Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň a četnost užívání PowerPointových prezentací na SŠ

Úroveň a četnost užívání PowerPointových prezentací na SŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Trková
Šetření:01. 12. 2010 - 08. 12. 2010
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zmapování kvality a četnosti užívání výukových prezentací tvořených programem Microsoft PowerPoint na středních školách.

Výsledky tohoto průzkumu budou zahrnuty do mého maturitního projektu na téma "Výuková prezentace - vývoj člověka" a také budou volně přístupny zde na serveru www.vyplnto.cz.

Veškeré Vámi poskytnuté informace jsou zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již někdy s programem Microsoft PowerPoint? Pokud ano, v jaké formě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výuková prezentace na střední škole15293,83 %93,83 %  
Řetězový mail (zábavná či jiná neformální prezentace)10766,05 %66,05 %  
Odborná prezentace7445,68 %45,68 %  
Fotoalbum4326,54 %26,54 %  
Sama prezentace vyrábím, myslím, že celkem dobré.10,62 %0,62 %  
Ve všech formách10,62 %0,62 %  
setkávám se stále, v jakékoliv formě10,62 %0,62 %  

Graf

2. Kde jste se s PowerPointem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole15394,44 %94,44 %  
Prezentace mi přišla mailem10766,05 %66,05 %  
Školení21,23 %1,23 %  
školení, prezentace firem, veletrhy10,62 %0,62 %  
doma10,62 %0,62 %  
sama pouzivam10,62 %0,62 %  
v práci či doma, když jsem něco vytvářel10,62 %0,62 %  
Mimoškolní přednášky10,62 %0,62 %  
Z vlastní iniciativy10,62 %0,62 %  
Sám jsem ji vytvářel.10,62 %0,62 %  
v zaměstnání10,62 %0,62 %  
při běžném použití10,62 %0,62 %  

Graf

3. Pokud se s prezentacemi setkáváte ve škole, jak časté to je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časté (několikrát do měsíce)7244,44 %44,44 %  
Velice časté (min. 1x týdně)5433,33 %33,33 %  
Méně časté (několikrát za rok)3420,99 %20,99 %  
Nikdy21,23 %1,23 %  

Graf

4. Jak často jsou ve Vaší škole prezentace používány v předmětu SPOLEČENSKÝCH VĚD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4527,78 %27,78 %  
Zřídka4024,69 %24,69 %  
Občas3924,07 %24,07 %  
Často3823,46 %23,46 %  

Graf

5. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu ČJ a LITERATURA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11872,84 %72,84 %  
Zřídka2917,9 %17,9 %  
Občas116,79 %6,79 %  
Často42,47 %2,47 %  

Graf

6. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu DĚJEPISU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10967,28 %67,28 %  
Zřídka3219,75 %19,75 %  
Občas116,79 %6,79 %  
Často106,17 %6,17 %  

Graf

7. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu BIOLOGIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6640,74 %40,74 %  
Zřídka3823,46 %23,46 %  
Občas2917,9 %17,9 %  
Často2917,9 %17,9 %  

Graf

8. Uvítali byste častější užívání prezentací na hodinách k oživení výuky na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7445,68 %45,68 %  
Určitě ano6942,59 %42,59 %  
Spíše ne169,88 %9,88 %  
Určitě ne31,85 %1,85 %  

Graf

9. Jste spokojeni s úrovní prezentací, které se používají k výuce na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10162,35 %62,35 %  
Určitě ano3119,14 %19,14 %  
Spíše ne2314,2 %14,2 %  
Nevím53,09 %3,09 %  
Určitě ne21,23 %1,23 %  

Graf

10. Působí na Vás prezentace používané na Vaší škole jako graficky zajímavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen v některých předmětech10061,73 %61,73 %  
Zřídka kdy3924,07 %24,07 %  
Ano, vždy2012,35 %12,35 %  
Prezentace nejsou graficky zajímavé31,85 %1,85 %  

Graf

11. Jsou podle Vás prezentace používané na Vaší škole obsahově zajímavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen v některých předmětech11671,6 %71,6 %  
Ano, vždy3219,75 %19,75 %  
Zřídka kdy138,02 %8,02 %  
Prezentace na mě nepůsobí zajímavě svým obsahem10,62 %0,62 %  

Graf

12. Pomáhají Vám výukové prezentace používané na Vaší škole k lepšímu zapamatování výkladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7244,44 %44,44 %  
Určitě ano5332,72 %32,72 %  
Spíše ne3119,14 %19,14 %  
Určitě ne63,7 %3,7 %  

Graf

13. Jsou podle Vás informace v prezentacích používaných na Vaší škole podané logicky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou spíše logicky strukturované12174,69 %74,69 %  
Jsou vždy logicky strukturované2716,67 %16,67 %  
Jsou spíše chaotické127,41 %7,41 %  
Jsou naprosto chaotické21,23 %1,23 %  

