Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úvěry na bydlení a daňová úspora

Úvěry na bydlení a daňová úspora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Korandová
Šetření:29. 09. 2014 - 28. 10. 2014
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):19 / 13.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento dotazník je zaměřen na dluhové financování bydlení a s ním související daňové zvýhodnění. Cílem dotazníku je získat informace o tom, jestli lidé znají daňový odpočet úroky z úvěrů a zda tento odpočet využívají. Analýza dat bude použita v diplomové práci.

Dotazník je anonymní a je určen pro osoby v produktivním věku s ukončeným vzděláním.

Dotazník Vám zabere přibližně 5 minut.

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

Odpovědi respondentů

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vlastní byt / vlastní důmotázka č. 2, Družstevní bytotázka č. 2, Byt/dům v pronájmuotázka č. 3, Jinéotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní byt / vlastní dům4258,33 %58,33 %  
Byt/dům v pronájmu1419,44 %19,44 %  
Družstevní byt1115,28 %15,28 %  
Jiné56,94 %6,94 %  

Graf

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úvěr, hypotéka či jiné dluhové financování2950 %40,28 %  
Vlastní úspory1729,31 %23,61 %  
Úspory rodičů/prarodičů610,34 %8,33 %  
Dědictví, darování58,62 %6,94 %  
Jiné zdroje11,72 %1,39 %  

Graf

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5272,22 %72,22 %  
Ne2027,78 %27,78 %  

Graf

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií (tisk, televize, rozhlas, internet aj.)1630,77 %22,22 %  
Od známých1121,15 %15,28 %  
Od poskytovatele úvěru611,54 %8,33 %  
Od finančního poradce35,77 %4,17 %  
Znám to11,92 %1,39 %  
od ucetni, co zpracovava dane11,92 %1,39 %  
Vysoká škola11,92 %1,39 %  
ve škole11,92 %1,39 %  
z formuláře FÚ11,92 %1,39 %  
Od zaměstnavatele 11,92 %1,39 %  
škola11,92 %1,39 %  
vzdělání11,92 %1,39 %  
od rodiny11,92 %1,39 %  
zaměstnavatel při daňovém přiznání11,92 %1,39 %  
kdysi ve škole při čtení daňových zákonů11,92 %1,39 %  
ze školy11,92 %1,39 %  
sama vím11,92 %1,39 %  
Na vysoké škole11,92 %1,39 %  
jsem mzdová účetní, studovala jsem to11,92 %1,39 %  
již na střední škole11,92 %1,39 %  

Graf

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2853,85 %38,89 %  
Ano2446,15 %33,33 %  

Graf

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1770,83 %23,61 %  
Spíše ne312,5 %4,17 %  
Spíše ano312,5 %4,17 %  
Ano14,17 %1,39 %  

Graf

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1875 %25 %  
Ne625 %8,33 %  

Graf

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předepsané i zaplacené1875 %25 %  
Nevím625 %8,33 %  

Graf

9. Víte, jaké je maximální výše ročního odpočtu u úroků na bydlení na jednu domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 000 Kč625 %8,33 %  
150 000 Kč520,83 %6,94 %  
50 000 Kč520,83 %6,94 %  
Jiná částka520,83 %6,94 %  
80 000 Kč312,5 %4,17 %  

Graf

10. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon o daních z příjmů1458,33 %19,44 %  
Daňový řád937,5 %12,5 %  
Zákon o dani z přidané hodnoty14,17 %1,39 %  

Graf

11. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hypoteční úvěrotázka č. 12, Předhypoteční úvěrotázka č. 12, Úvěr ze stavebního spořeníotázka č. 12, Překlenovací úvěr u stavebního spořeníotázka č. 12, Půjčka od příbuznýchotázka č. 14, Jinýotázka č. 14, Nemám úvěrotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám úvěr4055,56 %55,56 %  
Hypoteční úvěr1318,06 %18,06 %  
Úvěr ze stavebního spoření811,11 %11,11 %  
Překlenovací úvěr u stavebního spoření79,72 %9,72 %  
Jiný22,78 %2,78 %  
Půjčka od příbuzných11,39 %1,39 %  
Předhypoteční úvěr11,39 %1,39 %  

Graf

12. Kolik let zbývá do splacení Vašeho úvěru na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 – 15 let724,14 %9,72 %  
5 – 10 let620,69 %8,33 %  
20 – 25 let517,24 %6,94 %  
Více než 25 let517,24 %6,94 %  
15 – 20 let517,24 %6,94 %  
Méně než 5 let13,45 %1,39 %  

Graf

13. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 20 000 do 40 000 Kč1137,93 %15,28 %  
Nevím724,14 %9,72 %  
Do 20 000 Kč620,69 %8,33 %  
Od 40 000 do 60 000 Kč310,34 %4,17 %  
Více než 80 000 Kč13,45 %1,39 %  
Od 60 000 do 80 000 Kč13,45 %1,39 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4968,06 %68,06 %  
Muž2331,94 %31,94 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 30 let3954,17 %54,17 %  
31 – 40 let1419,44 %19,44 %  
41 – 50 let1013,89 %13,89 %  
51 - 60 let912,5 %12,5 %  

Graf

16. V jakém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sídlo do 5 000 obyvatel1723,61 %23,61 %  
Sídlo od 20 000 do 50 000 obyvatel1419,44 %19,44 %  
Krajské město1216,67 %16,67 %  
Sídlo od 5 000 do 20 000 obyvatel1115,28 %15,28 %  
Praha1013,89 %13,89 %  
Sídlo od 50 000 do 100 000 obyvatel811,11 %11,11 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3143,06 %43,06 %  
Vysokoškolské (Ing., Mgr., PhDr., aj.)1825 %25 %  
Bakalářské1318,06 %18,06 %  
Základní45,56 %5,56 %  
Středoškolské s výučním listem34,17 %4,17 %  
Vyšší odborné34,17 %4,17 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4156,94 %56,94 %  
Podnikatel1115,28 %15,28 %  
Student79,72 %9,72 %  
Nezaměstnaný79,72 %9,72 %  
Osoba na mateřské/rodičovské dovolené68,33 %8,33 %  

Graf

19. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 – 20 000 Kč2230,56 %30,56 %  
Méně než 10 000 Kč1622,22 %22,22 %  
10 000 – 15 000 Kč1318,06 %18,06 %  
20 000 – 30 000 Kč811,11 %11,11 %  
Více než 40 000 Kč79,72 %9,72 %  
30 000 – 40 000 Kč68,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

 • odpověď Vlastní byt / vlastní dům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel na otázku 18. Jste:

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

 • odpověď Úvěr, hypotéka či jiné dluhové financování:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákon o daních z příjmů na otázku 10. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předepsané i zaplacené na otázku 8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hypoteční úvěr na otázku 11. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 20 000 do 40 000 Kč na otázku 13. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předepsané i zaplacené na otázku 8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákon o daních z příjmů na otázku 10. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 20 000 do 40 000 Kč na otázku 13. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

11. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

 • odpověď Nemám úvěr:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní úspory na otázku 2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

15. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 15 – 30 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byt/dům v pronájmu na otázku 1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

10. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

11. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

13. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

14. Jste:

15. Jaký je Váš věk?

16. V jakém městě žijete?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jste:

19. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

10. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

11. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

13. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

14. Jste:

15. Jaký je Váš věk?

16. V jakém městě žijete?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jste:

19. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korandová, A.Úvěry na bydlení a daňová úspora (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://uvery-na-bydleni-a-uspora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.