Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň bezpečnosti na Facebooku

Úroveň bezpečnosti na Facebooku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Behuncik
Šetření:27. 11. 2013 - 04. 12. 2013
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění pro účely seminární práce. Díky ;-)

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte přátel na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-2508349,7 %50,61 %  
251-4503923,35 %23,78 %  
1-1002917,37 %17,68 %  
450 a více169,58 %9,76 %  

Graf

2. Jak často v průměru navštěvuje stránky Facebook

Jedna návštěva znamená minimálně 5 minut aktivního procházení FB.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x a více za den13077,84 %79,27 %  
1x denně1911,38 %11,59 %  
1-6x za týden158,98 %9,15 %  
Méně než 1x týdně31,8 %1,83 %  

Graf

3. Jak dlouho máte účet na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok a více16397,6 %99,39 %  
3 až 12 měsíců31,8 %1,83 %  
0 až 3 měsíce10,6 %0,61 %  

Graf

4. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2914385,63 %87,2 %  
13-17 let137,78 %7,93 %  
30-50116,59 %6,71 %  

Graf

5. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11669,46 %70,73 %  
muž5130,54 %31,1 %  

Graf

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké7846,71 %47,56 %  
střední6438,32 %39,02 %  
základní2514,97 %15,24 %  

Graf

7. Lze vaše heslo považovat za bezpečné?

Silné heslo  splňuje 4 podmínky:

Obsahuje min. 8 znaků; z toho je min. 1 číslice; 1 velké písmeno; 1 speciální znak nebo znak interpunkce (@ # & $ ^ _ * . , : ; - ? !)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně- heslo splňuje alespoň 2 podmínky8953,29 %54,27 %  
Ne – heslo splňuje 1 nebo žádnou z podmínek4426,35 %26,83 %  
Ano- heslo splňuje všechny podmínky3420,36 %20,73 %  

Graf

8. Uveďte okruh uživatelů, který může vidět vaše příspěvky

Příspěvky jsou: statusy, fotky, videa atd.

Okruh najdete v nastavení nebo v obrazovce pro přidání příspěvku na zeď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé13681,44 %82,93 %  
Veřejný (všichni uživatelé)169,58 %9,76 %  
Přátelé kromě známích137,78 %7,93 %  
Jenom já21,2 %1,22 %  

Graf

9. Máte na FB vyplněny své osobní údaje?

Údaje: vzdělání, práce, rodné město, nynější bydliště, datum narození, rodinný stav

Počítejte jen pravdivě vyplněné údaje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně- minimálně 3 údaje z výše uvedených8047,9 %48,78 %  
Nemám- 2, 1 nebo žádný z výše uvedených údajů6136,53 %37,2 %  
Ano2615,57 %15,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13-17 let na otázku 4. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte přátel na Facebooku?

2. Jak často v průměru navštěvuje stránky Facebook

3. Jak dlouho máte účet na FB?

4. Jaký je váš věk?

5. Jaké je vaše pohlaví?

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Lze vaše heslo považovat za bezpečné?

8. Uveďte okruh uživatelů, který může vidět vaše příspěvky

9. Máte na FB vyplněny své osobní údaje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte přátel na Facebooku?

2. Jak často v průměru navštěvuje stránky Facebook

3. Jak dlouho máte účet na FB?

4. Jaký je váš věk?

5. Jaké je vaše pohlaví?

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Lze vaše heslo považovat za bezpečné?

8. Uveďte okruh uživatelů, který může vidět vaše příspěvky

9. Máte na FB vyplněny své osobní údaje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Behuncik, L.Úroveň bezpečnosti na Facebooku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://uroven-bezpecnosti-na-facebo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.