Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv lockdownu na psychické zdraví studentů.

Vliv lockdownu na psychické zdraví studentů.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Frýdová
Šetření:08. 12. 2021 - 22. 12. 2021
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá vliv lockdownu na psychické zdraví studentů. Prosíme o vyplnění dotazníku pro školní účely.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1399,68 %9,68 %  
2099,68 %9,68 %  
1788,6 %8,6 %  
1977,53 %7,53 %  
1477,53 %7,53 %  
2466,45 %6,45 %  
2166,45 %6,45 %  
1566,45 %6,45 %  
1855,38 %5,38 %  
3044,3 %4,3 %  
ostatní odpovědi 22
25
28
16
12
29
26
27
11
39
33
37
166
2627,96 %27,96 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.76
Minimum:13
Maximum:30
Variační rozpětí:17
Rozptyl:24.44
Směrodatná odchylka:4.94
Medián:19
Modus:13

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5862,37 %62,37 %  
muž3537,63 %37,63 %  

Graf

3. Myslíte si, že měla distanční výuka vliv na Vaše psychické zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5761,29 %61,29 %  
ne3638,71 %38,71 %  

Graf

4. Měla distanční výuka pozitivní vliv na Vaše psychické zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,82 %68,82 %  
ano2931,18 %31,18 %  

Graf

5. Byla pro Vás distanční výuka ve srovnání s prezenční výukou psychicky přijatelnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4750,54 %50,54 %  
ano4649,46 %49,46 %  

Graf

6. Způsobila u Vás distanční výuka pozitivní změnu v přístupu k učení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6064,52 %64,52 %  
ano3335,48 %35,48 %  

Graf

7. Změnily se Vaše vztahy se spolužáky ve třídě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,84 %54,84 %  
ne4245,16 %45,16 %  

Graf

8. Vážíte si teď více přítomnosti spolužáků ve třídě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7681,72 %81,72 %  
ne1718,28 %18,28 %  

Graf

9. Změnily se Vaše vztahy s blízkými kamarády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5660,22 %60,22 %  
ano3739,78 %39,78 %  

Graf

10. Změnily se Vaše vztahy v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6266,67 %66,67 %  
ano3133,33 %33,33 %  

Graf

11. Zažili jste po návratu do společnosti nějaké nepříjemné stavy (např. úzkost)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5458,06 %58,06 %  
ano3941,94 %41,94 %  

Graf

12. Myslíte si, že byste během lockdownu ocenili větší psychickou podporu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5559,14 %59,14 %  
ne3840,86 %40,86 %  

Graf

13. Měli jste psychické problémy, se kterými byste se chtěli svěřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4750,54 %50,54 %  
ne4649,46 %49,46 %  

Graf

14. Měli jste se komu se svými psychickými problémy svěřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6468,82 %68,82 %  
ne2931,18 %31,18 %  

Graf

15. Potýkal jste se od lockdownu po současnost s psychickými problémy, které vás ovlivnily, popřípadě stále ovlivňují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4851,61 %51,61 %  
ne4548,39 %48,39 %  

Graf

16. Zažili jste od počátku lockdownu po současnost syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6165,59 %65,59 %  
ano3234,41 %34,41 %  

Graf

17. Objevili jste během lockdownu nějaké nové koníčky, které vám pomáhaly se vyrovnat s danou situací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6165,59 %65,59 %  
ne3234,41 %34,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Myslíte si, že měla distanční výuka vliv na Vaše psychické zdraví?

4. Měla distanční výuka pozitivní vliv na Vaše psychické zdraví?

5. Byla pro Vás distanční výuka ve srovnání s prezenční výukou psychicky přijatelnější?

6. Způsobila u Vás distanční výuka pozitivní změnu v přístupu k učení?

7. Změnily se Vaše vztahy se spolužáky ve třídě?

8. Vážíte si teď více přítomnosti spolužáků ve třídě?

9. Změnily se Vaše vztahy s blízkými kamarády?

10. Změnily se Vaše vztahy v rodině?

11. Zažili jste po návratu do společnosti nějaké nepříjemné stavy (např. úzkost)?

12. Myslíte si, že byste během lockdownu ocenili větší psychickou podporu?

13. Měli jste psychické problémy, se kterými byste se chtěli svěřit?

14. Měli jste se komu se svými psychickými problémy svěřit?

15. Potýkal jste se od lockdownu po současnost s psychickými problémy, které vás ovlivnily, popřípadě stále ovlivňují?

16. Zažili jste od počátku lockdownu po současnost syndrom vyhoření?

17. Objevili jste během lockdownu nějaké nové koníčky, které vám pomáhaly se vyrovnat s danou situací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Myslíte si, že měla distanční výuka vliv na Vaše psychické zdraví?

4. Měla distanční výuka pozitivní vliv na Vaše psychické zdraví?

5. Byla pro Vás distanční výuka ve srovnání s prezenční výukou psychicky přijatelnější?

6. Způsobila u Vás distanční výuka pozitivní změnu v přístupu k učení?

7. Změnily se Vaše vztahy se spolužáky ve třídě?

8. Vážíte si teď více přítomnosti spolužáků ve třídě?

9. Změnily se Vaše vztahy s blízkými kamarády?

10. Změnily se Vaše vztahy v rodině?

11. Zažili jste po návratu do společnosti nějaké nepříjemné stavy (např. úzkost)?

12. Myslíte si, že byste během lockdownu ocenili větší psychickou podporu?

13. Měli jste psychické problémy, se kterými byste se chtěli svěřit?

14. Měli jste se komu se svými psychickými problémy svěřit?

15. Potýkal jste se od lockdownu po současnost s psychickými problémy, které vás ovlivnily, popřípadě stále ovlivňují?

16. Zažili jste od počátku lockdownu po současnost syndrom vyhoření?

17. Objevili jste během lockdownu nějaké nové koníčky, které vám pomáhaly se vyrovnat s danou situací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Frýdová, K.Vliv lockdownu na psychické zdraví studentů. (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vliv-lockdownu-na-psychicke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.