Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Covidu na rozvozové služby

Vliv Covidu na rozvozové služby

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Deylová
Šetření:04. 11. 2020 - 09. 11. 2020
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky České zemědělské univerzity v Praze,chtěly bychom Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a slouží jako základ pro vytvoření seminární práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte službu rozvozu potravin? (Rohlík, Košík, Tesco)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9797 %97 %  
ne33 %3 %  

Graf

2. Využívali jste rozvoz potravin před koronavirem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7072,16 %70 %  
ano2727,84 %27 %  

Graf

3. Jak často jste službu rozvozu potravin využívali před koronavirem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně1555,56 %15 %  
1x měsíčně518,52 %5 %  
několikrát do měsíce414,81 %4 %  
jednou týdně311,11 %3 %  

Graf

4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně1244,44 %12 %  
několikrát do měsíce622,22 %6 %  
1x měsíčně518,52 %5 %  
jednou týdně311,11 %3 %  
několikrát do týdne13,7 %1 %  

Graf

5. Využíváte službu dovozu jídla z restaurací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6464 %64 %  
ne3636 %36 %  

Graf

6. Podpořili jste svojí oblíbenou restauraci/kavárnu během koronaviru zakoupením jejich jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5687,5 %56 %  
ne812,5 %8 %  

Graf

7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovoz4275 %42 %  
vyzvednutí1425 %14 %  

Graf

8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce1628,57 %16 %  
1x měsíčně1323,21 %13 %  
jednou týdně1119,64 %11 %  
méně1119,64 %11 %  
několikrát do týdne58,93 %5 %  

Graf

9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do týdne1425 %14 %  
jednou týdně1323,21 %13 %  
několikrát do měsíce1323,21 %13 %  
1x měsíčně916,07 %9 %  
méně712,5 %7 %  

Graf

10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5089,29 %50 %  
ano610,71 %6 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6464 %64 %  
muž3636 %36 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let4343 %43 %  
26-35 let3434 %34 %  
36-45 let1010 %10 %  
46-55 let66 %6 %  
56 a více let44 %4 %  
méně než 18 let33 %3 %  

Graf

13. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4343 %43 %  
střední s maturitou4343 %43 %  
základní77 %7 %  
střední odborné (s výučním listem)55 %5 %  
vyšší odborné22 %2 %  

Graf

14. Současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á6161 %61 %  
student/ka2525 %25 %  
podnikatel/ka77 %7 %  
na mateřské dovolené77 %7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využívali jste rozvoz potravin před koronavirem?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 3. Jak často jste službu rozvozu potravin využívali před koronavirem?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

3. Jak často jste službu rozvozu potravin využívali před koronavirem?

 • odpověď méně:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

5. Využíváte službu dovozu jídla z restaurací?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Podpořili jste svojí oblíbenou restauraci/kavárnu během koronaviru zakoupením jejich jídla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovoz na otázku 7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyzvednutí na otázku 7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do týdne na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

6. Podpořili jste svojí oblíbenou restauraci/kavárnu během koronaviru zakoupením jejich jídla?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovoz na otázku 7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyzvednutí na otázku 7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do týdne na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?

 • odpověď dovoz:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do týdne na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?

10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dovoz na otázku 7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do týdne na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou týdně na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?

11. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?

14. Současná ekonomická aktivita

 • odpověď zaměstnaný/á:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte službu rozvozu potravin? (Rohlík, Košík, Tesco)

2. Využívali jste rozvoz potravin před koronavirem?

3. Jak často jste službu rozvozu potravin využívali před koronavirem?

4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

5. Využíváte službu dovozu jídla z restaurací?

6. Podpořili jste svojí oblíbenou restauraci/kavárnu během koronaviru zakoupením jejich jídla?

7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?

8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?

9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?

10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání?

14. Současná ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte službu rozvozu potravin? (Rohlík, Košík, Tesco)

2. Využívali jste rozvoz potravin před koronavirem?

3. Jak často jste službu rozvozu potravin využívali před koronavirem?

4. Jak často využíváte rozvoz potravin během koronaviru?

5. Využíváte službu dovozu jídla z restaurací?

6. Podpořili jste svojí oblíbenou restauraci/kavárnu během koronaviru zakoupením jejich jídla?

7. Dáváte přednost během koronavirové situace spíše dovozu jídla anebo vyzvednutím na výdejním okénku?

8. Jak často jste si objednávali dovoz jídla před koronavirem?

9. Jak často si objednáváte dovoz jídla během koronaviru?

10. Zhoršili se dle vás rozvozové služby (jídla/potravin) během koronaviru?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání?

14. Současná ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Deylová, J.Vliv Covidu na rozvozové služby (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vliv-covidu-na-rozvozove-slu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.