Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv stresové zátěže na lidské zdraví

Vliv stresové zátěže na lidské zdraví

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Štědronský
Šetření:07. 05. 2014 - 17. 05. 2014
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):59 / 55.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci. 

Práce se zabývá výzkumem vlivu stresové zátěže na lidské zdraví a také tím, jakým způsobem můžeme tuto zátěž zvládat tak, aby k psychosomatickým problémům nedocházelo. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17580,28 %80,28 %  
muž4319,72 %19,72 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-4015068,81 %68,81 %  
40 -603917,89 %17,89 %  
0-202611,93 %11,93 %  
60+31,38 %1,38 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské odborné7132,57 %32,57 %  
středoškolské všeobecné (gymnázium)4721,56 %21,56 %  
VŠ bakalářské4118,81 %18,81 %  
VŠ ukončené 5 let a více3516,06 %16,06 %  
základní115,05 %5,05 %  
středoškolské bez maturity73,21 %3,21 %  
VOŠ62,75 %2,75 %  

Graf

4. Mám zkušenosti se stresovou zátěží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často se cítím ve stresu9443,12 %43,12 %  
jen občasné pozoruji, že jsem ve stresu7233,03 %33,03 %  
cítím se v podstatě neustále ve stresu či pod tlakem3716,97 %16,97 %  
stresovou zátěž vnímám jen ojediněle146,42 %6,42 %  
vůbec si neuvědomuji, že bych někdy vnímal/a nějaký negativní vliv psychické zátěže10,46 %0,46 %  

Graf

5. Zažívám nízkou hladiny stresu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvědomuji si dlouhodobou slabší zátěž déle než rok10749,08 %49,08 %  
nejsem ani v mírném stresu po delší dobu, vždy je to jen krátkodobý stav6328,9 %28,9 %  
jsem v mírném stresu 3 měsíce až 1 rok4822,02 %22,02 %  

Graf

6. Psychické problémy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stres mi působí jen občasné či krátkodobé problémy, nervozitu, úzkost apod.10246,79 %46,79 %  
stres mi působí řadu problémů, jako změny nálad, depresivní stavy apod.6429,36 %29,36 %  
jsem si vědom/a vlivu stresu na mou psychiku, zvládám jej4520,64 %20,64 %  
vůbec nevnímám, že by stres měl jakýkoli vliv na mou psychiku73,21 %3,21 %  

Graf

7. Psychosomatické problémy (vliv psychiky na fyzické zdraví)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, již na sobě shledávám některé příznaky9945,41 %45,41 %  
ano, jsem si vědom/a těchto rizik, ale zatím žádné takové problémy nemám5726,15 %26,15 %  
ano, mám již celou řadu těchto (psychosomatických) problémů2712,39 %12,39 %  
vím, o co se jedná, ale domnívám se, že se mě to netýká209,17 %9,17 %  
nevím, co to znamená115,05 %5,05 %  
vím, o co se jedná, ale nevěřím tomu41,83 %1,83 %  

Graf

8. Považujete se spíše za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mezi, snad realistu9141,74 %41,74 %  
spíše optimistu6931,65 %31,65 %  
spíše pesimistu2812,84 %12,84 %  
rozhodně optimistu2310,55 %10,55 %  
rozhodně pesimistu73,21 %3,21 %  

Graf

9. Domníváte se, že každý je svého štěstí strůjce a může dosáhnout vyplnění svých přání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale je poněkud limitován dalšími faktory10347,25 %47,25 %  
rozhodně ano7132,57 %32,57 %  
v dnešní době není jednoduché se prosadit177,8 %7,8 %  
převažují vnější vlivy, je těžké se prosadit156,88 %6,88 %  
společnost je nastavena tak, že jen málo vyvolených může žít tak, jak chtějí125,5 %5,5 %  

Graf

10. Nepříznivé události ve Vašem životě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
některé jsem si přivodil/a sám/sama, některé se prostě staly16575,69 %75,69 %  
jsem opatrný, většina negativních situací byla spíše mimo moji kontrolu3917,89 %17,89 %  
zpravidla si za ně mohu sám/sama, přitahuji průšvihy94,13 %4,13 %  
zpravidla mi házel klacky pod nohy někdo jiný, neměl jsem příliš možnost to ovlivnit52,29 %2,29 %  

Graf

V následujících otázkách prosím odpovídejte ano/ne v závislosti na tom, zda Vás příslušná životní událost potkala za uplynulý rok

11. Smrt partnera

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21598,62 %98,62 %  
ano31,38 %1,38 %  

Graf

12. Rozvod

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20393,12 %93,12 %  
ano156,88 %6,88 %  

Graf

13. Rozchod manželů, partnerů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16374,77 %74,77 %  
ano5525,23 %25,23 %  

Graf

14. Výkon trestu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21598,62 %98,62 %  
ano31,38 %1,38 %  

Graf

15. Smrt blízkého příbuzného

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15972,94 %72,94 %  
ano5927,06 %27,06 %  

