Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň právního vědomí

Úroveň právního vědomí

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Oliva
Šetření:07. 11. 2013 - 06. 12. 2013
Počet respondentů:212
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci na téma Právní vědomí.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každé otázky je vždy jen jedna správná odpověď. Pokud si nebude jisti, nechte prosím otázku nevyplněnou.

Pro účely výzkumu bude správná odpověď bodována, špatná odpověď bude ohodnocena zápornými body.

Odpovědi respondentů

1. Petr ukradl svému sousedovi zahradní sekačku. Tuto sekačku se pak rozhodl schovat u svého dobrého kamaráda Adama. Ten sice dobře věděl, že je sekačka kradená, ale chtěl kamarádovi pomoct a proto svolil. Adam bude pravděpodobně odpovědný za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trestný čin podílnictví.17080,57 %80,19 %  
Trestný čin krádeže stejně jako Petr.3516,59 %16,51 %  
Adam nebude trestně odpovědný.62,84 %2,83 %  

Graf

2. Panu Poctivému se jednoho dne porouchal automobil. Svěřil jej proto svému známému panu Liškovi. Ten mu řekl, že automobil je nenávratně poškozen a už nepojede. Pan Poctivý si proto neprodleně na základě kupní smlouvy pořídil od pana Lišky jeho starý automobil. Posléze však zjistil, že ho pan Liška napálil, neboť jeho starý automobil šel bez větších problémů opravit. Platí, že:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kupní smlouva bude platná, pokud se pan Poctivý nedovolá neplatnosti této smlouvy.13566,5 %63,68 %  
Kupní smlouva bude bez dalšího platná.5024,63 %23,58 %  
Kupní smlouva bude bez dalšího neplatná.188,87 %8,49 %  

Graf

3. Pan Horlivý se chystá zúčastnit zasedání zastupitelstva obce, ve které žije. Není si však jistý, zdali mu bude účast na zasedání zastupitelstva umožněna. Platí, že:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zasedání zastupitelstva obce je vždy veřejné.12660,87 %59,43 %  
Zasedání zastupitelstva obce může být veřejné i neveřejné. Toto si stanoví každá obec samostatně.7335,27 %34,43 %  
Zasedání zastupitelstva obce je vždy neveřejné.83,86 %3,77 %  

Graf

4. Pan Krátký a pan Dlouhý zakládají společně veřejnou obchodní společnost. Nemohou se však shodnout na jménu firmy. Která z následujících možností je v souladu se zákonem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost A i B jsou správně.11254,63 %52,83 %  
Krátký a Dlouhý – veřejná obchodní společnost.8541,46 %40,09 %  
Krátký a spol.83,9 %3,77 %  

Graf

5. Pan Nálevka je majitelem lihovaru. Jeho zaměstnanec pan Nenáročný má v pracovní smlouvě stanoveno, že mu bude část mzdy vyplácena v lihovinách. Platí, že:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naturální mzdu nelze platně sjednat.8041,45 %37,74 %  
Naturální mzdu lze platně sjednat s výjimkou lihovin a tabákových výrobků.7639,38 %35,85 %  
Naturální mzdu lze platně sjednat bez výjimek.3719,17 %17,45 %  

Graf

6. Pan Osamělý je bezdětný starý mládenec. Na sklonku života se však rozhodl, že si osvojí osiřelého Adama (22 let), se kterým se velmi sblížil. Může takto učinit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6333,87 %29,72 %  
ano5429,03 %25,47 %  
Ne.42,15 %1,89 %  
nevím31,61 %1,42 %  
Ano.21,08 %0,94 %  
Od 1.1.2014 ano.10,54 %0,47 %  
ne, pan Osamělý je navíc patrně latentní homosexuál10,54 %0,47 %  
V současné době ne. Počítal s tím nový občanský zákoník10,54 %0,47 %  
Nyní ne, za určitých podmínek od účinosti NOZ.10,54 %0,47 %  
ano (možná až podle NOZ)10,54 %0,47 %  
ostatní odpovědi ne lze jen do 18 let
může
To fakt nevím. Ale tipl bych že osvojit si můžete jen dítě do 18? nadruhou staru pokud je mu 22 a studuje tak se pořád považuje za nezaopatřeného, takže těžko říct.
Adam už je plnoletý, takže asi ne
asi ano
Adam je už plnoletý, čili nemůže.
ne, bude tak ale moci učinit s platností NOZ
ne, je dospely
adam je už plnoletý, osvojit lze neplnoleté dítě.. Nemůže tedy takto učinit
Nevím, ale představuji si, že plnoleté u nás osvojit nelze.
ne již je plnoletý
Adam je již plnoletý, takže přímo osvojejí asi ne.
Ne, protože Adam je již zletilý
ano, za podmínek stanovených zákonem
může, pokud s tím bude Adam souhlasit
Podle stávající právní úpravy NE.
dle v současné době platné a účinné právní úpravy osvojit zletilého nelze, NOZ od 1.1.2014 toto umožňuje
Ano, je to rozumně uvažující svéprávný člověk.
Dle NOZ ano
coby ne
Nelze osvojit cloveka starsiho 18 let.
ne, osvojit dospělou osobu nejde, může ho však zahrnout do závěti
nejspíš ne
ano, za urcitych podminek
ne, protože je starší 18 let.
od 1. 1. 2014
Ne, Adam je plnoletý.
nejspíš ne, když už je plnoletý
ne, adam by musel být v době návrhu na osvojení nezletilý, šlo by to jen pokud by se pan Osamělý o Adama staral už v době jeho nezletilosti
Nedají mu ho.
podle nového občanského zákoníku to myslím půjde, podle současného se dá osvojit pouze nezletilý, nemýlím-li se
Ano může.
nevím, asi ano
nevím...
1) zatim si nejde osvojit dospeleho 2) osvojit (dite, ale Adam uz neni dite) si muze pouze manzelsky par
ne, Adam by musel být nezletilý
Záleží na tom, ve kterém státě žije
spíše ano
nyní ne, od nového roku ano
až od 1.1.2014
Tipuju, že plnoletého nelze osvojit
Může, pokud bude Adam dobrovolně souhlasit s osvojením.
Nevím, ale zajímalo by mě to :)
ne, ale podle NOZ bude moci
ne, Adam je dospělý a dospělého nelze osvojit
Řekla bych že může, nicméně bude posuzováno mnoho faktorů.
ne, adamovi je 22 let
asi by mu jej v pozdním věku nesvěřili, protože by mohl brzy umřít
ne, může ho adoptovat
Nemůže. Myslím ale, že od nového roku to již bude možné.
ne, Adam je dospělý
ne, osvojit si lze jen nezletilé dítě
ne - Adam je plnolety
ne, lze pouze u nedospělých osob
ne, Adam je plnoletý. A taky by musel být pan Osamělý ženatý.
5529,57 %25,94 % 

