Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠB – OBOR REGIONÁLNÍ ROZVOJ

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠB – OBOR REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcel Novotný
Šetření:07. 01. 2009 - 12. 01. 2009
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):26 / 18.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

dotazník se týká seminární práce do předmětu regionální sociologie

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho po ukončení studia oboru RGR trvalo vaše zařazení do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do ½ roku2946,77 %46,77 %  
Do 1 měsíce2540,32 %40,32 %  
Déle než ½ roku812,9 %12,9 %  

Graf

2. Kolika pohovorů při hledání pracovního místa jste se zúčastnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 pohovorů5283,87 %83,87 %  
10 – 20 pohovorů 34,84 %4,84 %  
Více než 30 pohovorů23,23 %3,23 %  
Žádného byl(a) jsem zaměstnán(a) v době studia a v této práci jsem po škole pokračoval(a)23,23 %3,23 %  
20 – 30 pohovorů 23,23 %3,23 %  
Žádného byl(a) jsem zaměstnán(a) v době studia a v této práci jsem po škole pokračoval(a)11,61 %1,61 %  

Graf

3. Měl(a) jste v plánu po dokončení VŠ pracovat v oboru, který jste dostudoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano rozhodně ano, a práci jsem si v oboru našel/našlaotázka č. 5, Ano, práci jsem si však v oboru nenašel/nenašlaotázka č. 4, Ne – obor mě přestal zajímatotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano rozhodně ano, a práci jsem si v oboru našel/našla 3048,39 %48,39 %  
Ano, práci jsem si však v oboru nenašel/nenašla 2641,94 %41,94 %  
Ne – obor mě přestal zajímat 69,68 %9,68 %  

Graf

4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1246,15 %19,35 %  
na trhu práce je těchto míst málo1246,15 %19,35 %  
nabízené práce mi nepřipadaly perspektivní13,85 %1,61 %  
práce byly špatně finančně ohodnocené13,85 %1,61 %  

Graf

5. Vyžadovalo místo, na které jste nastoupil/a vysokoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4572,58 %72,58 %  
ne1727,42 %27,42 %  

Graf

6. Pro získání pracovního místa, na které jste byl/a přijat/a, bylo požadováno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vš vzdělání 1.stupně Bc.otázka č. 7, Vš vzdělání 2.stupně Ing.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vš vzdělání 2.stupně Ing. 3271,11 %51,61 %  
Vš vzdělání 1.stupně Bc.1328,89 %20,97 %  

Graf

7. Vš. vzdělání 1 stupně Bc

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obor ekonomického zaměření880 %12,9 %  
jiné zaměření220 %3,23 %  

Graf

8. Vš. vzdělání 2.stupně Ing.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obor ekonomického zaměření1651,61 %25,81 %  
obor RGR929,03 %14,52 %  
jiné zaměření619,35 %9,68 %  

Graf

9. Obor, do nějž jste nastoupil/a po absolvování studia RGR na VŠB-TUO, byl oborem, který jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pracuji v oboru, který jsem vystudoval/aotázka č. 11, pracuji v příbuzném oboruotázka č. 11, ne, pracuji v jiném oboruotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, pracuji v jiném oboru 2235,48 %35,48 %  
ano, pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a2133,87 %33,87 %  
pracuji v příbuzném oboru 1930,65 %30,65 %  

Graf

10. V jaké oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finančnictví940,91 %14,52 %  
ostatní627,27 %9,68 %  
obchod, služby313,64 %4,84 %  
zemědělstv29,09 %3,23 %  
strojírenský, hutnický průmysl14,55 %1,61 %  
veřejná správa14,55 %1,61 %  

Graf

11. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí pracovat v jiném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2653,06 %41,94 %  
Nedostatek pracovních míst v oboru1734,69 %27,42 %  
Špatné finanční ohodnocení48,16 %6,45 %  
Obor, který jsem vystudoval/a mě jako možné povolání přestal zajímat24,08 %3,23 %  

Graf

12. Po dokončení vysoké školy jste nastoupil/a do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Státní organizaceotázka č. 14, České soukromé firmyotázka č. 14, Firmy se zahraniční účastíotázka č. 14, Soukromého podnikáníotázka č. 14, Nepracoval/a jsem, protože jsem byl/aotázka č. 13, Jiná formaotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní organizace2641,94 %41,94 %  
Firmy se zahraniční účastí1524,19 %24,19 %  
České soukromé firmy1117,74 %17,74 %  
Jiná forma 812,9 %12,9 %  
Soukromého podnikání11,61 %1,61 %  
Nepracoval/a jsem, protože jsem byl/a 11,61 %1,61 %  

