Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv cizích jazyků na trhu práce

Vliv cizích jazyků na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Zapletálek
Šetření:18. 04. 2012 - 03. 05. 2012
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den milí respondeti!

 

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku - Vliv cizích jazyků na uplatnění na trhu práce. Tento dotazník bude sloužit k vědeckým účelům a přípravě případové studie.

 

Dotazník Vám nezabere více jak 5 minut.

 

Děkujeme Vám za vyplnění

 

Centrum pro veřejnou politiku

Odpovědi respondentů

1. Co si myslíte o celkové úrovni znalostí cizích jazyků u populace 50-64 let v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je špatná5248,6 %48,6 %  
Je velmi špatná4340,19 %40,19 %  
Je dobrá76,54 %6,54 %  
Nevím54,67 %4,67 %  

Graf

2. Jaký vliv má podle Vás nízká úroveň znalostí cizích jazyků na situaci občanů v této věkově skupině na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhorší šance na trhu práce8074,77 %74,77 %  
Nemá žádný vliv1110,28 %10,28 %  
Vylepší šance na trhu práce109,35 %9,35 %  
Nevím65,61 %5,61 %  

Graf

3. 3. Co si myslíte o následujících tvrzení (1-úplně souhlasím, 5 – vůbec nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Znalost cizích jazyků je důležitá při uplatnění na trhu práce1.5790.767
Znalost cizího jazyka pomůže při hledaní práce1.5140.829
Znalost cizího jazyka může být rozhodující při uplatnění osob starších 50 let na trhu práce2.4391.293
Člověk, který umí cizí jazyk(y) má lepší šance na trhu práce než ten, který cizí jazyky neumí1.5140.792
Učením cizího jazyka si osoby starší 50ti let vylepší šance na trhu práce2.281.267

Graf

4. Do jaké míry podle Vás napomůže znalost cizího jazyka při uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do velké míry5652,34 %52,34 %  
Může byt rozhodující4642,99 %42,99 %  
Nevím32,8 %2,8 %  
Nemá žádný vliv21,87 %1,87 %  

Graf

5. 5. Do jaké věková kategorie patříte Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-34 let 9891,59 %91,59 %  
35-49 let65,61 %5,61 %  
18-34 let 65+ let10,93 %0,93 %  
60-64 let10,93 %0,93 %  
50-55 let10,93 %0,93 %  

Graf

6. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8377,57 %77,57 %  
Muž2422,43 %22,43 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaná/ý6056,07 %56,07 %  
Nezaměstnaná/y4239,25 %39,25 %  
V domácnosti43,74 %3,74 %  
V důchodu10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si myslíte o celkové úrovni znalostí cizích jazyků u populace 50-64 let v ČR?

2. Jaký vliv má podle Vás nízká úroveň znalostí cizích jazyků na situaci občanů v této věkově skupině na trhu práce?

3. 3. Co si myslíte o následujících tvrzení (1-úplně souhlasím, 5 – vůbec nesouhlasím):

4. Do jaké míry podle Vás napomůže znalost cizího jazyka při uplatnění na trhu práce?

5. 5. Do jaké věková kategorie patříte Vy?

6. Jaké jste pohlaví?

7. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si myslíte o celkové úrovni znalostí cizích jazyků u populace 50-64 let v ČR?

2. Jaký vliv má podle Vás nízká úroveň znalostí cizích jazyků na situaci občanů v této věkově skupině na trhu práce?

3. 3. Co si myslíte o následujících tvrzení (1-úplně souhlasím, 5 – vůbec nesouhlasím):

4. Do jaké míry podle Vás napomůže znalost cizího jazyka při uplatnění na trhu práce?

5. 5. Do jaké věková kategorie patříte Vy?

6. Jaké jste pohlaví?

7. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zapletálek, D.Vliv cizích jazyků na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-cizich-jazyku-na-uplatn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.