Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vědomí českosti a příslušnosti k českému národu

Vědomí českosti a příslušnosti k českému národu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Kočičková
Šetření:08. 01. 2014 - 15. 01. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krásný den přeji,

údaje z vámi vyplněného dotazníku budou použity jako podklad pro seminární práci vypsanou Ústavem etnologie FF UK. Práce byla zadána studentům prvního ročníku bakalářského studia.

Dotazník obsahuje část otázek, ve kterých je třeba odpovídat psaným textem, vyplňujte tedy prosím soustředěně a s rozmyslem. Na vyplňování si prosím vyšetřete čas. Uvítám budete-li vyplňovat především pokud máte o dané téma vlastní zájem a také vás zajímají výsledky průzkumu.

Děkuji,

Radka

Odpovědi respondentů

1. Jak se člověk stane Čechem, co ho dělá Čechem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dítětem českých rodičů1227,91 %27,91 %  
narodil se v České republice1125,58 %25,58 %  
legálně získal občanství818,6 %18,6 %  
mluví česky36,98 %6,98 %  
narodil se v Čechách24,65 %4,65 %  
považuje se za Čecha a měl by mluvit dobře česky12,33 %2,33 %  
Více možností12,33 %2,33 %  
cítí se Čechem. Já třeba ne, jsem občan ČR, ale jsem Moravák.12,33 %2,33 %  
Jedna věc je narození, ale každého dělá Čechem to, že miluje svou zemi, je hrdý, že se narodil v ČR a přijímá kulturu ČR a českého národa.12,33 %2,33 %  
vlastní přesvědčení12,33 %2,33 %  
považuje sám sebe za Čecha12,33 %2,33 %  
To nejde vymezit. Příslušníkem českého národa je v zásadě když hovoří česky a necítí se být příslušníkem jiného národa více než českého. Čech příslušností k zemi (Böhme) je, když se cítí v Čechách doma.12,33 %2,33 %  

Graf

2. Může se někdo, kdo se narodil, anebo byl kdysi něčím jiným než Čechem, stát Čechem? Za jakých okolností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
legální zisk občanství2148,84 %48,84 %  
získání vlastního pocitu přináležitost1944,19 %44,19 %  
Obojí12,33 %2,33 %  
Nemůže, nikdy12,33 %2,33 %  
velmi těžko12,33 %2,33 %  

Graf

3. Znáte osobně někoho, kdo se stal Čechem až v průběhu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %60,47 %  
ano1739,53 %39,53 %  

Graf

4. Může Čech ztratit svou národnost, přestat být Čechem, stát se něčím jiným? Za jakých okolností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní vnitřní pocit rozluky s češstvím2660,47 %60,47 %  
legální ztráta občanství1227,91 %27,91 %  
odstěhování se z českého území24,65 %4,65 %  
Všechno12,33 %2,33 %  
asi ne12,33 %2,33 %  
získání občanstvím jinde12,33 %2,33 %  

Graf

5. Znáte někoho takového, kdo byl Čechem a pak jím přestal být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %60,47 %  
ano1432,56 %32,56 %  
Brzo to budu já... S voliči Babiše a komunistů jiných barev nechci mít nic společného.12,33 %2,33 %  
teta angličankou12,33 %2,33 %  
Nejsem si jist12,33 %2,33 %  

Graf

6. Jsou Rómové a Židé součástí českého národa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, Židé jsou součástí2353,49 %53,49 %  
ne, Romové nejsou součástí1841,86 %41,86 %  
ano, Romové jsou součástí1330,23 %30,23 %  
nedokáži posoudit příslušnost Židů920,93 %20,93 %  
nedokáži posudit příslušnost Romů716,28 %16,28 %  
ne, Židé nejsou součástí511,63 %11,63 %  
záleží na tom, jak se sami definují, ale myslím, že konkrétně Romové většinou zaškrtávají (při sčítání) romskou i českou národnost12,33 %2,33 %  
podle toho, zda se cítí jako Češi, zda cítí, že mezi Čechy patří12,33 %2,33 %  
Ani jedni ani druzí nejsou součástí, což ovšem neznamená nic zlého. Nejsou soušástí národa ale jsou plnoprávnými obyvateli. Já taky nejsem Čech, ale Moravák a občan ČR.12,33 %2,33 %  
To se těžko posuzuje. Myslím, že vždy stáli tak trochu stranou. Byli součástí a zároveň ne. Roli hraje i náboženství.12,33 %2,33 %  
Nelze paušalizovat. Spíše bych řekl, že osoby židovského původu a náboženství mohou, ale nemusí být součástí českého národa.12,33 %2,33 %  

Graf

7. Jaké máme dobré a jaké špatné vlastnosti jako Ćeši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

+ smysl pro humor, pracovitost - závist, nepřejícnost

+ umění se bavit - pesimismus, nelaskavost, náladovost

+pracovitost-zavist

Citovost / nepořádnost

češi obecně jsou příliš pohodlní, neinovativní a kradou :D také nesnáší veškeré jiné národnosti a jsou věčně protivní. mezi dobré vlastnosti.... nevím nic mě nenapadá

dobré - špatné - zbabělost (většina lidí nepomůže ostatním například při napadení na ulici)

dobré - humor špatné - závist, nespokojenost

Dobré - jsme muzikální a máme dobré nápady. Špatné - jsme závistiví a xenofobní.

dobré - ochota špatné - chlubení se

Dobré - Vynalézavost Špatné - Nepoctivost

dobré nevím žádné, špatné - zbabělost, sobeckost, podrazáctví, hamižnost

dobré vlastnosti - černý humor, pohostinnost špatné vlastnosti - závist, nenávist vůči všemu a všem cizím, podezíravost, přetvářka, sociální ulhanost, odsuzovační, velmi kritičtí ke svému okolí

Dobré vlastnosti - rozšířený ateismus, absence agresivního nacionalismu, smysl pro humor, částečně absence přílišného lpění na pravidlech (platí zejména v situaci, kdy jsou pravidla špatně nastavená). Špatné vlastnosti - levicovost, závistivost, požadování aby se stát staral.

Dobré: hrdost na svůj národ. Špatné: podvádění

Dobré: pohostinnost, sounáležitost Špatné: netolerance, závist

Dobré: pozůstatek lidských hodnot..špatné: malost, nehrdost, ufrkanost

dobré: smysl pro humor, cítíme se důležití a to nás popohání dále špatné: nepůsobíme přátelsky,

Dobré:vtipnost, pohodička, zábavnost Špatné:malichernost, závist, sobeckost

Jak to mám vědět? Neznám každého Čecha na planetě, abych to dokázala říct.

