Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv internetu na chování žáků

Vliv internetu na chování žáků

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Doleželová
Šetření:30. 12. 2015 - 15. 01. 2016
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit, jak chování žáků ovlivňuje internet

Odpovědi respondentů

1. Jsi muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4467,69 %67,69 %  
Muž2132,31 %32,31 %  

Graf

2. Od kolika let máš přístup k počítači?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101218,46 %18,46 %  
121218,46 %18,46 %  
769,23 %9,23 %  
857,69 %7,69 %  
1346,15 %6,15 %  
546,15 %6,15 %  
646,15 %6,15 %  
1123,08 %3,08 %  
4-511,54 %1,54 %  
1511,54 %1,54 %  
ostatní odpovědi 9
cca o 9 let
sedmi
11-12
od 10
2
To si fakt nepamatuju, jeden jsme měli, když jsem byla hodně malá. Pařila jsem tam tehdy velice oblíbený DOOM II.
4
14
od 11
Od desíti
od 15 let
16
30
1421,54 %21,54 % 

Graf

3. Používáš Internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6498,46 %98,46 %  
Ne11,54 %1,54 %  

Graf

4. Od kolika let máš přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
121015,38 %15,38 %  
13913,85 %13,85 %  
1069,23 %9,23 %  
869,23 %9,23 %  
1169,23 %9,23 %  
1557,69 %7,69 %  
1457,69 %7,69 %  
634,62 %4,62 %  
734,62 %4,62 %  
923,08 %3,08 %  
ostatní odpovědi 16
17
cca od 9 let
devíti
od 12
Od patnácti
od 20 let
25
5
1015,38 %15,38 % 

Graf

5. Během běžného dne používáš Internet z následujících míst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov65100 %100 %  
Škola4163,08 %63,08 %  
V pohybu (MHD, auto, ulice)2335,38 %35,38 %  
Jiné místo1015,38 %15,38 %  

Graf

6. Prostřednictvím které zařízení se na Internet připojuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač5584,62 %84,62 %  
Mobil4975,38 %75,38 %  
Tablet nebo čtečka1726,15 %26,15 %  

Graf

7. Jak důležité jsou pro Tebe následující zdroje informací?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jak důležité jsou pro Tebe tyto média jako zdroj zábavy?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Kolik informací je podle Tebe na internetu spolehlivých a pravdivých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba polovina3249,23 %49,23 %  
malá část1929,23 %29,23 %  
většina1421,54 %21,54 %  

Graf

10. Komunikuješ přes Internet (Facebook, Twitter, E-mail,…) s lidmi, které jsi nikdy osobně nepotkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně3960 %60 %  
občas913,85 %13,85 %  
nikdy812,31 %12,31 %  
často69,23 %9,23 %  
velmi často34,62 %4,62 %  

Graf

11. Myslíš, že Ti na Internetu hrozí nějaká rizika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5584,62 %84,62 %  
Ne1015,38 %15,38 %  

Graf

12. Setkal/a ses na Internetu s nevhodnými návrhy? (Pokud ano, s jakými?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3858,46 %58,46 %  
Ano2741,54 %41,54 %  

Graf

13. Znáš někoho, kdo se stal obětí kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4873,85 %73,85 %  
Ano1726,15 %26,15 %  

Graf

14. Urážel/a jsi někoho na Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4569,23 %69,23 %  
Ano2030,77 %30,77 %  

Graf

15. Myslíš, že by se zhoršilo Tvé společenské postavení, kdybys neměl/a přístup k Internetu? (Pozn. 0 = nic by se nezměnilo, 10 = bez Internetu bych ztratil/a kontakt se spoustou kamarádů.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81320 %20 %  
51116,92 %16,92 %  
7913,85 %13,85 %  
1710,77 %10,77 %  
369,23 %9,23 %  
257,69 %7,69 %  
957,69 %7,69 %  
1046,15 %6,15 %  
634,62 %4,62 %  
423,08 %3,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.68
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.36
Směrodatná odchylka:2.52
Medián:6
Modus:8

Graf

16. Uveď, jak často:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Jak často provádíš následující činnosti

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Ohodnoť následující tvrzení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Jak trávíš čas na internetu (0 = 0 hod., 5 = 5 a více hodin)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čtením zpráv (idnes.cz, novinky.cz atd.)0.9540.936
brouzdáním na internetu (blogy, fóry, drby ...)1.3691.741
sociální sítě (FB apod.)2.2462.862
učením (úkoly do školy)1.6151.406
samostudium (vyhledávání a četba odborných věcí)1.6621.701
hraní her0.8311.525
jinak1.5852.704

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak důležité jsou pro Tebe následující zdroje informací?