Graf

14. Pokud byste měli zhodnotit používání barvy písma a podkladu prezentace, prezentace používané na Vaší škole se Vám zdají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše čitelné8351,23 %51,23 %  
Velice snadno čitelné6841,98 %41,98 %  
Spíše těžko čitelné116,79 %6,79 %  

Graf

15. Umisťují pedagogové prezentace, které použili při výuce na školní web, abyste k nim měli přístup i později?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10363,58 %63,58 %  
Ne5936,42 %36,42 %  

Graf

16. Jsou prezentace používané na hodinách tvořeny hesly, nebo jsou do prezentací vkládány souvislé dlouhé texty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naši pedagogové v tomto ohledu nedodržují jednotný styl; někteří používají odrážky s hesly, jiní uvádějí souvislé texty7747,53 %47,53 %  
Prezentace jsou obvykle tvořeny heslovitě7345,06 %45,06 %  
Prezentace jsou obvykle tvořeny dlouhými souvislými texty127,41 %7,41 %  

Graf

17. Jaký způsob Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prezentace tvořené heslovitěotázka č. 18, Prezentace tvořené dlouhými souvislými textyotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezentace tvořené heslovitě15696,3 %96,3 %  
Prezentace tvořené dlouhými souvislými texty63,7 %3,7 %  

Graf

18. Vypište to, proč Vám vybraný způsob prezentace vyhovuje

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- lepší estetický dojem - lépe se to tak pamatuje - zajímavější

- Pokud je prezentace tvořena heslovitě, student může svou pozornost více směřovat na výklad a více si pamatuje. - Pokud je prezentace tvořena souvislými texty, student se snaží číst tyto texty, přičemž ho mate ještě výklad prezentujícího, tudíž výsledek je nulový.

- přehlednost - pedagog má při vyuce lépe strukturovaný a poutavý výklad - v některých případech možnost zkopírování prezentace

- snadno zapamtovatelné - nejlíp se podle toho učí - ke každému heslu je dlouhý kometář a otevřená diskuze mezi žáky ( opravdu to funguje na vysoké úrovni )

body

dají se snadno naučit,jsou přehledný

Doplňuji to svými zápisky na vysvětlenou.

hesla jsou snadněji zapamatovatelná

Hesla se lépe pamatují, dlouhé texty se jen těžko utkví v paměti.

Heslo se zapamatuje mnohem snadněji než dlouhý souvislý text.

Heslovitá prezentace je snadno zapamtovatelná, můžete se k ní později vrátit, a lépe se v ní orientivat, měla by být vždy doplněna slovním projevem, ten by měl být delší a souvislý

heslovitě se to lépe čte a člověk si to i lépe zapamatuje,než kdyby to byli souvislé dlouhé věty tak by to člověka už po chvíli přestalo bavit číst a už by to ani nevnímal..

hlavní fakta třídíci informace

Je jasný, stručný a přehledný

Je to jasné a stručné

Je to pro člověka přehlednější, líp si to zapamatujete. A hlavně tam nemáte zbytečnosti, ale pouze podstatně věci.

je to přehledné a lépe zapamatovatelné

je to přehledné, dobře zapamatovatelné, a nemusím se snažit číst to rychle abych to vůbec stihla, než přejde na další stránku...

je to přehlednější

je to přehlednější (každý si pak dané téma může formulovat po svém), když budu chtít číst romány, tak si vezmu knížku

je to přehlednější a lépe se to pamatuje

je to přehlednější, lépe se to zapisuje

Je to přehlednější, stručnější.

Je to snadněji zapamatovatelné, než dlouhé texty.

Je to snadnější, lépe zapamatovatelné...

Je to stručné

je to stručné a přehledné

Je to zajímavější, člověk to nemusí dlouho číst, lepší mít poznámky než celé věty, více to vnímám

Je více přehledná a jsou rychle najitelné důležité informace

Jednoduchost a zároveň možnost sledovat projev společně s prezentací.

Jednoduchost, přehlednost

jednoduchost, stručnost, výstižnost, výtah nejdůležitější podstaty

Jednodušší pochopení..

Jelikož pouze čtení z prezentace mi přijde nezajímavé a nepoutavé.

k lepšímu zapamatování

Když něco později v prezentaci hledám, nemusim hledat dlouho.

Kratší,srozumitelnější,přehlednější

lehce zapamatovatelné

Lépe se opisují, lépe se dají zapamatovat.