Graf

7. Pan Ukrutný dlouhodobě nechává svého psa, aby se toulal po sousedově pozemku a poškozoval jeho majetek. Když se proti tomuto jednání soused ohradil, pan Ukrutný mu přiložil ke krku nůž a pohrozil mu fyzickou likvidací, pokud nenechá jeho psa, aby si dělal, co se mu zlíbí. Soused se hrozby zalekl a dál tedy toto příkoří trpěl. Jednání pana Ukrutného posoudíme jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trestný čin vydírání.16579,71 %77,83 %  
Přestupek proti občanskému soužití.4119,81 %19,34 %  
Nebude se jednat o trestný čin.10,48 %0,47 %  

Graf

8. Pan Sebevědomý (35 let) by se rád prosadil v politice. Chce proto kandidovat na některou z veřejných funkcí. Pan Sebevědomý může kandidovat do:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poslanecké sněmovny.16680,19 %78,3 %  
Do obou komor Parlamentu ČR.3215,46 %15,09 %  
Senátu.94,35 %4,25 %  

Graf

9. Pan Vlivný byl poprvé zvolen prezidentem ČR. Po uplynutí jeho funkčního období kandiduje na post prezidenta znovu. Může být znovu zvolen?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16779,9 %78,77 %  
Ano.83,83 %3,77 %  
ne31,44 %1,42 %  
Pan Vlivný může být zvolen ve dvou volebních obdobích, pokud se politicky neznemožní už v tom prvním nebo nebude krást pera v přímém přenosu10,48 %0,47 %  
Ano. Funkční období je 5 let a může být ve funkci 2x za sebou10,48 %0,47 %  
Ano, ale už naposledy.10,48 %0,47 %  
může být zvolen na dvě funkční období10,48 %0,47 %  
jistě10,48 %0,47 %  
určitě10,48 %0,47 %  
ano na 5 let10,48 %0,47 %  
ostatní odpovědi ano, může být zvolen ještě jednou. (prezident může být zvolen max. ve 2 po sobě jdoucích období)
Ano, mohou se opakovat dvě volební období.
ano, zvolen muze byt max. 2x
Může být zvolen ještě na jedno volebí období (5 let)
ano, max. dvakrát po sobě, 5 let volební období
Může ještě jednou, potření už ne.
Ano, dvakrát po sobě
tak max 2x
Ano, maximalne vsak 2 krat po sobe.
ano, jednou
ano, podruhé může.
Ano, ale jen jednou.
ano, celkem 3krat
Pokud je pan Vlivný Václav Havel, tak ano
ano, maximálně však jen 1x
Může být znovu zvolen
nevím, politika (byť "právně" ošetřována) mě zas až tak nezajímá, stejně si každý "nahoře" dělá, co chce...
ano může, na druhé funkční období, tzn. max na dalších 5 let
ano na dalších 5 let
Může.
ano, ještě pouze jednou může být znovu zvolen
ano, ale znovu už jen 1
ano, ale pouze jednou
Ano, celkem 2x
2411,48 %11,32 % 

Graf

10. Pan Pracovitý jednoho dne přijde do zaměstnání a zjistí, že stroj, který má obsluhovat, se porouchal. Zaměstnavatel mu však odmítne dát jinou práci a pošle ho domů. Pan Pracovitý má nárok na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.13768,5 %64,62 %  
Náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku.5025 %23,58 %  
Nemá nárok na náhradu mzdy.136,5 %6,13 %  

