Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Virtuální peníze a moderní metody plateb

Virtuální peníze a moderní metody plateb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Möhwald
Šetření:19. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, který bude použit v mé bakalářské práci na téma "Virtuální peníze a moderní metody plateb".

Předem děkuji za spolupráci při získávání informací na dané téma.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7660,8 %61,79 %  
Muž4939,2 %39,84 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-268366,4 %67,48 %  
27-362318,4 %18,7 %  
37-50129,6 %9,76 %  
50 a více43,2 %3,25 %  
méně než 1832,4 %2,44 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6451,2 %52,03 %  
Vysokoškolské4032 %32,52 %  
Střední s výučním listem129,6 %9,76 %  
Základní97,2 %7,32 %  

Graf

4. Jak často platíte platební kartou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 5, Občasotázka č. 5, Nikdyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často6753,6 %54,47 %  
Občas4435,2 %35,77 %  
Nikdy1411,2 %11,38 %  

Graf

5. Máte na platební kartě aktivované platby přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9181,25 %73,98 %  
Ne1816,07 %14,63 %  
Nevím32,68 %2,44 %  

Graf

6. Jak často platíte platební kartou na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4641,07 %37,4 %  
Často3833,93 %30,89 %  
Nikdy2623,21 %21,14 %  
Nevím o této možnosti21,79 %1,63 %  

Graf

7. Jak často platíte za služby mobilním telefonem? (např.: SMS Jízdenka, Dárcovská SMS, Soutěže, přístup na webové stránky,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5846,4 %47,15 %  
Nikdy5544 %44,72 %  
Často118,8 %8,94 %  
Nevím o této možnosti10,8 %0,81 %  

Graf

8. Jak často platíte pomocí platebních portálů? (např.: GoPay, PayU, Skrill/Moneybookers, PayPal, PaySec, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 9, Občasotázka č. 9, Nikdyotázka č. 10, Nevím o této možnostiotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6652,8 %53,66 %  
Občas4334,4 %34,96 %  
Často1310,4 %10,57 %  
Nevím o této možnosti32,4 %2,44 %  

Graf

9. Které z platebních portálů užíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PayPal3665,45 %29,27 %  
PayU2545,45 %20,33 %  
GoPay1221,82 %9,76 %  
PaySec916,36 %7,32 %  
Jiné59,09 %4,07 %  
Skrill/Moneybookers35,45 %2,44 %  

Graf

10. Znáte Bitcoin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám6350,4 %51,22 %  
Ano, nepoužívám5644,8 %45,53 %  
Ano, používám64,8 %4,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak často platíte pomocí platebních portálů? (např.: GoPay, PayU, Skrill/Moneybookers, PayPal, PaySec, ...)

  • odpověď Nikdy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s výučním listem na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 4. Jak často platíte platební kartou?
  • odpověď Občas:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi PayPal na otázku 9. Které z platebních portálů užíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak často platíte platební kartou?

5. Máte na platební kartě aktivované platby přes internet?

6. Jak často platíte platební kartou na internetu?

7. Jak často platíte za služby mobilním telefonem? (např.: SMS Jízdenka, Dárcovská SMS, Soutěže, přístup na webové stránky,...)

8. Jak často platíte pomocí platebních portálů? (např.: GoPay, PayU, Skrill/Moneybookers, PayPal, PaySec, ...)

9. Které z platebních portálů užíváte?

10. Znáte Bitcoin?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak často platíte platební kartou?

5. Máte na platební kartě aktivované platby přes internet?

6. Jak často platíte platební kartou na internetu?

7. Jak často platíte za služby mobilním telefonem? (např.: SMS Jízdenka, Dárcovská SMS, Soutěže, přístup na webové stránky,...)

8. Jak často platíte pomocí platebních portálů? (např.: GoPay, PayU, Skrill/Moneybookers, PayPal, PaySec, ...)

9. Které z platebních portálů užíváte?

10. Znáte Bitcoin?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Möhwald, T.Virtuální peníze a moderní metody plateb (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://virtualni-penize-platby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.