Jakási "vyčůranost", která může být jak dobrá, tak špatná. Udavačství. Neustálé si stěžování na cokoliv, aniž by jedinec hledal možnost, jak onu věc spravit, nebo alespoň zlepšit.

jako každý jiný národ

Jsme otevření, ale nepřejícní.

Neexistují dobré a špatné vlastnosti národa, ale jen jednotlivců, a ty mohou být v různých národech různě zastoupeny. V českém je oproti sousedům vyšší míra mírumilovnosti (negativně vyjádřeno, silou k nám v posledních stoletích vlezl, kdo chtěl), tolerance (i ke zlu, negativně vyjádřeno lhostejnosti).

Nejsem si jista, zda lze tak jednoduše zobecňovat. Moc se mi nelíbí předsudky typu-Řekové jsou líní, Němci pedantičtí a podobně. Je ovšem pravda, že něco bychom společného mít mohli. Myslím, že na nás dokonale sedí ono pořekadlo- můžeš se ohnout, ale opět se musíš narovnat(nějak tak to bylo). Celá staletí před někým ohýbáme hřbet, z toho, dle mého,vychází naše "národnostní chování". Na jednu stranu máme obrovskou vůli přežít vše, výdrž zachovat to, že skutečně jsme Češi, máme svůj jazyk, své umělce, svou historii. Na druhou stranu, ovšem, máme ve zvyku věci shazovat na minulost- kdyby nebyl nacista, kdyby nebyl bolševik... Jako národ postrádáme hrdost, za Rakouska-Uherska jsme němčili, dnes půlka pubescentů používá v běžné mluvě angličtinu aby byli "cool" . A vše souvisí se vším. Jako malý národ se vždy na někoho musíme upnout, to je a nejspíše i bude, naše strategie přežití. Nejsme jako Lucembursko nebo Finsko. Pro "vrchnost" máme sladká slova a otevřenou náruč, jakmile se otočí zády, kysele se zašklebíme a začneme brblat. Náš největší nešvar je falešnost, ufňukanost, neschopnost dělat věci lepšími. Radši si budu stěžovat na politiky, než abych sám udělal svět lepším. Třeba tím, že člověku, kterému vypadla stokoruna, ji vrátím. A ne, že ji sbalím do kapsy a ještě budu mít radost, jak jsem ho "vobechcala" . Není to ale problém člověka jako takového?

nemáme žádné dobré ani špatné vlastnosti přisuzované pouze Čechům

nevim

nevím

Pospolitost a negativní netolerance...není to náhodou otázka stereotypu a etnických stigmat?

Pozitivní nemáme. Negativní: Sobectví, závist, přetvářka, zaprděnost, lenost, pohodlnost

různé

Stěžujeme si, ale nakonec nic neuděláme pro změnu.

špatné - sklony k závisti, krádeže (od loupeží až po nevrácení nalezené věci) dobré - jsme schopni být solidární, umění semknout se jako národ

špatné-závist,pomluvy,lenost.konzumace alkoholu dobré-snad přizpůsobivost,kutilství

špatné: chybí nám národní hrdost, jsme uzavření, skeptičtí dobré: jsme aktivní, pracovití

špatné: nepřátelskost k cizincům, krádeže, lidé si pořád na něco stěžují, neochota pomáhat druhým lidem dobré: ochota pomáhat zvířatům v nouzi

To se nedá generalizovat, jsou velké regionální rozdíly, navíc ne všichni "Češi" jsou opravdu Češi.

více špatných vlastností - v globálu :-)

vymýšlení hloupých stereotypů, že krademe, nic nemáme rádi, jsme přizdisráči atp. nic z toho není pravda a je samozřejmě třeba rozlišovat Moraváky od Čechů

x

závist, zlost, lakomství

závistiví, humor, ironičtí, selský rozum

8. Kteří evropští cizinci jsou Čechům nejvíce podobní a kteří se od Čechů nejvíce liší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

+ Slováci - Francouzi

Co jsou to cizinci? Nejbližší jsou ti, kteří jsou za cizince považováni jen některými. Velkou odlišnost vidím u kavkazských národů.

Čechům jsou hodně podobní Rakušané a bavorští Němci, a také Slováci, ale každí v jiných vlastnostech. Hodně odlišní mi přijdou Francouzi, Holanďané, severské národy.

My jsme originální národ a k nikomu nás nemohu prirovnat

nedokáži posoudit, s cizinci mám zkušenosti jen z cestování a ty byly vždy příjemné

nejblíž Čechům mají Moraváci

Nejpodobnější - Bavoři, Slováci, nejodlišnější - Španělé, Řekové

nejpodobnější - Slováci nejodlišnější - Angličané

Nejpodobnější jsou myslím poláci a nejodlišnějším jsou obyvatelé severských zemí, nejvíc asi Norska.

Nejpodobnější: Slováci, Němci Nejnepodobnější: Balkánci, Rusové

nejvíc podobní jsou Slováci, nejméně lidé z východní a západní Evropy

nejvíc Poláci,nejméně Madaři

nejvíce podobni jsou asi Němci a možná Slováci nevím kdo se liší nejvíce ale hodně odlišní jsou svou mentalitou jižní státy jako například Italové

Nejvíce se liší - Francouzové, Angličané, Italové, Španělé, Řekové, Slováci Jsou si podobní - Poláci, Němci, Rakušané

nejvíce se liší obyvatelé přímořských oblastí, nejvíce podobní jsou Slováci a Ukrajinci

Nejvíce se od nás liší Britové, nejpodobnější jsou nám podle mého názoru Francouzi.

netuším

nevim

Podobní - Francouzi Odlišní - Fini, Švédi

podobní - slováci liší - italové, řekové

podobní - slováci liší - seveřané a jižní národy (ESP, ITA, POR)

podobní - Slováci odlišní - Angličané, Francouzi, Italové, Španělé, vlastně téměř všichni

Podobní - Slováci, rakouští Němci. Liší se - Angličané, Portugalci.

