Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Větrné elektrárny v ČR

Větrné elektrárny v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Koděrová
Šetření:15. 02. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):17 / 17.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku. Jeho výsledky poslouží ke zjištění informovanosti lidí v ČR v problematice větrných elektráren. S poděkováním Kateřina Koděrová, studentka 3.ročníku fakulty životního prostředí
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o pozorné přečtení otázky č.3 a č.9 děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jak daleko se od Vašeho bydliště nachází větrná elektrárna? (přibližně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7337,06 %38,22 %  
21-100 km6231,47 %32,46 %  
6-20 km 3618,27 %18,85 %  
101 a více km2412,18 %12,57 %  
0-5 km21,02 %1,05 %  

Graf

2. Koupil/a byste si rekreační objekt ve vzdálenosti do 5 km od větrné elektrárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, musel/a bych získat dostatečné informace o tom, jestli mě daná elektrárna nebude nějakým způsobem omezovat či škodit mému zdraví8543,15 %44,5 %  
ano jistě, to že by se v blízkosti nacházela větrná elektrárna by v mém rozhodování nehrálo žádnou roli7236,55 %37,7 %  
ne, v žádném případě2211,17 %11,52 %  
ano, ale požadoval/a bych slevu147,11 %7,33 %  
pokud by mne nerušila tak je mi to jedno10,51 %0,52 %  
NESMÍ BÝT V DOHLEDU10,51 %0,52 %  
nechci rekreační objekt10,51 %0,52 %  
pokud bych ji neviděl, tak ano10,51 %0,52 %  

Graf

3. Jaký vliv na krajinný ráz mají dle Vašeho názoru níže uvedené prvky krajiny? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší negativní vliv, 5: má největší negativní vliv na krajinný ráz. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Skládka komunálního odpadu4.0251.101
Komín tepelné elektrárny3.7660.91
Povrchový uhelný důl4.2990.88
Větrná elektrárna2.0561.017
Solární panely1.8531.395

Graf

4. Postoj lidí k větrným elektrárnám v ČR je dle Vašeho názoru :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní8241,62 %42,93 %  
neutrální6331,98 %32,98 %  
spíše pozitivní4321,83 %22,51 %  
zcela pozitivní 63,05 %3,14 %  
zcela negativní31,52 %1,57 %  

Graf

5. Jak byste charakterizoval/a hluk, který vydává větrná elektrárna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízký hluk, ale pro citlivé osoby může být nepříjemný10553,3 %54,97 %  
pro člověka nevýznamný hluk3417,26 %17,8 %  
vysoký hluk znepříjemňující život lidem v blízkém okolí větrných elektráren189,14 %9,42 %  
nízký hluk, ale pro zdraví škodlivý136,6 %6,81 %  
nevím42,03 %2,09 %  
vysoký zdroj hluku neslučitelný s umístěním do přírody31,52 %1,57 %  
neslyšela jsem21,02 %1,05 %  
podprahové vibrace generátoru10,51 %0,52 %  
Nijak blíže jsem to nezkoumal, nemohu soudit10,51 %0,52 %  
zatím jsem neslyšel10,51 %0,52 %  
podle rychlosti větru :)10,51 %0,52 %  
nevím viděla jsem ji z dálky 10,51 %0,52 %  
nevím, jak je hlučná10,51 %0,52 %  
nevím,v životě jsem to neslyšela10,51 %0,52 %  
netuším, jaký zvuk vydává větrná elektrárna10,51 %0,52 %  
Netuším, nikdy jsem nebyla tak blízko10,51 %0,52 %  
nemohu posoudit10,51 %0,52 %  
to právě netušim10,51 %0,52 %  
netuším10,51 %0,52 %  
Nevim, nemam zkusenosti10,51 %0,52 %  
Nemohu posoudit. Nebydlím v její blízkosti.10,51 %0,52 %  
nevím, u žádné jsem nebyla dostatečně blízko10,51 %0,52 %  
podle vzdálenosti, obydlí nad 3km by měli být ok 10,51 %0,52 %  
nevím ,nikdy jsem nebyla tak blízko10,51 %0,52 %  
nevím, ještě jsem neměla možnost to slyšet10,51 %0,52 %  

Graf

6. Počet větrných elektráren již vybudovaných na území ČR je s ohledem na krajinný ráz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malý až přiměřený počet v závislosti na jednotlivých oblastech9447,72 %49,21 %  
bezvýznamný6030,46 %31,41 %  
přiměřený až nadměrný počet v závislosti na jednotlivých oblastech2914,72 %15,18 %  
nadměrný počet, je nutné toto množství zredukovat94,57 %4,71 %  
nevím31,52 %1,57 %  
dostatečný, pro energetiku ale nevýznamný10,51 %0,52 %  
pro CR jsou vetrne elektrarny nevhodne10,51 %0,52 %  

