Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání alkoholu a jiných drog na silvestra

Užívání alkoholu a jiných drog na silvestra

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Žák
Šetření:26. 12. 2009 - 02. 01. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zmapovat užívání alkoholu a jiných drog v kontextu oslav nového roku. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednou dávkou (standardní sklednicí) alkoholu je v tomto dotazníku myšleno:

 • 0,5 l piva
 • 0,2 l. vína
 • 0,05 l. destilátu

Odpovědi respondentů

1. Jak často pijete alkohol? (označte nejbližší možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdyotázka č. 8, 1 - 5x do rokaotázka č. 2, 6 - 11x do rokaotázka č. 2, 1x měsíčněotázka č. 2, 2 - 4 x měsíčněotázka č. 2, 1x týdněotázka č. 2, 2x týdněotázka č. 2, 3 - 6x týdněotázka č. 2, denněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 4 x měsíčně2028,57 %28,57 %  
1x týdně1217,14 %17,14 %  
1x měsíčně912,86 %12,86 %  
6 - 11x do roka811,43 %11,43 %  
2x týdně68,57 %8,57 %  
1 - 5x do roka57,14 %7,14 %  
3 - 6x týdně57,14 %7,14 %  
nikdy34,29 %4,29 %  
denně22,86 %2,86 %  

Graf

2. Jaký druh alkoholu preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo3044,78 %42,86 %  
víno2435,82 %34,29 %  
destiláty1319,4 %18,57 %  

Graf

3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4161,19 %58,57 %  
ne2638,81 %37,14 %  

Graf

4. Jaké kombinace preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo a destiláty1950 %27,14 %  
vídno a destiláty1128,95 %15,71 %  
pivo, víno i destiláty615,79 %8,57 %  
pivo a víno25,26 %2,86 %  

Graf

5. Kolik dávek (standardních sklenic) průměrně vypijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 33757,81 %52,86 %  
4 - 62132,81 %30 %  
7 - 957,81 %7,14 %  
10 -1211,56 %1,43 %  

Graf

6. Užíváte běžně spolu s alkoholem i další drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5785,07 %81,43 %  
ano1014,93 %14,29 %  

Graf

7. Jaké další drogy užíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THC990 %12,86 %  
psychoaktivní léky110 %1,43 %  
LSD110 %1,43 %  
pervitin110 %1,43 %  
halucinogenní rostliny110 %1,43 %  

Graf

8. Budete slavit silvestra?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5477,14 %77,14 %  
nevím912,86 %12,86 %  
ne710 %10 %  

Graf

9. Na silvestra pijete více alkoholu než-li obvykle?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3652,17 %51,43 %  
ano3347,83 %47,14 %  

Graf

10. Jaký druh alkoholu preferujete na silvestra?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno2841,79 %40 %  
destiláty2638,81 %37,14 %  
pivo1319,4 %18,57 %  

Graf

11. Mícháte na silvestra jednotlivé druhy alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3955,71 %55,71 %  
ne3144,29 %44,29 %  

Graf

12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo, víno i destiláty1440 %20 %  
víno a destiláty1440 %20 %  
pivo a destiláty720 %10 %  

Graf

13. Kolik dávek (standardních sklednic) se chystáte na silvestra vypít?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 61929,23 %27,14 %  
1 - 31827,69 %25,71 %  
7 - 91218,46 %17,14 %  
10 -12710,77 %10 %  
žádnou57,69 %7,14 %  
více než-li 21 dávek23,08 %2,86 %  
13 - 1523,08 %2,86 %  

Graf

14. Chystáte se na silvestra užívat i jiné drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6187,14 %87,14 %  
ano912,86 %12,86 %  

Graf

15. Jaké to budou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THC787,5 %10 %  
halucinogenní rostliny112,5 %1,43 %  
psychoaktivní léky112,5 %1,43 %  
jiné112,5 %1,43 %  

Graf

16. Označte stavy, které po silvestru pociťujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
únava666,67 %8,57 %  
bolest hlavy555,56 %7,14 %  
nechutenství555,56 %7,14 %  
spavost444,44 %5,71 %  
morální kocovina - pocit, že jsem udělal něco, čeho nyní lituji či se za to dokonce stydím333,33 %4,29 %  
deprese333,33 %4,29 %  
radost333,33 %4,29 %  
zvracení222,22 %2,86 %  
jiné222,22 %2,86 %  
paranoia111,11 %1,43 %  
chuť na alkohol111,11 %1,43 %  

