Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kouření na zdraví

Vliv kouření na zdraví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiri Vesely
Šetření:02. 03. 2010 - 09. 03. 2010
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění dotazníku jehož výsledky mi pomohou zmonitorovat současnou populaci kuřáků.

 

Děkuji!

 

S pozdravem

Jiří Veselý

 

Odpovědi respondentů

1. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8054,05 %54,05 %  
ano6845,95 %45,95 %  

Graf

2. Jak dlouho kouříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let2638,24 %17,57 %  
6-10 let1927,94 %12,84 %  
Více než 15 let1116,18 %7,43 %  
10-15 let1014,71 %6,76 %  
Méně než rok22,94 %1,35 %  

Graf

3. Kolik cigaret vykouříte denně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 202740,3 %18,24 %  
5 - 101928,36 %12,84 %  
méně než 51725,37 %11,49 %  
21 - 4045,97 %2,7 %  

Graf

4. Proč kouříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uklidňuje mě to4262,69 %28,38 %  
chutná mi to4262,69 %28,38 %  
kouří všichni kolem811,94 %5,41 %  
inspiruje mě to45,97 %2,7 %  
je to moderní11,49 %0,68 %  

Graf

5. Jste si vědom zdravotních následků koření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano68100 %45,95 %  

Graf

6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rakovina plic4263,64 %28,38 %  
infarkt1116,67 %7,43 %  
vysoký krevní tlak812,12 %5,41 %  
neplodnost57,58 %3,38 %  

Graf

7. Chtěl byste přestat kouřit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %24,32 %  
ne1826,47 %12,16 %  
nevím1420,59 %9,46 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3551,47 %23,65 %  
Vysokoškolské1826,47 %12,16 %  
Střední1014,71 %6,76 %  
Základní57,35 %3,38 %  

Graf

9. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303044,12 %20,27 %  
31-401623,53 %10,81 %  
15-201420,59 %9,46 %  
41-5068,82 %4,05 %  
Více než 6022,94 %1,35 %  

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4261,76 %28,38 %  
muž2638,24 %17,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste kuřák?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 10. Jaké je vaše pohlaví?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 10. Jaké je vaše pohlaví?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s maturitou na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-5 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-10 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 15 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 20 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 - 10 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 5 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi infarkt na otázku 6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rakovina plic na otázku 6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chutná mi to na otázku 4. Proč kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi uklidňuje mě to na otázku 4. Proč kouříte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jste si vědom zdravotních následků koření?

4. Proč kouříte?

 • odpověď chutná mi to:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi infarkt na otázku 6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?

5. Jste si vědom zdravotních následků koření?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste kuřák?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 10. Jaké je vaše pohlaví?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 10. Jaké je vaše pohlaví?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední s maturitou na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-5 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-10 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 15 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 20 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 - 10 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 5 na otázku 3. Kolik cigaret vykouříte denně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi infarkt na otázku 6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rakovina plic na otázku 6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chutná mi to na otázku 4. Proč kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi uklidňuje mě to na otázku 4. Proč kouříte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Chtěl byste přestat kouřit?

7. Chtěl byste přestat kouřit?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 let na otázku 2. Jak dlouho kouříte?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste kuřák?

2. Jak dlouho kouříte?

3. Kolik cigaret vykouříte denně?

4. Proč kouříte?

5. Jste si vědom zdravotních následků koření?

6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?

7. Chtěl byste přestat kouřit?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Do které věkové skupiny patříte?

10. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste kuřák?

2. Jak dlouho kouříte?

3. Kolik cigaret vykouříte denně?

4. Proč kouříte?

5. Jste si vědom zdravotních následků koření?

6. Co kuřáky podle vás nejvíce ohrožuje?

7. Chtěl byste přestat kouřit?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Do které věkové skupiny patříte?

10. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vesely, J.Vliv kouření na zdraví (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-koureni-na-zdravi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.