Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň dopravní výchovy řidičů

Úroveň dopravní výchovy řidičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Miškář
Šetření:23. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, vážená respondentko,

jsem studentem Univerzity Palackého v Olomouci a součástí mé diplomové práce je výzkumné šetření k tématu dopravní výchovy. Chtěl bych Vás tímto požádat o spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. Tento průzkum je určen pro respondenty (max. čtyřicátníky), kteří vlastní řidičský průkaz a aktivně se účastní provozu na pozemních komunikacích.
      Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, vyplněný dotazník nelze spojit s konkrétní osobou. Každou otázku si pozorně přečtěte a pak zaškrtněte odpověď. Je důležité, abyste odpovídali pravdivě a upřímně.

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci.
Josef Miškář

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6954,33 %54,33 %  
muž5845,67 %45,67 %  

Graf

2. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění (řidičský průkaz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 let3527,56 %27,56 %  
1 - 5 let3325,98 %25,98 %  
11 - 14 let2116,54 %16,54 %  
déle než 20 let1814,17 %14,17 %  
15 - 20 let1511,81 %11,81 %  
do 1 roku53,94 %3,94 %  

Graf

3. Jaká je délka Vaší skutečné řidičská praxe? (Může se lišit od doby vlastnictví řidičského oprávnění pokud jste po nějakou dobu vozidla vůbec neřídili.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let4535,43 %35,43 %  
6 - 10 let2519,69 %19,69 %  
11 - 14 let1814,17 %14,17 %  
déle než 20 let1411,02 %11,02 %  
do 1 roku1310,24 %10,24 %  
15 - 20 let129,45 %9,45 %  

Graf

4. Absolvoval jste dopravní výchovu v rámci školního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze v základní škole4333,86 %33,86 %  
ne3426,77 %26,77 %  
ano, v základní a střední škole2217,32 %17,32 %  
ano, v mateřské i základní škole1310,24 %10,24 %  
ano, v mateřské, základní i střední škole129,45 %9,45 %  
ano, pouze v mateřské škole32,36 %2,36 %  

Graf

5. Jak dlouho trval Váš výcvik v autoškole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce4938,58 %38,58 %  
2 měsíce3023,62 %23,62 %  
4 - 6 měsíců2620,47 %20,47 %  
1 měsíc107,87 %7,87 %  
7 - 9 měsíců75,51 %5,51 %  
10 - 12 měsíců53,94 %3,94 %  

Graf

6. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na trenažéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8264,57 %64,57 %  
ano4535,43 %35,43 %  

Graf

7. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na cvičišti, ještě před vyjetím do silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6450,39 %50,39 %  
ano6349,61 %49,61 %  

Graf

8. Jakou formou byla prováděna výuka zdravotní přípravy ve Vámi absolvované autoškole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
instruktážní film4434,65 %34,65 %  
přednáška jiné osoby (ne zdravotníka)3527,56 %27,56 %  
odborná přednáška s praktickým výcvikem1814,17 %14,17 %  
přednáška jiného zdravotnického personálu (včetně členů Českého červeného kříže)1612,6 %12,6 %  
přednáška lékaře1411,02 %11,02 %  

Graf

9. Byl jste účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 14, anootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8466,14 %66,14 %  
ano4333,86 %33,86 %  

Graf

10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12455,81 %18,9 %  
21227,91 %9,45 %  
3511,63 %3,94 %  
524,65 %1,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.56
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:1
Modus:1

Graf

11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 13, anootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2865,12 %22,05 %  
ne1534,88 %11,81 %  

Graf

12. Pokud jste zavinil dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12589,29 %19,69 %  
227,14 %1,57 %  
313,57 %0,79 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.08
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.07
Směrodatná odchylka:0.27
Medián:1
Modus:1

Graf

13. Věděl jste, co máte při dopravní nehodě dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl jsem co mám dělat3683,72 %28,35 %  
myslel jsem si, že to vím, ale chyboval jsem613,95 %4,72 %  
ne12,33 %0,79 %  

Graf

14. Absolvoval jste nějaký další výcvik nebo školení řidiče poté, co jste získal řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9070,87 %70,87 %  
ano, absolvuji pravidelné školení s přezkoušením2217,32 %17,32 %  
ano, školení z nových pravidel silničního provozu118,66 %8,66 %  
ano, školu smyku, škola bezpečné jízdy apod.64,72 %4,72 %  
ano, kondiční jízdy apod.53,94 %3,94 %  
ano, absolvuji pravidelné školení bez přezkoušení53,94 %3,94 %  