Podobní - Slováci, Rakušané. Nejméně podobní - Možná Němci?

podobní asi Poláci (ne Slováci fakt ne, vypusťte to z hlavy naivky:) a liší asi Britové

podobní jsou asi Maďaři, liší se Rakušané (ale nenavštívila jsem všechny země v Evropě, tak to není moc objektivní posouzení)

Podobní Slováci, liší se Asijci

Podobní Slováci, liší se jižní a severské názory

Podobní: Slováci Liší se: Britové

podobní: Slováci, Poláci, Rusové jiní: Italové, Španělé, severští obyvatelé

Podobní:Slováci, Rusové, Bulhaři (slovanské národy) Rozdílní:Italové, Španělé, Portugalci (jižní národy)

Rakušané, Slováci, Poláci nejvíce se asi liší jak ti na severu tak na jihu Evropy

Region od regionu. Západo a jihočechům jsou podobní Bavoři, celý sever je postsudeťácký mix, v Beskydech mají nejvíce společného se Slováky a Poláky...

Slováci jsou podobní, nejvíce se liší asiati

slovaci jsou podobni.. a lisi se od cechu spanele

slováci podobní, liší němci

Slovaci, francouzi

Slováci, Poláci Ukrajinci, Rumuni

Těžko posoudit, žádného cizince neznám tak osobně. Myslím, že nejblíže nám budou Středoevropané. Naopak hodně odlišní mi připadají Asiaté a Arabové.

To nevím. Potkala jsem jednu Češku, která mi byla překvapivě podobná, až na oči, ale cizinců tolik neznám, abych to zjistila. Leda nějakou databází fotek.

Všichni se od nás liší

x

žádní

9. Jsou všichni Češi stejní anebo jsou mezi nimi regionální rozdíly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnímám regionální rozdíly3581,4 %81,4 %  
Češi jsou stejní818,6 %18,6 %  

Graf

10. V čem se tyto rozdíly projevují a jaké hlavní oblasti (regiony) vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čechy morava - přátelštější

Čechy - Morava, Moravané jsou více přátelští k cizincům

Češi jsou stejní, obyvatelé ČR se liší podle místa bydliště Pražák/Brňák/Ostravák Čech/Moravák/Slezan

dodržování tradic,kuchyně

Hlavne Čechy vs. Morava nebo Praha vs. zbytek ČR :)

Liberecký Kraj, Praha, Morava. Praha - ignorace a arogance je něco velice běžného, naopak na Moravě se lidé zdají být soudržnější, milejší k cizincům a celkově otevřenější. Nicméně to bude asi zapříčeněno velikostí měst. Liberec stojí někde mezi těmito regiony, nicméně více tíhne k Praze. Toť můj názor.

Moravané jsou více otevření, Slezané i Moravané mají větší příklon k náboženství. Pražané jsou více kosmopolitní, ale taky více švejkují a cítí se nadřazení.

Například naši noví sousedi, kteří pocházejí z Moravy mají jiné zvyky než ostatní.

například zvyky, dialekt

Nedělali je jedni a ti samí rodiče, proto je každý člověk jiný...

Obyvatelé Čech jsou převážně nevěřící, Moravané jsou více křesťané

Opět jde jen o rozdíl v zastoupení jednotlivců. Ale lhostejné a devastované severozápadní Čechy s nepůvodními obyvateli jsou rozdílné od Prahy a ta zase od nezkažených oblastí jižních a východních Čech a části Moravy.

Pohostinost, vstricnost, venkov

Praha

Praha - milí, vstřícní, usměvaví, spěchající Ostrava - zachmuření, nepřející Brno - nepříjemní, neosobní

Praha, většina Čech, Morava - v inteligenci, názorech, toleranci, pracovitosti, od nejlepšího k nejhoršímu v uvedeném pořadí

Pražáci = kurvy Češi z Čech západních a jižních = Němci Pak jsou tady Sudeťáci, Hanáci, Brňáci, Goroli, Šlonzáci, Prajzáci... A Vohnouti, ti jsou všude, a jejich metropole jsou Svitavy :) Dělám si prdel, ovšem, odpověď na tuto otázku by mi zabrala tak týden a byl by to asi 200 stránkový elaborát.

pražáci si myslí, že jsou středem celé země, namyšlení

Především dialekt. A když už si Čech s Čechem nerozumí (Pražák X Ostravák), je to smutné, protože oba regiony jsou pořád v jedné zemi. Zmíněné dva považuji za nejzásadnější, možná bych ještě přidala Východní Čechy X MS kraj.

rozdíl Čechy-Morava, na Moravě žijí tradice, náboženství i mírný šovinismus vůči lidem z Čech

Rozdílné nářečí v regionech.

Rozdíly se projevují - v temperamentu, pohledu na život a práci, přijímání stáří, v umění udržet si kvalitní vztahy v rodině či mezi přáteli, v zábavě Regiony - Slovácko, Valašsko, okolí Ostravy, Praha a její blízké okolí, Plzeňský kraj

rozdíly ve vyjadřování a pohostinnosti (Morava, Čechy, Praha)

rozlišnosti v jazyku, jídlo, alkohol, vlastnosti člověka

říká se, že Moravané jsou přátelštější, ale podle mě je to člověk od člověka v celé ČR, všude žijí lidé dobří i špatní

V chování k cizím lidem. Jižní Čechy, Morava, Severní Čechy

vira,ochota

Vnímám region "Praha a střední Čechy" a "ostatní". V ostatním se kumulují komunisti apod., u kterých se hodně projevuje pokřivené vnímání ve stylu "v Praze by nikdo za míň než třicet tisíc nedělal" a přitom nejsou ochotní se sebrat a jít tam.

x

Způsob projevu. Obvzlášt mezi Čechy a Moravou

11. Dnes se otevíráme světu a pronikají k nám cizí vlivy. Co z toho, co kolem sebe vidíte, považujete za nečeské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
především jídlo a potraviny2148,84 %48,84 %  
způsob trávení volného času1330,23 %30,23 %  
technologie1227,91 %27,91 %  
změna v sociálních vztazích1227,91 %27,91 %  
zboží různého druhu920,93 %20,93 %  
způsob vnímání práce, sklon k vykořisťování pracujících12,33 %2,33 %  
přejímání cizích (anglických) slov do češtiny12,33 %2,33 %  
Santa Claus, cizí zvyky a svátky, specifické potraviny (exotické atd.)12,33 %2,33 %  
celkově chování k ostatním lidem12,33 %2,33 %  
naprosto dementní manažerský jazyk12,33 %2,33 %  
Nerozlišuji, co je české, ale kvalitní.12,33 %2,33 %  
jazyk, nápisy12,33 %2,33 %  
slavení cizích svátků, např Halloween12,33 %2,33 %  
který národ může dnes říci,ze je něco jeho? 12,33 %2,33 %  
nic12,33 %2,33 %  
x12,33 %2,33 %  
kurvení češtiny cizímy jazyky, používání anglicizmů12,33 %2,33 %  

Graf

12. Hrozí nám pronikáním cizích vlivů nějaké nebezpečí nebo nám z toho kynou výhody? V čem vidíte nebezpečí a v čem výhody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, z ČR se stává nesoběstatečná země, protože se vše dováží. Výhody žádné nevidím.

