Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years

Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Bufková
Šetření:06. 02. 2010 - 14. 02. 2010
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

AHOJ!

Předem děkuji všem za vyplnění mého dotazníku týkajícího se názorů uživatelů Facebooku mezi 18ti - 35ti roky, jenž se stane součástí mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku trvá okolo 3 minut.

Pro přesné výsledky dodržujte prosím věkovou hranici respondentů.

Děkuji, Kristýna Bufková

 

HELLO TO ALL!

Thank you in advance for filling my questionnaire about the opinion of Facebook´s users between 18-35 years, which will present a part of my bachelor thesis. The survey takes around 3 minutes.

 

For the exact results please respect the "age policy".

Thank you, Kristyna Bufkova

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát za den/ few times a day9664,43 %65,31 %  
jednou denně/once a day3523,49 %23,81 %  
párkrát do týdne/few times per week128,05 %8,16 %  
párkrát do měsíce/few times per month53,36 %3,4 %  
méně často/less often10,67 %0,68 %  

Graf

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rok až dva / one year-two years6644,3 %44,9 %  
půl roku-rok / half a year-year4127,52 %27,89 %  
více jak dva roky / more than two years3322,15 %22,45 %  
méně / less96,04 %6,12 %  

Graf

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udržování kontaktu s přáteli a rodinou / to keep in touch with friends/family12986,58 %87,76 %  
organizovaní událostí / organization of events3724,83 %25,17 %  
hry a zábava / games/entertainment3120,81 %21,09 %  
ostatní / other2114,09 %14,29 %  
profesní kontakty / proffesional contacts106,71 %6,8 %  
marketingová příležitost/ marketing opportunities64,03 %4,08 %  

Graf

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdílení a komentování fotografií / sharing and commenting the photos8053,69 %54,42 %  
psaní zpráv / writing messages between friends7449,66 %50,34 %  
aktualizace statusů / changing personal status 6140,94 %41,5 %  
hry / games2919,46 %19,73 %  
instant messaging2617,45 %17,69 %  
jiné / other1912,75 %12,93 %  
vyplňování kvízů / quizzes117,38 %7,48 %  

Graf

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, často / yes, oftenotázka č. 6, ano, občas / yes, sometimesotázka č. 6, ne, nikdy / no, neverotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas / yes, sometimes5436,24 %36,73 %  
ano, často / yes, often5134,23 %34,69 %  
ne, nikdy / no, never4429,53 %29,93 %  

Graf

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím/ I partly agree3836,19 %25,85 %  
plně souhlasím / I fully agree3634,29 %24,49 %  
spíše nesouhlasím/ I partly disagree2422,86 %16,33 %  
plně nesouhlasím/ I fully disagree54,76 %3,4 %  
nevím / I don´t know21,9 %1,36 %  

Graf

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151-2504328,86 %29,25 %  
51-1003523,49 %23,81 %  
101-1502516,78 %17,01 %  
0-501711,41 %11,56 %  
251-3501510,07 %10,2 %  
351 149,4 %9,52 %  

Graf

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pár / yes, few8053,69 %54,42 %  
ne, přidávám si kontakty jen z reálného života / no, I add only contacts I know in my real life4228,19 %28,57 %  
ano, mnoho/ yes, many2718,12 %18,37 %  

Graf

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano / yes11879,19 %80,27 %  
ne / no3120,81 %21,09 %  

Graf

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano / yes6040,27 %40,82 %  
nevím / I don´t know 5838,93 %39,46 %  
ne / no3120,81 %21,09 %  

Graf

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím/ I partly disagree5536,91 %37,41 %  
spíše souhlasím/ I partly agree4530,2 %30,61 %  
plně nesouhlasím/ I fully disagree3221,48 %21,77 %  
plně souhlasím / I fully agree106,71 %6,8 %  
nevím / I don´t know74,7 %4,76 %  

Graf

12. Pohlaví / Sex

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena / female 10469,8 %70,75 %  
muž / male4530,2 %30,61 %  

Graf

13. Věk / Age

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-227449,66 %50,34 %  
23-265838,93 %39,46 %  
27-351711,41 %11,56 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou / secondary school education with leaving examination7348,99 %49,66 %  
vysokoškolské / university education5838,93 %39,46 %  
základní / primary education128,05 %8,16 %  
vyšší odborné nebo středoškolské bez maturity / advanced vocational training or secondary school education without leaving examination64,03 %4,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Věk / Age

  • odpověď 18-22:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní / primary education na otázku 14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

12. Pohlaví / Sex

13. Věk / Age

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

12. Pohlaví / Sex

13. Věk / Age

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bufková, K.Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uzivatele-facebooku-18-35-let-users-of-facebook-18-35-years.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.