Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv myslivosti na českou ekonomiku

Vliv myslivosti na českou ekonomiku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Lepš
Šetření:02. 12. 2014 - 30. 12. 2014
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:01.14:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se s pojmem myslivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5698,25 %98,25 %  
Ne11,75 %1,75 %  

Graf

2. Vlastní zkušenosti s myslivostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z doslechu3052,63 %52,63 %  
Myslivec v rodině2543,86 %43,86 %  
Z médií2442,11 %42,11 %  
Sám provozuji myslivost23,51 %3,51 %  

Graf

3. Osobní postoj k myslivosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní3256,14 %56,14 %  
Negativní2543,86 %43,86 %  

Graf

4. Zprávy o myslivosti prezentované ve sdělovacích prostředích mne ovlivňují

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně4273,68 %73,68 %  
Pozitivně1526,32 %26,32 %  

Graf

5. Ses současným stavem myslivosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3256,14 %56,14 %  
Souhlasím2543,86 %43,86 %  

Graf

6. Způsob obhospodařování volně žijící zvěře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Současným provozováním práva myslivosti3459,65 %59,65 %  
Ponechat přirozený vývoj na přirodě1424,56 %24,56 %  
Jiným způsobem - například profesionálními lovci915,79 %15,79 %  

Graf

7. V našem státě, jako jednom z mála v Evropě, probíhá dle veterinárních předpisů léčení zvěře, například proti parazitům, virovým onemocněním a nákazám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s léčením5291,23 %91,23 %  
Nesouhlasím s léčením58,77 %8,77 %  

Graf

8. Je ochrana přírody (živočichů i rostlin) prováděná státem dostatečná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3256,14 %56,14 %  
Ano2442,11 %42,11 %  
Jsou to zbytečně vynaložené peníze11,75 %1,75 %  

Graf

9. Víte kolik procent ve spotřebě masa představuje konzumace zvěřiny v naší republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5%2645,61 %45,61 %  
1%2442,11 %42,11 %  
10%712,28 %12,28 %  

Graf

10. Váš postoj ke konzumaci zvěřiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to zpestření4171,93 %71,93 %  
Zvěřinu nejím1221,05 %21,05 %  
Konzumace by se měla zakázat např. z důvodu nemoci apod.47,02 %7,02 %  

Graf

11. Objevuje se zvěřina na vašem stole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas, dle možností zajištění2747,37 %47,37 %  
Ne2340,35 %40,35 %  
Pravidelně712,28 %12,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Osobní postoj k myslivosti

 • odpověď Pozitivní:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 5. Ses současným stavem myslivosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 4. Zprávy o myslivosti prezentované ve sdělovacích prostředích mne ovlivňují

5. Ses současným stavem myslivosti

 • odpověď Nesouhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 3. Osobní postoj k myslivosti

6. Způsob obhospodařování volně žijící zvěře?

 • odpověď Současným provozováním práva myslivosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 5. Ses současným stavem myslivosti

11. Objevuje se zvěřina na vašem stole?

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvěřinu nejím na otázku 10. Váš postoj ke konzumaci zvěřiny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se s pojmem myslivost?

2. Vlastní zkušenosti s myslivostí?

3. Osobní postoj k myslivosti

4. Zprávy o myslivosti prezentované ve sdělovacích prostředích mne ovlivňují

5. Ses současným stavem myslivosti

6. Způsob obhospodařování volně žijící zvěře?

7. V našem státě, jako jednom z mála v Evropě, probíhá dle veterinárních předpisů léčení zvěře, například proti parazitům, virovým onemocněním a nákazám

8. Je ochrana přírody (živočichů i rostlin) prováděná státem dostatečná

9. Víte kolik procent ve spotřebě masa představuje konzumace zvěřiny v naší republice?

10. Váš postoj ke konzumaci zvěřiny?

11. Objevuje se zvěřina na vašem stole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se s pojmem myslivost?

2. Vlastní zkušenosti s myslivostí?

3. Osobní postoj k myslivosti

4. Zprávy o myslivosti prezentované ve sdělovacích prostředích mne ovlivňují

5. Ses současným stavem myslivosti

6. Způsob obhospodařování volně žijící zvěře?

7. V našem státě, jako jednom z mála v Evropě, probíhá dle veterinárních předpisů léčení zvěře, například proti parazitům, virovým onemocněním a nákazám

8. Je ochrana přírody (živočichů i rostlin) prováděná státem dostatečná

9. Víte kolik procent ve spotřebě masa představuje konzumace zvěřiny v naší republice?

10. Váš postoj ke konzumaci zvěřiny?

11. Objevuje se zvěřina na vašem stole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lepš, T.Vliv myslivosti na českou ekonomiku (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.