Globalizaci považuji za negativní věc, protože se ztrácí unikátnost tradic, kuchyně a zvyků a naopak se rozšiřují masově populární výrobky, které však jsou často velice nekvalitní. Jistou výhodou je cestování, poznávání okolního světa a porozumění jiným lidským bytostem. Bohužel ne dostatečně.

islamismus, žádné výhody

Jednou nás zase někdo obsadí

Levna pracovni sila je nevyhoda pro cechy

nebezpečí je v krominalitě

nebezpečí jedině pokud by to byli teroristé, výhody značné - kulturní obohacení, příliv pracovních sil, omládnutí společnosti

Nebezpečí v šíření islámu a kriminálních zivlu

Nebezpečí vidím především v míšení kulturních zvyklostí a náboženství. Výhodou jsou všechny možné utility a jednodušší způsob života.

Nebezpečí vidím v již zmíněném západním stylu práce, který ovšem přináší jen hektičnost, nikoli ovšem spravedlivé ohodnocení. Dalším nepříjemným faktem je pronikání islámu a náboženská radikalizace. Výhoda je jen v tom, že v rámci EU můžeme volně cestovat, na což ale bohužel nemáme dost peněz.

Nebezpečí vidím ve ztrátě identity, výhody v získávání vědomostí a kontaktů

nebezpečí z muslimských zemí (šaría a další z pohledu evropana zastaralé a nebezpečné zvyky omezující svobodu a práva žen) výhody v obohacení kultury

Něco může být dobré, bohužel je celá společnost nastavena spíš na přijímání nesmyslného pozlátka.

nevím

nevýhody - zhoršení urovně potravin, vše se mechanizuje, samá elektronika, zničení naší suverenity, samá angličtina na úkor krásné češtiny

nevýhody - ztráta národní identity, zařazení se do průměrné a nudné šedi, konzumnost výhody - možnost získání nového pohledu na svět a chování společnosti

nevýhody vidím například v tom jazyce - zaniká široká slovní zásoba která se nijak nerozšiřuje a neobohacuje (jen o anglická slova), hrozí ztráta tradic a české "identity", zároveň je přínosem otevřenost světu a jiným kulturám

Úpadek českého jazyka / výhody v ekonomické oblasti, využívání moderních technologií

vidím spíše nebezpečí, a to v návalu cizinců, brzy ztratíme svou identitu a staneme se menšinou ve vlastním státu...výhody - snad dostupnost různého zboží

Vše má svá pro a proti. Opravdu se mi nelíbí politika multikulturalismu. Ne, že bych někde vykřikovala: ,,Spalte ty arabské svině!" Když ovšem, téměř denně vidím nebo slyším o atentátnicích, o nepokojích v Anglii, Německu, Francii. O těch příšernostech dějících se v Afghánistánu! Ale všichni nás neustále přesvědčují o tom, jak je Islám mírumilovný a muslimové hodní vousatí dědouškové. V tom je, dle mého, největší problém. Myslím, že by se příliv přistěhovalců měl korigovat. Nevidím nic špatného na Vietnamcích a černoších, v rozumné míře, ovšem! Odmítám se cítit provinile za to, že jsem Češka a chci žít mezi Čechy.

Výhody - možná s konečně časem naučíme chovat jako lidi a být více zodpovědní za své činy.

výhody - nový vhled na životní styly a nové možnosti ve stravování a trávení volného času + změna českých povah nevýhody - umocnění českého strachu k cizím věcem a k cizincům = nevraživost a nenávist vůči nim

Výhody v neomezenosti potravin a vůbec zboží jako takového - nemáme pouze jeden druh, ale máme na výběr. Na druhou stranu kvůli tomu, jak to v Česku vypadá, jak se tady zachází s lidmi a jak neuvěřitelná tu je korupce, hrozí nebezpečí, že čím dál víc lidí (zejména mladých) bude chtít vycestovat za hranice a žít jinde, kde je líp.

Výhody: Bohatší kuchyně, rozvoj technologií Nevýhody: vnucování cizích kultur, zvyků

výhody: větší výběr zboží v obchodech nevýhody: závadnost výrobků (z Číny) a nebezpečné látky v potravinách (z Polska)

x

Záleží na tom, odkud vlivy pronikají. Největším nebezpečím je pouštět do země přistěhovalce "kteří se tam u nich mají špatně". Nejsme charita. Vpouštět bychom měli jen přistěhovalce, ze kterých máme nějaký prospěch (např. mají vzdělání, které je u nás nedostatkové - strojaři, zdravotní sestry, elektrikáři). Spíše než cizí vlivy nás ohrožuje náš vlastní způsob, kdy neumí VELMI tvrdě zakročit proti komukoli, kdo by se nám pokusil vnutit cizí obyčeje. Např. bude-li turecký přistěhovalec sprostě křičet na ženu, která se opaluje nahoře bez, měl by dostat velmi tvrdý trest (5-10 let natvrdo) a být navždy vyhoštěn z EU (kontrolováno otisky prstů a DNA, nikoli doklady). Přistěhovalci kteří brání dceři aby studovali by měli přijít o všechen majetek (propadne dotyčné dceři), být vězněni a vyhoštěni. Za dodržení těchto podmínek mohou být přistěhovalci obohacující. Jinou otázkou jsou přistěhovalci ze zemí "bohatších než my nebo stejně bohatých", u kterých lze vyloučit, že se do Česka stěhují za sociálními dávkami.