Graf

16. Sňatek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20493,58 %93,58 %  
ano146,42 %6,42 %  

Graf

17. Smíření manželů, partnerů (např. po vážném rozkolu, částečném rozchodu apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17379,36 %79,36 %  
ano4520,64 %20,64 %  

Graf

18. Odchod do penze

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21598,62 %98,62 %  
ano31,38 %1,38 %  

Graf

19. Těhotenství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20493,58 %93,58 %  
ano146,42 %6,42 %  

Graf

20. Sexuální potíže

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13762,84 %62,84 %  
ano8137,16 %37,16 %  

Graf

21. Přírůstek nového člena do rodiny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18785,78 %85,78 %  
ano3114,22 %14,22 %  

Graf

u otázek kde je okénko pro počet, uveďte prosím číslo, prezentující, kolikrát tato událost ve vašem životě za uplynulý rok nastala

22. Vlastní zranění nebo nemoc

číslem uveďte počet závažných událostí za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07735,32 %35,32 %  
15625,69 %25,69 %  
24018,35 %18,35 %  
3177,8 %7,8 %  
583,67 %3,67 %  
473,21 %3,21 %  
1062,75 %2,75 %  
652,29 %2,29 %  
810,46 %0,46 %  
10010,46 %0,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.38
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.09
Směrodatná odchylka:1.45
Medián:1
Modus:0

Graf

23. Výpověď z práce

číslem uveďte počet výpovědí za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
018283,49 %83,49 %  
13013,76 %13,76 %  
241,83 %1,83 %  
710,46 %0,46 %  
310,46 %0,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.13
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.11
Směrodatná odchylka:0.34
Medián:0
Modus:0

Graf

24. Onemocnění rodinného příslušníka

číslem uveďte počet za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
08438,53 %38,53 %  
15223,85 %23,85 %  
23415,6 %15,6 %  
3188,26 %8,26 %  
4125,5 %5,5 %  
541,83 %1,83 %  
1041,83 %1,83 %  
631,38 %1,38 %  
3020,92 %0,92 %  
1110,46 %0,46 %  
ostatní odpovědi 7
20
14
12
41,83 %1,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.35
Minimum:0
Maximum:7
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.23
Směrodatná odchylka:1.49
Medián:1
Modus:0

Graf

25. Změna zaměstnání

číslem uveďte počet změn zaměstnání za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
015370,18 %70,18 %  
14922,48 %22,48 %  
2115,05 %5,05 %  
331,38 %1,38 %  
410,46 %0,46 %  
610,46 %0,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.31
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.52
Medián:0
Modus:0

Graf

26. Změna finanční situace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11050,46 %50,46 %  
ne10849,54 %49,54 %  

Graf

27. Smrt blízkého přítele

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18886,24 %86,24 %  
ano3013,76 %13,76 %  

Graf

28. Změna pracovního zaměření

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14265,14 %65,14 %  
ano7634,86 %34,86 %  

Graf

29. Zabavení zastaveného majetku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21699,08 %99,08 %  
ano20,92 %0,92 %  

Graf

30. Změna zodpovědnosti v zaměstnání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14064,22 %64,22 %  
ano7835,78 %35,78 %  

Graf

31. Odchod z domu rodičů, odchod dětí rodičům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18383,94 %83,94 %  
ano3516,06 %16,06 %  

Graf

32. Problémy s příbuznými ze strany partnera

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15671,56 %71,56 %  
ano6228,44 %28,44 %  

Graf

33. Zahájení nebo ukončení studia

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13361,01 %61,01 %  
ano8538,99 %38,99 %  

Graf

34. Změna životních podmínek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11954,59 %54,59 %  
ano9945,41 %45,41 %  

Graf

35. Změna osobních zvyků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12255,96 %55,96 %  
ne9644,04 %44,04 %  

Graf

36. Změna dovolené - rekreace (zrušení, přeložení, změna destinace)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18785,78 %85,78 %  
ano3114,22 %14,22 %  

Graf

37. Změna náboženských aktivit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20192,2 %92,2 %  
ano177,8 %7,8 %  

Graf

38. Změna společenských aktivit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13361,01 %61,01 %  
ano8538,99 %38,99 %  

Graf

39. Změna spánkových návyků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11251,38 %51,38 %  
ne10648,62 %48,62 %  

Graf

40. Změna stravovacích návyků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13059,63 %59,63 %  
ne8840,37 %40,37 %  

Graf

41. Vánoce

Zapojili jste se do vánočních aktivit, shánění dárků, přípravy oslav, nebo Vánoce neřešíte ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16776,61 %76,61 %  
ne5123,39 %23,39 %  

Graf

42. Vynikající osobní úspěch

číslem uveďte počet úspěchů za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15826,61 %26,61 %  
05424,77 %24,77 %  
23917,89 %17,89 %  
3209,17 %9,17 %  
5188,26 %8,26 %  
4104,59 %4,59 %  
1062,75 %2,75 %  
3031,38 %1,38 %  
1220,92 %0,92 %  
620,92 %0,92 %  
ostatní odpovědi 365
1000
60
7
99999999999999999999999999999999999999999999999999
50
62,75 %2,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:4.55
Směrodatná odchylka:2.13
Medián:1
Modus:1

