A také nepřetěžování takového dítěte.10,99 %0,99 %  
pevné nastavení pravidel tak, aby vyhovovala oběma stranám10,99 %0,99 %  
Kombinace výše uvedeného.10,99 %0,99 %  
režim, řád - potřebují jistotu10,99 %0,99 %  
Dobře nastavená pravidla a jejich dodržování. 10,99 %0,99 %  
Také úzká spolupráce s rodinou a naprostá důvěra mezi učitelem a rodiči 10,99 %0,99 %  
tolerance vůči projevům ADHD, pochvala, častá zpětná vazba, vybití energie žádoucím způsobem, mít dítě ráda, i když "zlobí", trénovat postupy chování. 10,99 %0,99 %  
Vše dohromady+správné vysvětlení ostatním žákům 10,99 %0,99 %  
pravidla10,99 %0,99 %  

Graf

13. Kam byste ve třídě posadil/a žáky s ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do samostatné lavice2827,72 %27,72 %  
do lavice přímo u učitelského stolu2423,76 %23,76 %  
do první lavice2019,8 %19,8 %  
do zadní lavice65,94 %5,94 %  
do prostřední řady32,97 %2,97 %  
Záleží, kolik jich ve třídě je a zda má potíže i s SPU.10,99 %0,99 %  
Podle míry postižení a projevů chování. Nelze jednoznačně.10,99 %0,99 %  
Tam, kde to bude všem vyhovovat (žákovi, učiteli i třídě), je to individuální. 10,99 %0,99 %  
Je to individuální - podle situace - zda je či není AP10,99 %0,99 %  
záleží na žákovi a složení třídy10,99 %0,99 %  
Každému dítěti vyhovuje něco jiného,uvedené možnosti jsem zkusila všechny10,99 %0,99 %  
S každým žákem je to jiné10,99 %0,99 %  
nelze takto určit, závisí na mnoha faktorech10,99 %0,99 %  
Záleží na tom, zda by žák měl asistenta pedagoga.10,99 %0,99 %  
Je to velmi individualni. Jde o to, aby zak byl dal od rusivych vlivu. Zaroven je vyhodne mit ho blizko u sebe, abyste na sebe dobre videli a mohli komunikovat i nonverbalne.10,99 %0,99 %  
to je individuální nejspíš10,99 %0,99 %  
záleží na konkrétním dítěti a situaci. 10,99 %0,99 %  
Záleží na okolnostech (asistent pedagoga, brýle, výška žáka, složení třídy). 10,99 %0,99 %  
kde se cítí dobře10,99 %0,99 %  
neni na to jednoznacna odpoved, jsou dalsi okolnosti, ktere zde hraji roli - vyska ditete, klima tridy a specialni potreby jinych zaku10,99 %0,99 %  
Nedá se jednoznačně odpovedet. Vždy vycházím že situace, konkrétního dítěte, že skladby tridy. Osvědčuje se mi i častější změna zasedaciho pořádku. 10,99 %0,99 %  
To je velice individuální. Já osobně mívám nejčastěji děti s ADHD v přední lavici u dveří, abych s ním mohla navazovat snadněji oční kontakt, vracet jeho pozornost dotykem či poťukáním. Ale v zadní lavici má zase přehled o třídě, nemusí se neustále otáčet a ostatní pak nesledují jeho vrtění, atd. Jednou jsem měla i v první lavici před katedrou a bylo to v pořádku. Opravdu záleží na dítěti a na učiteli. 10,99 %0,99 %  
Tam, kde k němu mám nejlepší přístup a dobře na něj vidím.10,99 %0,99 %  
To záleží na konkrétním žákovi. Já mám žáka v první lavici, i když se mu to úplně nelíbí, ale když byl ve předu pořád se otáčel a chtěl mít přehled o třídě. Pro někoho je lepší, když sedí sám, pro někoho, když má vedle sebe někoho, kdo mu pomůže. Je to individuální.10,99 %0,99 %  
každý potřebuje něco jiného, měla jsem děti, které seděly na všech uvedených místech10,99 %0,99 %  