13. Od kdy existuje český národ, kdy a jak vznikl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vznikl s příchodem praotce Čecha1227,91 %27,91 %  
vznikl s příchodem Slovanů na území dnešních Čech1125,58 %25,58 %  
vznikal postupně v průběhu středověku1023,26 %23,26 %  
určitě vznikal postupně, ale nevím kdy511,63 %11,63 %  
vznikal průběžně od počátku osvícenství12,33 %2,33 %  
Český národ vznikl na počátku středověku, Moravský začal zanikat když se v půlce 19. století Moraváci rozhodli, že budou "Češi". Skončilo to jak skončilo - pro dobrotu na žebrotu.12,33 %2,33 %  
Když je čeština natolik vyvinuta, že si můžeme dnes přečíst pozůstatky a porozumíme. Takže minimálně období Karla IV.12,33 %2,33 %  
jeden z kmenu v době příchodu slovanu12,33 %2,33 %  
x12,33 %2,33 %  

Graf

14. Co považujete az typické a nejdůležitější tradice českého národa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
především jídlo a potraviny3069,77 %69,77 %  
zboží a výrobky různého druhu1637,21 %37,21 %  
způsob trávení volného času920,93 %20,93 %  
tradiční české technologie818,6 %18,6 %  
organizace sociálních vztahů716,28 %16,28 %  
svátky12,33 %2,33 %  
Mluvení česky.12,33 %2,33 %  
Od Mnichova "vyjebávání" se vším.12,33 %2,33 %  
kulturní zvyklosti12,33 %2,33 %  
zabijačka, Velikonoce12,33 %2,33 %  
české Vánoce a Velikonoce, na venkově i další svátky.12,33 %2,33 %  
kultura12,33 %2,33 %  
x12,33 %2,33 %  
lidové zvyky a tradice jako Vánoce, Velikonoce12,33 %2,33 %  

Graf

15. Která jsou slavná a která nejméně slavná obodbí českého národa?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

..

dějiny Čech mě nezajímají, nejslavnější období byla Velká Morava!!

Husitství, osvícentství, světové války

Jsem studentka historie,takže na to bych potřebovala několik A4

karel IV., husitství

Nedokážu určit, všechna jsou důležitá, každý zná to, co zná.

Neexistuje kratší odpověď než kniha

Nejméně slavná 50. léta 20. století, protektorát, husitské války. Slavná doba Karla IV., rudolfinská doba.

nejslavnější asi doba Karla IV. a také první republika a nejméně slavná období asi doba Habsburků kdy jsme patřili rakousko-uherské monarchii ( i když zas tak špatné to nebylo) a pak druhá světová válka když jsme byli protektorátem a pak období kdy jsme byli součástí východního socialistického bloku

Nejslavnější je asi Rudolfínská éra-věda, filozofie, umění. To jak se žilo plebsu nepočítám, ten na tom byl vždycky nejhůř. Národní obrození-tomu říkám vzepětí vůle! A První republika, tenkrát jsme měli skutečně šanci dokázat něco jako samostatné jednotka. Do nejhorších období se asi řadí diktatury minulého století, doba Husitská, třicetiletá válka.

neslavná Bitva na Bílé hoře, nevím

Netuším

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

období Karla IV. a prezidenství T.G.Masaryka, nejméně - doba Rakouska-Uherska a komunismus

Revoluce

slavná - celý středověk, celé 19.století v souvislosti s obrozením, 1.republika, bojovníci proti nacismu za 2.sv.války neslavná - přijmutí komunismu a poslušnost v období 1948-1989

slavná - doba otce vlasti, doba 1. republiky, rok 1990 neslavná - 1914 až 1918, 1938 až 45

slavná - období vlády Karla IV., husitské války (o jejich vlivu na Evropu se ovšem nebavíme), období první republiky, Nagano 1998 :-D nejméně slavné - první a druhá světová válka

Slavná - první republika Neslavná - od období druhé světové až dosud

slavná - první republika, období za některých přemyslovců, lucemburci (hlavně Karel IV) doba kolem roku 1620, čs legie v první světové válce neslavná - protektorát, komunismus

Slavná 1918 až 1938, neslavná 1939 až dnes

Slavná byla Velká Morava, jeden z prvních pokusů o středoevropskou velmoc, což doznívalo ještě v době prvních Přemyslovců. Na úrovni naši předkové byli ještě za vlády Karla IV. a Rudolfa II., přínos světu znamenal Jan Hus a jeho následovníci, kteří se bohužel utopili ve vlastní krvi. Katastrofa nastala po Bílé hoře, kdy přestává existovat České království. Přichází ale národní obrození, jehož vrcholem je vznik Československa, byť násilné přičlenění Slováků k našemu národu nepříliš fungovalo. Zbývají už jen katastrofy - nacismus, socialismus a současný monetarismus.

slavná období - Karel IV., doba císaře Rudolfa II., doma Marie Terezie, v době Osvícenství, preromantismu a romantismu nejméně slavná období - stavovské povstání, všechny poválečné období, dnešní doba

Slavná období - první republika, období českého knížectví a vlády Lucemburků Nejméně slavná - komunisti, protektorát, pobělohorská doba, husitské války

Slavná: doba Karla IV. a Rudolfova, 19. stol., 1. republika. Nejméně: Socialismus, válečná období

slavná: obrození, 1.republika, nejméně slavná: bitvy

slavná: osvícenství, národní obrození, doba Karla IV., I. republika nejméně slavná: 20. století a komunismus

Slavná: osvícenství, vláda Karla IV., vláda Rudolfa II. - rudolfínská Praha Nejméně:I. a II. svět.válka,

slavná: první republika, osvícenství

Slavná: První republika.. horší: ČSSR ;)

Slavná: Vláda Kalra IV., První Republika Neslavná: acismus, komunismus, novodobý kapitalismus

Slavná: vznik Československé republiky Neslavná: protektorát

Slavné období za vlády Karla IV. Nešťastné příchodem komunismu.

vláda Karla IV, neslavný komunistický teror

všechna období jsou slavná

x

Za Karla IV. nejlepší Teď je to špatné

16. Na které obodbí v dějinách můžeme být jako národ právem hrdi a proč? Za které období bychom se měli spíše stydět a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

doba 1. republiky - hrdi současnost - stydět, mizí naše autentičnost, to co dělá čechy čechami, dáváme přednost krkolomné anglištině před krásnou češtinou

Doba Karla IV., všeobecně uznávaná země. Socialismus, pokřivil národní povahu a zbídačil ekonomicky i morálně naši zem.

hrdí - období první republiky (Byli jsme jeden z nejvyspělejších států světa) stydět se - dění po Mnichovské dohodě

hrdi - první republika ( historicky poslední období, kdy jsme jako národ opravdu existovali ), přemyslovci ( byli jsme jeden z nejsilnějších států ve střední evropě ), Lucemburci (viz přemyslovci) stydět - komunismus (jen ten fakt, že se dostali k moci, zničení ekonomiky, úpadek vlastenectví a dobrých mravů), 30-ti letá válka (díky švédům jsme mohli být opět samostatný stát, ale češi tuto šanci nevyužili a dokonce přispěli i ke švédské porážce např u Prahy)

Hrdí bychom měli být na obrození, kdy lidé byli vlastenci a bojovali za zachování krásného jazyka českého, dále na rudolfínskou Prahu či vzdělávají metody J.Á.Komenského. Stydět bychom se měli za posledních 20 let.

