Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Virtuální světy pro NEaktivní uživatele

Virtuální světy pro NEaktivní uživatele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Efler
Šetření:06. 04. 2012 - 16. 04. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


rád bych Vás požádal o vyplnění svého dotazníku na téma Virtuálních světů, jehož výsledky budou použity jako podklady pro mou dimlomovou práci. Je určen pro neaktivní uživatele virtuálních světů.

Odpovědi respondentů

1. Váš Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 18-288779,09 %79,09 %  
• 14-18 let1110 %10 %  
• 28-38109,09 %9,09 %  
• 38 a výše21,82 %1,82 %  

Graf

2. Znáte některý z níže uvedených virtuálních světů? Second Life, Active World, World of Warcraft, Open Simulator, Lineage 2.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7669,09 %69,09 %  
ne3027,27 %27,27 %  
nevím43,64 %3,64 %  

Graf

3. Znáte někoho ve Vašem prostření, kdo se pohybuje ve virtuálním světě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7870,91 %70,91 %  
ne3229,09 %29,09 %  

Graf

4. Kolik si myslíte, že lidé ve Vašem okolí tráví v těchto světech času (měsíčně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 30 a více hodin3632,73 %32,73 %  
• 5 až 10 hodin2320,91 %20,91 %  
• 11 až 20 Hodin2220 %20 %  
• 0 až 4 hodin2018,18 %18,18 %  
• 20 až 30 hodin98,18 %8,18 %  

Graf

5. Myslíte si, že trávení času ve virtuální realitě ovlivňuje negativně osobnost člověka a jeho chování k ostatním lidem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5751,82 %51,82 %  
nevím2825,45 %25,45 %  
ne2522,73 %22,73 %  

Graf

6. Myslíte si, že virtuální realita má vliv na kvalitu mezilidských vztahů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4641,82 %41,82 %  
spíše souhlasím4540,91 %40,91 %  
spíše nesouhlasím1110 %10 %  
nevím87,27 %7,27 %  

Graf

7. Jaký má virtuální realita přínos pro lidstvo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám názor5146,36 %46,36 %  
Záporný4339,09 %39,09 %  
kladný1614,55 %14,55 %  

Graf

8. Myslíte si, že virtuální vztahy nahrazují reálné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5550 %50 %  
ano4440 %40 %  
nevím1110 %10 %  

Graf

9. Myslíte si, že prohlubováním znalostí o virtuálních světech, můžeme získat nové možnosti pro budoucí život člověka? Jako např. virtuální burzy a prodejny zboží atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6559,09 %59,09 %  
ne4540,91 %40,91 %  

Graf

10. Láká Vás možnost trávit svůj volný čas ve virtuální realitě, kde se stává nemožné možným a můžete si tak lehce splnit své sny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7870,91 %70,91 %  
ano3229,09 %29,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš Věk?

2. Znáte některý z níže uvedených virtuálních světů? Second Life, Active World, World of Warcraft, Open Simulator, Lineage 2.

3. Znáte někoho ve Vašem prostření, kdo se pohybuje ve virtuálním světě?

4. Kolik si myslíte, že lidé ve Vašem okolí tráví v těchto světech času (měsíčně)?

5. Myslíte si, že trávení času ve virtuální realitě ovlivňuje negativně osobnost člověka a jeho chování k ostatním lidem?

6. Myslíte si, že virtuální realita má vliv na kvalitu mezilidských vztahů?

7. Jaký má virtuální realita přínos pro lidstvo?

8. Myslíte si, že virtuální vztahy nahrazují reálné?

9. Myslíte si, že prohlubováním znalostí o virtuálních světech, můžeme získat nové možnosti pro budoucí život člověka? Jako např. virtuální burzy a prodejny zboží atd.?

10. Láká Vás možnost trávit svůj volný čas ve virtuální realitě, kde se stává nemožné možným a můžete si tak lehce splnit své sny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš Věk?

2. Znáte některý z níže uvedených virtuálních světů? Second Life, Active World, World of Warcraft, Open Simulator, Lineage 2.

3. Znáte někoho ve Vašem prostření, kdo se pohybuje ve virtuálním světě?

4. Kolik si myslíte, že lidé ve Vašem okolí tráví v těchto světech času (měsíčně)?

5. Myslíte si, že trávení času ve virtuální realitě ovlivňuje negativně osobnost člověka a jeho chování k ostatním lidem?

6. Myslíte si, že virtuální realita má vliv na kvalitu mezilidských vztahů?

7. Jaký má virtuální realita přínos pro lidstvo?

8. Myslíte si, že virtuální vztahy nahrazují reálné?

9. Myslíte si, že prohlubováním znalostí o virtuálních světech, můžeme získat nové možnosti pro budoucí život člověka? Jako např. virtuální burzy a prodejny zboží atd.?

10. Láká Vás možnost trávit svůj volný čas ve virtuální realitě, kde se stává nemožné možným a můžete si tak lehce splnit své sny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Efler, J.Virtuální světy pro NEaktivní uživatele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://virtualni-svety-pro-neaktivn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.