Graf

7. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější pozitiva větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších pozitivních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VtE využívají přírodní zdroj energie15277,16 %79,58 %  
VtE jsou šetrné k životnímu prostředí13367,51 %69,63 %  
VtE neohrožují exhaláty zdraví obyvatelstva13367,51 %69,63 %  
VtE mají minimální nároky na zábor zemědělské půdy6030,46 %31,41 %  
VtE mají nízké náklady na výrobu energie5427,41 %28,27 %  
VtE jsou nejefektivnějším zařízením na výrobu elektrické energie, využívajicí obnovitelné zdroje energie189,14 %9,42 %  
VtE jsou výhodnou investicí pro investory a podporují národní hospodářství136,6 %6,81 %  
VtE přispívají k rozvoji lokality, ve které se nachází105,08 %5,24 %  
jiná odpověď105,08 %5,24 %  

Graf

8. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější negativ větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších negativních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VtE mají vliv na krajinný ráz 10352,28 %53,93 %  
VtE nerovnoměrně zatěžují rozvodnou síť, mohou způsobit tzv.blackout - rozsáhlý výpadek el. proudu10151,27 %52,88 %  
VtE brání migraci ptactva a ohrožují ho9447,72 %49,21 %  
VtE mohou ohrožovat své okolí odlétávajícím ledem5527,92 %28,8 %  
Ekonomický přínos VtE při porovnání výrobních nákladů a následně vyrobené energie je záporný5427,41 %28,27 %  
jiná odpověď4522,84 %23,56 %  
VtE ruší televizní signál a telekomunikační signál4321,83 %22,51 %  
VtE jsou hlučné3919,8 %20,42 %  
VtE mají negativní vliv na obyvatelstvo v jejím okolí2512,69 %13,09 %  

Graf

9. Jaký vliv na životní prostředí mají níže uvedené typy elektráren? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší vliv, 5: má největší vliv na životní prostředí. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jaderná elektrárna3.4971.702
Tepelná elektrárna4.5180.473
Větrná elektrárna2.0460.866
Fotovoltaická elektrárna2.321.294
Vodní elektrárna2.1121.196

Graf

10. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o větrných elektrárnách? Lze zaškrtnout více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu9347,21 %48,69 %  
v televizi, rozhlasu7035,53 %36,65 %  
v tisku5125,89 %26,7 %  
ve škole5125,89 %26,7 %  
nevím, nezajímám se o problematiku větrných elektráren4422,34 %23,04 %  
z propagačních materiálů189,14 %9,42 %  
jiná odpověď105,08 %5,24 %  
jiná odpověď21,02 %1,05 %  

Graf

11. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně (objektivně) informovaná o problematice větrných elektráren ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není14774,62 %76,96 %  
nevím4020,3 %20,94 %  
ano, je105,08 %5,24 %  

Graf

12. Uvítal/a byste možnost zúčastnit se nějakého semináře, konference, přednášky, kde byste mohl/a získat informace o větrných elektrárnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neměl/a bych zájem7136,04 %37,17 %  
asi bych se zúčastnil/a6834,52 %35,6 %  
nevím3417,26 %17,8 %  
ano, určitě2412,18 %12,57 %  

Graf

13. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12161,42 %63,35 %  
muž7638,58 %39,79 %  

Graf

14. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-26 let12563,45 %65,45 %  
27-45 let4824,37 %25,13 %  
46-60 let178,63 %8,9 %  
61 a více let73,55 %3,66 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou11960,41 %62,3 %  
vysokoškolské4623,35 %24,08 %  
střední bez maturity115,58 %5,76 %  
vyšší odborné105,08 %5,24 %  
základní84,06 %4,19 %  
základní31,52 %1,57 %  

Graf

16. V jakém typu obce bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec do 1000 obyvatel4623,35 %24,08 %  
město4522,84 %23,56 %  
okresní město 3115,74 %16,23 %  
hlavní město Praha2914,72 %15,18 %  
krajské město2311,68 %12,04 %  
obec nad 1000 obyvatel a městys2311,68 %12,04 %  