Hrdí můžeme být na Velkou Moravu, potom na rozvoj průmyslu za Rakouska-Uherska a první československé republiky. Taky na pokus reformy "socialismu s lidskou tváří". Stydět bychom se měli hlavně za kolaboraci s nacisty a nástup komunistů, rovněž ale, a to nejvíce, za současnost, kdy se ve jménu demokracie a svobody vytvořil katastrofální monetaristický totalitní stát s pekelným heslem, že "peníze jsou až na prvním místě".

Hrdí můžeme být právě třeba na období Karla IV. kdy se hodně formovala např Praha, pak doba Marie Terezie a možná i ta první republika kdy jsme byli poměrně zajímavou evropskou destinací díky lázním. stydět bychom se rozhodně měli za současnost!!

Hrdí na období sebeurčení národa, národní obrození. Styděla bych se za husity, účel neospravedlňuje prostředky.

hrdí: osvícenství - dokázali jsme se vzchopit a obnovit naše tradice vč. jazyka; první republika - dokázali jsme si udržet životní styl typický, byli jsme hrdí na vlastní kulturu stydět: stydět bychom se měli teď, protože neumíme být hradí na naši kulturu a neustále se chceme podřídit někomu jinému, převzít kulturu zejm. západních zemí (USA) - např. Santa Claus místo čekého Ježíška apod.

Hrdi: rok 1968, listopadová revoluce 1989 Stydět: násilné uplatňování moci a potlačování lidských práv épo r. 1948

karel IV., husitství

Lidé by neměli být hrdi na to, co se stalo bez jejich přičinění, ale zdrojem inspirace by jistě mohla být první republika, ve které byli lidé pracovití (aniž by za nimi někdo stál s bičem nebo pohrůžkou propuštění), věnovali se aktivně osobnímu rozvoji a měli dobré vzory. Negativním příkladem je jistě období komunismu, ačkoli mnoho lidí bere "udělám si děcko a budu chodit na úřad s žádostí o byt" jako vrchol blahobytu, místo aby byli šťastní, že v dnešní době si každý může vzít hypotéku a nedolejzat za úřadama jak malej fakan za maminkou.

Měli bychom být hrdi - za všechna období, kterými jsme si prošli Měli bychom se stydět - a proč bychom se měli vůbec za něco stydět? Neměli jsme Stalina, Hitlera, Mussoliniho, Napoleona - v naší české historii jsme měli jen páprdy, kteří sice za moc nestáli, hodně toho pokazili, ale nikdy neudělali nic tak lidsky nechutného, jako ti 4 zmínění pánové.

měli bychom se stydět v každém období za něco - za to, že jsme si tu tak dlouho nechali komunismus a že hned po dvaceti letech už bysme si je zvolili znovu...a nyní za náš rozkradený stát na co můžeme být hrdi nevím

Myslím si, že v každém obodbí můžeme najít něco dobrého i špatného, ale hrdí můžeme být např. na vznik naší 1.republiky a zasazení o to v zahraničí

národní obrození - z nevzdělaných vesničanů jsme se stali národem s vlastním průmyslem a kulturou vyrovnávající se vyspělým zemím, 1.republika- nadšení při budování samostatného státu, slušnost a dodržování pravidel stydět se - za období komunismu, kdy se lidé jen dívali na křivdy, které se staly

Neexistuje kratší odpověď než kniha

nemáme být na co hrdí!

Netuším.

Nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

první republika,stydět se máme za kolaboraci s nacisty a potom s komunisty

Pyšnit se můžeme obdobím první republiky, kdy jsme byli rovnocenní s dnes národy na výši jako je GB a SRN. Stydět bychom se měli za naší demokracii po pádu komunismu, kdy bylo vše rozkradeno za vlád Zemana a Klause a rabování našeho národa pokračuje nadále.

S hrdostí si nejsem jist. Stydět především za období reálného socialismu i jeho nástupu, kdy si většina nezachovala soudnost a nepostavila se proti zjevným nespravedlnostem.

sametová revoluce komunistická éra a především volby v roce 1948

Slavná 1918 až 1938, neslavná 1939 až dnes

Stydět bychom se měli za komunismus. Můžeme být hrdi na dobu národního obrození a národní obroditele; pak na Karla IV., díky němu a jeho stavbám a památkám je ČR známá ve světě.

Velká Morava

Viz ot.15 Jinak stydět za odsun němců, ale jak se to vezme, nelíbí se mi princip kolektivní viny

viz předchozí odpověď, proč je zřejmé

Viz předchozí otázka. Akorát je otázkou, za co přesně by Češi měli být hrdí za první republiky, když většina prosperujících podniků patřila Němcům a Židům.

Viz. políčko číslo 15 Myslím, že tyto období se překrývají.

x

Za období první republiky a za období Karla IV bysme měli být hrdí A stydět bysme se měli teď, necháme si všechno líbit

žádné

Žiji od roku 1991. Tedy nechápu, proč já bych se měla stydět nebo být hrdá na nějaké odbdobí, v němž jsem nejen, že nic neudělala, ale dokonce ani nežila.

17. Vnímáte hrdost jako důležitý prvek při formování či dalším vývoji národa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2967,44 %67,44 %  
nevím, nedokáži posoudit716,28 %16,28 %  
ne36,98 %6,98 %  
ano, ale je v současnosti totálně zašlapána12,33 %2,33 %  
ne, protože je spíše zneužívána - ti, kteří nic nedělají, se chlubí činy předků a svádí vinu na "dnešní politiky"12,33 %2,33 %  
Důležité je snažit se vytvořit stát, na který můžeme být hrdí.12,33 %2,33 %  
Ano, pokud je na co být hrdý.12,33 %2,33 %  

