Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty v pracovním procesu

Konflikty v pracovním procesu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Krbcová Nikola
Šetření:08. 11. 2012 - 11. 11. 2012
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé seminární práce pojednávající o konfliktech a jejich vlivech na pracovní prostředí.

Dotazník je anonymní.

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že jste konfliktní typ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3071,43 %71,43 %  
ano819,05 %19,05 %  
nevím49,52 %9,52 %  

Graf

2. Má podle Vás konflikt nějaké pozitivní důsledky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3173,81 %73,81 %  
ne819,05 %19,05 %  
nevím37,14 %7,14 %  

Graf

3. Jakou pozici zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec3276,19 %76,19 %  
jiné614,29 %14,29 %  
vedoucí pracovník49,52 %9,52 %  

Graf

4. Myslíte, že ve Vašem kolektivu funguje týmová spolupráce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3480,95 %80,95 %  
ne716,67 %16,67 %  
nevím12,38 %2,38 %  

Graf

5. Na Vašem pracovišti panují vztahy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelské3276,19 %76,19 %  
pouze pracovní921,43 %21,43 %  
konfliktní511,9 %11,9 %  
jiné24,76 %4,76 %  
velmi nepřátelské24,76 %4,76 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s konfliktem na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3788,1 %88,1 %  
ne511,9 %11,9 %  

Graf

7. Byl/a jste přímým účastníkem konfliktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2772,97 %64,29 %  
ne1027,03 %23,81 %  

Graf

8. Jak dlouho trval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krátkodobě2362,16 %54,76 %  
dlouhodobě1437,84 %33,33 %  

Graf

9. Vedl k pozitivní změně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1745,95 %40,48 %  
ano1335,14 %30,95 %  
nevím718,92 %16,67 %  

Graf

10. Vedl k upevnění mezilidských vztahů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2464,86 %57,14 %  
ano718,92 %16,67 %  
nevím616,22 %14,29 %  

Graf

11. Jaký byl jeho výsledek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl vyřešen, ale jeden či více účastníků se zřekli části svých zájmů ve prospěch dohody1027,03 %23,81 %  
jinak924,32 %21,43 %  
byl odložen718,92 %16,67 %  
byl potlačen718,92 %16,67 %  
byl vyřešen, všechny strany byly spokojeny410,81 %9,52 %  

Graf

12. Jak řešíte konfliktní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupracuji - snažím se v co největší míře uspokojit zájmy obou stran2969,05 %69,05 %  
soupeřím - snažím se prosadit svůj názor bez ohledu na druhou stranu1023,81 %23,81 %  
přizpůsobuji se - jsem ochotný obětovat svoje zájmy a druhé straně ustoupit49,52 %9,52 %  
vyhýbám se - nechci vstoupit do problému nebo popírám jeho existenci49,52 %9,52 %  
obětuji své zájmy ve prospěch zúčastněných stran12,38 %2,38 %  

Graf

13. Jakými obecnými pravidly se při řešení konfliktu řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konflikt řeším věcně, bez emocí1433,33 %33,33 %  
nepřeceňuji ani nepodceňuji konflikt1433,33 %33,33 %  
nezaujatě posuzuji argumenty druhé strany1433,33 %33,33 %  
při vzniku konfliktu neodkládám jeho řešení1023,81 %23,81 %  
nepersonifikuji věcné příčiny konfliktů12,38 %2,38 %  

Graf

14. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1945,24 %45,24 %  
ano1740,48 %40,48 %  
nevím614,29 %14,29 %  

Graf

15. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2866,67 %66,67 %  
nevím921,43 %21,43 %  
ano511,9 %11,9 %  

Graf

16. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3071,43 %71,43 %  
ne1023,81 %23,81 %  
nevím24,76 %4,76 %  

Graf

17. Zajímá se váš nadřízený o Vaše problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %54,76 %  
ano1945,24 %45,24 %  

Graf

18. Trávíte se svými kolegy volný čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2252,38 %52,38 %  
ne2047,62 %47,62 %  

Graf

19. V zaměstnání jsem s organizací práce, motivací, podporou kreativity apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen1842,86 %42,86 %  
spíše nespokojen1433,33 %33,33 %  
velmi spokojen511,9 %11,9 %  
nespokojen511,9 %11,9 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2969,05 %69,05 %  
muž1330,95 %30,95 %  

Graf

21. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303173,81 %73,81 %  
31-50614,29 %14,29 %  
20 a méně37,14 %7,14 %  
51-6024,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte, že jste konfliktní typ?

2. Má podle Vás konflikt nějaké pozitivní důsledky?

3. Jakou pozici zastáváte?

4. Myslíte, že ve Vašem kolektivu funguje týmová spolupráce?

5. Na Vašem pracovišti panují vztahy:

6. Setkal/a jste se někdy s konfliktem na pracovišti?

7. Byl/a jste přímým účastníkem konfliktu?

8. Jak dlouho trval?

9. Vedl k pozitivní změně?

10. Vedl k upevnění mezilidských vztahů?

11. Jaký byl jeho výsledek?

12. Jak řešíte konfliktní situace?

13. Jakými obecnými pravidly se při řešení konfliktu řídíte?

14. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

15. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

16. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

17. Zajímá se váš nadřízený o Vaše problémy?

18. Trávíte se svými kolegy volný čas?

19. V zaměstnání jsem s organizací práce, motivací, podporou kreativity apod.

20. Vaše pohlaví?

21. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte, že jste konfliktní typ?

2. Má podle Vás konflikt nějaké pozitivní důsledky?

3. Jakou pozici zastáváte?

4. Myslíte, že ve Vašem kolektivu funguje týmová spolupráce?

5. Na Vašem pracovišti panují vztahy:

6. Setkal/a jste se někdy s konfliktem na pracovišti?

7. Byl/a jste přímým účastníkem konfliktu?

8. Jak dlouho trval?

9. Vedl k pozitivní změně?

10. Vedl k upevnění mezilidských vztahů?

11. Jaký byl jeho výsledek?

12. Jak řešíte konfliktní situace?

13. Jakými obecnými pravidly se při řešení konfliktu řídíte?

14. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

15. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

16. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

17. Zajímá se váš nadřízený o Vaše problémy?

18. Trávíte se svými kolegy volný čas?

19. V zaměstnání jsem s organizací práce, motivací, podporou kreativity apod.

20. Vaše pohlaví?

21. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nikola, K.Konflikty v pracovním procesu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-konfliktu-v-pracovnim-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.