Graf

17. Uveďte kraj Vašeho trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středočeský6130,96 %31,94 %  
praha189,14 %9,42 %  
Ustecký147,11 %7,33 %  
Středočeský kraj126,09 %6,28 %  
JIhomoravský115,58 %5,76 %  
Liberecký105,08 %5,24 %  
Olomoucký63,05 %3,14 %  
Královéhradecký52,54 %2,62 %  
Pardubický52,54 %2,62 %  
vysočina52,54 %2,62 %  
ostatní odpovědi Stredocesky
Ústecký kraj
Moravskoslezský
Plzeňský
Hlavní město Praha
Jihočeský
HK
Kolín
Zlínský
Liberecký kraj
Karlovarský
Karlovy Vary
hl.m.Praha
Ústecký kraj,Děčín
Hanka Rambousková,Kolín
Brno
no to víš že jo...si mě najdeš a rozbiješ mi hubu
Nymburský kraj
Stredoceskz kraj
jiihomorvaský
jm
Praha 10 Uhříněves
středoceský
Ostravský
Křeslice (Střední Čechy, Praha?)
jihomoravský kraj
Praha 9
Jihocesky
hl.m. Praha
5025,38 %26,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký vliv na životní prostředí mají níže uvedené typy elektráren? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší vliv, 5: má největší vliv na životní prostředí. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

  • odpověď Tepelná elektrárna=5:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaderná elektrárna=4 na otázku 9. Jaký vliv na životní prostředí mají níže uvedené typy elektráren? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší vliv, 5: má největší vliv na životní prostředí. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

16. V jakém typu obce bydlíte?

  • odpověď hlavní město Praha:
    • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi praha na otázku 17. Uveďte kraj Vašeho trvalého bydliště

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak daleko se od Vašeho bydliště nachází větrná elektrárna? (přibližně)

2. Koupil/a byste si rekreační objekt ve vzdálenosti do 5 km od větrné elektrárny?

3. Jaký vliv na krajinný ráz mají dle Vašeho názoru níže uvedené prvky krajiny? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší negativní vliv, 5: má největší negativní vliv na krajinný ráz. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

4. Postoj lidí k větrným elektrárnám v ČR je dle Vašeho názoru :

5. Jak byste charakterizoval/a hluk, který vydává větrná elektrárna?

6. Počet větrných elektráren již vybudovaných na území ČR je s ohledem na krajinný ráz?

7. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější pozitiva větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších pozitivních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

8. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější negativ větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších negativních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

9. Jaký vliv na životní prostředí mají níže uvedené typy elektráren? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší vliv, 5: má největší vliv na životní prostředí. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

10. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o větrných elektrárnách? Lze zaškrtnout více odpovědí

11. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně (objektivně) informovaná o problematice větrných elektráren ?

12. Uvítal/a byste možnost zúčastnit se nějakého semináře, konference, přednášky, kde byste mohl/a získat informace o větrných elektrárnách?

13. Vaše pohlaví?

14. Váš věk?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. V jakém typu obce bydlíte?

17. Uveďte kraj Vašeho trvalého bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak daleko se od Vašeho bydliště nachází větrná elektrárna? (přibližně)

2. Koupil/a byste si rekreační objekt ve vzdálenosti do 5 km od větrné elektrárny?

3. Jaký vliv na krajinný ráz mají dle Vašeho názoru níže uvedené prvky krajiny? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší negativní vliv, 5: má největší negativní vliv na krajinný ráz. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

4. Postoj lidí k větrným elektrárnám v ČR je dle Vašeho názoru :

5. Jak byste charakterizoval/a hluk, který vydává větrná elektrárna?

6. Počet větrných elektráren již vybudovaných na území ČR je s ohledem na krajinný ráz?

7. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější pozitiva větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších pozitivních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

8. Označte (dle Vašeho názoru) 3 nejvýznamnější negativ větrných elektráren (VtE) ? (Možnosti jsou vybrány z nejčastějších negativních názorů společnosti, nemusí však být pravdivé).

9. Jaký vliv na životní prostředí mají níže uvedené typy elektráren? Oznámkujte jako ve škole 1: má nejmenší vliv, 5: má největší vliv na životní prostředí. POZOR!!! Každá číslice může být použita v hodnocení celkově jen jednou!!!

10. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o větrných elektrárnách? Lze zaškrtnout více odpovědí

11. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně (objektivně) informovaná o problematice větrných elektráren ?

12. Uvítal/a byste možnost zúčastnit se nějakého semináře, konference, přednášky, kde byste mohl/a získat informace o větrných elektrárnách?

13. Vaše pohlaví?

14. Váš věk?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. V jakém typu obce bydlíte?

17. Uveďte kraj Vašeho trvalého bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koděrová, K.Větrné elektrárny v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vetrne-elektrarny-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.