Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sociálních sítí na společnost

Vliv sociálních sítí na společnost

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Čmejla
Šetření:12. 11. 2014 - 19. 11. 2014
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem Fakulty výrobních technologií a managementu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zpracovávám seminární práci z předmětu Obchodní politika.

Ve svém dotazníku bych chtěl zjistit, jak je na tom společnost s využíváním sociálních sítí a názor na jejich vliv na společnost.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7797,47 %97,47 %  
Ne22,53 %2,53 %  

Graf

2. Na kolika sociálních sítí jste zaregistrováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-44050,63 %50,63 %  
12936,71 %36,71 %  
5-7810,13 %10,13 %  
Více11,27 %1,27 %  
011,27 %1,27 %  

Graf

3. Jak dlouho vlastníte svůj nejdelší účet k sociální síti, popřípadě jak dlouhá doba uplynula od doby založení vašeho prvního účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více5569,62 %69,62 %  
3-4 roky2126,58 %26,58 %  
1-2 roky22,53 %2,53 %  
Méně než rok11,27 %1,27 %  

Graf

4. K čemu používáte Sociální sítě nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro sledování přátel a okolí5873,42 %73,42 %  
Jiné4354,43 %54,43 %  
Pro "zabíjení času" (z nudy)3848,1 %48,1 %  
Hry1113,92 %13,92 %  
Pro hledání nových přátel810,13 %10,13 %  
Pro hledání potenciálních partnerů810,13 %10,13 %  

Graf

5. Jaké informace sdílíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jméno a příjmení6784,81 %84,81 %  
Fotky6683,54 %83,54 %  
Vzdělání4860,76 %60,76 %  
Osobní informace (zájmy, aktivity)3443,04 %43,04 %  
Email2329,11 %29,11 %  
Informace o příbuzných, stavu1822,78 %22,78 %  
Bydliště1417,72 %17,72 %  
Politické názory911,39 %11,39 %  
Telefoní číslo67,59 %7,59 %  
Osobní problémy33,8 %3,8 %  

Graf

6. Kolik času trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny2430,38 %30,38 %  
3-4 hodiny2329,11 %29,11 %  
Méně než jednu hodinu1417,72 %17,72 %  
Déle911,39 %11,39 %  
Nejsem každý den na sociálních sítích911,39 %11,39 %  

Graf

7. Jak často kontrolujete své sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 za den3139,24 %39,24 %  
Denně2531,65 %31,65 %  
Každou hodinu1316,46 %16,46 %  
Výjimečně78,86 %8,86 %  
Dvakrát týdně33,8 %3,8 %  

Graf

8. Jaký mají podle Vás sociální sítě vliv na společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní3544,3 %44,3 %  
Neutrální2430,38 %30,38 %  
Spíše pozitivní810,13 %10,13 %  
Pozitivní78,86 %8,86 %  
Negativní56,33 %6,33 %  

Graf

9. Stalo se vám někdy, že byl konflikt s vaším partnerem vyvolán sociální sítí a obsahem na nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4050,63 %50,63 %  
Ne3949,37 %49,37 %  

Graf

10. Myslíte, že přátelství na sociálních sítích se dá považovat za skutečné přátelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5670,89 %70,89 %  
Ano1518,99 %18,99 %  
Nevím810,13 %10,13 %  

Graf

11. Obtěžoval Vás někdy někdo na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4253,16 %53,16 %  
Ano3746,84 %46,84 %  

Graf

12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem obtěžován(a)4050,63 %50,63 %  
Blokací1924,05 %24,05 %  
Ignorací1822,78 %22,78 %  
Jiné22,53 %2,53 %  

Graf

13. Která je podle Vás horší šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasická šikana5468,35 %68,35 %  
Kyberšikana2531,65 %31,65 %  

Graf

14. Život bez sociálních sítí by podle vás byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejný3139,24 %39,24 %  
Složitější2632,91 %32,91 %  
Jednodušší2227,85 %27,85 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4962,03 %62,03 %  
Muž3037,97 %37,97 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256177,22 %77,22 %  
26-35810,13 %10,13 %  
36-4556,33 %6,33 %  
Méně než 18 let45,06 %5,06 %  
46 a více11,27 %1,27 %  

Graf

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4658,23 %58,23 %  
Vysokoškolské bakalářské1924,05 %24,05 %  
Vysokoškolské magisterské56,33 %6,33 %  
Základní56,33 %6,33 %  
Střední33,8 %3,8 %  
Vyšší odborné11,27 %1,27 %  

Graf

18. Byliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město s 50 000-100 000 obyvateli2531,65 %31,65 %  
Město s 100 000-250 000 obyvateli1620,25 %20,25 %  
Město s více než 250 000 obyvateli1620,25 %20,25 %  
méně1113,92 %13,92 %  
Město s 10 000-50 000 obyvateli1113,92 %13,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Obtěžoval Vás někdy někdo na sociálních sítích?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Blokací na otázku 12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ignorací na otázku 12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyl jsem obtěžován(a) na otázku 12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?

12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?

 • odpověď Nebyl jsem obtěžován(a):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Obtěžoval Vás někdy někdo na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte sociální sítě?

2. Na kolika sociálních sítí jste zaregistrováni?

3. Jak dlouho vlastníte svůj nejdelší účet k sociální síti, popřípadě jak dlouhá doba uplynula od doby založení vašeho prvního účtu?

4. K čemu používáte Sociální sítě nejvíce?

5. Jaké informace sdílíte na sociálních sítích?

6. Kolik času trávíte na sociálních sítích?

7. Jak často kontrolujete své sociální sítě?

8. Jaký mají podle Vás sociální sítě vliv na společnost?

9. Stalo se vám někdy, že byl konflikt s vaším partnerem vyvolán sociální sítí a obsahem na nich?

10. Myslíte, že přátelství na sociálních sítích se dá považovat za skutečné přátelství?

11. Obtěžoval Vás někdy někdo na sociálních sítích?

12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?

13. Která je podle Vás horší šikana?

14. Život bez sociálních sítí by podle vás byl?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

18. Byliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte sociální sítě?

2. Na kolika sociálních sítí jste zaregistrováni?

3. Jak dlouho vlastníte svůj nejdelší účet k sociální síti, popřípadě jak dlouhá doba uplynula od doby založení vašeho prvního účtu?

4. K čemu používáte Sociální sítě nejvíce?

5. Jaké informace sdílíte na sociálních sítích?

6. Kolik času trávíte na sociálních sítích?

7. Jak často kontrolujete své sociální sítě?

8. Jaký mají podle Vás sociální sítě vliv na společnost?

9. Stalo se vám někdy, že byl konflikt s vaším partnerem vyvolán sociální sítí a obsahem na nich?

10. Myslíte, že přátelství na sociálních sítích se dá považovat za skutečné přátelství?

11. Obtěžoval Vás někdy někdo na sociálních sítích?

12. Jak jste toto obtěžování řešil(a)?

13. Která je podle Vás horší šikana?

14. Život bez sociálních sítí by podle vás byl?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

18. Byliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čmejla, D.Vliv sociálních sítí na společnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-socialnich-siti-na-spol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.