Graf

43. Manžel/ka partner/ka začal/a nebo přestal/a pracovat

číslem uveďte počet případných začátků a konců pracovních poměrů za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
017479,82 %79,82 %  
12913,3 %13,3 %  
2104,59 %4,59 %  
331,38 %1,38 %  
420,92 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.2
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.21
Směrodatná odchylka:0.46
Medián:0
Modus:0

Graf

44. Problémy s nadřízeným

číslem uveďte počet závažnějších konfliktů za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
014566,51 %66,51 %  
13817,43 %17,43 %  
2125,5 %5,5 %  
352,29 %2,29 %  
541,83 %1,83 %  
1041,83 %1,83 %  
420,92 %0,92 %  
5010,46 %0,46 %  
1510,46 %0,46 %  
1210,46 %0,46 %  
ostatní odpovědi 20
6
30
7
8
52,29 %2,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.6
Minimum:0
Maximum:7
Variační rozpětí:7
Rozptyl:1.41
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:0
Modus:0

Graf

45. Změna školy

číslem uveďte počet změn školy za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
017379,36 %79,36 %  
14319,72 %19,72 %  
220,92 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.18
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.15
Směrodatná odchylka:0.38
Medián:0
Modus:0

Graf

46. Změna bydliště

číslem uveďte počet změn bydliště za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
015972,94 %72,94 %  
14822,02 %22,02 %  
273,21 %3,21 %  
0210,46 %0,46 %  
310,46 %0,46 %  
2010,46 %0,46 %  
410,46 %0,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.25
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.2
Směrodatná odchylka:0.45
Medián:0
Modus:0

Graf

47. Dovolená

číslem uveďte počet dovolených (rekreací) za poslední rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17534,4 %34,4 %  
06730,73 %30,73 %  
24621,1 %21,1 %  
32210,09 %10,09 %  
441,83 %1,83 %  
620,92 %0,92 %  
710,46 %0,46 %  
1210,46 %0,46 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.15
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.91
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:1
Modus:1

Graf

48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:

Zaškrtněte prosím všechny možnosti, které jste na sobě někdy zaznamenali

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podrážděnost17479,82 %79,82 %  
Nervozita15470,64 %70,64 %  
Úzkost13863,3 %63,3 %  
Únava, slabost, bolest hlavy, bolesti v ramenou, v zádech13361,01 %61,01 %  
Hádavost11351,83 %51,83 %  
Depresivní nálady11251,38 %51,38 %  
Zvýšené pocení11150,92 %50,92 %  
Členové rodiny jdou na nervy9543,58 %43,58 %  
Problémy se spánkem (jakékoli)9342,66 %42,66 %  
Nechutenství nebo přejídání9041,28 %41,28 %  
Potíže s rozhodováním9041,28 %41,28 %  
Snížený zájem o sexualitu8739,91 %39,91 %  
Poruchy nálad8639,45 %39,45 %  
Nutkání někam utéci a schovat se8639,45 %39,45 %  
Nutkání k pláči8338,07 %38,07 %  
Bolesti hlavy8237,61 %37,61 %  
Problémy trávící - žlučník, žaludek, střeva, průjmy, zácpy apod.8036,7 %36,7 %  
ƒTřes rukou7735,32 %35,32 %  
Tiky, záškuby svalů7634,86 %34,86 %  
Problémy s lidmi (komunikace, nedorozumění, vyhýbání se lidem apod.)7233,03 %33,03 %  
Kožní problémy - vyrážky, ekzémy, lupenka apod.5726,15 %26,15 %  
Zvýšená starostlivost o každou maličkost nebo nezájem v případě opravdových problémů5625,69 %25,69 %  
Alergie5625,69 %25,69 %  
Zapomínání schůzek, závazků, informací5525,23 %25,23 %  
Zvýšená reakce na zvuky5424,77 %24,77 %  
Psychické problémy5223,85 %23,85 %  
Časté nemoci (např. více než 2x do roka )4922,48 %22,48 %  
Odosobnění (pocit odtržení od emocí prožitků, jako by byly někoho jiného)4319,72 %19,72 %  
Zvýšená nedůvěřivost vůči spolupracovníkům a členům rodiny4118,81 %18,81 %  
Dýchací problémy - bronchitidy, astma apod.3616,51 %16,51 %  
Vysychání v ústech2812,84 %12,84 %  
Jakékoli jiné dlouhodobé zdravotní problémy2712,39 %12,39 %  
Problémy se srdcem2210,09 %10,09 %  
Náhlá změna obvyklého chování, např.: dobrý pracovník se stane nedbalým, ten, kdo rád pracoval v týmu, se stane samotářem,ten, kdo se rád bavil se straní lidí219,63 %9,63 %  