Graf

18. O Bílé hoře se mluví jako o národní tragédii. Domníváte se, že to byla národní tragédie nebo ne a proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z politických důvodů to tragédie byla1637,21 %37,21 %  
z morálních a sociálních důvodů to tragédie byla1637,21 %37,21 %  
z politických důvodů to tragédie nebyla613,95 %13,95 %  
z morálních a sociálních důvodů to tragédie nebyla511,63 %11,63 %  
Nevím49,3 %9,3 %  
politické důvody nejsem schopná posoudit12,33 %2,33 %  
-12,33 %2,33 %  
Zase tak moc o tom nevím.12,33 %2,33 %  
bitvy se prohrávají, vyhrávají... tak to prostě chodí12,33 %2,33 %  
Bílá hora zachránila český národ a jazyk jako takový, rebelové byli většinou jazyka německého a kdyby vyhráli, germanizační snahy by přišly mnohem dřív, než s císařem Josefem II.12,33 %2,33 %  
Nelze určit. Krvavé řádění husitů a zastavení kulturního vývoje by se mohlo jinak dost protáhnout, a to by asi bylo horší.12,33 %2,33 %  
Nejsem schopná posoudit.12,33 %2,33 %  
x12,33 %2,33 %  
Přímo za tragédii ji nepovažuji, ale nesporné jsou silné negativní i některé pozitivní důsledky12,33 %2,33 %  

Graf

19. Vyjmenujte deset postav (historických i žijících), které pro český národ nejvíce vykonaly a pro český národ nejvíce znamenají.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

...

Baťa, Havel

Cimrman.

Hovno, pica, kokot

J.A. KOMENSKÝ, KAREL 4., VÁCLAV HAVEL, GABČÍK A KUBIŠ, JAN HUS, T.G.MASARYK, SV. VÁCLAV, B. SMETANA, j. palach

Jan Amos Komenský, Jan Hus, Karel IV., Václav Havel, Karel Hynek Mácha, Jaroslav Seifert, Praotec Čech, Konstantin a Metoděj.

Jan Hus, Jan A. Komenský, kníže Václav I., knížata Rostislav a Svatopluk, maršál Radecký, T. G. Masaryk, A. Dubček, Karel Kryl, Zdeněk Svěrák.

Jan Masaryk, Tomáš Garyk Masaryk, Karel IV, Švehla...nevím, nevybavím si další

Jára Cimrman

Jára Cimrman, Karel IV, Tomáš Brauner, František Pavloušek, Rudolf Singule, Hans Ledwinka, Kolben, Daněk, Josef František, Paulczynski

Jára Cimrman, Karel IV, Václav Havel, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán Tyl,

Karel IV, Jan Amos Komenský, Tomáš G. Masaryk, Havel, Beneš, spousta vědců, kteří se díky svým vynálezům zasloužili o zlepšení života nejen u nás, ale i ve světě

Karel Iv, Masaryk, Beneš, Palach, Havel,Opletal, gabcik a Kubiš, sv. Vaclav, generál Eliáš, Marie Terezie, Rudolf II

Karel IV. , Jan Ámos Komenský, Josef Jungmann, J.K.Tyl, Božena Němcová, Fr.Palacký, Ema Destinová, T.G.Masaryk, E.Beneš, Václav Havel

Karel IV., J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký, T.G. Masaryk, V. Havel, N. Winton, Jiří z Poděbrad, J. A. Komenský

Karel IV., J.Á.Komenský, Jan Žižka, Jan Hus, Václav II., Marie Terezie, Rudolf II., K.H.Mácha, František Palacký, Josef Kajetán Tyll

Karel IV., Jan Hus, B.Němcová, T.G.Masaryk, V.Havel, J.E.Purkyně, J.Jánský, J.Pirk, J.Jágr, F.Palacký

Karel IV., Jan Hus, T.G. Masaryk, Václav Havel, Karel Čapek, Jan Ámos Komenský, Antonín Dvořák, Tomáš Baťa, Svatý Václav, Miloš Forman, Jára Cimrman

Karel IV., Jan Hus, T.G.M., Karel Čapek, Václav Havel, Antonín Dvořák, J.A. Komenský, Jan Werich, Wichterle, Gott

Karel IV., Marie Terezie, T. G. Masarik, Ján Jesenský, Z. Troška, Miloš Sovák, V. Havel, L. Bílá, R. Krajčo

Karel IV., Masaryk, Beneš, Palacký, Marie Terezie, Havel, Gott, Němcová, Palach, Zajíc

karel IV., masaryk, havel

Karel IV., T.G.Masaryk, E. Beneš, V.Havel, J. Hus, J. Žižka

Karel IV., Tomáš G. Masaryk, Baťa, Jan Hus, Praotec Čech, Komenský, Klaus, Smetana, Marie Terezie, Forman

kníže Václav, Karel IV., Jungmann, Palacký, Masaryk, Beneš, Dubček, Havel, kardinál Tomášek, Erazim Kohák

Konstantin a Metoděj Karel IV. Jan Amos Komenský František Palacký T.G.Masaryk Edvard Beneš Jozef Gabčík Jan Kubiš Václav Havel

Marie Terezie, V. Havel, Tomio Okamura, J. Jágr, M. Sáblíková...10 je trochu hodně ne????

Masaryk, Beneš, Havel, Karel IV., Jan Hus, kníže Václav,

Masaryk, Havel, Karel IV, Marie Terezie

Masaryk, Komenský, Werich, Zátopek, Heyrovský, Palacký, Baťa, Klaus, Čapek, Kryl

nevim

nevím

nevím, neznám slavné Čechy

Sv. Václav, Karel IV, Jan Amos Komenský, Božena Němcová, F. Palacký, Cyril a Metoděj, Jan Hus, T.G.Masaryk a další

sv. Václav, Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, Josef Jungmann, František Palacký, František Křižík, Emil Škoda, Tomáš Masaryk, Karel Čapek.

Svatý Václav, Karel IV., Marie Terezie, Josef II., Rudolf II., Václav Havel

TGM, Jan Hus, J.A. Komenský, J.K. Tyl, Karel IV., Josef II.(i když to jeho češství...), J.A. Purkyně, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Otto Wichterle

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Cyril, Metoděj, Karel 4., dál nevím

Václav Havel, Karel IV., Tomáš G. Masaryk, Josef Jungmann, Josef Dobrovský, František Palacký, Otto Wichterle, Marie Terezie, Josef II., Jan Pirk

Wichterle,Havel,Masaryk,Vrzáńová,Čáslavská,Karel IV,Hus,Mládková,Seifert,Čapek

x

20. Chcete upozornit na nejdůležitější události z českých dějin. Uveďte v heslech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- vznik a upevnění českého státu v 10.-11.století - stát srovnatelný s širokým okolím za posledních Přemyslovců a Lucemburků - národní obrození - 1.republika - 1989 Sametová revoluce

.

