Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Umírání

Umírání

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kuřilová
Šetření:07. 03. 2014 - 25. 03. 2014
Počet respondentů:413
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se zaměřuji na zkoumání Vašeho vztahu k umírání a blízkým umírajícím, dále pak chci zjistit, zda upřednostňujete umírání doma či v nějaké instituci.

Dotazník může vyplnit kdokoli od 15ti let výše.

Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena30373,37 %73,37 %  
muž11026,63 %26,63 %  

Graf

2. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-18otázka č. 3, 19-25otázka č. 3, 26-40otázka č. 3, 41-50otázka č. 3, 51 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2522454,24 %54,24 %  
26-409623,24 %23,24 %  
15-186415,5 %15,5 %  
41-50245,81 %5,81 %  
51 a více51,21 %1,21 %  

Graf

3. Již jsem v životě byl/a nablízku umírajícímu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22654,72 %54,72 %  
ne18745,28 %45,28 %  

Graf

4. Umírání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [se bojímotázka č. 5, se snažím vyhýbatotázka č. 5, přijímám beze strachu jako přirozené vyústění životaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se bojím16439,71 %39,71 %  
přijímám beze strachu jako přirozené vyústění života14735,59 %35,59 %  
se snažím vyhýbat10224,7 %24,7 %  

Graf

5. Přeji si prožít své umírání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [doma s blízkýmiotázka č. 6, v nemocnici pod lékařským dohledemotázka č. 6, v jiné instituciotázka č. 6, nezáleží na tom kde, ale hlavně chci mít u sebe blízkou osobuotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na tom kde, ale hlavně chci mít u sebe blízkou osobu24459,08 %59,08 %  
doma s blízkými12329,78 %29,78 %  
v jiné instituci297,02 %7,02 %  
v nemocnici pod lékařským dohledem174,12 %4,12 %  

Graf

6. Myslím si, že dříve běžné rituály umírání v domácím prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [by se měly opět stát samozřejmostíotázka č. 7, by se raději dělat nemělyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by se měly opět stát samozřejmostí24659,56 %59,56 %  
by se raději dělat neměly16740,44 %40,44 %  

Graf

7. Umírajícího blízkého

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bych chtěl/a doprovázet až do úplné smrti domaotázka č. 8, bych chtěl/a doprovázet až do úplné smrti raději v instituci (nemocnice, LDN, sanatorium, hospic,...)otázka č. 8, bych raději při umírání doprovázet nechtěl/aotázka č. 8, bych samozřejmě nechal/a v péči odborníků a občas bych ho navštívil/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych chtěl/a doprovázet až do úplné smrti doma19146,25 %46,25 %  
bych chtěl/a doprovázet až do úplné smrti raději v instituci (nemocnice, LDN, sanatorium, hospic,...)11828,57 %28,57 %  
bych samozřejmě nechal/a v péči odborníků a občas bych ho navštívil/a5814,04 %14,04 %  
bych raději při umírání doprovázet nechtěl/a4611,14 %11,14 %  

Graf

8. Myslím si, že člověk, který umírá sám v instituci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [se cítí dobře, protože se o něj starají odborníci → konec dotazníku, se cítí dobře, protože má svůj klid → konec dotazníku, má strach a cítí se osamocen → konec dotazníku, si přeje mít při svých posledních chvílích oporu a pochopení blízkých → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si přeje mít při svých posledních chvílích oporu a pochopení blízkých19346,73 %46,73 %  
má strach a cítí se osamocen18645,04 %45,04 %  
se cítí dobře, protože má svůj klid194,6 %4,6 %  
se cítí dobře, protože se o něj starají odborníci153,63 %3,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslím si, že dříve běžné rituály umírání v domácím prostředí

  • odpověď by se měly opět stát samozřejmostí:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 na otázku 2. Je mi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Již jsem v životě byl/a nablízku umírajícímu

4. Umírání

5. Přeji si prožít své umírání

6. Myslím si, že dříve běžné rituály umírání v domácím prostředí

7. Umírajícího blízkého

8. Myslím si, že člověk, který umírá sám v instituci

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Již jsem v životě byl/a nablízku umírajícímu

4. Umírání

5. Přeji si prožít své umírání

6. Myslím si, že dříve běžné rituály umírání v domácím prostředí

7. Umírajícího blízkého

8. Myslím si, že člověk, který umírá sám v instituci

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuřilová, L.Umírání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://umirani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.