Graf

11. Pan Bezbranný by rád zabránil tomu, aby jeho jediný syn Pavel zdědil po jeho smrti celý jeho majetek. Zvažuje proto jeho vydědění. Pro který z těchto důvodů nemůže Pavla vydědit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pavel má velké množství všemožných dluhů.8641,95 %40,57 %  
Pavel neprojevuje o otce opravdový zájem, který by jinak projevovat měl.6230,24 %29,25 %  
Pavel je nezaměstnaný a je závislý na alkoholu a drogách (vede nezřízený život).5727,8 %26,89 %  

Graf

12. V kolika letech je v ČR nejdříve možné uzavřít manželství?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
187536,41 %35,38 %  
165426,21 %25,47 %  
1773,4 %3,3 %  
1562,91 %2,83 %  
18 let41,94 %1,89 %  
18 let, výjimka umožňuje zplnoletnění zúčastněných, tedy i dříve10,49 %0,47 %  
v 15ti se souhlasem rodičů a (doufejme) potencionálního manžela/manželky10,49 %0,47 %  
Zpravidla 18 let. Lze učinit výjimku, tzv. zplnoletnit od 16ti let.10,49 %0,47 %  
16, ale je potřeba zvláštní povolení.10,49 %0,47 %  
16 na základě soudu.10,49 %0,47 %  
ostatní odpovědi 15 let
18 nebo dříve když soud zplnoletní jednoho nebo oba budoucí manželé
18 nebo přivolení soudu
16/18
18 (v případě u nezletilých těhotných dívek, může soud povolit manželství)
18, nebo se nechat zplnoletnit.
od 15 let pokud splní určité podmínky
18, po zplnoletnění pravděpodobně i dříve.
od 18
18 let (při povolení soudu osoba starší 15 nebo 16 let)
16 (bez svolení soudu v 18)
Sporná otázka. je možné od 15 s povolením soudu a normálně od 18
v15 letech za souhlasu rodičů, jinak v 18 letech
v 18 oficiálně, popřípadě už od 17, pokud se něják žádá stát s dobrými důvody, aby se mohlo manželství už dříve
V 15 letech, ale jen se svolením soudu.
18, pokud není soudem prohlášen za dospělého, ale musí oba partneři navštívit manželskou poradnu
s nabytím zletilosti 18 let- obecně, s povolením soudu od 16 let
15 se svolením soudu
V 18, výjmečně při povolení soudem od 16. roku
16 se souhlasem rodičů
16 s privolenim soudu, obecne 18
16, když proběhne zplnoletnění - soudem
v 16 na základě výjimky
Standardně v 18, s výjimkou od soudu v 16.
od 18, ale jsou i výjimky, po rozhodnutí soudu od 16let
v 18 regulérně, od 15 do 18 se souhlasem rodičů
věková hranice 18 let
18, pokud není osoba zplnoletněna
1
V 16 se souhlasem rodičů, pokud je dívka těhotná
18, výjimky s povolením soudu od 16
18, ale lze zplnoletnit i mladší jedince
18. Pokud si dokoupí roky i dřív, pokud to soud dovolí.
obecne v 18ti letech, v oduvodnenych pripadech lze zplnoletnit drive
18 let, výjimečně v 16 letech
16 s dovolením příslušných orgánů
od 16, pokud soud zplnoletní nezletilého manžela
V 18, pokud soud nepovolí výjimku.
v 18ti letech, v 15 se souhlasem zákonného zástupce
po dosažení plnoletosti (u žen tuším je možné předčasně zplnoletnění)
v 18, ale s přivolením soudu v 16
od 16 se souhlasem zákonného zástupce a jen v ojedinělých případech, jinak od 18
18 (16 s povolením soudu)
18 (16 musí schválit soud)
18, ale jsou i vyjímky soudu
18, s vyjímkou 16
myslím, že v 16 letech, ale musí se ,,dokupovat" roky
v16 (nutná soudní zletilost), klasicky v 18.
16. letech po souhlasu soudu
v 18, od 16 při zplnoletnění soudem
18, méně pouze se souhlasem soudu
bez specialniho povoleni rodicu az v 18
možnost zplnoletnění před 18.rokem
18, pokud je požádáno o zplnoletnění 15
16 let
5526,7 %25,94 % 

Graf

13. Kolik dní činí obecně odvolací lhůta v soukromoprávních věcech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
307440 %34,91 %  
154926,49 %23,11 %  
14189,73 %8,49 %  
30 dní52,7 %2,36 %  
1031,62 %1,42 %  
nevím31,62 %1,42 %  
15 dní21,08 %0,94 %  
721,08 %0,94 %  
30 dní.21,08 %0,94 %  
2121,08 %0,94 %  
ostatní odpovědi 8
14 dní
120
31
90
30 pracovních dní
30 dnů.
28
10 pracovních dní
15 dnů
Fakt netuším...
15 dní ode dne doručení rozhodnutí
30 dnů
netusim
30dní
28 dní
5 pracovních dnů
60
30, nevím, myslím si
30?
1 rok
6
...tak to netuším, lhůty bývají 30, 60 denní... :)
měsíc
2513,51 %11,79 % 

Graf

14. Radek (16 let) jednoho dne okradl svého kamaráda Honzu o 11.000 Kč. Protože však nedovršil 18 let, budeme jeho jednání posuzovat pouze jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přečin.7637,62 %35,85 %  
Provinění.6431,68 %30,19 %  
Přestupek.6230,69 %29,25 %  

