Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv tisku na společnost

Vliv tisku na společnost

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Vlasáková
Šetření:06. 02. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

v rámci své bakalářské práce na téma "Role masových sdělovacích prostředků v demokratické společnosti se zaměřením na centrální tisková média v ČR" se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní. Data mají zjistit, jaký vliv mají tištěná média - noviny na obyvatele České republiky.

Odpovědi respondentů

1. Čtete denní tisk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7, občasotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8356,08 %56,08 %  
ano3523,65 %23,65 %  
ne 3020,27 %20,27 %  

Graf

2. Odkud získáváte denní tisk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [předplatnéotázka č. 3, trafika, obchodotázka č. 3, jinakotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trafika, obchod6756,78 %45,27 %  
jinak3529,66 %23,65 %  
předplatné1613,56 %10,81 %  

Graf

3. Jaký denní tisk čtete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [MF Dnesotázka č. 4, Deníkotázka č. 4, Lidové novinyotázka č. 4, Hospodářské novinyotázka č. 4, Právootázka č. 4, Jinéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF Dnes6353,39 %42,57 %  
Jiné2924,58 %19,59 %  
Deník97,63 %6,08 %  
Lidové noviny75,93 %4,73 %  
Hospodářské noviny65,08 %4,05 %  
Právo43,39 %2,7 %  

Graf

4. Co Vás motivuje ke koupi denního tisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [titulekotázka č. 5, tradice, noviny kupuji stáleotázka č. 5, cenaotázka č. 5, přílohyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tradice, noviny kupuji stále4134,75 %27,7 %  
titulek4134,75 %27,7 %  
přílohy3025,42 %20,27 %  
cena65,08 %4,05 %  

Graf

5. V jakých chvílích čtete nejčastěji noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [domaotázka č. 6, v práciotázka č. 6, na cestě do práceotázka č. 6, jen o víkenduotázka č. 6, jindyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma6252,54 %41,89 %  
na cestě do práce2117,8 %14,19 %  
jindy1613,56 %10,81 %  
v práci1210,17 %8,11 %  
jen o víkendu75,93 %4,73 %  

Graf

6. Přiláká Vás reklama v novinách k nabízenému produktu takovým způsobem, že se cítíte reklamou ovlivněni a uvažujete o koupi produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, párkrát se mi to stalootázka č. 8, někdyotázka č. 8, reklamy si nevšímámotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4638,98 %31,08 %  
reklamy si nevšímám4638,98 %31,08 %  
ano, párkrát se mi to stalo2622,03 %17,57 %  

Graf

7. Proč nekupujete noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsou pro mě finančně nedostupnéotázka č. 8, nejsou pro mě důvěryhodným zdrojem informacíotázka č. 8, všechny jsou stejnéotázka č. 8, nemám na čtení časotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám na čtení čas1446,67 %9,46 %  
nejsou pro mě důvěryhodným zdrojem informací 1033,33 %6,76 %  
všechny jsou stejné413,33 %2,7 %  
jsou pro mě finančně nedostupné26,67 %1,35 %  

Graf

8. Pokud nečtete noviny, ze kterých zdrojů získáváte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [televizeotázka č. 9, internetotázka č. 9, rozhlasové vysíláníotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet14195,27 %95,27 %  
televize74,73 %4,73 %  

Graf

9. Jak hodnotíte to, že český tisk vlastní zahraniční koncerny, hlavně německé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ČR je členem EU, proto je nepodstatné kdo je vlastníkem tiskuotázka č. 10, kdo je vlastníkem tisku je pro mě nepodstatnéotázka č. 10, je důležité aby český tisk patřil českým vlastníkůmotázka č. 10, vlastnictvím tisku ovlivňuje výrazně charakter novinotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdo je vlastníkem tisku je pro mě nepodstatné8054,05 %54,05 %  
vlastnictvím tisku ovlivňuje výrazně charakter novin3322,3 %22,3 %  
je důležité aby český tisk patřil českým vlastníkům2516,89 %16,89 %  
ČR je členem EU, proto je nepodstatné kdo je vlastníkem tisku106,76 %6,76 %  