Graf

49. Jakékoli další projevy, které nebyly výše uvedeny a mohly by se stresem souviset

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

0

0

0

ano

Apatie

astma

Bolest v patě v okolí achhilovky

bolest v podbřišku

bolest žaludku

bolesti zad a kyčlí

bradavice, velká únava, kvalita vlasů

bulimie, suicidální myšlenky, apatie

hyperaktivní močový měchýř

hypertenze, diabetes 2. typu

Kolapsy

meniérův syndrom (porucha vnitřního ucha), sklon k sebepoškozování a vyhledávání rizikových situací za účelem odbrourání stresu (adrenalin z noční jízdy autem s opilým řidičem odbourá nervy z práce - vytloukání klínu klínem ;-)

Nevím

Nevím

nezájem o aktivity, které mě dříve bavily

Nízké sebevědomí, agresivita - hlavně verbálně, suicidální tendence - myšlenky

nočné mory

Od doby zvýšené stresové zátěže mám nepravidelnou menstruaci, někdy mi vynechává úplně, ale vyšetření neprokázalo, že by se mnou bylo něco fyzicky špatně.

opar na rtu

padání vlasů

poporodni deprese - uz starsi udalost (pred tremi roky) ale stale jsou jiste nasledky.

Problemy s vyjadrovanim

řezavé až bodavé bolesti v obou zápěstích, závratě, točení hlavy, tlak v očích až ostrá bolest "za" očima = z únavy, nevyspání; častá nespavost = max 3-4 hodiny v noci (nemoci usnout), nutnost spánku přes den (alespoň 2hodiny), neschopnost se delší dobu soustředit

silné úzkosti, strach z lidí - antisociální poruchy, noční můry, ...

Slabost, pocit nachlazení, který zmizí okamžitě, když začnu odpočívat

Smutek

Snizena imunita (gynekologicke problemy)

snížená imunita

svalove krece zada

Škola

těch je.

tinitus

únava, skleslost, pesimistická nálada při nedostatku světla, špatném počasí

Začal jsem hodně pít (cca 6-8 piv/den).

závrať

Závrať

závratě, točení hlavy, pocity na omdlení

zdravotní problémy, které vyšetření nepotvrdilo (bolesti žaludku, oka, zad)

zvýšená chuť na cigarety

zvýšení krevního tlaku

50. Pokud si uvědomujete zvýšenou psychickou zátěž, jak ji zvládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se poradit si nějak sám13963,76 %63,76 %  
hledám, jak z toho ven v knihách, na internetu, ptám se lidí5223,85 %23,85 %  
nijak, nechám to přirozeně odeznít5223,85 %23,85 %  
navštívil jsem psychiatra2511,47 %11,47 %  
navštívil jsem psychologa2210,09 %10,09 %  
navštívil jsem praktického lékaře125,5 %5,5 %  

Graf

Zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte

51. Jakým způsobem se cíleně vyrovnávám se stresem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslechnu si svou oblíbenou hudbu10648,62 %48,62 %  
vypovídám se partnerovi, kamarádovi, kamarádce, rodičům, dětem10648,62 %48,62 %  
zhluboka dýchám10347,25 %47,25 %  
pustím si televizi, film apod.10347,25 %47,25 %  
zaženu stres čokoládou, sladkostmi9141,74 %41,74 %  
chodím na procházky do přírody, do lesa, to mi pomáhá9141,74 %41,74 %  
fyzická zátěž (naštípu dříví, jdu si zaběhat)8438,53 %38,53 %  
udělám si něčím radost - něco si koupit8338,07 %38,07 %  
vyrazím si s přáteli do společnosti8036,7 %36,7 %  
poslouchám relaxační hudbu7534,4 %34,4 %  
přečtu si dobrou knihu6429,36 %29,36 %  
tančím, zpívám, hraji5826,61 %26,61 %  
zpomalím činnosti5223,85 %23,85 %  
zaženu stres alkoholem4822,02 %22,02 %  
používám léčivé byliny4621,1 %21,1 %  
skvěle mě stresu zbaví sex4319,72 %19,72 %  
skvěle mi pomáhá sport kterému se věnuji4319,72 %19,72 %  
provádím specifické relaxační techniky3516,06 %16,06 %  
mám řadu koníčků ve kterých se realizuji a stresu se tak zbavím3114,22 %14,22 %  
užívám antidepresiva nebo podobné léky2611,93 %11,93 %  
pomůže mi modlitba2611,93 %11,93 %  
alternativní směry, reiki, kineziologie, EFT, Silvova metoda a podobné2511,47 %11,47 %  
medituji pravidelně198,72 %8,72 %  
pomáhá mi divadlo, kino177,8 %7,8 %  
užívám lehké drogy, např. marihuanu146,42 %6,42 %  
jsem věřící, pomáhá mi modlitba, požehnání apod.146,42 %6,42 %  
pokud vím kdo je zdrojem stresu, pomohla by mi pomsta135,96 %5,96 %  
neužívám nic z výše uvedeného73,21 %3,21 %  
absolvoval/a jsem kurz, kde jsem se naučil/a specifické techniky62,75 %2,75 %  
navštěvuji kouče, poradce apod.41,83 %1,83 %  
neoptřebuji, nevím co to je stres20,92 %0,92 %  