Graf

15. Dolní hranice trestní odpovědnosti v ČR je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1512159,02 %57,08 %  
182713,17 %12,74 %  
15 let2512,2 %11,79 %  
14115,37 %5,19 %  
14 let20,98 %0,94 %  
15let20,98 %0,94 %  
1620,98 %0,94 %  
Vyšebrodský průsmyk :) Nebo také 15 let10,49 %0,47 %  
Plná trestní odpovědnost je 18 let, mladisví 15 - 18 let mají tzv. částečnou odp.10,49 %0,47 %  
18 let.10,49 %0,47 %  
ostatní odpovědi 14 let.
15 let.
17
plné 18
15. let
18let
15 (posuzován mírněji, jako mladistvý), 18 normálně
15 částečné trestní zodpovědnosti, 18 plné.
15 roků od narození
tuším, že 15 let (ale podle věku se vede řízení)...
18 let
po dopvršení 15 let věku
125,85 %5,66 % 

Graf

16. Pan Nemotorný se v současné době nachází ve stavu dočasné pracovní neschopnosti. Jeho zaměstnavatel se chystá provést u něj namátkovou kontrolu. V jakém rozmezí může tuto kontrolu provádět sám zaměstnavatel?

Od kolikátého do kolikátého dne dočasné pracovní neschopnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-21128,39 %5,66 %  
1-1496,29 %4,25 %  
nevím96,29 %4,25 %  
od prvního do posledního dne neschopnosti32,1 %1,42 %  
3-2132,1 %1,42 %  
kdykoli32,1 %1,42 %  
1-332,1 %1,42 %  
14 dnů21,4 %0,94 %  
1-1521,4 %0,94 %  
od prvního do posledního21,4 %0,94 %  
ostatní odpovědi od 1. do posledního dne
3
1 - 21
od 1. do 14. dne
od 1. do 21. dne DPN.
10 dní
zastavit se u něj se svědkem doma a zjistit zda se doma zdržuje.
6-22
ve sjednané pracovní době nebo od pasu nahoru
První tři týdny a nesmí provádět kontroly ve ve večerních a nočních hodinách
může ho jenom zkontrolovat jestli je doma
prvních 21 dní nemocenské
v pracovní době mimo noční hodiny
Příznám se, že nevím, ale "myslím", že od 1. dne nemoci a ž do dne nemoci (dokud není lékařem prohlášen za zdravého)
1.-5.
od prvního do posledního dne
1. tyden
0 až 30
1-14dni
1-14?
od 1. dne
netuším
1.-7. den
do 21. dne
Kdykoliv
Po celou dobu
1- 5
od 2 do posledního
5-30
2 - 4
1 - 22
od 1. do 21.dne
1. do 21. dne
7-60
po celou dobu nemocenske
01.-30.
od prvního do posledního dne neschopenky
Od 1 do 14
1-30
1. - 14. den
od 1 do posledního
Pro cigány s policií a sociálkou!!!
v cele delce pracovní neschopnosti
od 1. do 21.
Od prvního, do posledního.
1-5
1.-15. den od začátku DPN
Od 1. do 21. dne DPN
do 3 dnu
3. - 14.
od 7 do 21 dne
1.-21. (včetně)
během celého trvání neschopnosti
od třetího, nevím do kdy
3 až 18
od 1. - 21. dne PN
1.-21. den
Od 1 do 14 dnů
21
Od 21 dne do posledního dne neschopnosti.
14
3-14
netusim, snad od tri dnu?
3-30
1.-21.
v jakémkoliv
3 a výše
1 do posledního
od 1. do posledního
2-7
Může se zkusit dozvonit, případně poptat sousedů.
3. - 27.
od 3. do 21. dne, kdy mu vyplácí zaměstnavatel náhradu (tj. ze "svého"), ale není vyloučeno, že i pak, kdy platí nem. OSSZ... proč ne...
od 3. do konce pracovní nečinnosti
7
?
od 3 do 21
podle toho na jakou dobu mu neschopenku vypsal lékař
1-20
po tu dobu, co bude platit náhradu pracovní neschopnosti /3 týdny/
první 3 týdny po začátku nemocenské
1. - 3. dne
8-21
od 1 do 21 dne
od prvního do čtrnáctého dne
Od třetího do dvacátého prvního
od 3. do 15.
1.-x.
Komtrolu provadi prislusny organ
do 15 dne
Po celou dobu neschopnosti.
9566,43 %44,81 % 

Graf

17. Pan Novák měl pronajatý byt v Praze, kde bydlel se svou dcerou, synem a kamarádem Kamilem. Dcera pana Nováka měla také svůj vlastní byt mimo Prahu. Pokud by pak Novák zemřel, nájem bytu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automaticky přejde na jeho syna.16084,21 %75,47 %  
Automaticky přejde na jeho dceru.2010,53 %9,43 %  
Automaticky přejde na kamaráda Kamila.105,26 %4,72 %  