Lépe se to zapamatuje

lépe se v tom orientuji a danou věc si tak lépe zapamatuji

Lépe se zapamatuje + je jednoduší dělání si poznámek

Lépe se zapamatují, než dlouhý text.

lepsi orientace, "vypichnuti" duleziteho, lepsi pro vizualni pamet

lepší orientace

Lepší orientace v textu

lepší zapamatování

méně textu jde rychleji přečíst a z dlouhých textů začínají bolet oči a ztrácíme se v nich

Mohu se soustředit na výklad a nemusím číst sáhodlouhé texty

na souvislý text je kniha, na tabuli (resp. na prezentaci) patří jen shrnutí hlavních bodů

nemusí se tolik číst, lépe zapamatovatelné

Nemusim moc cist, kdyz je to dlouhy text vubec se o neho ani nesnazim zajimat.

není toho tolik na čtení

Nestuduji,ale učím.Poslwdní otázky jsou vyplněné nepravdicě..:-)

Pokud se k prezentaci připojí slovní výklad a hesla jsou logicky poskládaná, učí se mi informace z prezentace mnohem lépe. Pak už mi stačí se jen naučit hesla, která si zpětně logicky poskládám do vět a doložím zajímavostmi z předneseného slovního výkladu. Pokud text není uveden v prezentaci heslovitě, je to nudné a tím spíše se nic nenaučím (nedokážu se tak dlouho soustředit).

Pokud si dělám poznámky, mám to zjednodušené napsanými body. Navíc je to přehlednější.

prehlednejsi

Prezentace by měla být stručná, v bodech, výkladová část by měla být obsáhlejší

prezentace je přehlednější a uvedené informace jsou snadněji zapamatovatelné

Prezentace nejsou od toho, aby se v nich vypisoval vykládaný text, to je prostě špatně, Mají tam být jen body a to také očekávám

Prezentace se mi zdá přehlednější a lépe jsou vidět důležitější body, které pak vyučující požaduje při zkoušení.

Pro mě snadno zapamatovatelné.

Protože je to přehledné.

Protože se v něm dá lépe vyznat a to co k tomu potřebuji více mi řekne přednášející

Protože si stejně většinou potřebuju udělat vlasní výpisky a hesla mi slouží jako osnova.

přehlednější

přehlednost, snadná zapamatovatelnost, snadné tvoření poznámek u prezentace

Rychleji se zapamatují uvedené informace, máme čas si je zapsat a stíháme je číst.

Rychlejší čtení a pochopitelnost, dlouhé souvislé texty zdržují a jsou nepraktické.

snadná orientace

snadné zapamatování, přehlednost

Snadněji se v textu vyznám. Je jednodušší dělat si poznámky. Mohu věnovat více pozornosti vyučujícímu.

snadnější zapamatování osnova bodů rychlejší přehled

snadno se v nich mohu vyznat

souvislý text si můžu poslechnout přímo od autora prezentace. Ale pokud někdo čte přesně text uvedený v prezentaci, je to k ničemu.

Stačí si zapomatovat jen tyto hesla a většinou si člověk uvědomí co si pod tímto heslem vše předtavit....

Stručné, dostačující, lépe se vedou zápisky a nemusím číst to samé co mi odvykládá vyučující

tento způsob je přehlednější a informace se lépe pamatují

V prezentaci mají být jen hesla a zbytek doplní přednášející. Prezentace s hromadou textu je nudná, posluchači se stejně věnují BUĎ přednášející/mu, NEBO čtou text, což ztrátí smysl.

v textu se lze lépe vyznat

Vidím na promítacím plátně o čem vyučující hovoří, a to mi hodně pomáhá k pochopení a zapomatování si látky.

vím přesně,co je důležité.nemusím číst romány a napíšu si jem to nejdůležitější,co vidím na první pohled

Vyučující k bodům následně dodá výklad a body většinou obsahují to nejdůležitější. Když je to normální psaný text, tak se v tom špatně orientuje.

Záchytné body si člověk vždy lépe zapamatuje než souvislý text. Pokud jsou v prezentaci souvislé texty, většina lidí se snaží si je rychle obsah a komentář k tomu již nevnímají.

Zdá se mi to praktičtější a lépe si zapamatuji důležité informace.