Graf

52. Další jakékoli strategie, které ke zvládání stresu používám

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

0

akupunktura

asertivita, psychohygiena, sebereflexe

být sám

ciele odbúranie napätia, ak je to v mojich schopnostiach

cigarety

domácí mazlíček

důležité je pro mě si stres ( příčinu ) odžít, nepotlačovat emoce

felinoterapie

Hlednam pricinu, puvod stresu, zmenim muj lriatup k danym situacim.

homeopatie

Chodim

Jdu si lehnout

jóga

joga

Když mám pocit, že už je toho moc, řeknu si směrem k tomu, kdo prudí něco ve smyslu "vys.. si voko", nebo sebe se zeptám, zda to stojí za to a odpovím si, že ne... pomyslně nad vším mávnu rukou a je dobře. Faktem je, že mně nějaké větší stresující události dlouho nepotkaly, to bych asi jinak mluvila.

kočičky

Motorka

nadhled realita optimismus

nejdůležitejší je si vůbec uvědomit že právě ted procházím stresem, tím spíš, pokud někdo stresem porchází neustále, nesmí to brát jako normální stav, ale pozastavit se nad tím. Být si vědom toho, že vše je psychosomatické a pokud nezměním myšlení, polovina cesty za zlepšením mi je zapovězena. Musím se tedy vždy zamyslet nad tím, že právě procházím napětí, říct si, že takhle to nejde, uvolnit se z napětí, vydýchat se, připomenout si něco, co se mi povedlo, na co můžu navázat, co pozitivního na své cestě mám. Dělat věci včas a každý den si všimnout něčeho výjimečného, něčeho, co sice považujeme za samozřejmost, ale když se zamyslíme, bez toho by bylo všechno horší. Stačí slunce, hrající si děti venku, kočka, která za vámi sama přijde, úsměv, dobré jídlo.

nicnedělání, vybrečet se, přemýšlet o problému

odpočívám, spím

počítám...cokoli, co je kolem :) zvířata - hlazení, krmení, hraní "hmatová terapie" - sahám na něco příjemného (držím v ruce mango a intenzivně ho vnímám, postupně všemi smysly :) "denní snění" - sním a představuji si různé věci, jako by byly skutečné (vyhrávám olympiádu, mám za muže Bena Aflecka :D ) peču a přitom koukám na staré černobílé filmy (pocit domova, tradice, klidu)

Pomazlení psa, činčil.

Pomazlím se se svým psem.

Pozitivní myšlení a různé články nebo videa na téma osobního rozvoje

rozhovory s učitelkou, mazlení se s mými kočkami - felinoterapie

rozmlátit na kousky nějakou věc, opravdu silně vrazit pěstí do zdi

různé například skeet

rybaření ad. sex - hlavně orální

Rychlá jízda

sauna,cestování

sestavení si žebříčku kladů, které díky překonání stresové situace nastanou

snažím si to prožít

spánek

Spím, když to jde. Píšu deník, učím se - zapisuji se a vyhledávám si různé kurzy (jazykové, vš) = koníček. Sedím doma s domácím mazlíčkem v křesle třeba půl dne a s nikým jiným nekomunikuju. Pláču.

společné chvíle s dětmi, práce

uklidňuji se tím, že vždycky může být hůř, případně si vzpomenu na to, kdy hůř bylo a snažím se sama sebe povzbudit. Také si stanovuji odměnu za splněný úkol, kterou si však dopřeju či koupím, i když se úkol nepodaří splnit jak bych chtěla, ale za snahu si ji podle mě zasloužím.

v ústraní

vybrečím se

vypsání se do deníku

Vždy se musím s každou chmurou, abych se tomu tolik nepoddávala a nic se nedělo dál.

začnu doma uklízet :)

zalézt do postele a popovídat si sama se sebou

Zatím žádné,jen ty co jsem zaškrkl nahoře.

Zavolám kámošce dáme pokec o všem co se dá

změna přístupu k situaci

zpověď, nebo přesněji otevření se důveryhodnému zpovědníkovi

Žádné

53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy jsem úspěšný/á, jindy ne11150,92 %50,92 %  
většinou zvládám stres dobře5927,06 %27,06 %  
daří se mi zvládat stres jen v malé míře či málokdy2611,93 %11,93 %  
vůbec se mi nedaří125,5 %5,5 %  
vždy se se stresem rychle vypořádám104,59 %4,59 %  

Graf

Zaškrtněte všechny možnosti, které považujete za důležité

54. Mé nejčastější či nejsilnější stresory jsou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z budoucnosti11050,46 %50,46 %  
rodiče7735,32 %35,32 %  
obsah - náplň práce6831,19 %31,19 %  
zdravotní stav6429,36 %29,36 %  
partner/partnerka6328,9 %28,9 %  
těžko hledám v životě nějaký smysl4721,56 %21,56 %  
vedoucí pracovník v práci4118,81 %18,81 %  
další příbuzní např tchýně/tchán, švagr, sestra apod4118,81 %18,81 %  
děti3817,43 %17,43 %  
pracovní prostředí3716,97 %16,97 %  
učitel3315,14 %15,14 %  
manžel/manželka2812,84 %12,84 %  
kolegové či podřízení v práci2411,01 %11,01 %  
zákazníci, klienti ......2310,55 %10,55 %  
spolužáci2210,09 %10,09 %  
okolí bydliště , hospody, dopravní ruch apod.209,17 %9,17 %  
média, politika177,8 %7,8 %  
sousedi v domě, ulici ....125,5 %5,5 %  

Graf

55. Další výše neuvedené zásadní stresory v mém životě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

0

absence touhy

bezmoc... ve spoustě situací, kdy nemohu zasahovat do rozhodnutí úředníků, zdravotníků ....