Graf

13. Nepracoval/a jsem protože jsem byl/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neschopný/á1100 %1,61 %  

Graf

14. Práce, do které jste nastoupil(a) po dokončení VŠ je stále Vašim nynějším zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano je a pracuji na téže pozici1727,42 %27,42 %  
Ano, a v práci od té doby postupně přecházím na lepší pozice1016,13 %16,13 %  
Ano je a pracuji na téže pozici812,9 %12,9 %  
Ne, práce do které jsem nastopil(a) pro mne byla pouze dočasná než si najdu práci podle mého gusta711,29 %11,29 %  
Ne, dostal(a) jsem lépe placenou práci69,68 %9,68 %  
Ne, práce pro mne nebyla perspektivní, neměl(a) jsem možnost růstu a osobního rozvoje46,45 %6,45 %  
Jiné46,45 %6,45 %  
Ne, nastoupil(a) jsem na, pro mne, lepší pracovní pozici34,84 %4,84 %  
Ne, v práci byl špatný kolektiv23,23 %3,23 %  
Ne, dlouho jsem dojížděl(a) do práce11,61 %1,61 %  

Graf

15. Jaký byl Váš hrubý nástupní plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13.000 – 15.000,-2438,71 %38,71 %  
10.000 – 13.000,- 1219,35 %19,35 %  
17.000 – 20.000,-1016,13 %16,13 %  
Více než 20.000,-914,52 %14,52 %  
15.000 – 17.000,- 46,45 %6,45 %  
Do 10.000,-34,84 %4,84 %  

Graf

16. Jaká je Vaše současná hrubá mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20.000,- 2337,1 %37,1 %  
Do 25.000,-1829,03 %29,03 %  
Do 15.000711,29 %11,29 %  
Do 30.000,-711,29 %11,29 %  
Nad 30.000,-711,29 %11,29 %  

Graf

17. Jak rozdílný je podle Vás Váš nynější plat v porovnání s platem prvním po dokončení VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdíl je patrný avšak ne markantní3251,61 %51,61 %  
Rozdíl není skoro žádný 1625,81 %25,81 %  
Rozdíl je značný1422,58 %22,58 %  

Graf

18. Doporučil/a byste studium oboru RGR na VŠB-TUO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5791,94 %91,94 %  
ne58,06 %8,06 %  

Graf

19. Kdybyste se znovu měl(a) rozhodnout jaký oboru studovat, volil(a) byste stejně jako dříve? Tedy obor RGR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4470,97 %70,97 %  
ne1829,03 %29,03 %  

Graf

20. Nachází se Vaše zaměstnání v místě Vašeho trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pracuji a bydlím ve stejném městě/obciotázka č. 22, Ne, pracuji v jiném místě, ale za prací dojíždímotázka č. 21, Ne, pracuji v jiném místě, za prací jsem se přestěhoval/aotázka č. 22, Ne, bydlím v jiném místě než pracujiotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pracuji a bydlím ve stejném městě/obci2540,32 %40,32 %  
Ne, pracuji v jiném místě, ale za prací dojíždím 1727,42 %27,42 %  
Ne, pracuji v jiném místě, za prací jsem se přestěhoval/a1117,74 %17,74 %  
Ne, pracuji v jiném místě, ale za prací dojíždím 812,9 %12,9 %  
Ne, bydlím v jiném místě než pracuji 11,61 %1,61 %  

Graf

21. Jak dlouho do práce dojíždíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dojíždění mi trvá do 60 minut1100 %1,61 %  

Graf

22. Napište ve kterém kraji máte trvalé bydliště, a ve kterém pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bydliště - jihomoravský práce - praha

bydliště: Moravskoslezský kraj pracoviště: Moravskoslezský kraj

Jihomoravský

Jihomoravský kraj

jihomoravský kraj

Liberec

Moravskoslezském kraji a pracji v tomtéž

moravskoslezsky

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezsky kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - zde trvalé bydliště i zaměstnání

Moravskoslezský kraj.

moravskoslezsky, moravskoslezsky

MSK

MSK

Olomoucká kraj Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Ostrava

Ostrava

Praha

Trvale bydliste mam v Olomouckem kraji, ale v soucasne dobe ziji v Anglii a pracuji pro Regionalni Rozvojovou agenturu pro Vychodni Anglii. Nektere z mych odpovedi (ohledne platu) budou zavadejici, protoze jsem se do Anglie prestehovala hned po ukonceni studia.

Trvalé bydliště JMK, zaměstnání taktéž JMK. Obec s trvalým bydlištěm a místo zaměstnání je vzdáleno cca 45 km.

Trvalé bydliště Karviná práce - Třinec

Trvalé bydliště mám ve Zlínském kraji, ale pracuji v Praze

Trvalé bydliště: Moravskoslezský kraj, již jedenáct let již bydlím v kraji Vysočina (z aprací jsem setedy nepřestěhovala Kraj, kde pracuji: Vysočina

Zlínský kraj

zlínský kraj, praha

Zlínský, Zlín

23. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2775 %43,55 %  
Muž925 %14,52 %  

Graf

24. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem svobodný/á2775 %43,55 %  
Jsem ženatý/vdaná822,22 %12,9 %  
Jsem rozvedený/á12,78 %1,61 %  

Graf

25. Ve kterém roce jste absolvovala obor RGR na VŠB – TUO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2006925 %14,52 %  
2008822,22 %12,9 %  
2003719,44 %11,29 %  
2005719,44 %11,29 %  
2007513,89 %8,06 %  

Graf

26. Chcete informovat o výsledcích dotazníku? napište mail

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (filtrováno)3186,11 %50 %  
ne513,89 %8,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Měl(a) jste v plánu po dokončení VŠ pracovat v oboru, který jste dostudoval(a)?