Graf

18. Pan Dobrovolný je účastníkem správního řízení. Správní orgán ho vyzve, aby učinil písemné podání do 10 dnů. Desátý den lhůty připadá na neděli 27. října. Poslední den, kdy může pan Dobrovolný učinit toto podání je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úterý 29. října.10652,22 %50 %  
Pátek 25. října.9345,81 %43,87 %  
Pondělí 28. Října (státní svátek).41,97 %1,89 %  

Graf

19. Pan Náladový si vyšel na procházku se psem. Znechucen tím, že ho pes vůbec neposlouchá, se rozhodl, že ho opustí. Přivázal psa ke stromu a zanechal jej tam. O pár dní později na tomto místě našla psa paní Starostlivá a vzala si jej domů. Může si tohoto psa přivlastnit bez toho, aby kontaktovala pana Náladového?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8444,44 %39,62 %  
ano5629,63 %26,42 %  
Ne.31,59 %1,42 %  
Ano.21,06 %0,94 %  
Ano. Pan Náladový se svého vlastnického práva vzdal a jeho pes byl res nullius.10,53 %0,47 %  
Ano, případně si může vzít domů pana Náladového a sebe přivázat ke stromu a kontaktovat psa10,53 %0,47 %  
Nemůže. Zvíře je věc a paní Starostlivá, pokud ví, že je pes pana Náladového se dopustí krádeže (dle hodnoty psa TČ nebo PŘ). Pokud neví, kdo je majitel, jedná se o zatajení věci.10,53 %0,47 %  
myslím, že ano10,53 %0,47 %  
pokud pes nemá identifikační známku, pomocí které by se dal majitel dohledat, pak asi ano10,53 %0,47 %  
Právě netuším, ale za mně ano, protože pan Náladový je kokot pokud toto udělá.10,53 %0,47 %  
ostatní odpovědi nemůže musí psa ohlasit MP
teoreticky by asi měla nález nahlásit na policii nebo MÚ.
pokud není znám majitel, tak ano. ale měla by to oznámit policii. že jej našla
ne (ale měla by panu náladovému dát do držky..)
Ne, ale po domluvě s panem Náladovým může přejít pes do jejího vlastnictví.
nevím
Může, po uplynutí nějaké doby, kdy o něj majitel nejevil zájem
ne, OZ nezná věc opuštěnou
Myslím, že zatím ještě ne.
Asi ne
Jo, proč by ne. Nemá ho tam nechávat debil.
po určité době ano
měla by nález nahlásit obci, ve které psa našla, popř. kontaktovat majitele, pokud na obojku budou potřebné údaje
ne měla ho odvézt na obecní úřad či do útulku
Jedná se o ztracenou věc, takže může.
to zalezi na ni
Nemuze, soucasne pravo nezna vec nici. Derelikci ex lege pes pripadl obci.
záleží na tom, zda má pes známku a paní ví, komu patří :-D
ano, pokud byl pes opuštěn úmyslně
Nemůže. Ale pan Nápadový spáchal trestný čin
Otázka zní, zda paní Starostlivá ví, komu pes patří. Pokud ano, pak ano, pokud ne a vlastník věci se neozve, pak ne.
ne, musí projevit zájem o nalezení majitele
Ano, pokud pes není očipovaný a nálezce nezná majitele.
pokud neví, čí pes je, měla by ho předat obecnímu úřadu jako nalezenou věc
Ano. Pan naladový psa opustil.
ano, jinak by asi postradaly smysl utulky pro zvirata a porad "chcete me"
Ne. Ale protože se pan Náladový dopustil přestupku, pes mu bude odebrán
spíše ano
Ano, pes nemá telefon na pana Náladového
nemúže
ano, jde o věc opuštěnou
Ne. I kdyby nevěděla, čí je, musí ho nahlásit obci.
Pokud má pes známku, přes kterou se dá pan Náladový kontaktovat, smí si psa přivlastnit a dát mi vědět abych toho pašáka také přivázal na pár dní ke stromu.
Z lidského (psího) hlediska určitě ano, ale pes už není věc, tak nevím, kdo by to řešil??? Ale asi by toho magora měla kontaktovat (zřejmě přes policii, co já vím)... :) ale jak to tak bývá, chudák paní S. by to nakonec ještě odsr... :)
nemusí kontaktovat pana Náladového, ale rovněž si jej nemůže bez dalšího přivlastnit, viz § 135 OZ, pes se stal vlastnictvim obce
ano (a pana Náladového pro jistotu nakopat do pr.....!!!)
pokud ví, že pes patř panu Náladovému, asi by jej měla kontaktovat, ale měla by kontaktovat někoho ohledně týrání zvířete, ona neví, že to udělal pan Náladový, ale prostě ,,někdo" chudáka psa uvázal na tak dlouhou dobu a nechal ho tam
Pokud bude jednat v dobré víře, tak proč ne.
3820,11 %17,92 % 

