Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv filmu na publikum

Vliv filmu na publikum

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Horová
Šetření:18. 02. 2012 - 25. 02. 2012
Počet respondentů:261
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru sociální a mediální komunikace. Výsledky tohoto dotazníku budou použity jako podklady pro diplomovou práci. Předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21080,46 %80,46 %  
Muž5119,54 %19,54 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2514154,02 %54,02 %  
15-206324,14 %24,14 %  
26-30269,96 %9,96 %  
36 a více166,13 %6,13 %  
31-35155,75 %5,75 %  

Graf

3. Je pro Vás při výběru filmu rozhodující žánr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13049,81 %49,81 %  
Ano9837,55 %37,55 %  
Spíše ne269,96 %9,96 %  
Ne72,68 %2,68 %  

Graf

4. Pokud budete před shlédnutím filmu upozorněni, že je natočen podle skutečné události, ovlivní to Váš přístup k filmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11644,44 %44,44 %  
Určitě ano8131,03 %31,03 %  
Spíše ne4718,01 %18,01 %  
Určitě ne176,51 %6,51 %  

Graf

5. Pokud se dozvíte po shlédnutí filmu, že byl natočen podle skutečné události, ovlivní to zpětně Váš názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11744,83 %44,83 %  
Spíše ne6826,05 %26,05 %  
Určitě ano5521,07 %21,07 %  
Určitě ne218,05 %8,05 %  

Graf

6. Nejčastěji sledujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komedie18470,5 %70,5 %  
Drama10941,76 %41,76 %  
Thriller8532,57 %32,57 %  
Sci-fi7026,82 %26,82 %  
Historický6725,67 %25,67 %  
Akční6524,9 %24,9 %  
Horor4316,48 %16,48 %  
Kriminální film4015,33 %15,33 %  

Graf

7. Je pro Vás hraný film relevantním zdrojem informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11845,21 %45,21 %  
Spíše ano9034,48 %34,48 %  
Učitě ne3312,64 %12,64 %  
Určitě ano207,66 %7,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Je pro Vás při výběru filmu rozhodující žánr?

4. Pokud budete před shlédnutím filmu upozorněni, že je natočen podle skutečné události, ovlivní to Váš přístup k filmu?

5. Pokud se dozvíte po shlédnutí filmu, že byl natočen podle skutečné události, ovlivní to zpětně Váš názor?

6. Nejčastěji sledujete:

7. Je pro Vás hraný film relevantním zdrojem informací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Je pro Vás při výběru filmu rozhodující žánr?

4. Pokud budete před shlédnutím filmu upozorněni, že je natočen podle skutečné události, ovlivní to Váš přístup k filmu?

5. Pokud se dozvíte po shlédnutí filmu, že byl natočen podle skutečné události, ovlivní to zpětně Váš názor?

6. Nejčastěji sledujete:

7. Je pro Vás hraný film relevantním zdrojem informací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horová, K.Vliv filmu na publikum (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-filmu-na-publikum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.