Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv dopravy na život v Praze a jejím okolí

Vliv dopravy na život v Praze a jejím okolí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Horáčková
Šetření:18. 01. 2021 - 20. 01. 2021
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit vliv pražské dopravy na obyvatele žijící v Praze. Dotazník je anonymní. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7877,23 %77,23 %  
Žena2322,77 %22,77 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-405857,43 %57,43 %  
Méně jak 25 let1817,82 %17,82 %  
41-551817,82 %17,82 %  
56-6554,95 %4,95 %  
65+21,98 %1,98 %  

Graf

3. Upřednostňujete cestování po Praze prostřednictvím MHD nebo raději cestujete autem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD7069,31 %69,31 %  
Jak kdy2120,79 %20,79 %  
Auto109,9 %9,9 %  

Graf

4. Pokud jste zvolili možnost pro MHD nebo Jak kdy, tak usnadňuje Vám MHD cestování po městě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8498,82 %83,17 %  
ne11,18 %0,99 %  

Graf

5. Jaký dopravní prostředek MHD nejvíce využíváte pro své cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tramvaj3635,64 %35,64 %  
Metro3534,65 %34,65 %  
Autobus3029,7 %29,7 %  

Graf

6. Jak často používáte možnost taxislužeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec5554,46 %54,46 %  
Občas3736,63 %36,63 %  
Často65,94 %5,94 %  
Méně často32,97 %2,97 %  

Graf

7. Vnímáte jízdní řády jako dostatečně čitelné a srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9695,05 %95,05 %  
ne54,95 %4,95 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v Praze dostatek bezbariérových zastávek/stanic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7271,29 %71,29 %  
ne2928,71 %28,71 %  

Graf

9. Je pro Vás nákup jízdních dokladů snadno dostupný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9493,07 %93,07 %  
ne76,93 %6,93 %  

Graf

10. Je pro Vás nákup jízdních dokladů cenově dostupný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9897,03 %97,03 %  
ne32,97 %2,97 %  

Graf

11. Cítíte se dostatečně bezpečně při cestování v MHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8988,12 %88,12 %  
ne1211,88 %11,88 %  

Graf

12. Jak často využíváte noční spoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5756,44 %56,44 %  
Vůbec2120,79 %20,79 %  
Méně často1918,81 %18,81 %  
Často43,96 %3,96 %  

Graf

13. Je MHD spolehlivé? Jezdí včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5251,49 %51,49 %  
Ano4443,56 %43,56 %  
Spíše ne54,95 %4,95 %  

Graf

14. Myslíte si, že kapacita vozů MHD je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4645,54 %45,54 %  
Ano4140,59 %40,59 %  
Spíše ne1211,88 %11,88 %  
Ne21,98 %1,98 %  

Graf

15. Bojíte se případné nákazy během cesty v MHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7069,31 %69,31 %  
ano3130,69 %30,69 %  

Graf

16. Jak hodnotíte bezpečnost při cestování v MHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5958,42 %58,42 %  
dobrý2120,79 %20,79 %  
výborný1817,82 %17,82 %  
dostatečný32,97 %2,97 %  

Graf

17. Myslíte si, že v důsledku propojenosti a dostupnosti jednotlivých dopravních spojů dochází ke zvýšení kriminality v hlavním městě Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4342,57 %42,57 %  
nesouhlasím3029,7 %29,7 %  
nevím2726,73 %26,73 %  
spíše souhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

18. Máte pocit, že zvýšený počet zahraničních leteckých a vlakových spojů a s tím zapříčiněný příliv turistů narušuje běžný život v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3433,66 %33,66 %  
spíše souhlasím3029,7 %29,7 %  
nesouhlasím1413,86 %13,86 %  
nevím1211,88 %11,88 %  
souhlasím1110,89 %10,89 %  

Graf

19. Pokud jste z příměstských oblastí dopravujete se do Prahy pomocí auta nebo pražské integrované dopravy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pražská integrovaná doprava2960,42 %28,71 %  
Auto1939,58 %18,81 %  

Graf

20. Pokud ano, je toto pokrytí dostatečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1739,53 %16,83 %  
Ano1637,21 %15,84 %  
Spíše ne818,6 %7,92 %  
Ne24,65 %1,98 %  

Graf

21. Používáte kolo jako dopravní prostředek při cestování po Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec7473,27 %73,27 %  
Občas2019,8 %19,8 %  
Méně často54,95 %4,95 %  
Často21,98 %1,98 %  

Graf

22. Pokud ano, je Praha dostatečně pokrytá cyklostezkami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3262,75 %31,68 %  
ano1937,25 %18,81 %  

Graf

23. Jak vnímáte dopravní situaci v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3837,62 %37,62 %  
dostatečný2726,73 %26,73 %  
chvalitebný2120,79 %20,79 %  
nedostatečný109,9 %9,9 %  
výborný54,95 %4,95 %  

Graf

24. Omezili byste v důsledku špatné kvality ovzduší v některých částech Prahy osobní dopravu a nahradili byste ji radši za MHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5655,45 %55,45 %  
ne4544,55 %44,55 %  

Graf

25. Jsou parkovací zóny dobře dostupné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3534,65 %34,65 %  
Spíše ano3433,66 %33,66 %  
Ano1615,84 %15,84 %  
Ne1615,84 %15,84 %  