Graf

14. Myslíte si, že je vhodné dávat žákovi s ADHD jednodušší úkoly než ostatním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen ve zvláštních případech4544,55 %44,55 %  
ne, všichni žáci by měli mít stejnou úroveň2019,8 %19,8 %  
ne, naopak je vhodné zaměstnat žáka s ADHD těžšími úkoly87,92 %7,92 %  
ano, žák s ADHD nezvládá stejnou obtížnost jako ostatní žáci32,97 %2,97 %  
Je to individuální 32,97 %2,97 %  
Opět záleží, zda má i SPU. 10,99 %0,99 %  
opět je to individuální 10,99 %0,99 %  
Záleží na typu úkolu a individ. dispozic žáka, jinak třeba v matice, jinak v Čj 10,99 %0,99 %  
Spíše zaměřit pozornost na organizaci práce a vhodně zvolené metody10,99 %0,99 %  
Pouze pokud vím, že látka je pro žáka s ADHD těžká a je pro něj nemožné danou úroveň zvládnout. Jinak ne.10,99 %0,99 %  
To je hodně individuální.10,99 %0,99 %  
ADHD neznamená snížení intelektu, měl by zvládnout vše, co ostatní10,99 %0,99 %  
Záleží na okolnostech10,99 %0,99 %  
Ne, je vhodné přizpůsobit úkoly žákovi individuálně.10,99 %0,99 %  
Opet velmi individualni. Zalezi spise na rozsahu ukolu.10,99 %0,99 %  
Úkoly spíše více strukturované, zadávané postupně10,99 %0,99 %  
na takto položenou otázku nedokážu odpovědět - záleží na schopnostech a dovednostech daného dítěte10,99 %0,99 %  
to závisí i na tom, zda jsou přidružené např. dysporuchy a jakého stupně, druhu10,99 %0,99 %  
Vždy záleží na konkrétním žákovi10,99 %0,99 %  
Je to individuální. 10,99 %0,99 %  
individuálně10,99 %0,99 %  
stejná úroveň, a mít připraven další cvičení, popř. jej vracet k práci, každý žák reaguje jinak10,99 %0,99 %  
zvladne, ale potrebuje mit strukturovanejsi zadani, nekdy vsak je potreba upravit. Je to hodne individualni. 10,99 %0,99 %  
Podle mentální úrovně žáka 10,99 %0,99 %  
Záleží na tom, jak je na tom žák mentálně. U někoho můžu ztížit, u někoho zlehčím.10,99 %0,99 %  
ADHD nesouvisí s inteligencí, takže bych spíše než na obtížnost hleděla na způsob zadávání a volila jasné zadání. Což je ale vhodné i pro ostatní děti. 10,99 %0,99 %  
Tohle je dle mého názoru velice individuální. Záleží také na inteligenci žáka, jak se vyrovnává se zadáním, zda dokáže pracovat individuálně bez pomoci, jestli potřebuje častější přestávky mezi činnostmi apod.10,99 %0,99 %  

Graf

15. Dohlížíte na to, aby měl žák s ADHD zapsané nebo poznačené všechny domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vždy6362,38 %62,38 %  
občas2120,79 %20,79 %  
ne, vkládám je na internet109,9 %9,9 %  
ne21,98 %1,98 %  
Pokud zapomíná častěji, tak ano. Jinak to není potřeba, umí si zapisovat správně a sami. 10,99 %0,99 %  
Ne vždy to zvládnu, ale snažím se. 10,99 %0,99 %  
Nedávám úkoly.10,99 %0,99 %  
Neměla jsem žáka s ADHD.10,99 %0,99 %  
DÚ dáváme vyjímečně10,99 %0,99 %  

Graf

16. Jakým způsobem hodnotíte žáka s ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinací slovního hodnocení a známek6059,41 %59,41 %  
známkami3635,64 %35,64 %  
slovním hodnocením32,97 %2,97 %  
Hlavně sebehodnocení a slovně10,99 %0,99 %  
Neměla jsem žáka s ADHD.10,99 %0,99 %  

Graf

17. Jak reagujete, když žák s ADHD opakovaně vyrušuje při výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnám ho (rozdávání sešitů, mazaní tabule, zalévání květin a podobně)7170,3 %70,3 %  
ústním napomenutím1615,84 %15,84 %  
poznámkou do deníčku nebo žákovské knížky21,98 %1,98 %  
nevšímám si ho21,98 %1,98 %  
Pokud opakovaně ruší výuku, jde s asistentkou vypracovat úkol mimo třídu.10,99 %0,99 %  
To se nedá generalizovat. Jsou dny, kdy se ho snažím zaměstnat, zaujmout, mám pro nej pochopení. A jsou dny, kdy se toho nastřádá víc a hučím a hudruju. Poznámkám se ale snažím vyhýbat, to nikam nevede. Kdyžtak volám rodičům a probereme to.10,99 %0,99 %  
Hlavně dotykem, občas ho pošlu se proběhnout, někdy slovně. Někdy nechám být. Záleží na konkrétní situaci. 10,99 %0,99 %  
Neměla jsem žáka s ADHD.10,99 %0,99 %  
Dle situace10,99 %0,99 %  
Dotek, oční kontakt10,99 %0,99 %  
je třeba najít to, co nejvíce vyhovuje - podle mého není unifikovaná odpověď10,99 %0,99 %  
Zaměstnám ho stejně jako jiné deti-vyberem další prace dle zajmu10,99 %0,99 %  
všechno výše uvedené, záleží na konkrétní situaci10,99 %0,99 %  
Paní asistentka ho vezme provětrat a odreagovat na chvíli od práce, když se vrátí, je klidnější.10,99 %0,99 %  