19. Vypište to, proč Vám vybraný způsob prezentace vyhovuje

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

A, MÁM PODKLAD, Z KTERÉHO SE TO MŮŽU NAUČIT A NEPOTŘEBUJI VÝKLAD UČITELE

k lepšímu zapamatování

Protože si podle toho rovnou udělám zápis

20. Jsou v prezentacích často používána slova cizího původu, která nejsou přednášejícím později vysvětlena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze zřídka8351,23 %51,23 %  
Ano, někdy4829,63 %29,63 %  
Nikdy2414,81 %14,81 %  
Ano, velmi často74,32 %4,32 %  

Graf

21. Obsahují prezentace používané na Vaší škole gramatické chyby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gramatické chyby se objevují v prezentacích je zřídka9458,02 %58,02 %  
Nikdy4628,4 %28,4 %  
Ano, ale jen v některých předmětech2112,96 %12,96 %  
Ano, vždy10,62 %0,62 %  

Graf

22. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12577,16 %77,16 %  
Muž3722,84 %22,84 %  

Graf

23. Jakou střední školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní akademie10061,73 %61,73 %  
Gymnázium3320,37 %20,37 %  
Střední odborná škola2716,67 %16,67 %  
Střední odborné učiliště21,23 %1,23 %  

Graf

24. Kolikátý ročník střední školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. ročník7646,91 %46,91 %  
2. ročník3823,46 %23,46 %  
3. ročník3018,52 %18,52 %  
1. ročník1811,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pokud byste měli zhodnotit používání barvy písma a podkladu prezentace, prezentace používané na Vaší škole se Vám zdají:

  • odpověď Spíše čitelné:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 5. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu ČJ a LITERATURA?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již někdy s programem Microsoft PowerPoint? Pokud ano, v jaké formě?

2. Kde jste se s PowerPointem setkali?

3. Pokud se s prezentacemi setkáváte ve škole, jak časté to je?

4. Jak často jsou ve Vaší škole prezentace používány v předmětu SPOLEČENSKÝCH VĚD?

5. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu ČJ a LITERATURA?

6. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu DĚJEPISU?

7. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu BIOLOGIE?

8. Uvítali byste častější užívání prezentací na hodinách k oživení výuky na Vaší škole?

9. Jste spokojeni s úrovní prezentací, které se používají k výuce na Vaší škole?

10. Působí na Vás prezentace používané na Vaší škole jako graficky zajímavé?

11. Jsou podle Vás prezentace používané na Vaší škole obsahově zajímavé?

12. Pomáhají Vám výukové prezentace používané na Vaší škole k lepšímu zapamatování výkladu?

13. Jsou podle Vás informace v prezentacích používaných na Vaší škole podané logicky?

14. Pokud byste měli zhodnotit používání barvy písma a podkladu prezentace, prezentace používané na Vaší škole se Vám zdají:

15. Umisťují pedagogové prezentace, které použili při výuce na školní web, abyste k nim měli přístup i později?

16. Jsou prezentace používané na hodinách tvořeny hesly, nebo jsou do prezentací vkládány souvislé dlouhé texty?

17. Jaký způsob Vám nejvíce vyhovuje?

20. Jsou v prezentacích často používána slova cizího původu, která nejsou přednášejícím později vysvětlena?

21. Obsahují prezentace používané na Vaší škole gramatické chyby?

22. Jaké je Vaše pohlaví?

23. Jakou střední školu studujete?

24. Kolikátý ročník střední školy studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již někdy s programem Microsoft PowerPoint? Pokud ano, v jaké formě?

2. Kde jste se s PowerPointem setkali?

3. Pokud se s prezentacemi setkáváte ve škole, jak časté to je?

4. Jak často jsou ve Vaší škole prezentace používány v předmětu SPOLEČENSKÝCH VĚD?

5. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu ČJ a LITERATURA?

6. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu DĚJEPISU?

7. Jak často jsou ve Vaší škole používány prezentace v předmětu BIOLOGIE?

8. Uvítali byste častější užívání prezentací na hodinách k oživení výuky na Vaší škole?

9. Jste spokojeni s úrovní prezentací, které se používají k výuce na Vaší škole?

10. Působí na Vás prezentace používané na Vaší škole jako graficky zajímavé?

11. Jsou podle Vás prezentace používané na Vaší škole obsahově zajímavé?

12. Pomáhají Vám výukové prezentace používané na Vaší škole k lepšímu zapamatování výkladu?

13. Jsou podle Vás informace v prezentacích používaných na Vaší škole podané logicky?

14. Pokud byste měli zhodnotit používání barvy písma a podkladu prezentace, prezentace používané na Vaší škole se Vám zdají:

15. Umisťují pedagogové prezentace, které použili při výuce na školní web, abyste k nim měli přístup i později?

16. Jsou prezentace používané na hodinách tvořeny hesly, nebo jsou do prezentací vkládány souvislé dlouhé texty?

17. Jaký způsob Vám nejvíce vyhovuje?

20. Jsou v prezentacích často používána slova cizího původu, která nejsou přednášejícím později vysvětlena?

21. Obsahují prezentace používané na Vaší škole gramatické chyby?

22. Jaké je Vaše pohlaví?

23. Jakou střední školu studujete?

24. Kolikátý ročník střední školy studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Trková, L.Úroveň a četnost užívání PowerPointových prezentací na SŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uroven-a-cetnost-uzi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.