Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv rodin a školy na výchovu dítěte

Vliv rodin a školy na výchovu dítěte

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Neřád
Šetření:15. 05. 2012 - 17. 05. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude využit jako praktická část závěrečné práce z pedagogiky.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6870,83 %70,83 %  
muž2829,17 %29,17 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let6163,54 %63,54 %  
do 20 let1515,63 %15,63 %  
31 - 40 let1212,5 %12,5 %  
40 a více let88,33 %8,33 %  

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svodobný/á6971,88 %71,88 %  
Ženatý / vdaná2323,96 %23,96 %  
Rozvedený/á22,08 %2,08 %  
Vdovec/vdova22,08 %2,08 %  

Graf

4. Působil/a jste někdy jako pedagogický pracovník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6971,88 %71,88 %  
ano2728,13 %28,13 %  

Graf

5. Máte dítě nebo děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7173,96 %73,96 %  
ano2526,04 %26,04 %  

Graf

6. Myslíte, že má škola na výchovu dítěte velký vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1872 %18,75 %  
ne728 %7,29 %  

Graf

7. Kolik času denně věnujete svým dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodina až tři hodiny1144 %11,46 %  
tři a více hodin1040 %10,42 %  
méně než hodina416 %4,17 %  

Graf

8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1456 %14,58 %  
ne1144 %11,46 %  

Graf

9. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1560 %15,63 %  
ne1040 %10,42 %  

Graf

10. Potrestali jste své dítě někdy fyzicky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2080 %20,83 %  
ne520 %5,21 %  

Graf

11. Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1872 %18,75 %  
ano728 %7,29 %  

Graf

12. Využili jste nebo využíváte nabídku školních kroužků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1976 %19,79 %  
ne624 %6,25 %  

Graf

13. Může dát pedagog žákovi "výchovnou facku"

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6264,58 %64,58 %  
ano3435,42 %35,42 %  

Graf

14. Podíleli jste se někdy na aktivitách školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5759,38 %59,38 %  
ne3940,63 %40,63 %  

Graf

15. Je pedagogické vzdělání učitelů nutné pro správnou výchovu dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6466,67 %66,67 %  
ne3233,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte dítě nebo děti?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodina až tři hodiny na otázku 7. Kolik času denně věnujete svým dětem?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tři a více hodin na otázku 7. Kolik času denně věnujete svým dětem?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Potrestali jste své dítě někdy fyzicky?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Využili jste nebo využíváte nabídku školních kroužků?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Myslíte, že má škola na výchovu dítěte velký vliv?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 2. Váš věk?

10. Potrestali jste své dítě někdy fyzicky?

 • odpověď ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?

12. Využili jste nebo využíváte nabídku školních kroužků?

 • odpověď ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodina až tři hodiny na otázku 7. Kolik času denně věnujete svým dětem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Rodinný stav

4. Působil/a jste někdy jako pedagogický pracovník?

5. Máte dítě nebo děti?

6. Myslíte, že má škola na výchovu dítěte velký vliv?

7. Kolik času denně věnujete svým dětem?

8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?

9. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě?

10. Potrestali jste své dítě někdy fyzicky?

11. Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?

12. Využili jste nebo využíváte nabídku školních kroužků?

13. Může dát pedagog žákovi "výchovnou facku"

14. Podíleli jste se někdy na aktivitách školy?

15. Je pedagogické vzdělání učitelů nutné pro správnou výchovu dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Rodinný stav

4. Působil/a jste někdy jako pedagogický pracovník?

5. Máte dítě nebo děti?

6. Myslíte, že má škola na výchovu dítěte velký vliv?

7. Kolik času denně věnujete svým dětem?

8. Chodíte (chodili) jste pravidelně na třídní schůzky?

9. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě?

10. Potrestali jste své dítě někdy fyzicky?

11. Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?

12. Využili jste nebo využíváte nabídku školních kroužků?

13. Může dát pedagog žákovi "výchovnou facku"

14. Podíleli jste se někdy na aktivitách školy?

15. Je pedagogické vzdělání učitelů nutné pro správnou výchovu dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neřád, K.Vliv rodin a školy na výchovu dítěte (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-rodin-a-skoly-na-vychov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.