Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Umělá sladidla

Umělá sladidla

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanesa Kriebelová
Šetření:01. 02. 2015 - 17. 02. 2015
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma Umělá sladidla. Vysledky budou použity v mé seminární práci. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Používáte umělá sladidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5657,14 %57,14 %  
Občas3232,65 %32,65 %  
Ano1010,2 %10,2 %  

Graf

2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná5152,04 %52,04 %  
Stévii2424,49 %24,49 %  
Nemám ponětí, nesleduji to1010,2 %10,2 %  
Aspartam66,12 %6,12 %  
Sacharin44,08 %4,08 %  
jiná33,06 %3,06 %  

Graf

3. Proč tyto sladidla používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám je.5657,14 %57,14 %  
Jsou ve výrobcích, které mi chutnají.2626,53 %26,53 %  
Mám diabetes.1010,2 %10,2 %  
Snažím se zhubnout.66,12 %6,12 %  

Graf

4. Kupujete tzv. light potraviny? (se sníženým obsahem cukru)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6869,39 %69,39 %  
Ano3030,61 %30,61 %  

Graf

5. Které light potraviny kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekupuji je6061,22 %61,22 %  
slazené, ochucené nápoje (např. cola light)1717,35 %17,35 %  
jiné1111,22 %11,22 %  
žvýkačky99,18 %9,18 %  
jiné cukrovinky11,02 %1,02 %  

Graf

6. Používáte uměla sladidla ve formě stolních tablet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8384,69 %84,69 %  
Ano1515,31 %15,31 %  

Graf

7. Víte o zdravotní závadnosti aspartamu a jiných umělých sladidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již jsem o tom slyšel.4242,86 %42,86 %  
Ano, jsem plně informován.3737,76 %37,76 %  
Ne, nikdy jsem o tom neslyšel.1919,39 %19,39 %  

Graf

8. Zaznamenal jste někdy po použití Aspartamu (či jiných umělých sladidel) nějaké zdravotní problémy? Uveďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1647,06 %16,33 %  
Silné bolesti hlavy, únava.12,94 %1,02 %  
Bolest žaludku12,94 %1,02 %  
Bolesti žaludku (aspartam)12,94 %1,02 %  
Bolesti hlavy.12,94 %1,02 %  
Nezaznamenal12,94 %1,02 %  
Paleni v krku12,94 %1,02 %  
bolest hlavy12,94 %1,02 %  
Pálení žáhy.12,94 %1,02 %  
nikdy12,94 %1,02 %  
ostatní odpovědi Bolest břicha, křeče, nadýmání
nezaznamenala
Nadýmání
ne, vyhýbám se jim
Ne, potraviny s nim konzumuji zcela ojedinele.
ne - pokud výrobek obsahuje Aspartan, tak si ho nekoupím
nepoužívám
Průjem
Neuvědomuji si, zda jsem někdy Aspartam požila.
926,47 %9,18 % 

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6970,41 %70,41 %  
Muž2929,59 %29,59 %  

Graf

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305354,08 %54,08 %  
31 - 452020,41 %20,41 %  
16 - 201717,35 %17,35 %  
46 - 5577,14 %7,14 %  
56 - 6511,02 %1,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Používáte umělá sladidla?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná na otázku 2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je. na otázku 3. Proč tyto sladidla používáte?

2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?

 • odpověď Žádná:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je. na otázku 3. Proč tyto sladidla používáte?

3. Proč tyto sladidla používáte?

 • odpověď Nepoužívám je.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná na otázku 2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. Používáte umělá sladidla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte umělá sladidla?

2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?

3. Proč tyto sladidla používáte?

4. Kupujete tzv. light potraviny? (se sníženým obsahem cukru)

5. Které light potraviny kupujete nejčastěji?

6. Používáte uměla sladidla ve formě stolních tablet?

7. Víte o zdravotní závadnosti aspartamu a jiných umělých sladidel?

8. Zaznamenal jste někdy po použití Aspartamu (či jiných umělých sladidel) nějaké zdravotní problémy? Uveďte.

9. Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte umělá sladidla?

2. Jaká sladidla nejčastěji používáte?

3. Proč tyto sladidla používáte?

4. Kupujete tzv. light potraviny? (se sníženým obsahem cukru)

5. Které light potraviny kupujete nejčastěji?

6. Používáte uměla sladidla ve formě stolních tablet?

7. Víte o zdravotní závadnosti aspartamu a jiných umělých sladidel?

8. Zaznamenal jste někdy po použití Aspartamu (či jiných umělých sladidel) nějaké zdravotní problémy? Uveďte.

9. Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kriebelová, V.Umělá sladidla (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://umela-sladidla.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.