Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv obalu na prodejnost potr. výrobku

Vliv obalu na prodejnost potr. výrobku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Fohlová
Šetření:06. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8851,76 %51,76 %  
Žena8248,24 %48,24 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let10159,41 %59,41 %  
30 - 44 let2917,06 %17,06 %  
60 a více let2011,76 %11,76 %  
45 - 59 let2011,76 %11,76 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8751,18 %51,18 %  
Maturita6638,82 %38,82 %  
Vyučen (bez maturity)148,24 %8,24 %  
Základní31,76 %1,76 %  

Graf

4. Jaký význam má pro Vás obal při výběru potravinářského výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na druhu výrobku11668,24 %68,24 %  
Vliv obalu při výběru výrobku je minimální4425,88 %25,88 %  
Vybírám výrobek podle obalu105,88 %5,88 %  

Graf

5. Preferujete při koupi potravinářského výrobku obal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11265,88 %65,88 %  
ano5834,12 %34,12 %  

Graf

6. Setkal/a jste se již někdy s tím, že kvalita obalu neodpovídala kvalitě potr. výrobku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15188,82 %88,82 %  
ne1911,18 %11,18 %  

Graf

7. Je pro Vás podstatný vzhled obalu potr. výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně11467,06 %67,06 %  
Ne3520,59 %20,59 %  
Ano2112,35 %12,35 %  

Graf

8. Jaké obaly potr. výrobků při výběru upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průhledné12372,35 %72,35 %  
Neprůhledné4727,65 %27,65 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce upoutá u obalu při výběru potr. výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Grafická úprava7544,12 %44,12 %  
Barevná kombinace5130 %30 %  
Materiál2615,29 %15,29 %  
Velikost116,47 %6,47 %  
Tvar74,12 %4,12 %  

Graf

10. Koupíte si někdy potr. výrobek jen proto, že se Vám líbí jeho obal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy8952,35 %52,35 %  
Ne5431,76 %31,76 %  
Ano2715,88 %15,88 %  

Graf

11. Ovlivní Vaši koupi potr. výrobku, když výrobce změní vzhled obalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, výrobek nepřestanu kupovat15691,76 %91,76 %  
Ano, výrobek přestanu kupovat148,24 %8,24 %  

Graf

12. Zajímá Vás při koupi potr. výrobku, zda je obal ekologický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8147,65 %47,65 %  
Někdy6940,59 %40,59 %  
Ano2011,76 %11,76 %  

Graf

13. Upřednostníte ekologický obal před atraktivnější, ale méně ekologickou variantou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7644,71 %44,71 %  
Někdy 5733,53 %33,53 %  
Ano3721,76 %21,76 %  

Graf

14. Dáváte přednost skleněným vratným obalům nebo plastovým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plastové obaly9254,12 %54,12 %  
Skleněné obaly7845,88 %45,88 %  

Graf

15. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska likvidace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír12875,29 %75,29 %  
Sklo3118,24 %18,24 %  
Plast84,71 %4,71 %  
Kovy31,76 %1,76 %  

Graf

16. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska výroby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír9555,88 %55,88 %  
Sklo5532,35 %32,35 %  
Plast1911,18 %11,18 %  
Kovy10,59 %0,59 %  

Graf

17. Co hraje nejdůležitější roli při Vašem výběru ze stejných potr. výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena8650,59 %50,59 %  
Výrobce3621,18 %21,18 %  
kvalita116,47 %6,47 %  
složení74,12 %4,12 %  
Velikost výrobku63,53 %3,53 %  
Obal52,94 %2,94 %  
Reklama42,35 %2,35 %  
Kvalita za rozumnou cenu10,59 %0,59 %  
zkušenost, doporučení a povědomí o kvalitě značky10,59 %0,59 %  
Doporučení kvality10,59 %0,59 %  
zvyklost10,59 %0,59 %  
cena/kvalita10,59 %0,59 %  
cena s ohledem na výrobce10,59 %0,59 %  
jeho kvalita10,59 %0,59 %  
původ výrobku - český upřednostním10,59 %0,59 %  
kombinace všeho10,59 %0,59 %  
zkušenost10,59 %0,59 %  
podrobné složení10,59 %0,59 %  
kvalita a cena10,59 %0,59 %  
kompromis cena-kvalita10,59 %0,59 %  
výrobek10,59 %0,59 %  
kompromis kvalita-cena10,59 %0,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Preferujete při koupi potravinářského výrobku obal?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Je pro Vás podstatný vzhled obalu potr. výrobku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký význam má pro Vás obal při výběru potravinářského výrobku?

5. Preferujete při koupi potravinářského výrobku obal?

6. Setkal/a jste se již někdy s tím, že kvalita obalu neodpovídala kvalitě potr. výrobku?

7. Je pro Vás podstatný vzhled obalu potr. výrobku?

8. Jaké obaly potr. výrobků při výběru upřednostňujete?

9. Co Vás nejvíce upoutá u obalu při výběru potr. výrobku?

10. Koupíte si někdy potr. výrobek jen proto, že se Vám líbí jeho obal?

11. Ovlivní Vaši koupi potr. výrobku, když výrobce změní vzhled obalu?

12. Zajímá Vás při koupi potr. výrobku, zda je obal ekologický?

13. Upřednostníte ekologický obal před atraktivnější, ale méně ekologickou variantou?

14. Dáváte přednost skleněným vratným obalům nebo plastovým?

15. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska likvidace?

16. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska výroby?

17. Co hraje nejdůležitější roli při Vašem výběru ze stejných potr. výrobků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký význam má pro Vás obal při výběru potravinářského výrobku?

5. Preferujete při koupi potravinářského výrobku obal?

6. Setkal/a jste se již někdy s tím, že kvalita obalu neodpovídala kvalitě potr. výrobku?

7. Je pro Vás podstatný vzhled obalu potr. výrobku?

8. Jaké obaly potr. výrobků při výběru upřednostňujete?

9. Co Vás nejvíce upoutá u obalu při výběru potr. výrobku?

10. Koupíte si někdy potr. výrobek jen proto, že se Vám líbí jeho obal?

11. Ovlivní Vaši koupi potr. výrobku, když výrobce změní vzhled obalu?

12. Zajímá Vás při koupi potr. výrobku, zda je obal ekologický?

13. Upřednostníte ekologický obal před atraktivnější, ale méně ekologickou variantou?

14. Dáváte přednost skleněným vratným obalům nebo plastovým?

15. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska likvidace?

16. Který obalový materiál pokládáte za nejekologičtější z hlediska výroby?

17. Co hraje nejdůležitější roli při Vašem výběru ze stejných potr. výrobků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fohlová, M.Vliv obalu na prodejnost potr. výrobku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-obalu-na-prodejnost-pot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.