Graf

18. Máte ve třídě relaxační koutek, kde se může žák s ADHD uklidnit nebo vybít svou energii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5756,44 %56,44 %  
ano4140,59 %40,59 %  
Ve třídě bohužel není misto, ale může jit na chodbu10,99 %0,99 %  
Zklidnit ano, vybít energii ne10,99 %0,99 %  
Mám na chodbě,je celá vybavena stolky,koberci,vaky....10,99 %0,99 %  

Graf

19. Máte ve třídě asistenta pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6362,38 %62,38 %  
ne3837,62 %37,62 %  

Graf

20. Domníváte se, že je asistent pedagoga ve třídě pro žáka s ADHD přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8584,16 %84,16 %  
ne1312,87 %12,87 %  
nevím10,99 %0,99 %  
jak kdy10,99 %0,99 %  
nevím, nemám asistenta pedagoga10,99 %0,99 %  

Graf

21. Měl by se žák s ADHD účastnit školních akcí (výletů, škol v přírodě, kulturních akcí a podobně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5756,44 %56,44 %  
ano, ale jen za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka4443,56 %43,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 41 let a více:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 let a více na otázku 2. Jaká je délka Vaší praxe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaká je délka Vaší praxe?

3. Co přesně znamená zkratka ADHD?

4. Považujete Vaše znalosti o ADHD pro svou pedagogickou praxi za dostatečné?

5. Znalosti o ADHD jste získal/a především při:

6. Uvítal/a byste další vzdělávání o ADHD?

7. S kolika žáky s ADHD jste doposud pracoval/a?

8. Kdy se podle Vás nejčastěji u žáků s ADHD projeví potíže s chováním?

9. Myslíte si, že ADHD ovlivňuje inteligenci jedince?

10. Předpokládáte, že se ADHD projeví na prospěchu žáka?

11. Můžou při správné výchově projevy ADHD zcela vymizet?

12. Co je při vzdělávání žáků s ADHD nejdůležitější?

13. Kam byste ve třídě posadil/a žáky s ADHD?

14. Myslíte si, že je vhodné dávat žákovi s ADHD jednodušší úkoly než ostatním?

15. Dohlížíte na to, aby měl žák s ADHD zapsané nebo poznačené všechny domácí úkoly?

16. Jakým způsobem hodnotíte žáka s ADHD?

17. Jak reagujete, když žák s ADHD opakovaně vyrušuje při výuce?

18. Máte ve třídě relaxační koutek, kde se může žák s ADHD uklidnit nebo vybít svou energii?

19. Máte ve třídě asistenta pedagoga?

20. Domníváte se, že je asistent pedagoga ve třídě pro žáka s ADHD přínosem?

21. Měl by se žák s ADHD účastnit školních akcí (výletů, škol v přírodě, kulturních akcí a podobně)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaká je délka Vaší praxe?

3. Co přesně znamená zkratka ADHD?

4. Považujete Vaše znalosti o ADHD pro svou pedagogickou praxi za dostatečné?

5. Znalosti o ADHD jste získal/a především při:

6. Uvítal/a byste další vzdělávání o ADHD?

7. S kolika žáky s ADHD jste doposud pracoval/a?

8. Kdy se podle Vás nejčastěji u žáků s ADHD projeví potíže s chováním?

9. Myslíte si, že ADHD ovlivňuje inteligenci jedince?

10. Předpokládáte, že se ADHD projeví na prospěchu žáka?

11. Můžou při správné výchově projevy ADHD zcela vymizet?

12. Co je při vzdělávání žáků s ADHD nejdůležitější?

13. Kam byste ve třídě posadil/a žáky s ADHD?

14. Myslíte si, že je vhodné dávat žákovi s ADHD jednodušší úkoly než ostatním?

15. Dohlížíte na to, aby měl žák s ADHD zapsané nebo poznačené všechny domácí úkoly?

16. Jakým způsobem hodnotíte žáka s ADHD?

17. Jak reagujete, když žák s ADHD opakovaně vyrušuje při výuce?

18. Máte ve třídě relaxační koutek, kde se může žák s ADHD uklidnit nebo vybít svou energii?

19. Máte ve třídě asistenta pedagoga?

20. Domníváte se, že je asistent pedagoga ve třídě pro žáka s ADHD přínosem?

21. Měl by se žák s ADHD účastnit školních akcí (výletů, škol v přírodě, kulturních akcí a podobně)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jastrábková, H.Přístup učitelů k žákům s ADHD na prvním stupni základních škol (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://ucitele-a-adhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.