Graf

10. Myslíte si, že vlastníci tisku mohou ovlivňovat témata o kterých se v novinách píše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, myslím, že témata která by poškozovala vlastníky tisku se do novin nedostávajíotázka č. 11, ne, myslím, že se vlastníci novin chovají nestranně a nechají novináře psát o všemotázka č. 11, nedokáži tuto situaci posouditotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že témata která by poškozovala vlastníky tisku se do novin nedostávají9362,84 %62,84 %  
nedokáži tuto situaci posoudit4631,08 %31,08 %  
ne, myslím, že se vlastníci novin chovají nestranně a nechají novináře psát o všem96,08 %6,08 %  

Graf

11. Myslíte si, že je český tisk pravdivý, aktuální a nezávislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12, záleží na tématu, které se řešíotázka č. 12, nedokáži posouditotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na tématu, které se řeší9362,84 %62,84 %  
ne4631,08 %31,08 %  
nedokáži posoudit74,73 %4,73 %  
ano21,35 %1,35 %  

Graf

12. Domníváte se, že český tisk může v dalších letech díky internetu a televizi zaniknout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, již dnes se čte málootázka č. 13, ano, bude slábnout vliv tisku a pokud tisk neosloví něčím novým mladé lidi zanikneotázka č. 13, ne, denní tisk má v ČR svoji tradici a internet a televize ho ohrožují jen málootázka č. 13, ne, nezanikne spíše se bude dále rozšiřovatotázka č. 13, nedokáži posouditotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bude slábnout vliv tisku a pokud tisk neosloví něčím novým mladé lidi zanikne7147,97 %47,97 %  
ne, denní tisk má v ČR svoji tradici a internet a televize ho ohrožují jen málo3825,68 %25,68 %  
ano, již dnes se čte málo1812,16 %12,16 %  
nedokáži posoudit1812,16 %12,16 %  
ne, nezanikne spíše se bude dále rozšiřovat32,03 %2,03 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 14, mužotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 10570,95 %70,95 %  
muž4329,05 %29,05 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 24 letotázka č. 15, 25 - 44 letotázka č. 15, 45 - 64 letotázka č. 15, 65 a více letotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 24 let11678,38 %78,38 %  
25 - 44 let2818,92 %18,92 %  
45 - 64 let32,03 %2,03 %  
65 a více let10,68 %0,68 %  

Graf

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní, vyučen → konec dotazníku, maturita → konec dotazníku, → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita11074,32 %74,32 %  
2718,24 %18,24 %  
základní, vyučen117,43 %7,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Čtete denní tisk?

  • odpověď ne :
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsou pro mě důvěryhodným zdrojem informací na otázku 7. Proč nekupujete noviny?
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na čtení čas na otázku 7. Proč nekupujete noviny?
  • odpověď občas:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přílohy na otázku 4. Co Vás motivuje ke koupi denního tisku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtete denní tisk?

2. Odkud získáváte denní tisk?

3. Jaký denní tisk čtete nejčastěji?

4. Co Vás motivuje ke koupi denního tisku?

5. V jakých chvílích čtete nejčastěji noviny?

6. Přiláká Vás reklama v novinách k nabízenému produktu takovým způsobem, že se cítíte reklamou ovlivněni a uvažujete o koupi produktu?

7. Proč nekupujete noviny?

8. Pokud nečtete noviny, ze kterých zdrojů získáváte informace?

9. Jak hodnotíte to, že český tisk vlastní zahraniční koncerny, hlavně německé?

10. Myslíte si, že vlastníci tisku mohou ovlivňovat témata o kterých se v novinách píše?

11. Myslíte si, že je český tisk pravdivý, aktuální a nezávislý?

12. Domníváte se, že český tisk může v dalších letech díky internetu a televizi zaniknout?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtete denní tisk?

2. Odkud získáváte denní tisk?

3. Jaký denní tisk čtete nejčastěji?

4. Co Vás motivuje ke koupi denního tisku?

5. V jakých chvílích čtete nejčastěji noviny?

6. Přiláká Vás reklama v novinách k nabízenému produktu takovým způsobem, že se cítíte reklamou ovlivněni a uvažujete o koupi produktu?

7. Proč nekupujete noviny?

8. Pokud nečtete noviny, ze kterých zdrojů získáváte informace?

9. Jak hodnotíte to, že český tisk vlastní zahraniční koncerny, hlavně německé?

10. Myslíte si, že vlastníci tisku mohou ovlivňovat témata o kterých se v novinách píše?

11. Myslíte si, že je český tisk pravdivý, aktuální a nezávislý?

12. Domníváte se, že český tisk může v dalších letech díky internetu a televizi zaniknout?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlasáková, V.Vliv tisku na společnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-tisku-na-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.