Graf

15. Patříte do skupiny takzvaně řidičů – profesionálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10582,68 %82,68 %  
ano, jsem řidič vozidel Integrovaného záchranného systému1713,39 %13,39 %  
ano, jsem tzv. řidič z povolání53,94 %3,94 %  

Graf

16. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezohlednost a agresivita řidičů10481,89 %81,89 %  
nedodržování pravidel silničního provozu8768,5 %68,5 %  
neadekvátní stav silnic a dálnic4031,5 %31,5 %  
nízké tresty za porušování pravidel silničního provozu2620,47 %20,47 %  
špatná vymahatelnost práva a pomalost při trestání nebezpečných řidičů2418,9 %18,9 %  
vysoká hustota vozidel na silnicích1411,02 %11,02 %  
nízká autorita policie129,45 %9,45 %  

Graf

17. Podle Vašeho sebehodnocení, jak dobře ovládáte pravidla silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovládám je velmi dobře3325,98 %25,98 %  
ovládám je celkem dobře3225,2 %25,2 %  
ovládám je dobře2620,47 %20,47 %  
ovládám je výborně1914,96 %14,96 %  
ovládám je perfektně97,09 %7,09 %  
ovládám je málo86,3 %6,3 %  

Graf

18. Jak se hodnotíte jako řidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrý4636,22 %36,22 %  
dobrý4031,5 %31,5 %  
slabší1612,6 %12,6 %  
výborný129,45 %9,45 %  
vynikající75,51 %5,51 %  
velmi slabý64,72 %4,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem řidič vozidel Integrovaného záchranného systému na otázku 15. Patříte do skupiny takzvaně řidičů – profesionálů?

9. Byl jste účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Pokud jste zavinil dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, věděl jsem co mám dělat na otázku 13. Věděl jste, co máte při dopravní nehodě dělat?

11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Pokud jste zavinil dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

13. Věděl jste, co máte při dopravní nehodě dělat?

 • odpověď ano, věděl jsem co mám dělat:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění (řidičský průkaz)?

3. Jaká je délka Vaší skutečné řidičská praxe? (Může se lišit od doby vlastnictví řidičského oprávnění pokud jste po nějakou dobu vozidla vůbec neřídili.)

4. Absolvoval jste dopravní výchovu v rámci školního vzdělávání?

5. Jak dlouho trval Váš výcvik v autoškole?

6. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na trenažéru?

7. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na cvičišti, ještě před vyjetím do silničního provozu?

8. Jakou formou byla prováděna výuka zdravotní přípravy ve Vámi absolvované autoškole?

9. Byl jste účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla?

10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?

12. Pokud jste zavinil dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

13. Věděl jste, co máte při dopravní nehodě dělat?

14. Absolvoval jste nějaký další výcvik nebo školení řidiče poté, co jste získal řidičské oprávnění?

15. Patříte do skupiny takzvaně řidičů – profesionálů?

16. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

17. Podle Vašeho sebehodnocení, jak dobře ovládáte pravidla silničního provozu?

18. Jak se hodnotíte jako řidič?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění (řidičský průkaz)?

3. Jaká je délka Vaší skutečné řidičská praxe? (Může se lišit od doby vlastnictví řidičského oprávnění pokud jste po nějakou dobu vozidla vůbec neřídili.)

4. Absolvoval jste dopravní výchovu v rámci školního vzdělávání?

5. Jak dlouho trval Váš výcvik v autoškole?

6. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na trenažéru?

7. Absolvoval jste v rámci autoškoly výcvik na cvičišti, ještě před vyjetím do silničního provozu?

8. Jakou formou byla prováděna výuka zdravotní přípravy ve Vámi absolvované autoškole?

9. Byl jste účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla?

10. Pokud jste byl účastníkem dopravní nehody jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

11. Zavinil jste dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla?

12. Pokud jste zavinil dopravní nehodu Vy jako řidič motorového vozidla uveďte počet případů:

13. Věděl jste, co máte při dopravní nehodě dělat?

14. Absolvoval jste nějaký další výcvik nebo školení řidiče poté, co jste získal řidičské oprávnění?

15. Patříte do skupiny takzvaně řidičů – profesionálů?

16. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny problémů v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?

17. Podle Vašeho sebehodnocení, jak dobře ovládáte pravidla silničního provozu?

18. Jak se hodnotíte jako řidič?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miškář, J.Úroveň dopravní výchovy řidičů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uroven-dopravni-vychovy-2012.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.