Graf

20. Kamarádi Adam a Jirka se vsadili o výsledek sportovního utkání. Adam sázku vyhrál a dožaduje se proto výhry. Jirka ale později zjistil, že Adam o výsledku sportovního utkání dopředu věděl. Má tato skutečnost vliv na platnost uzavřené sázky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8444,44 %39,62 %  
ne6634,92 %31,13 %  
Ne.52,65 %2,36 %  
Ano.42,12 %1,89 %  
Ano, sázka nebyla sjednána platně.10,53 %0,47 %  
ne, sázky jsou právně nevymahatelné10,53 %0,47 %  
Adam je hajzl! a uvedl Jirku v omyl s cílem obohatit se a Jirku ojebat.. Peníze by měl vrátit a Jirka by se neměl sázet se zlými lidmi.. Nebo obecně by se neměl sázet, kouřit a pít alkohol!10,53 %0,47 %  
Nemá. Vědomí Adama velmi pravděpodobně nelze prokázat.10,53 %0,47 %  
ano má vlív10,53 %0,47 %  
NIE10,53 %0,47 %  
ostatní odpovědi ano. ale sázky nelze vymáhat takže, je stejně nevymahatelná
nemá vliv
Ano. Sázka nebyla založená na pravdě a tedy od začátku neplatná.
Adam podváděl.
ne produd jirka neprokáže jinak
nemá, sázku stejně nelze vymáhat
Ano, ale domnívým se, že výher ze sázek se stejně nelze domáhat.
ano, podvod
Adam je hajzl, takže by ho měli zmlátit a platit by to nemělo :-D.
žadnou
ANO, ale i kdyby Adam o výsledku nevěděl nemůže výhru uplatňovat u soudu.
sázku nelze platně vymáhat před soudem, and tedy nemusí platit výhru z této sázky
Má, sázka není platná.
Nema, smlouva byla uzavrena v omylu. Jirka se muze dovolat neplatnosti.
Pan Adam vlastně spáchal podvod. Ale když to půjde k soudu a Adam řekne, že se nikdy s Jirkou nesázel, tak to bude nespíš tvrzení proti tvrzení :-)
Pokud je někdo neviděl, jak se vsadili, není právně vymahatelná ani ta samotná sázka. Jinak by záleželo na formulaci jejich sázky.
Záleží no formulaci sázky
ano, ale výhru v sázce nelze požadovat soudně
Sice nechápu, proč by někdo vsázel na reprízu sportovního utkání, ale budiž. Skutečnost, že Adam znal výsledek nemění nic na tom, že Jirka vsadil na opačný výsledek, tudíž prohrál, čímž skutečnost, že Adam disponoval informacemi nesmí mít vliv na sázku.
asi ano
ano, byla to sázka podvodná
nevím ani, jestli je nějaká sázka (pokud není uzavřená písemnou formou) vymahatelná
Asi by měla mít, nicméně pokud zůstalo mezi "kamarády", tak by mu tu částku nejspíš nedal.
ano, pokud to Jirka dokáže
2412,7 %11,32 % 

Graf

Následují rozřazovací otázky

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.12157,08 %57,08 %  
Muž.9142,92 %42,92 %  

Graf

22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 34 let.15874,53 %74,53 %  
35 – 54 let.2712,74 %12,74 %  
15 – 19 let.2310,85 %10,85 %  
55 – 64 let.20,94 %0,94 %  
65 a více let.10,47 %0,47 %  
14 a méně let.10,47 %0,47 %  

Graf

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou.9846,23 %46,23 %  
Vysokoškolské.8941,98 %41,98 %  
Základní nebo bez vzdělání.167,55 %7,55 %  
Středoškolské bez maturity.52,36 %2,36 %  
Vyšší odborné.41,89 %1,89 %  

Graf

24. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji.10147,64 %47,64 %  
Pracuji.9645,28 %45,28 %  
Jiná možnost (např. pobírám důchod).83,77 %3,77 %  
Jsem nezaměstnaný/á.73,3 %3,3 %  

Graf

25. Při Vašem současném nebo minulém zaměstnání jste pracoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak než manuálně (úředníci, učitelé, lékaři apod.)10549,53 %49,53 %  
Doposud jsem nebyl/a zaměstnán/a.6430,19 %30,19 %  
Spíše manuálně (např. dělníci, řemeslníci, řidiči apod.)3616,98 %16,98 %  
policista10,47 %0,47 %  
Barmanka10,47 %0,47 %  
prostitut10,47 %0,47 %  
sekretarka10,47 %0,47 %  
Studuji a jsem manažer firmy.10,47 %0,47 %  
odborný technik, manuální sběr dat (měření), vyhodnocení počítačově, v kanceláři10,47 %0,47 %  
obchodní asistentka10,47 %0,47 %  

Graf

26. Obec, ve které trávíte většinu svého času, má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 50.000 obyvatel.10047,17 %47,17 %  
Méně než 10.000 obyvatel.6731,6 %31,6 %  
Více než 10.000 a méně než 50.000 obyvatel.4018,87 %18,87 %  
3010,47 %0,47 %  
Frýdek-Místek10,47 %0,47 %  
Praha10,47 %0,47 %  
nad 100 tisíc (P.S. velice zajímavý dotazník, ale děsí mě, co vše nevím)10,47 %0,47 %  
méně než 2.00010,47 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Dolní hranice trestní odpovědnosti v ČR je:

 • odpověď 15:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-21 na otázku 16. Pan Nemotorný se v současné době nachází ve stavu dočasné pracovní neschopnosti. Jeho zaměstnavatel se chystá provést u něj namátkovou kontrolu. V jakém rozmezí může tuto kontrolu provádět sám zaměstnavatel?