Bývalý partner

časový stres - mám náročnou práci s velmi nepravidelnou pracovní zátěží - posledních 7 měsíců jsem mimořádně vytížená, z toho plyne stres z obsahu práce i z klientů - v normální situaci by to byl eustres, ale v kombinaci s únavou, minimem času na přípravu a nepravidelným životním stylem se často stres přehoupne přes hranici, kdy je ještě motivující a pozitivní

daně a všichni příživníci které si platím a nestojím o to

dokončení školy, diplomka

exmanžel; hluboké přesvědčení, že je zbytečné, abych žila

finance

Financni situace Expartner

finanční stav pro dlohodobou nezaměstnanost partnera

chování přátel

chování spolubydlící

já sama :D

Kombinace nemoci blízkých příbuzných, stresu ve škole, problémy s partnerem apod.

množství práce, jak zkombinovat práci a koníčky

Můj dlouhodobý hlavní životní stresor je neustálý silný nátlak neodbytného ctitele.

nečekané změny situace, které nemohu ovlivnit, čas - organizace práce, vlastní neschopnost, lenost, odkládání povinností

nejistota

nemám práci

nemám prácu

nenaplneny zivot, stereotyp, nedostatok sebarealizacie

nepáči sa mi kam táto doba smeruje

Neschopnost najít si práci

neúspěch na Vš

nevím co bych chtěla po studiu dělat, myslím, že nebudu moct najít pořádnou práci, těžké zkoušky, psaní diplomové práce,

nevlastní děti

nuda

Nuda

Od 20 let jsem byla zvyklá věnovat se jen rodině, ted začínám mít víc času pro sebe a pořád mi to přijde takové nesmysluplné. Ještě se mi nevžilo to, že nadešel čas starat se zas o sebe, neb jsem své tělo nechala zlenivět, zchátrat a ztloustnout a musím se ted starat o to, aby mi sloužilo v pořádku.

otec, jeho matka, cizí lidé, změna, nová nečekaná situace

peniaze

Peníze, resp. jejich trvalý nedostatek (klesající životní úroveň vlivem neustálého zdražování).

Pracuji mimo jiné pro kočičí útulek, tedy vidina nemocných a ztracených zvířat, nejen koček. Pomyšlení, že nikdy nepomůžu všem, což se snažím odbourat. Dále je zaručeným stresorem zkouškové období na VŠ. Zatím mi nikdy nic nezpůsobilo tak intenzivní více(tý)denní stres,jako právě škola.

prezentace něčeho před semiární skupinou (ve škole), ústní průběžné zkoušení (z otázky 54 není pravda nic-manžele ani nemám)

přátelé

Především naprostý nedostatek času spojený se náročným studiem a prací - mám pocit, že neustále něco nestíhám a že nezvládám všechny své povinnosti. Mám toho tolik, že nemám dostatek času na odpočinek a to mě stresuje.

riziko ztráta práce a tak i zabezpečení rodiny strach o vlastní děti

Smrt blízkých; nemít během roku čas na odpočinek (práce přes týden + víkendy na vš); odloučení od rodiny; tlak z okolí

Státnice škola

strach, že nestihnu udělat nějakou práci; strach, že neudělám zkoušky ve škole

studium

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola

škola (bakalářka+ státnice), zda udělám přijímačky na magistra nebo budu muset jít pracovat

škola, praxe

těch je.

veřejné vystupování

Výše uvedené stresory jsou spíše nárazové, ne dlouhodobé. Jednou mě rozčílí ten a pak zase onen, ale většinou je to rychle pryč...

vzhled, postava, kondice

zivot v zahranici, vzdalenost od rodiny

zkoušky (ve škole), ranní vstávání

Zkoušky a testy.

zkoušky, testy

Žádné

56. Rodinné zázemí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám skvělé rodinné zázemí, vždy se mohu na rodinu spolehnout8639,45 %39,45 %  
Mám dobré rodinné zázemí, většinou se mohu na rodinu spolehnout6831,19 %31,19 %  
Mám průměrné rodinné zázemí, nemohu se vždy a ve všem na rodinu spolehnout3214,68 %14,68 %  
Mám horší rodinné zázemí, často se nemohu na rodinu spolehnout188,26 %8,26 %  
Mám špatné rodinné zázemí, nemohu se na rodinu spolehnout146,42 %6,42 %  