 • odpověď Ano rozhodně ano, a práci jsem si v oboru našel/našla :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a na otázku 9. Obor, do nějž jste nastoupil/a po absolvování studia RGR na VŠB-TUO, byl oborem, který jste studoval/a?
 • odpověď Ano, práci jsem si však v oboru nenašel/nenašla :
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na trhu práce je těchto míst málo na otázku 4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože

6. Pro získání pracovního místa, na které jste byl/a přijat/a, bylo požadováno:

 • odpověď Vš vzdělání 1.stupně Bc.:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obor ekonomického zaměření na otázku 7. Vš. vzdělání 1 stupně Bc
 • odpověď Vš vzdělání 2.stupně Ing. :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obor ekonomického zaměření na otázku 8. Vš. vzdělání 2.stupně Ing.

11. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí pracovat v jiném oboru?

 • odpověď Jiné:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože
 • odpověď Nedostatek pracovních míst v oboru:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na trhu práce je těchto míst málo na otázku 4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože

23. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, pracuji v jiném místě, za prací jsem se přestěhoval/a na otázku 20. Nachází se Vaše zaměstnání v místě Vašeho trvalého bydliště

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho po ukončení studia oboru RGR trvalo vaše zařazení do pracovního procesu?

2. Kolika pohovorů při hledání pracovního místa jste se zúčastnil(a)?

3. Měl(a) jste v plánu po dokončení VŠ pracovat v oboru, který jste dostudoval(a)?

4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože

5. Vyžadovalo místo, na které jste nastoupil/a vysokoškolské vzdělání?

6. Pro získání pracovního místa, na které jste byl/a přijat/a, bylo požadováno:

7. Vš. vzdělání 1 stupně Bc

8. Vš. vzdělání 2.stupně Ing.

9. Obor, do nějž jste nastoupil/a po absolvování studia RGR na VŠB-TUO, byl oborem, který jste studoval/a?

11. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí pracovat v jiném oboru?

12. Po dokončení vysoké školy jste nastoupil/a do:

14. Práce, do které jste nastoupil(a) po dokončení VŠ je stále Vašim nynějším zaměstnáním?

15. Jaký byl Váš hrubý nástupní plat?

16. Jaká je Vaše současná hrubá mzda?

17. Jak rozdílný je podle Vás Váš nynější plat v porovnání s platem prvním po dokončení VŠ?

18. Doporučil/a byste studium oboru RGR na VŠB-TUO?

19. Kdybyste se znovu měl(a) rozhodnout jaký oboru studovat, volil(a) byste stejně jako dříve? Tedy obor RGR?

20. Nachází se Vaše zaměstnání v místě Vašeho trvalého bydliště

23. Pohlaví

24. Rodinný stav:

25. Ve kterém roce jste absolvovala obor RGR na VŠB – TUO?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho po ukončení studia oboru RGR trvalo vaše zařazení do pracovního procesu?

2. Kolika pohovorů při hledání pracovního místa jste se zúčastnil(a)?

3. Měl(a) jste v plánu po dokončení VŠ pracovat v oboru, který jste dostudoval(a)?

4. Praci v oboru jsem nenašel/a, protože

5. Vyžadovalo místo, na které jste nastoupil/a vysokoškolské vzdělání?

6. Pro získání pracovního místa, na které jste byl/a přijat/a, bylo požadováno:

7. Vš. vzdělání 1 stupně Bc

8. Vš. vzdělání 2.stupně Ing.

9. Obor, do nějž jste nastoupil/a po absolvování studia RGR na VŠB-TUO, byl oborem, který jste studoval/a?

11. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí pracovat v jiném oboru?

12. Po dokončení vysoké školy jste nastoupil/a do:

14. Práce, do které jste nastoupil(a) po dokončení VŠ je stále Vašim nynějším zaměstnáním?

15. Jaký byl Váš hrubý nástupní plat?

16. Jaká je Vaše současná hrubá mzda?

17. Jak rozdílný je podle Vás Váš nynější plat v porovnání s platem prvním po dokončení VŠ?

18. Doporučil/a byste studium oboru RGR na VŠB-TUO?

19. Kdybyste se znovu měl(a) rozhodnout jaký oboru studovat, volil(a) byste stejně jako dříve? Tedy obor RGR?

20. Nachází se Vaše zaměstnání v místě Vašeho trvalého bydliště

23. Pohlaví

24. Rodinný stav:

25. Ve kterém roce jste absolvovala obor RGR na VŠB – TUO?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, M.UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠB – OBOR REGIONÁLNÍ ROZVOJ (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-vsb--obor-regionalni-rozvoj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.