Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Chaloupková
Šetření:02. 02. 2016 - 07. 02. 2016
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění dotazníku k problematické mé BP, uplatnění aboslventů VŠ na trhu práce. Několik málo otázek mi velmi pomůže.

Děkuji Katka

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9373,23 %73,23 %  
muž3426,77 %26,77 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 266148,03 %48,03 %  
27 a více3325,98 %25,98 %  
19 - 223325,98 %25,98 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosavadní vzdělání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6651,97 %51,97 %  
střední s maturitou4535,43 %35,43 %  
VOŠ1310,24 %10,24 %  
střední odborné32,36 %2,36 %  

Graf

4. Jakou roli hrály reference pro obor, který studujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bral(a) jsem v úvahu4636,51 %36,22 %  
jako informační část3326,19 %25,98 %  
převážnou část2721,43 %21,26 %  
vůbec ne2015,87 %15,75 %  

Graf

5. Obohatilo Vás studium tohoto oboru ? Oznámkujte jako ve škole.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5442,86 %42,52 %  
dobrý3023,81 %23,62 %  
výborný2923,02 %22,83 %  
dostatečný75,56 %5,51 %  
nedostatečný64,76 %4,72 %  

Graf

6. Máte pocit, že Vás studium dostatečně připravilo na praxi ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3930,95 %30,71 %  
spíše nesouhlasím3830,16 %29,92 %  
souhlasím2217,46 %17,32 %  
nesouhlasím1511,9 %11,81 %  
nevím129,52 %9,45 %  

Graf

7. Využili jste své teoretické znalosti v praxi ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7861,9 %61,42 %  
ne2721,43 %21,26 %  
nevím2116,67 %16,54 %  

Graf

8. Za jaký čas jste získal(a) pracovní místo po absolvování studia ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během studia (např. při praxi)6955,2 %54,33 %  
po absolvování bakalářskému programu2620,8 %20,47 %  
stále práci nemohu najít1915,2 %14,96 %  
po absolvování navazujícího bakalářského programu108 %7,87 %  
po absolvování magisterského/inženýrského programu10,8 %0,79 %  

Graf

9. Využili byste možnost dalšího vzdělávání, pokud by to vyžadovala situace na trhu práce ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7357,48 %57,48 %  
možná4132,28 %32,28 %  
ne97,09 %7,09 %  
nevím43,15 %3,15 %  

Graf

10. Doporučili byste studium Vašim přátelům a známým ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7861,42 %61,42 %  
nevím2922,83 %22,83 %  
ne2015,75 %15,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše dosavadní vzdělání ?

4. Jakou roli hrály reference pro obor, který studujete ?

5. Obohatilo Vás studium tohoto oboru ? Oznámkujte jako ve škole.

6. Máte pocit, že Vás studium dostatečně připravilo na praxi ?

7. Využili jste své teoretické znalosti v praxi ?

8. Za jaký čas jste získal(a) pracovní místo po absolvování studia ?

9. Využili byste možnost dalšího vzdělávání, pokud by to vyžadovala situace na trhu práce ?

10. Doporučili byste studium Vašim přátelům a známým ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše dosavadní vzdělání ?

4. Jakou roli hrály reference pro obor, který studujete ?

5. Obohatilo Vás studium tohoto oboru ? Oznámkujte jako ve škole.

6. Máte pocit, že Vás studium dostatečně připravilo na praxi ?

7. Využili jste své teoretické znalosti v praxi ?

8. Za jaký čas jste získal(a) pracovní místo po absolvování studia ?

9. Využili byste možnost dalšího vzdělávání, pokud by to vyžadovala situace na trhu práce ?

10. Doporučili byste studium Vašim přátelům a známým ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chaloupková, K.Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-vs-na-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.