Graf

57. Žiji v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči6027,52 %27,52 %  
S dětmi a manželem/kou, partnerem/kou4721,56 %21,56 %  
S manželem/kou, partnerem/kou4520,64 %20,64 %  
Sám/sama2210,09 %10,09 %  
V komunitě, společně s kamarády, na ubytovně či na koleji jen se spolubydlícím188,26 %8,26 %  
S dětmi177,8 %7,8 %  
S rodiči a manželem/kou, partnerem/kou73,21 %3,21 %  
S rodiči, dětmi a manželem/kou, partnerem/kou20,92 %0,92 %  

Graf

58. Ostatní faktory

zaškrtněte všechny vhodné odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám dobré kamarády14968,35 %68,35 %  
nemám problém v komunikaci s lidmi11753,67 %53,67 %  
myslím, že jsem celkem oblíben či mé schopnosti kladně hodnoceny11351,83 %51,83 %  
snadno se přizpůsobím v nových situacích či prostředích8538,99 %38,99 %  
jsem tak trochu perfekcionista8538,99 %38,99 %  
dokáži lidem celkem lehce odpouštět jejich zlé skutky8237,61 %37,61 %  
jsem spirituálně založený/á7835,78 %35,78 %  
problémy obvykle snadno řeším6831,19 %31,19 %  
často trávím volný čas společně s kamarády či známými6328,9 %28,9 %  
nejsem příliš spokojený/á ve vztazích6228,44 %28,44 %  
není pro mě jednoduché řešit problémy5424,77 %24,77 %  
občas bych měl chuť se někomu pomstít za to jak mi ublížil4520,64 %20,64 %  
často se mi nepodaří vyhnout se konfliktům3917,89 %17,89 %  
lidé mě často kritizují3616,51 %16,51 %  
mám nepřítele, nebo ve své blízkosti lidi, kteří mě nemají rádi2210,09 %10,09 %  

Graf

59. Jakékoli další připomínky nebo podněty k tématu

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

0

0

Budou-li výsledky průzkumu k dispozici, ráda bych do nich nahlédla :-) Možno poslat na mail: vlad.lukesova@seznam.cz Díky :-)

bydlim se sourozencem v byte. A take je velky stres napriklad priznani nebo zjisteni minoritni sex. orientace. Jinak pekny dotaznik.

Docela jsem zjistila, diky dotazniku, ze hledam problemy kde nejsou.:-) A ze si stres obcas vytvarim sama.:-))Dotaznik je zajimave sepsan, prijemne me donutil se na sebe podivat z jine stranky. Dekuji

Chuť na pomstu mám jen k jedinému člověku, který mi opravdu hrozným způsobem ublížil v době, kdy jsem mu nejvíce důvěřovala, úblížil mi jak psychicky, tak fyzicky, majetkově i finančně. Ublížil i mému synovi. Tomuto člověku bych se opravdu ráda pomstila (a můj čas jednou přijde).

je krásné, že se o pocity ostatních lidí někdo zajímá(v dnešní době je to zázrak, a jelikož jsem autistka, jsem ráda, když se mohu takhle vyvzpovídat a žádný cizí člověk mě u toho nestresuje :)

jsem silný introvert

jsem trdlo, před problémy se stavím negativně i když moc dobře vím, že je zvládnu ani nebudu vědět jak

Moje motto: Jaký si to uděláš, takový to máš. Nikdy nedélej to, co nechceš, aby ti dělali druzí. Vše co se déje, má vždy néjaký, byť skrytý, význam - náhody neexistují.

Můj stres hlavně plyne z toho ,že nemám práci , protože jsem hodně nemocná tak ani nemám šanci jí najít , že mi snížej ID a budu mít pak finanční potíže

nedaří se mi v partnerských vztazích ( dlouhodobě sama )

Příroda, příroda, příroda!!:)))

Velmi zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník. Pomohl mi zas o kousek srovnat myšlenky, díky:)

Žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Psychické problémy

 • odpověď stres mi působí řadu problémů, jako změny nálad, depresivní stavy apod.:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec se mi nedaří na otázku 53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

33. Zahájení nebo ukončení studia

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 45. Změna školy

35. Změna osobních zvyků

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám špatné rodinné zázemí, nemohu se na rodinu spolehnout na otázku 56. Rodinné zázemí

42. Vynikající osobní úspěch

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec se mi nedaří na otázku 53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

47. Dovolená

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec se mi nedaří na otázku 53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:

 • odpověď Depresivní nálady:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi převažují vnější vlivy, je těžké se prosadit na otázku 9. Domníváte se, že každý je svého štěstí strůjce a může dosáhnout vyplnění svých přání?
 • odpověď Únava, slabost, bolest hlavy, bolesti v ramenou, v zádech:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, mám již celou řadu těchto (psychosomatických) problémů na otázku 7. Psychosomatické problémy (vliv psychiky na fyzické zdraví)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické problémy na otázku 48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi navštívil jsem praktického lékaře na otázku 50. Pokud si uvědomujete zvýšenou psychickou zátěž, jak ji zvládáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec se mi nedaří na otázku 53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:
 • odpověď Úzkost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi navštívil jsem praktického lékaře na otázku 50. Pokud si uvědomujete zvýšenou psychickou zátěž, jak ji zvládáte?
 • odpověď Zvýšené pocení:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náhlá změna obvyklého chování, např.: dobrý pracovník se stane nedbalým, ten, kdo rád pracoval v týmu, se stane samotářem,ten, kdo se rád bavil se straní lidí na otázku 48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:

