Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů sociologie v ČR

Uplatnění absolventů sociologie v ČR

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Novák
Šetření:08. 10. 2012 - 21. 10. 2012
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prostřednictvím této krátké ankety bych rád získal data pro základní orientaci v problematice uplatnění absolventů studijních oborů Sociologie (jedno i dvouoborové) na trhu práce v České republice. Samotné vyplnění zabere cca 5 minut.

 

Vzhledem k velice úzké specializovanosti výzkumu bych Vás rád zároveň požádal o rozšíření dotazníku i mezi Vaše případné další známe z oboru (a to i starších věkových kategorií). Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas.

 

Ondřej Novák

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2758,7 %58,7 %  
Muž1941,3 %41,3 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let2145,65 %45,65 %  
26-31 let1634,78 %34,78 %  
32-38 let510,87 %10,87 %  
39-48 let48,7 %8,7 %  

Graf

3. Studoval/a jste sociologii? (jedno i dvouoborové studium)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (studium jsem ukončil/a úspěšně)otázka č. 4, Ano (studium jsem ukončil/a neúspěšně)otázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (studium jsem ukončil/a úspěšně)2554,35 %54,35 %  
Ne1634,78 %34,78 %  
Ano (studium jsem ukončil/a neúspěšně)36,52 %6,52 %  
Ano24,35 %4,35 %  

Graf

4. Na které z níže uvedených kateder sociologie jste úspěšně dosáhl/a nejvyššího vysokoškolského vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy1864,29 %39,13 %  
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni414,29 %8,7 %  
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy27,14 %4,35 %  
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové27,14 %4,35 %  
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci13,57 %2,17 %  
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity13,57 %2,17 %  

Graf

5. Pracujete v současné době v oboru spjatým se sociologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1450 %30,43 %  
Ne1450 %30,43 %  

Graf

6. V jakém sektoru pracujete? (vyberte ten sektor, který je pro Vás hlavní z hlediska příjmů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Privátní sektor (výzkum trhu, personalistika, ... )750 %15,22 %  
Státní správa321,43 %6,52 %  
Vysoké školství; věda (asistent; přednášející; akademický pracovník, ....214,29 %4,35 %  
Neziskový sektor17,14 %2,17 %  
Základní/střední školství17,14 %2,17 %  

Graf

7. Vyjádřete prosím Váš subjektivní názor na to, jakou měrou Vás Vámi absolvovaná vysoká škola připravila na profesi sociologa. (1 - nejlepší; 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2535,71 %10,87 %  
3428,57 %8,7 %  
1214,29 %4,35 %  
4214,29 %4,35 %  
517,14 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2.5
Modus:2

Graf

8. Jaký je Váš celkový hrubý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000 - 25 000 Kč325 %6,52 %  
Více než 41 000 Kč325 %6,52 %  
Méně než 16 000 Kč216,67 %4,35 %  
16 000 - 20 000 Kč216,67 %4,35 %  
26 000 - 30 000 Kč216,67 %4,35 %  

Graf

9. Proč se profesně nevěnujete sociologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oboru nemohu sehnat práci857,14 %17,39 %  
I když jsem sociologii vystudoval/a, obor mě nebaví/nezajímá214,29 %4,35 %  
V současnosti jsem na rodičovské dovolené17,14 %2,17 %  
Po bakaláři ze sociologii nyní studuji magistra a při studiu mám už rok brigádu mimo sociologii, kterou nechci zatím opouštět, protože mi časově i pracovní náplní vyhovuje. Ale po dokončení magistra bych už se sociologii chtěla věnovat profesně.17,14 %2,17 %  
Studovala jsem ještě druhou vysokou školu (ekonomické zaměření) a po absolvování jsem dostala "nabídku, která se neodmítá", takže jsem ani práci v sociologii nestihla začít hledat17,14 %2,17 %  
Než jsem stihla začít hledat práci v oboru, dostala jsem ve firmě, kde jsem byla na stáži skvělou pracovní nabídku17,14 %2,17 %  
Obor mě baví, ale neuspokojují mě platové podmínky v oboru17,14 %2,17 %  

Graf

10. jaké povolání nyní vykonáváte? (vypište prosím název Vaší hlavní pracovní pozice)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudební redaktor110 %2,17 %  
Specialista internetového marketingu110 %2,17 %  
nezaměstnaná (od června)110 %2,17 %  
Asistentka ve vzdělávací agentuře110 %2,17 %  
studuji dále110 %2,17 %  
SWG Business Operations Specialist (CZ, SK, HU)110 %2,17 %  
Business Operations Specialist (CZ, SK, HU)110 %2,17 %  
nezaměstnaný110 %2,17 %  
ekonom práce110 %2,17 %  
referent na MěÚ110 %2,17 %  

Graf

11. Jaký je Váš celkový hrubý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 16 000 Kč550 %10,87 %  
21 000 - 25 000 Kč330 %6,52 %  
Více než 41 000 Kč220 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Studoval/a jste sociologii? (jedno i dvouoborové studium)

  • odpověď Ano (studium jsem ukončil/a úspěšně):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Pracujete v současné době v oboru spjatým se sociologií?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Studoval/a jste sociologii? (jedno i dvouoborové studium)

4. Na které z níže uvedených kateder sociologie jste úspěšně dosáhl/a nejvyššího vysokoškolského vzdělání?

5. Pracujete v současné době v oboru spjatým se sociologií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Studoval/a jste sociologii? (jedno i dvouoborové studium)

4. Na které z níže uvedených kateder sociologie jste úspěšně dosáhl/a nejvyššího vysokoškolského vzdělání?

5. Pracujete v současné době v oboru spjatým se sociologií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Uplatnění absolventů sociologie v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-sociolo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.