...

...

1918, 1989

906 - zánik Velké Moravy 30. listopad 1928 - formální zánik Země Moravské

ani ne

Až do 20. století by to bylo na knihu 1918 - naši politici zradili legitimního panovníka 1938 - naši politici zradili národ přijetím Mnichova 1948 - Mnichované se opět posrali a prodali nás komunistům 1968 - zradili nejen politici... Ale co po těch zkušenostech chtít? 1996 - doteď - druhá normalizace

Bílá hora, "zánik" komunismu, první republika

Bitva na Moravském poli, Bitva u Sudoměře, Bitva na Bílé hoře, vynález kontaktních čoček,

ČECHY MAJÍ BÝT ČESKÉ

jncdjcjds

Národní obrození Protektorát Čechy a Morava 1948 1968 1989

národní obrození, vznik samostatného státu (1918)

ne

ne

Nechci

nechci

nechci

nechci upozornit

Nechci.

nejdůležitější události by byly vždy vzniky a zániky jednotlivých státních útvarů / uspořádání

nevim

nevím

nevím

Oddělení se od Slovenska

Osvícenství, Národní obrození, I. a II. Světová válka, I. republika, 20. stol.

Pád zemí koruny české, vznik ČSR, Okupace Němci, únor 48, Okupace Sověty, sametová revoluce, morální a občanský úpadek na počátku 21. století

Prvni masturbace

Příchod Čechů. Vznik knížectví. Vznik biskupství. Propojení s římskoněmeckou říší. Vznik království. Vznik arcibiskupství. Počátek habsburské éry. Bílá hora. Ztráta Slezska a Kladska. Změna z absolutismu na konstituční monarchii. Rakousko-uherské vyrovnání. 1. světová válka a vznik Československa. První rozpad ČSR, 2. světová válka, obnovení ČSR. Počátek vlády komunistů 1948. Přechod z tzv. lidově demokratického zřízení do reálného socialismu a směřování ke komunismu, který nikdy nenastal. Vznik České socialistické republiky federalizací v roce 1968/9. Svržení nadvlády KSČ v roce 1989. Rozpad Československa 1992/3.

rozkvět, pád, ovládnutí naší země, rozkvět, pád, ovládnutí naší země, rozkvět, pád, ovládnutí naší země....

Samet,

sametová revoluce

Sámova říše, Habsburkové, Marie Terezie, Josef II, Karel IV, T.G.M., ČSSR, Václav Havel

Spěchám, takže se omlouvám.

Tech jsou tisice

Velká Morava a mise Konstantina a Metoděje vláda knížete Václava I. (svatého) vláda Karla IV. pokus o reformu církve - Jan Hus bitva na Bílé hoře a nástup protireformace vznik Československa mnichovská zrada prodání národa Rusům v závěru II. sv. války pokus o reformaci komunistického hnutí - socialismus s lidskou tváří + následná okupace vojsky Varšavské smlouvy pokus o návrat k demokracii (nezdařený kvůli nám samým) rozpad Československa a nástup "blbé nálady"

vznik československa vznik české republiky 1. SV 2. SV komunismus normalizace sametová revoluce korupce

Vznik Československa 1918

vznik ČR ÚNOR 1948 mNICHOVSKÁ DOHODA listopaad 1989

x

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Může se někdo, kdo se narodil, anebo byl kdysi něčím jiným než Čechem, stát Čechem? Za jakých okolností?

  • odpověď legální zisk občanství:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi legální ztráta občanství na otázku 4. Může Čech ztratit svou národnost, přestat být Čechem, stát se něčím jiným? Za jakých okolností?

4. Může Čech ztratit svou národnost, přestat být Čechem, stát se něčím jiným? Za jakých okolností?

  • odpověď vlastní vnitřní pocit rozluky s češstvím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi získání vlastního pocitu přináležitost na otázku 2. Může se někdo, kdo se narodil, anebo byl kdysi něčím jiným než Čechem, stát Čechem? Za jakých okolností?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil se v České republice na otázku 1. Jak se člověk stane Čechem, co ho dělá Čechem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak se člověk stane Čechem, co ho dělá Čechem?

2. Může se někdo, kdo se narodil, anebo byl kdysi něčím jiným než Čechem, stát Čechem? Za jakých okolností?

3. Znáte osobně někoho, kdo se stal Čechem až v průběhu svého života?

4. Může Čech ztratit svou národnost, přestat být Čechem, stát se něčím jiným? Za jakých okolností?

5. Znáte někoho takového, kdo byl Čechem a pak jím přestal být?

6. Jsou Rómové a Židé součástí českého národa?

9. Jsou všichni Češi stejní anebo jsou mezi nimi regionální rozdíly?

11. Dnes se otevíráme světu a pronikají k nám cizí vlivy. Co z toho, co kolem sebe vidíte, považujete za nečeské?

13. Od kdy existuje český národ, kdy a jak vznikl?

14. Co považujete az typické a nejdůležitější tradice českého národa?

17. Vnímáte hrdost jako důležitý prvek při formování či dalším vývoji národa?

18. O Bílé hoře se mluví jako o národní tragédii. Domníváte se, že to byla národní tragédie nebo ne a proč?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak se člověk stane Čechem, co ho dělá Čechem?

2. Může se někdo, kdo se narodil, anebo byl kdysi něčím jiným než Čechem, stát Čechem? Za jakých okolností?

3. Znáte osobně někoho, kdo se stal Čechem až v průběhu svého života?

4. Může Čech ztratit svou národnost, přestat být Čechem, stát se něčím jiným? Za jakých okolností?

5. Znáte někoho takového, kdo byl Čechem a pak jím přestal být?

6. Jsou Rómové a Židé součástí českého národa?

9. Jsou všichni Češi stejní anebo jsou mezi nimi regionální rozdíly?

11. Dnes se otevíráme světu a pronikají k nám cizí vlivy. Co z toho, co kolem sebe vidíte, považujete za nečeské?

13. Od kdy existuje český národ, kdy a jak vznikl?

14. Co považujete az typické a nejdůležitější tradice českého národa?

17. Vnímáte hrdost jako důležitý prvek při formování či dalším vývoji národa?

18. O Bílé hoře se mluví jako o národní tragédii. Domníváte se, že to byla národní tragédie nebo ne a proč?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočičková, R.Vědomí českosti a příslušnosti k českému národu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vedomi-ceskosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.