58. Ostatní faktory

 • odpověď problémy obvykle snadno řeším:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy se se stresem rychle vypořádám na otázku 53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Mám zkušenosti se stresovou zátěží

5. Zažívám nízkou hladiny stresu

6. Psychické problémy

7. Psychosomatické problémy (vliv psychiky na fyzické zdraví)

8. Považujete se spíše za

9. Domníváte se, že každý je svého štěstí strůjce a může dosáhnout vyplnění svých přání?

10. Nepříznivé události ve Vašem životě

11. Smrt partnera

12. Rozvod

13. Rozchod manželů, partnerů

14. Výkon trestu

15. Smrt blízkého příbuzného

16. Sňatek

17. Smíření manželů, partnerů (např. po vážném rozkolu, částečném rozchodu apod.)

18. Odchod do penze

19. Těhotenství

20. Sexuální potíže

21. Přírůstek nového člena do rodiny

22. Vlastní zranění nebo nemoc

23. Výpověď z práce

24. Onemocnění rodinného příslušníka

25. Změna zaměstnání

26. Změna finanční situace

27. Smrt blízkého přítele

28. Změna pracovního zaměření

29. Zabavení zastaveného majetku

30. Změna zodpovědnosti v zaměstnání

31. Odchod z domu rodičů, odchod dětí rodičům

32. Problémy s příbuznými ze strany partnera

33. Zahájení nebo ukončení studia

34. Změna životních podmínek

35. Změna osobních zvyků

36. Změna dovolené - rekreace (zrušení, přeložení, změna destinace)

37. Změna náboženských aktivit

38. Změna společenských aktivit

39. Změna spánkových návyků

40. Změna stravovacích návyků

41. Vánoce

42. Vynikající osobní úspěch

43. Manžel/ka partner/ka začal/a nebo přestal/a pracovat

44. Problémy s nadřízeným

45. Změna školy

46. Změna bydliště

47. Dovolená

48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:

50. Pokud si uvědomujete zvýšenou psychickou zátěž, jak ji zvládáte?

51. Jakým způsobem se cíleně vyrovnávám se stresem:

53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

54. Mé nejčastější či nejsilnější stresory jsou ?

56. Rodinné zázemí

57. Žiji v domácnosti:

58. Ostatní faktory

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Mám zkušenosti se stresovou zátěží

5. Zažívám nízkou hladiny stresu

6. Psychické problémy

7. Psychosomatické problémy (vliv psychiky na fyzické zdraví)

8. Považujete se spíše za

9. Domníváte se, že každý je svého štěstí strůjce a může dosáhnout vyplnění svých přání?

10. Nepříznivé události ve Vašem životě

11. Smrt partnera

12. Rozvod

13. Rozchod manželů, partnerů

14. Výkon trestu

15. Smrt blízkého příbuzného

16. Sňatek

17. Smíření manželů, partnerů (např. po vážném rozkolu, částečném rozchodu apod.)

18. Odchod do penze

19. Těhotenství

20. Sexuální potíže

21. Přírůstek nového člena do rodiny

22. Vlastní zranění nebo nemoc

23. Výpověď z práce

24. Onemocnění rodinného příslušníka

25. Změna zaměstnání

26. Změna finanční situace

27. Smrt blízkého přítele

28. Změna pracovního zaměření

29. Zabavení zastaveného majetku

30. Změna zodpovědnosti v zaměstnání

31. Odchod z domu rodičů, odchod dětí rodičům

32. Problémy s příbuznými ze strany partnera

33. Zahájení nebo ukončení studia

34. Změna životních podmínek

35. Změna osobních zvyků

36. Změna dovolené - rekreace (zrušení, přeložení, změna destinace)

37. Změna náboženských aktivit

38. Změna společenských aktivit

39. Změna spánkových návyků

40. Změna stravovacích návyků

41. Vánoce

42. Vynikající osobní úspěch

43. Manžel/ka partner/ka začal/a nebo přestal/a pracovat

44. Problémy s nadřízeným

45. Změna školy

46. Změna bydliště

47. Dovolená

48. Jaké z těchto fyziologických projevů u sebe občas zaznamenávám:

50. Pokud si uvědomujete zvýšenou psychickou zátěž, jak ji zvládáte?

51. Jakým způsobem se cíleně vyrovnávám se stresem:

53. Jak jsem úspěšný ve zvládání stresu:

54. Mé nejčastější či nejsilnější stresory jsou ?

56. Rodinné zázemí

57. Žiji v domácnosti:

58. Ostatní faktory

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štědronský, J.Vliv stresové zátěže na lidské zdraví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-stresove-zateze-na-zdra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.