Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years

Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Bufková
Šetření:06. 02. 2010 - 14. 02. 2010
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

AHOJ!

Předem děkuji všem za vyplnění mého dotazníku týkajícího se názorů uživatelů Facebooku mezi 18ti - 35ti roky, jenž se stane součástí mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku trvá okolo 3 minut.

Pro přesné výsledky dodržujte prosím věkovou hranici respondentů.

Děkuji, Kristýna Bufková

 

HELLO TO ALL!

Thank you in advance for filling my questionnaire about the opinion of Facebook´s users between 18-35 years, which will present a part of my bachelor thesis. The survey takes around 3 minutes.

 

For the exact results please respect the "age policy".

Thank you, Kristyna Bufkova

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát za den/ few times a day9664,43 %65,31 %  
jednou denně/once a day3523,49 %23,81 %  
párkrát do týdne/few times per week128,05 %8,16 %  
párkrát do měsíce/few times per month53,36 %3,4 %  
méně často/less often10,67 %0,68 %  

Graf

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rok až dva / one year-two years6644,3 %44,9 %  
půl roku-rok / half a year-year4127,52 %27,89 %  
více jak dva roky / more than two years3322,15 %22,45 %  
méně / less96,04 %6,12 %  

Graf

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udržování kontaktu s přáteli a rodinou / to keep in touch with friends/family12986,58 %87,76 %  
organizovaní událostí / organization of events3724,83 %25,17 %  
hry a zábava / games/entertainment3120,81 %21,09 %  
ostatní / other2114,09 %14,29 %  
profesní kontakty / proffesional contacts106,71 %6,8 %  
marketingová příležitost/ marketing opportunities64,03 %4,08 %  

Graf

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdílení a komentování fotografií / sharing and commenting the photos8053,69 %54,42 %  
psaní zpráv / writing messages between friends7449,66 %50,34 %  
aktualizace statusů / changing personal status 6140,94 %41,5 %  
hry / games2919,46 %19,73 %  
instant messaging2617,45 %17,69 %  
jiné / other1912,75 %12,93 %  
vyplňování kvízů / quizzes117,38 %7,48 %  

Graf

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, často / yes, oftenotázka č. 6, ano, občas / yes, sometimesotázka č. 6, ne, nikdy / no, neverotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas / yes, sometimes5436,24 %36,73 %  
ano, často / yes, often5134,23 %34,69 %  
ne, nikdy / no, never4429,53 %29,93 %  

Graf

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím/ I partly agree3836,19 %25,85 %  
plně souhlasím / I fully agree3634,29 %24,49 %  
spíše nesouhlasím/ I partly disagree2422,86 %16,33 %  
plně nesouhlasím/ I fully disagree54,76 %3,4 %  
nevím / I don´t know21,9 %1,36 %  

Graf

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151-2504328,86 %29,25 %  
51-1003523,49 %23,81 %  
101-1502516,78 %17,01 %  
0-501711,41 %11,56 %  
251-3501510,07 %10,2 %  
351 149,4 %9,52 %  

Graf

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pár / yes, few8053,69 %54,42 %  
ne, přidávám si kontakty jen z reálného života / no, I add only contacts I know in my real life4228,19 %28,57 %  
ano, mnoho/ yes, many2718,12 %18,37 %  

Graf

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano / yes11879,19 %80,27 %  
ne / no3120,81 %21,09 %  

Graf

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano / yes6040,27 %40,82 %  
nevím / I don´t know 5838,93 %39,46 %  
ne / no3120,81 %21,09 %  

Graf

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím/ I partly disagree5536,91 %37,41 %  
spíše souhlasím/ I partly agree4530,2 %30,61 %  
plně nesouhlasím/ I fully disagree3221,48 %21,77 %  
plně souhlasím / I fully agree106,71 %6,8 %  
nevím / I don´t know74,7 %4,76 %  

Graf

12. Pohlaví / Sex

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena / female 10469,8 %70,75 %  
muž / male4530,2 %30,61 %  

Graf

13. Věk / Age

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-227449,66 %50,34 %  
23-265838,93 %39,46 %  
27-351711,41 %11,56 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou / secondary school education with leaving examination7348,99 %49,66 %  
vysokoškolské / university education5838,93 %39,46 %  
základní / primary education128,05 %8,16 %  
vyšší odborné nebo středoškolské bez maturity / advanced vocational training or secondary school education without leaving examination64,03 %4,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Věk / Age

  • odpověď 18-22:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní / primary education na otázku 14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

12. Pohlaví / Sex

13. Věk / Age

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáte Facebook?/How often do you use Facebook?

2. Od kdy jste na Facebooku registrovaný/á? / Since when are you on Facebook?

3. Hlavní důvod užívaní Facebooku. / What´s your main reason for using Facebook?

4. Co nejvíce na Facebooku využíváte?/ Which application are you using most?

5. Užíváte Facebook i během vaši pracovní doby/doby kdy se učíte?/ Do you use Facebook also during your worktime/ time you study?

6. Myslíte si, že Facebook snižuje váš pracovní výkon či odpoutává pozornost od učení? / Do you think that Facebook disturbs your attention from working or studying?

7. Kolik máte na facebooku přátel? / How many friends do you have in your contactlist on Facebook?

8. Jsou ve vašem „Friendlistu“ i lidé, s kterými se v reálném životě nebavíte?/Are there in your „friendlist“ also people with whom you are not in contact in your „real life“?

9. Zabezpečujete svůj zveřejněný obsah? / Are you making somehow your published content save?

10. Myslíte si, že je vaše zabezpečení dostatečné?/Do you think that your privacy settings are satisfactory?

11. Myslíte si, že se stal Facebook va vašem životě nezbytným? / Do you think that Facebook became indispensable in your life?

12. Pohlaví / Sex

13. Věk / Age

14. Dosažené vzdělání / Educational attainment

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bufková, K.Uživatelé Facebooku:18 - 35 let/ Users of Facebook :18 -35 years (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uzivatele-facebooku-18-35-let-users-of-facebook-18-35-years.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.