Graf

26. Jak vnímáte jejich kapacitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3938,61 %38,61 %  
dobrý2726,73 %26,73 %  
dostatečný2423,76 %23,76 %  
chvalitebný98,91 %8,91 %  
výborný21,98 %1,98 %  

Graf

27. Je cena za parkování přijatelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6362,38 %62,38 %  
ne3837,62 %37,62 %  

Graf

28. Využíváte služby jako půjčování kol, šlapadla, vyhlídkové lodě, lanovky atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4847,52 %47,52 %  
Spíše ne2524,75 %24,75 %  
Spíše ano1615,84 %15,84 %  
Ano1211,88 %11,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

24. Omezili byste v důsledku špatné kvality ovzduší v některých částech Prahy osobní dopravu a nahradili byste ji radši za MHD?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Auto na otázku 3. Upřednostňujete cestování po Praze prostřednictvím MHD nebo raději cestujete autem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Upřednostňujete cestování po Praze prostřednictvím MHD nebo raději cestujete autem?

4. Pokud jste zvolili možnost pro MHD nebo Jak kdy, tak usnadňuje Vám MHD cestování po městě?

5. Jaký dopravní prostředek MHD nejvíce využíváte pro své cestování?

6. Jak často používáte možnost taxislužeb?

7. Vnímáte jízdní řády jako dostatečně čitelné a srozumitelné?

8. Myslíte si, že je v Praze dostatek bezbariérových zastávek/stanic?

9. Je pro Vás nákup jízdních dokladů snadno dostupný?

10. Je pro Vás nákup jízdních dokladů cenově dostupný?

11. Cítíte se dostatečně bezpečně při cestování v MHD?

12. Jak často využíváte noční spoje?

13. Je MHD spolehlivé? Jezdí včas?

14. Myslíte si, že kapacita vozů MHD je dostatečná?

15. Bojíte se případné nákazy během cesty v MHD?

16. Jak hodnotíte bezpečnost při cestování v MHD?

17. Myslíte si, že v důsledku propojenosti a dostupnosti jednotlivých dopravních spojů dochází ke zvýšení kriminality v hlavním městě Praze?

18. Máte pocit, že zvýšený počet zahraničních leteckých a vlakových spojů a s tím zapříčiněný příliv turistů narušuje běžný život v Praze?

19. Pokud jste z příměstských oblastí dopravujete se do Prahy pomocí auta nebo pražské integrované dopravy?

20. Pokud ano, je toto pokrytí dostatečné?

21. Používáte kolo jako dopravní prostředek při cestování po Praze?

22. Pokud ano, je Praha dostatečně pokrytá cyklostezkami?

23. Jak vnímáte dopravní situaci v Praze?

24. Omezili byste v důsledku špatné kvality ovzduší v některých částech Prahy osobní dopravu a nahradili byste ji radši za MHD?

25. Jsou parkovací zóny dobře dostupné?

26. Jak vnímáte jejich kapacitu?

27. Je cena za parkování přijatelná?

28. Využíváte služby jako půjčování kol, šlapadla, vyhlídkové lodě, lanovky atd.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Upřednostňujete cestování po Praze prostřednictvím MHD nebo raději cestujete autem?

4. Pokud jste zvolili možnost pro MHD nebo Jak kdy, tak usnadňuje Vám MHD cestování po městě?

5. Jaký dopravní prostředek MHD nejvíce využíváte pro své cestování?

6. Jak často používáte možnost taxislužeb?

7. Vnímáte jízdní řády jako dostatečně čitelné a srozumitelné?

8. Myslíte si, že je v Praze dostatek bezbariérových zastávek/stanic?

9. Je pro Vás nákup jízdních dokladů snadno dostupný?

10. Je pro Vás nákup jízdních dokladů cenově dostupný?

11. Cítíte se dostatečně bezpečně při cestování v MHD?

12. Jak často využíváte noční spoje?

13. Je MHD spolehlivé? Jezdí včas?

14. Myslíte si, že kapacita vozů MHD je dostatečná?

15. Bojíte se případné nákazy během cesty v MHD?

16. Jak hodnotíte bezpečnost při cestování v MHD?

17. Myslíte si, že v důsledku propojenosti a dostupnosti jednotlivých dopravních spojů dochází ke zvýšení kriminality v hlavním městě Praze?

18. Máte pocit, že zvýšený počet zahraničních leteckých a vlakových spojů a s tím zapříčiněný příliv turistů narušuje běžný život v Praze?

19. Pokud jste z příměstských oblastí dopravujete se do Prahy pomocí auta nebo pražské integrované dopravy?

20. Pokud ano, je toto pokrytí dostatečné?

21. Používáte kolo jako dopravní prostředek při cestování po Praze?

22. Pokud ano, je Praha dostatečně pokrytá cyklostezkami?

23. Jak vnímáte dopravní situaci v Praze?

24. Omezili byste v důsledku špatné kvality ovzduší v některých částech Prahy osobní dopravu a nahradili byste ji radši za MHD?

25. Jsou parkovací zóny dobře dostupné?

26. Jak vnímáte jejich kapacitu?

27. Je cena za parkování přijatelná?

28. Využíváte služby jako půjčování kol, šlapadla, vyhlídkové lodě, lanovky atd.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horáčková, V.Vliv dopravy na život v Praze a jejím okolí (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vliv-dopravy-na-zivot-v-praz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.