 • odpověď internet=velmi důležitý,:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nahráváš vlastnoručně vytvořený obsah (fotky, články,…)=Alespoň 1x týdně na otázku 17. Jak často provádíš následující činnosti

10. Komunikuješ přes Internet (Facebook, Twitter, E-mail,…) s lidmi, které jsi nikdy osobně nepotkal/a?

 • odpověď výjimečně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12 na otázku 2. Od kolika let máš přístup k počítači?

16. Uveď, jak často:

 • odpověď Navštěvuješ sociální sítě (FB, Twitter,…)=Několikrát za den:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální sítě (FB apod.)=5 na otázku 19. Jak trávíš čas na internetu (0 = 0 hod., 5 = 5 a více hodin)

18. Ohodnoť následující tvrzení?

 • odpověď Na Internetu sděluji soukromé detaily svého života, což bych osobně neudělal/a.=Určitě ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na Internetu jsem otevřenější a upřímnější než osobně.=Určitě ne na otázku 18. Ohodnoť následující tvrzení?

19. Jak trávíš čas na internetu (0 = 0 hod., 5 = 5 a více hodin)

 • odpověď hraní her=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraješ hry=Nikdy na otázku 16. Uveď, jak často:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi muž nebo žena?

2. Od kolika let máš přístup k počítači?

3. Používáš Internet?

4. Od kolika let máš přístup k internetu?

5. Během běžného dne používáš Internet z následujících míst?

6. Prostřednictvím které zařízení se na Internet připojuješ?

7. Jak důležité jsou pro Tebe následující zdroje informací?

8. Jak důležité jsou pro Tebe tyto média jako zdroj zábavy?

9. Kolik informací je podle Tebe na internetu spolehlivých a pravdivých?

10. Komunikuješ přes Internet (Facebook, Twitter, E-mail,…) s lidmi, které jsi nikdy osobně nepotkal/a?

11. Myslíš, že Ti na Internetu hrozí nějaká rizika?

12. Setkal/a ses na Internetu s nevhodnými návrhy? (Pokud ano, s jakými?)

13. Znáš někoho, kdo se stal obětí kyberšikany?

14. Urážel/a jsi někoho na Internetu?

15. Myslíš, že by se zhoršilo Tvé společenské postavení, kdybys neměl/a přístup k Internetu? (Pozn. 0 = nic by se nezměnilo, 10 = bez Internetu bych ztratil/a kontakt se spoustou kamarádů.)

16. Uveď, jak často:

17. Jak často provádíš následující činnosti

18. Ohodnoť následující tvrzení?

19. Jak trávíš čas na internetu (0 = 0 hod., 5 = 5 a více hodin)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi muž nebo žena?

2. Od kolika let máš přístup k počítači?

3. Používáš Internet?

4. Od kolika let máš přístup k internetu?

5. Během běžného dne používáš Internet z následujících míst?

6. Prostřednictvím které zařízení se na Internet připojuješ?

7. Jak důležité jsou pro Tebe následující zdroje informací?

8. Jak důležité jsou pro Tebe tyto média jako zdroj zábavy?

9. Kolik informací je podle Tebe na internetu spolehlivých a pravdivých?

10. Komunikuješ přes Internet (Facebook, Twitter, E-mail,…) s lidmi, které jsi nikdy osobně nepotkal/a?

11. Myslíš, že Ti na Internetu hrozí nějaká rizika?

12. Setkal/a ses na Internetu s nevhodnými návrhy? (Pokud ano, s jakými?)

13. Znáš někoho, kdo se stal obětí kyberšikany?

14. Urážel/a jsi někoho na Internetu?

15. Myslíš, že by se zhoršilo Tvé společenské postavení, kdybys neměl/a přístup k Internetu? (Pozn. 0 = nic by se nezměnilo, 10 = bez Internetu bych ztratil/a kontakt se spoustou kamarádů.)

16. Uveď, jak často:

17. Jak často provádíš následující činnosti

18. Ohodnoť následující tvrzení?

19. Jak trávíš čas na internetu (0 = 0 hod., 5 = 5 a více hodin)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doleželová, P.Vliv internetu na chování žáků (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-internetu-na-chovani-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.