Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv hrozby terorismu na českou společnost

Vliv hrozby terorismu na českou společnost

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Skácel
Šetření:12. 04. 2018 - 27. 04. 2018
Počet respondentů:283
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studenti Ekonomické fakulty VŠB-TUO a toto dotazníkové šetření bude součástí naší seminární práce, která nese název „Vliv hrozby terorismu na českou společnost“.  Prosíme všechny dotazované ve věku od 15 let o vyplnění anonymního dotazníku a uvedení pravdivých informací. 

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějaké teroristické hnutí (skupiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24285,51 %85,51 %  
ne4114,49 %14,49 %  

Graf

2. Jaké si myslíte, že jsou hlavní motivy terorismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženské15655,12 %55,12 %  
politické6723,67 %23,67 %  
psychologické4315,19 %15,19 %  
jiné176,01 %6,01 %  

Graf

3. Myslíte si, že k ohroženosti ČR přispívá její členství v mezinárodních organizacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14350,53 %50,53 %  
ano7526,5 %26,5 %  
nevím6522,97 %22,97 %  

Graf

4. Myslíte si, že příliv imigrantů zvýšil riziko ohrožení terorismem v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15655,12 %55,12 %  
ne10135,69 %35,69 %  
nevím269,19 %9,19 %  

Graf

5. Ve které instituce v oblasti prevence teroristických útoků máte největší důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Armáda ČR17260,78 %60,78 %  
Bezpečnostní informační služba11640,99 %40,99 %  
Policie ČR8630,39 %30,39 %  
Jiné4716,61 %16,61 %  
Úřad pro zahraniční styky a informace4716,61 %16,61 %  
Bezpečnostní rada státu3412,01 %12,01 %  
Parlament ČR72,47 %2,47 %  

Graf

6. Domníváte se, že by ČR mohla být potenciálním cílem teroristů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14651,59 %51,59 %  
ano9132,16 %32,16 %  
nevím4616,25 %16,25 %  

Graf

7. Pociťujete v současné době zvýšení bezpečnostních opatření v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16156,89 %56,89 %  
ano9633,92 %33,92 %  
nevím269,19 %9,19 %  

Graf

8. Ovlivňují Vaše rozhodnutí navštěvovat veřejná prostranství skutečnosti uplynulých teroristických událostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17862,9 %62,9 %  
někdy7626,86 %26,86 %  
ano2910,25 %10,25 %  

Graf

9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

Ohodnoťte jednotlivé položky podle pociťované míry bezpečí na stupnici 1 – 5, jako ve škole (1 = zcela bezpečně, 2 = spíše bezpečně, 3 = nevím, 4 = spíše ne bezpečně, 5 = vůbec ne bezpečně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Veřejná doprava1.9050.885
Festivaly2.6041.391
Nákupní centra2.1481.109
Trhy2.181.215
Letiště2.5191.402
Nádraží2.1941.188
Náměstí1.9431.064
Koncerty2.4911.43
Restaurace1.5340.765
Veřejná shromáždění2.5761.361
Sportovní stadiony2.5511.421
Kulturní památky1.7530.886

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17060,07 %60,07 %  
muž11339,93 %39,93 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2415153,36 %53,36 %  
25 - 346924,38 %24,38 %  
35 - 44289,89 %9,89 %  
45 - 54186,36 %6,36 %  
65 a více113,89 %3,89 %  
55 - 6462,12 %2,12 %  

Graf

12. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel9533,57 %33,57 %  
20 001 - 100 000 obyvatel7125,09 %25,09 %  
1 001 - 5 000 obyvatel6021,2 %21,2 %  
5 001 - 20 000 obyvatel3612,72 %12,72 %  
do 1 000 obyvatel217,42 %7,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že příliv imigrantů zvýšil riziko ohrožení terorismem v ČR?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letiště=5 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

8. Ovlivňují Vaše rozhodnutí navštěvovat veřejná prostranství skutečnosti uplynulých teroristických událostí?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Festivaly=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

 • odpověď Kulturní památky=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní stadiony=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trhy=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náměstí=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejná shromáždění=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupní centra=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nádraží=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
 • odpověď Náměstí=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nádraží=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
 • odpověď Restaurace=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní stadiony=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupní centra=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trhy=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náměstí=1 na otázku 9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějaké teroristické hnutí (skupiny)?

2. Jaké si myslíte, že jsou hlavní motivy terorismu?

3. Myslíte si, že k ohroženosti ČR přispívá její členství v mezinárodních organizacích?

4. Myslíte si, že příliv imigrantů zvýšil riziko ohrožení terorismem v ČR?

5. Ve které instituce v oblasti prevence teroristických útoků máte největší důvěru?

6. Domníváte se, že by ČR mohla být potenciálním cílem teroristů?

7. Pociťujete v současné době zvýšení bezpečnostních opatření v ČR?

8. Ovlivňují Vaše rozhodnutí navštěvovat veřejná prostranství skutečnosti uplynulých teroristických událostí?

9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

10. Pohlaví

11. Kolik je Vám let?

12. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějaké teroristické hnutí (skupiny)?

2. Jaké si myslíte, že jsou hlavní motivy terorismu?

3. Myslíte si, že k ohroženosti ČR přispívá její členství v mezinárodních organizacích?

4. Myslíte si, že příliv imigrantů zvýšil riziko ohrožení terorismem v ČR?

5. Ve které instituce v oblasti prevence teroristických útoků máte největší důvěru?

6. Domníváte se, že by ČR mohla být potenciálním cílem teroristů?

7. Pociťujete v současné době zvýšení bezpečnostních opatření v ČR?

8. Ovlivňují Vaše rozhodnutí navštěvovat veřejná prostranství skutečnosti uplynulých teroristických událostí?

9. Do jaké míry se cítíte bezpečně na níže uvedených místech?

10. Pohlaví

11. Kolik je Vám let?

12. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Skácel, A.Vliv hrozby terorismu na českou společnost (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vliv-hrozby-terorismu-na-ces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.