24. V současné době:

 • odpověď Pracuji.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 – 54 let. na otázku 22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:
 • odpověď Studuji.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doposud jsem nebyl/a zaměstnán/a. na otázku 25. Při Vašem současném nebo minulém zaměstnání jste pracoval/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 19 let. na otázku 22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:

25. Při Vašem současném nebo minulém zaměstnání jste pracoval/a:

 • odpověď Jinak než manuálně (úředníci, učitelé, lékaři apod.):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 – 54 let. na otázku 22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Petr ukradl svému sousedovi zahradní sekačku. Tuto sekačku se pak rozhodl schovat u svého dobrého kamaráda Adama. Ten sice dobře věděl, že je sekačka kradená, ale chtěl kamarádovi pomoct a proto svolil. Adam bude pravděpodobně odpovědný za:

2. Panu Poctivému se jednoho dne porouchal automobil. Svěřil jej proto svému známému panu Liškovi. Ten mu řekl, že automobil je nenávratně poškozen a už nepojede. Pan Poctivý si proto neprodleně na základě kupní smlouvy pořídil od pana Lišky jeho starý automobil. Posléze však zjistil, že ho pan Liška napálil, neboť jeho starý automobil šel bez větších problémů opravit. Platí, že:

3. Pan Horlivý se chystá zúčastnit zasedání zastupitelstva obce, ve které žije. Není si však jistý, zdali mu bude účast na zasedání zastupitelstva umožněna. Platí, že:

4. Pan Krátký a pan Dlouhý zakládají společně veřejnou obchodní společnost. Nemohou se však shodnout na jménu firmy. Která z následujících možností je v souladu se zákonem?

5. Pan Nálevka je majitelem lihovaru. Jeho zaměstnanec pan Nenáročný má v pracovní smlouvě stanoveno, že mu bude část mzdy vyplácena v lihovinách. Platí, že:

6. Pan Osamělý je bezdětný starý mládenec. Na sklonku života se však rozhodl, že si osvojí osiřelého Adama (22 let), se kterým se velmi sblížil. Může takto učinit?

7. Pan Ukrutný dlouhodobě nechává svého psa, aby se toulal po sousedově pozemku a poškozoval jeho majetek. Když se proti tomuto jednání soused ohradil, pan Ukrutný mu přiložil ke krku nůž a pohrozil mu fyzickou likvidací, pokud nenechá jeho psa, aby si dělal, co se mu zlíbí. Soused se hrozby zalekl a dál tedy toto příkoří trpěl. Jednání pana Ukrutného posoudíme jako:

8. Pan Sebevědomý (35 let) by se rád prosadil v politice. Chce proto kandidovat na některou z veřejných funkcí. Pan Sebevědomý může kandidovat do:

9. Pan Vlivný byl poprvé zvolen prezidentem ČR. Po uplynutí jeho funkčního období kandiduje na post prezidenta znovu. Může být znovu zvolen?

10. Pan Pracovitý jednoho dne přijde do zaměstnání a zjistí, že stroj, který má obsluhovat, se porouchal. Zaměstnavatel mu však odmítne dát jinou práci a pošle ho domů. Pan Pracovitý má nárok na:

11. Pan Bezbranný by rád zabránil tomu, aby jeho jediný syn Pavel zdědil po jeho smrti celý jeho majetek. Zvažuje proto jeho vydědění. Pro který z těchto důvodů nemůže Pavla vydědit?

12. V kolika letech je v ČR nejdříve možné uzavřít manželství?

13. Kolik dní činí obecně odvolací lhůta v soukromoprávních věcech?

14. Radek (16 let) jednoho dne okradl svého kamaráda Honzu o 11.000 Kč. Protože však nedovršil 18 let, budeme jeho jednání posuzovat pouze jako:

15. Dolní hranice trestní odpovědnosti v ČR je:

16. Pan Nemotorný se v současné době nachází ve stavu dočasné pracovní neschopnosti. Jeho zaměstnavatel se chystá provést u něj namátkovou kontrolu. V jakém rozmezí může tuto kontrolu provádět sám zaměstnavatel?

17. Pan Novák měl pronajatý byt v Praze, kde bydlel se svou dcerou, synem a kamarádem Kamilem. Dcera pana Nováka měla také svůj vlastní byt mimo Prahu. Pokud by pak Novák zemřel, nájem bytu:

18. Pan Dobrovolný je účastníkem správního řízení. Správní orgán ho vyzve, aby učinil písemné podání do 10 dnů. Desátý den lhůty připadá na neděli 27. října. Poslední den, kdy může pan Dobrovolný učinit toto podání je:

19. Pan Náladový si vyšel na procházku se psem. Znechucen tím, že ho pes vůbec neposlouchá, se rozhodl, že ho opustí. Přivázal psa ke stromu a zanechal jej tam. O pár dní později na tomto místě našla psa paní Starostlivá a vzala si jej domů. Může si tohoto psa přivlastnit bez toho, aby kontaktovala pana Náladového?

20. Kamarádi Adam a Jirka se vsadili o výsledek sportovního utkání. Adam sázku vyhrál a dožaduje se proto výhry. Jirka ale později zjistil, že Adam o výsledku sportovního utkání dopředu věděl. Má tato skutečnost vliv na platnost uzavřené sázky?

