Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv nezaměstnanosti na život jedince

Vliv nezaměstnanosti na život jedince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Kopencová
Šetření:26. 11. 2011 - 04. 12. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme studentky České zemědělské univerzity a tímto bychom Vás chtěly poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který bude použit do předmětu Základy demografie a hospodářská statistika.
Děkujeme za ochotu a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste v současné době zaměstnán/a? (pouze práce trvalejšího charakteru)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5656 %56 %  
ne4444 %44 %  

Graf

2. Jak dlouho už jste bez zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 rok1841,86 %18 %  
do 3 měsíců1125,58 %11 %  
od 3 do 6 měsíců818,6 %8 %  
od 6 měsíců do 1 roku613,95 %6 %  

Graf

3. V jakém oboru jste pracoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1434,15 %14 %  
služby1126,83 %11 %  
státní správa614,63 %6 %  
ekonomika49,76 %4 %  
průmysl24,88 %2 %  
informační technologie12,44 %1 %  
vzdělávání12,44 %1 %  
zemědělství12,44 %1 %  
zdravotnictví12,44 %1 %  

Graf

4. Jakým způsobem hledáte práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3788,1 %37 %  
úřad práce3378,57 %33 %  
inzeráty2969,05 %29 %  
přes známé2866,67 %28 %  
jiným způsobem716,67 %7 %  

Graf

5. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %26 %  
ano1739,53 %17 %  

Graf

6. V jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní správa1323,21 %13 %  
služby916,07 %9 %  
ekonomika814,29 %8 %  
průmysl814,29 %8 %  
zdravotnictví712,5 %7 %  
informační technologie47,14 %4 %  
vzdělávání47,14 %4 %  
jiné35,36 %3 %  

Graf

7. V jak velké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 50 000 obyvatel3434 %34 %  
5 001 - 10 000 obyvatel2424 %24 %  
100 001 obyvatel a více1919 %19 %  
do 5 000 obyvatel1414 %14 %  
50 001 - 100 000 obyvatel88 %8 %  
10 001 - 50 000              10 001 - 50 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel11 %1 %  

Graf

8. Navštěvujete kulturní zařízení? (kino, divadlo, muzeum, galerie...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878 %78 %  
ne2222 %22 %  

Graf

9. Jak často navštěvujete kulturní zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně4658,97 %46 %  
alespoň 1x za měsíc2430,77 %24 %  
alespoň 1x týdně78,97 %7 %  
vícekrát do týdne11,28 %1 %  

Graf

10. Jezdíte na zahraniční dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5151 %51 %  
ano4949 %49 %  

Graf

11. Jak často průměrně jezdíte na zahraniční dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně2244,9 %22 %  
1x za rok1938,78 %19 %  
2-3x za rok816,33 %8 %  

Graf

12. Máte pocit, že jste v životě spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5353 %53 %  
spíše ne2222 %22 %  
ano1818 %18 %  
ne77 %7 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7272 %72 %  
muž2828 %28 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241717 %17 %  
231212 %12 %  
251010 %10 %  
2144 %4 %  
3533 %3 %  
2733 %3 %  
3033 %3 %  
2633 %3 %  
5133 %3 %  
2233 %3 %  
ostatní odpovědi 33
29
45
32
20
55
48
59
42
54
36
34
49
41
37
38
31
58
53
56
46
19
43
47
61
39
3939 %39 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.3
Minimum:21
Maximum:55
Variační rozpětí:34
Rozptyl:100.66
Směrodatná odchylka:10.03
Medián:26
Modus:24

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4040 %40 %  
vysokoškolské3737 %37 %  
vyšší odborné1111 %11 %  
vyučení77 %7 %  
základní33 %3 %  
středoškolské bez maturity22 %2 %  

Graf

16. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná6161 %61 %  
ženatý/vdaná2828 %28 %  
rozvedený/rozvedená1010 %10 %  
vdovec/vdova11 %1 %  

Graf

17. Počet nezaopatřených členů domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný6565 %65 %  
12222 %22 %  
299 %9 %  
344 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste v současné době zaměstnán/a? (pouze práce trvalejšího charakteru)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní správa na otázku 6. V jakém oboru pracujete?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 měsíců na otázku 2. Jak dlouho už jste bez zaměstnání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1 rok na otázku 2. Jak dlouho už jste bez zaměstnání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzeráty na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes známé na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi úřad práce na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 3. V jakém oboru jste pracoval/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby na otázku 3. V jakém oboru jste pracoval/a?

4. Jakým způsobem hledáte práci?

 • odpověď internet:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby na otázku 3. V jakém oboru jste pracoval/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inzeráty na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes známé na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úřad práce na otázku 4. Jakým způsobem hledáte práci?

10. Jezdíte na zahraniční dovolenou?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za rok na otázku 11. Jak často průměrně jezdíte na zahraniční dovolenou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepravidelně na otázku 11. Jak často průměrně jezdíte na zahraniční dovolenou?

16. Rodinný stav

 • odpověď svobodný/svobodná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 19 - 23 > na otázku 14. Věk
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 14. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste v současné době zaměstnán/a? (pouze práce trvalejšího charakteru)

2. Jak dlouho už jste bez zaměstnání?

3. V jakém oboru jste pracoval/a?

4. Jakým způsobem hledáte práci?

5. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat?

6. V jakém oboru pracujete?

7. V jak velké obci žijete?

8. Navštěvujete kulturní zařízení? (kino, divadlo, muzeum, galerie...)

9. Jak často navštěvujete kulturní zařízení?

10. Jezdíte na zahraniční dovolenou?

11. Jak často průměrně jezdíte na zahraniční dovolenou?

12. Máte pocit, že jste v životě spokojený/á?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Rodinný stav

17. Počet nezaopatřených členů domácnosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste v současné době zaměstnán/a? (pouze práce trvalejšího charakteru)

2. Jak dlouho už jste bez zaměstnání?

3. V jakém oboru jste pracoval/a?

4. Jakým způsobem hledáte práci?

5. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat?

6. V jakém oboru pracujete?

7. V jak velké obci žijete?

8. Navštěvujete kulturní zařízení? (kino, divadlo, muzeum, galerie...)

9. Jak často navštěvujete kulturní zařízení?

10. Jezdíte na zahraniční dovolenou?

11. Jak často průměrně jezdíte na zahraniční dovolenou?

12. Máte pocit, že jste v životě spokojený/á?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Rodinný stav

17. Počet nezaopatřených členů domácnosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopencová, D.Vliv nezaměstnanosti na život jedince (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-nezamestnanosti-na-zivo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.