Graf

17. Za alkohol a drogy utratíte na silvestra více peněz než-li obvykle?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2333,82 %32,86 %  
spíše souhlasím2029,41 %28,57 %  
spíše nesouhlasím913,24 %12,86 %  
souhlasím913,24 %12,86 %  
nevím710,29 %10 %  

Graf

18. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5477,14 %77,14 %  
muž1622,86 %22,86 %  

Graf

19. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let2739,13 %38,57 %  
21 - 25 let2637,68 %37,14 %  
31 - 35 let45,8 %5,71 %  
36 - 40 let34,35 %4,29 %  
11 - 15 let22,9 %2,86 %  
26 - 30 let22,9 %2,86 %  
46 - 50 let22,9 %2,86 %  
41 - 45 let11,45 %1,43 %  
61 - 70 let11,45 %1,43 %  
51 - 60 let11,45 %1,43 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosaženné vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3043,48 %42,86 %  
základní2028,99 %28,57 %  
vysokoškolské (Bc.)811,59 %11,43 %  
vysokoškolské (Mgr.)710,14 %10 %  
vysokoškolské (vyšší titul než-li Mgr.)11,45 %1,43 %  
vyšší odborné11,45 %1,43 %  
střední bez maturity11,45 %1,43 %  
neukončené základní11,45 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký druh alkoholu preferujete?

 • odpověď pivo:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo na otázku 10. Jaký druh alkoholu preferujete na silvestra?

3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo, víno i destiláty na otázku 12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo a destiláty na otázku 4. Jaké kombinace preferujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vídno a destiláty na otázku 4. Jaké kombinace preferujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Mícháte na silvestra jednotlivé druhy alkoholu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi víno a destiláty na otázku 12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 - 6 na otázku 5. Kolik dávek (standardních sklenic) průměrně vypijete?

11. Mícháte na silvestra jednotlivé druhy alkoholu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pivo, víno i destiláty na otázku 12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi víno a destiláty na otázku 12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vídno a destiláty na otázku 4. Jaké kombinace preferujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 na otázku 13. Kolik dávek (standardních sklednic) se chystáte na silvestra vypít?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často pijete alkohol? (označte nejbližší možnost)

2. Jaký druh alkoholu preferujete?

3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?

4. Jaké kombinace preferujete?

5. Kolik dávek (standardních sklenic) průměrně vypijete?

6. Užíváte běžně spolu s alkoholem i další drogy?

8. Budete slavit silvestra?

9. Na silvestra pijete více alkoholu než-li obvykle?

10. Jaký druh alkoholu preferujete na silvestra?

11. Mícháte na silvestra jednotlivé druhy alkoholu?

12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?

13. Kolik dávek (standardních sklednic) se chystáte na silvestra vypít?

14. Chystáte se na silvestra užívat i jiné drogy?

17. Za alkohol a drogy utratíte na silvestra více peněz než-li obvykle?

18. Jste?

19. Kolik Vám je let?

20. Vaše nejvyšší dosaženné vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často pijete alkohol? (označte nejbližší možnost)

2. Jaký druh alkoholu preferujete?

3. Mícháte jednotlivé druhy alkoholu?

4. Jaké kombinace preferujete?

5. Kolik dávek (standardních sklenic) průměrně vypijete?

6. Užíváte běžně spolu s alkoholem i další drogy?

8. Budete slavit silvestra?

9. Na silvestra pijete více alkoholu než-li obvykle?

10. Jaký druh alkoholu preferujete na silvestra?

11. Mícháte na silvestra jednotlivé druhy alkoholu?

12. Jakou kombinaci tedy na silvestra zvolíte?

13. Kolik dávek (standardních sklednic) se chystáte na silvestra vypít?

14. Chystáte se na silvestra užívat i jiné drogy?

17. Za alkohol a drogy utratíte na silvestra více peněz než-li obvykle?

18. Jste?

19. Kolik Vám je let?

20. Vaše nejvyšší dosaženné vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žák, T.Užívání alkoholu a jiných drog na silvestra (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uzivani-alkoholu-a-jinych-drog-na-silvestra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.