21. Jste:

22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

24. V současné době:

25. Při Vašem současném nebo minulém zaměstnání jste pracoval/a:

26. Obec, ve které trávíte většinu svého času, má:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Petr ukradl svému sousedovi zahradní sekačku. Tuto sekačku se pak rozhodl schovat u svého dobrého kamaráda Adama. Ten sice dobře věděl, že je sekačka kradená, ale chtěl kamarádovi pomoct a proto svolil. Adam bude pravděpodobně odpovědný za:

2. Panu Poctivému se jednoho dne porouchal automobil. Svěřil jej proto svému známému panu Liškovi. Ten mu řekl, že automobil je nenávratně poškozen a už nepojede. Pan Poctivý si proto neprodleně na základě kupní smlouvy pořídil od pana Lišky jeho starý automobil. Posléze však zjistil, že ho pan Liška napálil, neboť jeho starý automobil šel bez větších problémů opravit. Platí, že:

3. Pan Horlivý se chystá zúčastnit zasedání zastupitelstva obce, ve které žije. Není si však jistý, zdali mu bude účast na zasedání zastupitelstva umožněna. Platí, že:

4. Pan Krátký a pan Dlouhý zakládají společně veřejnou obchodní společnost. Nemohou se však shodnout na jménu firmy. Která z následujících možností je v souladu se zákonem?

5. Pan Nálevka je majitelem lihovaru. Jeho zaměstnanec pan Nenáročný má v pracovní smlouvě stanoveno, že mu bude část mzdy vyplácena v lihovinách. Platí, že:

6. Pan Osamělý je bezdětný starý mládenec. Na sklonku života se však rozhodl, že si osvojí osiřelého Adama (22 let), se kterým se velmi sblížil. Může takto učinit?

7. Pan Ukrutný dlouhodobě nechává svého psa, aby se toulal po sousedově pozemku a poškozoval jeho majetek. Když se proti tomuto jednání soused ohradil, pan Ukrutný mu přiložil ke krku nůž a pohrozil mu fyzickou likvidací, pokud nenechá jeho psa, aby si dělal, co se mu zlíbí. Soused se hrozby zalekl a dál tedy toto příkoří trpěl. Jednání pana Ukrutného posoudíme jako:

8. Pan Sebevědomý (35 let) by se rád prosadil v politice. Chce proto kandidovat na některou z veřejných funkcí. Pan Sebevědomý může kandidovat do:

9. Pan Vlivný byl poprvé zvolen prezidentem ČR. Po uplynutí jeho funkčního období kandiduje na post prezidenta znovu. Může být znovu zvolen?

10. Pan Pracovitý jednoho dne přijde do zaměstnání a zjistí, že stroj, který má obsluhovat, se porouchal. Zaměstnavatel mu však odmítne dát jinou práci a pošle ho domů. Pan Pracovitý má nárok na:

11. Pan Bezbranný by rád zabránil tomu, aby jeho jediný syn Pavel zdědil po jeho smrti celý jeho majetek. Zvažuje proto jeho vydědění. Pro který z těchto důvodů nemůže Pavla vydědit?

12. V kolika letech je v ČR nejdříve možné uzavřít manželství?

13. Kolik dní činí obecně odvolací lhůta v soukromoprávních věcech?

14. Radek (16 let) jednoho dne okradl svého kamaráda Honzu o 11.000 Kč. Protože však nedovršil 18 let, budeme jeho jednání posuzovat pouze jako:

15. Dolní hranice trestní odpovědnosti v ČR je:

16. Pan Nemotorný se v současné době nachází ve stavu dočasné pracovní neschopnosti. Jeho zaměstnavatel se chystá provést u něj namátkovou kontrolu. V jakém rozmezí může tuto kontrolu provádět sám zaměstnavatel?

17. Pan Novák měl pronajatý byt v Praze, kde bydlel se svou dcerou, synem a kamarádem Kamilem. Dcera pana Nováka měla také svůj vlastní byt mimo Prahu. Pokud by pak Novák zemřel, nájem bytu:

18. Pan Dobrovolný je účastníkem správního řízení. Správní orgán ho vyzve, aby učinil písemné podání do 10 dnů. Desátý den lhůty připadá na neděli 27. října. Poslední den, kdy může pan Dobrovolný učinit toto podání je:

19. Pan Náladový si vyšel na procházku se psem. Znechucen tím, že ho pes vůbec neposlouchá, se rozhodl, že ho opustí. Přivázal psa ke stromu a zanechal jej tam. O pár dní později na tomto místě našla psa paní Starostlivá a vzala si jej domů. Může si tohoto psa přivlastnit bez toho, aby kontaktovala pana Náladového?

20. Kamarádi Adam a Jirka se vsadili o výsledek sportovního utkání. Adam sázku vyhrál a dožaduje se proto výhry. Jirka ale později zjistil, že Adam o výsledku sportovního utkání dopředu věděl. Má tato skutečnost vliv na platnost uzavřené sázky?

21. Jste:

22. Váš současný věk se pohybuje v rozmezí:

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

24. V současné době:

25. Při Vašem současném nebo minulém zaměstnání jste pracoval/a:

26. Obec, ve které trávíte většinu svého času, má:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oliva, J.Úroveň právního vědomí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://uroven-pravniho-vedomi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.