Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sociálních sítí na produktivitu práce a prokrastinaci

Vliv sociálních sítí na produktivitu práce a prokrastinaci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Raszka
Šetření:10. 04. 2024 - 24. 04. 2024
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Jsme studenti Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava a chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který jsme vytvořili pro potřeby projektu do předmětu Aplikované statistické metody. Dotazník se týká vlivu sociálních sítí na Vaši produktivitu práce a prokrastinaci. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut. Výsledky budou sloužit pro akademické účely.

Děkujeme Vám za vyplnění a za Váš čas, Jan Raszka, Anton Havlíček, Antonín Foniok, Dominik Hasala.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 hodiny8137,85 %37,85 %  
1-2 hodiny5626,17 %26,17 %  
více než 4 hodiny4420,56 %20,56 %  
méně než hodinu3315,42 %15,42 %  

Graf

2. Jaké sociální sítě používáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook/Messenger16376,17 %76,17 %  
Instagram15070,09 %70,09 %  
YouTube10950,93 %50,93 %  
WhatsApp8539,72 %39,72 %  
Tik Tok8338,79 %38,79 %  
Twitter/X6530,37 %30,37 %  
Threads4721,96 %21,96 %  
Telegram2612,15 %12,15 %  
Žádné 20,93 %0,93 %  
Snapchat20,93 %0,93 %  
LinkedIn20,93 %0,93 %  
Modry konik10,47 %0,47 %  
Pinterest10,47 %0,47 %  
Reddit; Pinterest10,47 %0,47 %  
Viber10,47 %0,47 %  
9gag10,47 %0,47 %  
Google10,47 %0,47 %  

Graf

3. Vyberte, jakým způsobem trávíte čas na sociálních sítích?

Na stupnici od 1 do 5 vyberte, jak často danou činnost děláte, 1 - nejčastěji, 2 - hodně často, 3 - jen občas, 4 - málokdy, 5 - nikdy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Komunikace2.0421.545
Zábava a odreagování2.2431.343
Na zabavení času2.5561.621
Sdílení fotek a videí3.151.473
Podpora zájmů a koníčků2.8971.223
Práce3.3551.799
Marketing a reklama3.7292.001
Sledování zpráv, novinek a událostí2.7241.134
Tvorba videí3.8361.894
Sledování módních trendů3.4251.702
Hledání nových receptů3.3131.598
Vzdělávání a učení3.0091.374
Politika3.4671.726
Hledání inspirace ke koníčkům3.1821.551
Hledání recenzí3.1261.307
Nakupování produktů a služeb3.2851.746

Graf

4. Myslíte, že jste na sociálních sítích závislý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8439,25 %39,25 %  
Ano7635,51 %35,51 %  
Nevím5425,23 %25,23 %  

Graf

5. Dokázal/a byste být bez sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9042,06 %42,06 %  
Nevím6530,37 %30,37 %  
Ne5927,57 %27,57 %  

Graf

6. Myslíte, že Vám sociální sítě pomáhají v produktivitě práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím6831,78 %31,78 %  
Spíše souhlasím4621,5 %21,5 %  
Zcela nesouhlasím4420,56 %20,56 %  
Bez názoru4420,56 %20,56 %  
Zcela souhlasím125,61 %5,61 %  

Graf

7. Jaký vliv mají sociální sítě na vaši schopnost soustředit se na pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní vliv10046,73 %46,73 %  
Žádný vliv5224,3 %24,3 %  
Zcela negativní vliv3415,89 %15,89 %  
Zcela pozitivní vliv177,94 %7,94 %  
Spíše pozitivní vliv115,14 %5,14 %  

Graf

8. Jak často se stane, že kvůli používání sociálních sítí odkládáte důležité pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně6530,37 %30,37 %  
Nikdy4922,9 %22,9 %  
Několikrát do měsíce3415,89 %15,89 %  
Denně3315,42 %15,42 %  
Jednou týdně3315,42 %15,42 %  

Graf

9. Jsou podle vás sociální sítě hlavní příčinou prokrastinace v pracovním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím10046,73 %46,73 %  
Zcela souhlasím4320,09 %20,09 %  
Bez názoru4018,69 %18,69 %  
Spíše nesouhlasím2210,28 %10,28 %  
Zcela nesouhlasím94,21 %4,21 %  

Graf

10. Jak moc si myslíte, že jste schopni ovládat své používání sociálních sítí ve vztahu k vaší produktivitě práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dokážu7434,58 %34,58 %  
Nevím4521,03 %21,03 %  
Spíše nedokážu3817,76 %17,76 %  
Zcela dokážu3516,36 %16,36 %  
Zcela nedokážu2210,28 %10,28 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10850,47 %50,47 %  
Muž10649,53 %49,53 %  

Graf

12. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let9644,86 %44,86 %  
25–35 let5927,57 %27,57 %  
36–45 let2612,15 %12,15 %  
46–55 let177,94 %7,94 %  
56–65 let83,74 %3,74 %  
Více než 65 let83,74 %3,74 %  

Graf

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita (ÚSO, ÚSV)10750 %50 %  
Vysokoškolské7133,18 %33,18 %  
Vyučení219,81 %9,81 %  
Základní157,01 %7,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vyberte, jakým způsobem trávíte čas na sociálních sítích?

  • odpověď Marketing a reklama=5:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce=5 na otázku 3. Vyberte, jakým způsobem trávíte čas na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

2. Jaké sociální sítě používáte nejvíce?

3. Vyberte, jakým způsobem trávíte čas na sociálních sítích?

4. Myslíte, že jste na sociálních sítích závislý/á?

5. Dokázal/a byste být bez sociálních sítí?

6. Myslíte, že Vám sociální sítě pomáhají v produktivitě práce?

7. Jaký vliv mají sociální sítě na vaši schopnost soustředit se na pracovní úkoly?

8. Jak často se stane, že kvůli používání sociálních sítí odkládáte důležité pracovní úkoly?

9. Jsou podle vás sociální sítě hlavní příčinou prokrastinace v pracovním prostředí?

10. Jak moc si myslíte, že jste schopni ovládat své používání sociálních sítí ve vztahu k vaší produktivitě práce?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Kolik vám je let?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

2. Jaké sociální sítě používáte nejvíce?

3. Vyberte, jakým způsobem trávíte čas na sociálních sítích?

4. Myslíte, že jste na sociálních sítích závislý/á?

5. Dokázal/a byste být bez sociálních sítí?

6. Myslíte, že Vám sociální sítě pomáhají v produktivitě práce?

7. Jaký vliv mají sociální sítě na vaši schopnost soustředit se na pracovní úkoly?

8. Jak často se stane, že kvůli používání sociálních sítí odkládáte důležité pracovní úkoly?

9. Jsou podle vás sociální sítě hlavní příčinou prokrastinace v pracovním prostředí?

10. Jak moc si myslíte, že jste schopni ovládat své používání sociálních sítí ve vztahu k vaší produktivitě práce?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Kolik vám je let?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Raszka, J.Vliv sociálních sítí na produktivitu práce a prokrastinaci (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vliv-socialnich-siti-na-prod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.