Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak většinová společnost rozumí nevidomým a slabozrakým

Jak většinová společnost rozumí nevidomým a slabozrakým

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Ostrčilík
Šetření:10. 09. 2019 - 01. 10. 2019
Počet respondentů:226
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zrakově postižení lidé se v praktickém životě potýkají s problémy, které si člověk se zdravým viděním stěží dokáže představit. Anebo přece? Pomozte nám prosím zjistit, jak většinová společnost rozumí nevidomým a slabozrakým.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U otázek číslo 2 a 3 je možné označit i více odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-299843,36 %43,36 %  
30-447231,86 %31,86 %  
45-543415,04 %15,04 %  
55-64156,64 %6,64 %  
65+73,1 %3,1 %  

Graf

2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14463,72 %63,72 %  
Ano, ze školy či z práce4118,14 %18,14 %  
Ano, z širší rodiny či přátel3013,27 %13,27 %  
Ano, je člen nejbližší rodiny135,75 %5,75 %  

Graf

3. Jak hodnotíte přínos technických pomůcek pro zrakově postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolují zvládat každodenní situace9742,92 %42,92 %  
Nemám představu5323,45 %23,45 %  
Představují jen omezenou pomoc4620,35 %20,35 %  
Pomáhají vést plnohodnotný život3214,16 %14,16 %  

Graf

4. Jak by zrakově postižení zvládali každodenní život bez těchto pomůcek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi omezeně12354,42 %54,42 %  
Nemám představu6026,55 %26,55 %  
Vůbec4017,7 %17,7 %  
Dostatečně31,33 %1,33 %  

Graf

5. Které pomůcky by měly být hrazeny státem respektive ze zdravotního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny včetně elektronických zařízení16573,01 %73,01 %  
Nevím či nemám názor3314,6 %14,6 %  
Jen základní pomůcky jako slepecké hole2812,39 %12,39 %  

Graf

6. Měli by zrakově postižení být integrováni do profesního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, všemi prostředky včetně státních či evropských peněz11952,65 %52,65 %  
Ano, ale v zásadě bez zvláštní podpory6729,65 %29,65 %  
Nevím či nemám názor2611,5 %11,5 %  
Spíše ne146,19 %6,19 %  

Graf

7. Chtěl/a byste mít v práci kolegu se zrakovým postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistě, proč ne10446,02 %46,02 %  
Je mi to jedno7332,3 %32,3 %  
Raději ne4118,14 %18,14 %  
Mám nebo jsem měl/a83,54 %3,54 %  

Graf

8. Měly by zrakově postižené děti navštěvovat běžné školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s podporou pedagogických asistentů a dalších nástrojů13057,52 %57,52 %  
Raději ne4218,58 %18,58 %  
Nevím či nemám názor3917,26 %17,26 %  
Ano, ale v zásadě bez zvláštní podpory156,64 %6,64 %  

Graf

9. Jak vnímáte přístupnost veřejného prostoru a hromadné dopravy pro zrakově postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je na tom třeba zapracovat13459,29 %59,29 %  
Nevím či nemám názor7131,42 %31,42 %  
Zbývá málo co vylepšovat219,29 %9,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím či nemám názor na otázku 6. Měli by zrakově postižení být integrováni do profesního života?

4. Jak by zrakově postižení zvládali každodenní život bez těchto pomůcek?

  • odpověď Velmi omezeně:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je člen nejbližší rodiny na otázku 2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

9. Jak vnímáte přístupnost veřejného prostoru a hromadné dopravy pro zrakově postižené?

  • odpověď Je na tom třeba zapracovat:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je člen nejbližší rodiny na otázku 2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

3. Jak hodnotíte přínos technických pomůcek pro zrakově postižené?

4. Jak by zrakově postižení zvládali každodenní život bez těchto pomůcek?

5. Které pomůcky by měly být hrazeny státem respektive ze zdravotního pojištění?

6. Měli by zrakově postižení být integrováni do profesního života?

7. Chtěl/a byste mít v práci kolegu se zrakovým postižením?

8. Měly by zrakově postižené děti navštěvovat běžné školy?

9. Jak vnímáte přístupnost veřejného prostoru a hromadné dopravy pro zrakově postižené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Máte nebo jste měl/a osobní vztah k zrakově postiženému?

3. Jak hodnotíte přínos technických pomůcek pro zrakově postižené?

4. Jak by zrakově postižení zvládali každodenní život bez těchto pomůcek?

5. Které pomůcky by měly být hrazeny státem respektive ze zdravotního pojištění?

6. Měli by zrakově postižení být integrováni do profesního života?

7. Chtěl/a byste mít v práci kolegu se zrakovým postižením?

8. Měly by zrakově postižené děti navštěvovat běžné školy?

9. Jak vnímáte přístupnost veřejného prostoru a hromadné dopravy pro zrakově postižené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ostrčilík, J.Jak většinová společnost rozumí nevidomým a slabozrakým (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vime-o-zrakove-postizenych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.